Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de nvmnt: Scoala Postliceala Sanitara

Avizat,

Profilul: Sanatate si asistenta pedagogica


Domeniul de pregtire de baz/Domeniul de pregtire
general/Calificarea profesional: AMG

Director

Modulul: 15
Nr de ore/an:60 din care invatamant clinic 30.
Nr. ore /sptmn: din care: T:24 LT: 36
IP: Anul: III sem : I
Profesor:
Plan de nvmnt aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.:
2713 / 27.11.2007

PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2014-2015

Nr. ore

Nr.
crt.

Unitatea de
competen

Competene
specifice

Coninuturi

(0)

(1)

(2)

(3)

1.

1. Pedagogie

C1.
Evidentiaza
rolul
educatiei, ca
actiune
sociala
specifica, in
dezvoltarea
personalitatii

Factorii dezvoltarii ontogenetice:


1.1 ereditate
1.2 mediu;
1.3 educatie

Stadialitate
1.4 stadii genetice si de varsta

T
(4
)
2h
2h

2h
2h

Sptmna

Obs.

LT

IP

LT

IP

(5)

(6)

(7)

(8
)

(9)

3h
3h

S1
S2

S1
S2

3h
3h

S3
S4

S3
S4

(10)

C2.
Utilizeaza
comunicarea
didactica

C3.
Aplica
metodologia
invatarii si
studiului
individual

1.5 stadialitate cognitiva


-stadialitate morala
-stadialitate psihosociala
-demers educational
1.6 ideal educational
obiective
1.7 operationalizarea obiectivelor
pedagogice:
conditii generale; achizitii ale invatarii
1.8 principii didactice:
Sisteme de educatie si forme de
comunicare:
Comunicare - verbala,nonverbala,
paravebala;
- accidentala, subiectiva, instrumentala;
- implicatii psihopedagogice;
- caracteristici (dimensiune explicativa,
logica
pedagogica, pericolul transferului de
autoritate, personalizarea comunicarii);
Educatia adultului
2.2 obiective, forme
Strategii de formare si educatie
2.3 arta motivarii
2.4 profilul educatorului
2.5 educatie interculturala
Rolul educatorului
3.1 metodologia instruirii
3.2 proiect tehnologie didactica
Adaptarea evaluarii
3.3 tip de evaluare
3.4 evaluare rata succes-esec: strategii
de promovare a succesului
Creativitate

2h
2h
2h
2h

3h
3h
3h
3h

S5
S6
S7
S8

2h
2h

3h
3h

S9
S10

2h
2h

3h
3h

S11
S12

2h
2h

3h
3h

S13
S14

2h

3h

S15

S5
S6

3.5 specificul invatarii umane


3.6 formare intelectuala
3.7 creativitate umana