Sunteți pe pagina 1din 6

Sediul: str. Poiana Florilor nr. 15, et.1. ap. 51 sect.

5, Bucuresti
Telefon: 0040.721.777.274; E-mail: office@thp-investments.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 27959095 ; Registrul Comertului : J40/838/28.01.2011

Dezvoltare Local Integrat (DLI 360) AP4 - Incluziunea


social i combaterea srciei n comunitire
marginalizate roma
Solicitanti eligibili

Autoritile publice locale cu responsabiliti n domeniu, n parteneriat cu


actori cu expertiz relevant pentru aciunile selectate;

ONG-uri n parteneriat cu actori cu expertiz relevant pentru aciunile


selectate

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile eligibile n cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte
sunt urmtoarele:
1. Cheltuieli cu personalul implicat n implementarea proiectului 1.1.
Salarii i asimilate acestora
1.2. Onorarii 1.3. Contribuii sociale
aferente cheltuielilor salariale i cheltuielilor asimilate acestora
(contribuii angajai i angajatori)
2. Cheltuieli cu cazarea, transportul i diurna 2.1. Transport de persoane
(personal propriu, participani (grup int), alte persoanealti
participanti la activitatile proiectului) 2.2. Transport de materiale i
echipamente 2.3. Cazare (pentru personal propriu, participani (grup
tinta) i alti participanti la activitatile proiectului) 2.4. Diurn (pentru
personalul propriu).
3. Cheltuieli pentru derularea proiectului 3.1. Servicii de sonorizare 3.2.
Traducere i interpretare 3.3. Prelucrare date 3.4. ntreinere,
actualizare i dezvoltare aplicaii informatice 3.5. Achiziionare de
publicaii, cri, reviste de specialitate relevante pentru operaiune, n
format tiprit i/sau electronic 3.6. Concesiuni, brevete, licene, mrci
comerciale, drepturi i active similare 3.7. Materiale consumabile
a)
cheltuieli cu materii prime i materiale necesare derulrii cursurilor
practice
b) materiale direct atribuibile susinerii activitilor de
educaie i formare
c) papetrie 3.8. Cheltuieli cu hrana pentru
participani (grup tinta) i alti participanti la activitatile proiectului
4. Cheltuieli aferente activitilor subcontractate (externalizate) 4.1.
cheltuieli aferente diverselor achiziii de servicii specializate, pentru
care beneficiarul nu are expertiza necesar (studii i cercetri de pia,
consultan juridic necesar implementarii activitatilor proiectului,

RO30INGB0000999902305576 ING Bank suc Buzesti


RO73TREZ7015069XXX013630 Trezorerie Sector 1

Sediul: str. Poiana Florilor nr. 15, et.1. ap. 51 sect. 5, Bucuresti
Telefon: 0040.721.777.274; E-mail: office@thp-investments.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 27959095 ; Registrul Comertului : J40/838/28.01.2011

formare profesional, consiliere profesional, medierea muncii, servicii


medicale aferente grupului tinta in vederea participarii la programele de
formare profesionala etc.);
4.2. cheltuieli aferente contractelor
ncheiate cu operatori economici (inclusiv PFA) n vederea furnizrii unor
servicii:
4.2.1. organizarea de evenimente 4.2.2. pachete complete coninnd
transport, cazarea i/sau hrana participanilor/ personalului propriu
4.2.3. editarea i tiprirea de materiale pentru sesiuni de
instruire/formare
5. Taxe 5.1. Taxe de certificare a competenelor (inclusiv taxe de
certificare a competenelor profesionale obinute pe alte ci dect cele
formale) 5.2. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare 5.3. Taxe de
participare
la
programe
de
formare/educaie
5.4.
Taxe
de
evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare 5.5. Taxe
eliberare documente de stare civil i documente de identitate
6. Cheltuieli pentru nchirieri i leasing, necesare derulrii activitilor
proiectului 6.1. nchiriere (locaii, bunuri): a) nchiriere sedii, inclusiv
depozite b) nchiriere spaii pentru desfurarea diverselor activiti ale
operaiunii c) nchiriere echipamente d) nchiriere vehicule e) nchiriere
diverse bunuri 6.2. Rate de leasing (operaional) pltite de utilizatorul
de leasing pentru: a) echipamente b) vehicule c) diverse bunuri mobile
i imobile
7. Subvenii (ajutoare, premii) i burse: 7.1. Subvenii (ajutoare, premii)
acordate pentru elevi, studeni, tineri absolveni, ucenici i nsoitorii
acestora 7.2. Subvenii (ajutoare, premii) pentru angajaii care fac parte
din grupuri vulnerabile i au nevoie de sprijin financiar suplimentar n
vederea participrii la formarea profesional continu sau la programe
de ucenicie (de exemplu, persoane care aparin minoritilor etnice,
persoane cu dizabiliti, persoane care triesc n comuniti
izolate/srace, alte persoane dezavantajate) 7.3. Subvenii (ajutoare,
premii) pentru persoane aparinnd grupurilor vulnerabile 7.4.
Subvenii (ajutoare, premii) pentru cursani pe perioada derulrii
cursurilor 7.5. Subvenii (ajutoare, premii) pentru servicii sociale de
ngrijire pentru persoanele dependente (btrni, copii, persoane cu
dizabiliti) 7.6. Premii n cadrul unor concursuri 7.7. Burse sociale
8. Cheltuieli de informare i publicitate:
a) producia materialelor
publicitare i de informare
b) tiprirea/multiplicarea materialelor
publicitare i de informare c) difuzarea materialelor publicitare i de
informare
d) dezvoltare/adaptare pagini web
e) nchirierea de
spaiu publicitar
f) alte activiti de informare i publicitate
RO30INGB0000999902305576 ING Bank suc Buzesti
RO73TREZ7015069XXX013630 Trezorerie Sector 1

