Sunteți pe pagina 1din 1

Teme orientative pt eseu / proiect

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Gestiunea riscurilor cu ajutorul instrumentelor financiare derivate


Gestiunea riscului de lichiditate la nivelul unei institutii de credit
Gestiunea riscului de credit la nivelul unei banci
Rolul agentiilor de rating in contextul crizei financiare a ultimilor ani
Basel 3 vs Basel 2 perspective si provocari
Optimizarea gestiunii interne a profitabilitatii bancilor comerciale
Analiza activitatii si performantelor bancilor listate la BVB ( BRD, TLV si BCC) in perioada 2005 2015
evolutii comparative la nivel national si european.
Implicatiile crizei asupra cerintelor de capital si modelului de business bancar
Efectele evolutiei creditarii asupra cresterii economice Romania in context European impact si solutii
Impactul evolutiei cursului de schimb / ratei dobanzii asupra profitabilitatii unei institutii de credit
Uniunea Bancara si ajustarea sectorului bancar
Fuziuni si achizitii in sistemul bancar romanesc
Creditarea in franci elvetieni si yeni japonezi
Reglementarea si supravegherea bancara Romania si UE analiza comparativa
Gestiunea activelor si pasivelor bancilor centrale (evolutii comparative minim 7 banci centrale)
Surse de autofinantare a bancilor centrale (evolutii comparative minim 7 banci centrale)
Rolul guvernantei corporative in gestiunea riscurilor institutiilor de credit
Evolutia creditarii in Romania ultimului deceniu
Cooperativele de credit in Romania
Evolutia institutiilor financiare nebancare din Romania
Evolutia comparativa a sistemelor bancare europene comparatie pe baza principalilor indicatori de
caracterizare
Independenta bancii centrale
Instrumente, obiective si strategii de politica monetara
Politici monetare neconventionale ale ultimului deceniu