Sediul: str. Poiana Florilor nr. 15, et.1. ap. 51 sect. 5, Bucuresti
Telefon: 0040.721.777.274; E-mail: office@thp-investments.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 27959095 ; Registrul Comertului : J40/838/28.01.2011

9. Cheltuieli de tip FEDR 9.1. Construcii:


a) achiziie de cldiri doar
pentru instituii publice
b) reabilitare/modernizare cldiri
c)
construcie de cldiri doar pentru instituii publice 9.2. Instalaii
tehnice: 9.2.1. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de
lucru):
- utilaje i echipamente tehnologice i funcionale 9.2.2. Alte
echipamente:
a) echipamente de calcul i echipamente periferice de
calcul
b) cablare reea intern
c) achiziionare i instalare de
sisteme i echipamente pentru persoane cu dizabiliti 9.3. Mobilier,
birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i materiale 9.4.
Alte cheltuieli pentru investiii 9.4.1. Cheltuieli pentru avize, acorduri,
autorizaii:
a) taxe pentru obinerea/prelungirea valabilitii
certificatului de urbanism
b) taxe pentru obinerea/prelungirea
valabilitii autorizaiei de construcie
c) obinerea avizelor i
acordurilor pentru racorduri i branamente la reelele publice de ap,
canalizare, gaze, termoficare, energie electric, telefonie
d) obinerea
acordului de mediu
e) obinerea avizului PSI
f) obinerea avizelor
sanitare de funcionare 9.4.2. Cheltuieli privind proiectarea i ingineria:
a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuie)
b) plata
verificrii tehnice a proiectului
c) elaborarea documentaiilor
necesare obinerii acordurilor, avizelor i autorizaiilor aferente
obiectivului de investiii, documentaii ce stau la baza emiterii avizelor
i acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaii
urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament 9.4.3.
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice,
geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice i
de stabilitate a terenului 9.4.4. Cheltuieli pentru organizarea de antier:
a) cheltuieli pentru lucrri de construcii i instalaii aferente organizrii
de antier
b) cheltuieli conexe organizrii de antier 9.4.5. Cheltuieli
pentru asigurarea utilitilor i/sau reabilitarea i modernizarea
utilitilor:
a) alimentare cu ap, canalizare
b) alimentare cu gaze naturale
c) agent termic
d) ci de acces
e) faciliti de acces pentru persoane cu dizabiliti
f) energie
electric
10. Cheltuieli indirecte/Cheltuieli generale de administraie: 10.1.
Cheltuieli indirecte de personal 10.1.1. Salarii i asimilate acestora:
a) salarii
b) prime, stimulente, bonusuri, ore suplimentare (conform
legislaiei n vigoare) 10.1.2. Contribuii sociale aferente cheltuielilor
salariale i cheltuielilor asimilate acestora (contribuii angajai i
angajatori) 10.1.3. Onorarii (inclusiv taxele i contribuiile sociale
aferente conform legislaiei n vigoare) 10.1.4. Plata serviciilor pentru
medicina muncii, prevenirea i stingerea incendiilor, sntatea i
RO30INGB0000999902305576 ING Bank suc Buzesti
RO73TREZ7015069XXX013630 Trezorerie Sector 1

Sediul: str. Poiana Florilor nr. 15, et.1. ap. 51 sect. 5, Bucuresti
Telefon: 0040.721.777.274; E-mail: office@thp-investments.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 27959095 ; Registrul Comertului : J40/838/28.01.2011

securitatea n munc pentru personalul propriu 10.2. Utiliti:


a) ap
i canalizare
b) servicii de salubrizare
c) energie electric
d)
energie termic i/sau gaze naturale
e) telefoane, fax, internet, acces
la baze de date
f) servicii potale i/sau servicii curierat 10.3. Servicii
de administrare a cldirilor:
a) ntreinerea curent
b) asigurarea
securitii cldirilor
c) salubrizare i igienizare 10.4. Servicii de
ntreinere i reparare echipamente i mijloace de transport:
a)
ntreinere echipamente
b) reparaii echipamente
c) ntreinere
mijloace de transport
d) reparaii mijloace de transport 10.5. Arhivare
documente 10.6. Amortizare active 10.7. Cheltuieli financiare i juridice
(notariale):
a) prime de asigurare bunuri (mobile i imobile) i
asigurarea medical pentru cltoriile n strintate, prime de asigurare
obligatorie auto (excluzand asigurarea CASCO)
b) cheltuieli aferente
deschiderii, gestionrii i operrii contului/conturilor bancare al/ale
proiectului
c) cheltuielile aferente garaniilor oferite de bnci sau alte
instituii financiare
d) taxe notariale 10.8. Multiplicare, cu excepia
materialelor de informare i publicitate
10.9. Conectare la reele informatice 10.10. Cheltuieli aferente
procedurilor de achiziie 10.11. Abonamente la publicaii de specialitate
10.12.. Materiale consumabile:
a) cheltuieli cu materialele auxiliare
b) cheltuieli cu materialele pentru ambalat
c) cheltuieli cu alte
materiale consumabile

Valoarea maxim
n cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, pentru regiunile mai puin
dezvoltate: valoarea minim eligibil a unui proiect este de 1.000.000 euro, iar
valoarea maxim eligibil a unui proiect nu poate depi echivalentul n lei a
2.000.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2015. o
pentru regiunea Bucureti Ilfov: valoarea minim eligibil a unui proiect este de
200.000 euro, iar valoarea maxim eligibil a unui proiect nu poate depi
echivalentul n lei a 500.000 euro, calculat la cursul Inforeuro aferent lunii
octombrie 2015.
1,7 mil. euro/regiune

TOTAL 71,7 MIL. EURO

RO30INGB0000999902305576 ING Bank suc Buzesti


RO73TREZ7015069XXX013630 Trezorerie Sector 1

Sediul: str. Poiana Florilor nr. 15, et.1. ap. 51 sect. 5, Bucuresti
Telefon: 0040.721.777.274; E-mail: office@thp-investments.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 27959095 ; Registrul Comertului : J40/838/28.01.2011

Intensitatea sprijinului acordat


-

Cati bani se dau pe om- In ghid, dar nu mai multi de 1.7 mil. euro/ regiune. Trebuie cautat in
ghid
Criterii de eligibilitate ale solicitantului

fie n risc de srcie i excluziune social

Aib rezidena n comunitatea marginalizat vizat de intervenie


(excepie de la aceast regul: persoanele din comunitile
marginalizate aflate n risc de srcie i excluziune social care nu
au acte de identitate, dar locuiesc n acest teritoriu i personalul din
cadrul serviciilor ce vor fi create/ dezvoltate de la nivelul
comunitii. Pentru acestea din urm este permis ca acesta s nu
locuiasc/ s nu aib rezidena n comunitatea marginalizat vizat,
ns pentru ca activitatea s fie eligibil serviciul finanat trebuie s
fie furnizat n comunitatea marginalizat sprijinit).

Activitati eligibile
n vederea atingerii OS 4.1 vor fi susinute din FSE proiecte integrate (ex.
educaie/formare profesional, ocupare, activiti sociale/furnizare de servicii
sociale/reabilitare locuine/spaii publice/voluntariat etc) care vor include
aciuni care s vizeze nevoile specifice ale comunitii marginalizate roma
(acele comuniti n care populaia aparinnd minoritii roma reprezint
minim 10% din totalul populaiei la nivelul comunitii), selectate din
urmtoarele tipuri de aciuni orientative: NB. n contextul prezentei cereri de
propuneri de proiecte sunt vizate doar comunitile marginalizate roma aflate
n risc de srcie i excluziune social. Cererile de propuneri de proiecte care
nu vizeaz comuniti unde populaia aparinnd minoritii roma reprezint
minim 10% din totalul populaiei la nivelul comunitii nu sunt eligibile la
finanare.
activiti de cercetare fundamental;
- activiti de cercetare industrial;
- activiti de dezvoltare experimental;
- activiti pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial
(numai pentru organizatii de cercetare si IMM-uri);
- activiti de informare i publicitate pentru proiect (numai pentru
organizaii de cercetare);
- management de proiect (numai pentru organizaii de cercetare).

Documente necesare
RO30INGB0000999902305576 ING Bank suc Buzesti
RO73TREZ7015069XXX013630 Trezorerie Sector 1

Sediul: str. Poiana Florilor nr. 15, et.1. ap. 51 sect. 5, Bucuresti
Telefon: 0040.721.777.274; E-mail: office@thp-investments.ro
Cod Unic de Inregistrare: RO 27959095 ; Registrul Comertului : J40/838/28.01.2011

1. Statutul;
2. Act juridic de nfiinare a instituiei;
3. Certificat de nregistrare la Registrul Comerului;
4. Extras de la Registrul Comerului cu informaii despre acionari, capital
social;
5. Bilanurile oficiale pe ultimii doi ani, inclusiv Contul de Profit i Pierdere.

RO30INGB0000999902305576 ING Bank suc Buzesti


RO73TREZ7015069XXX013630 Trezorerie Sector 1

S-ar putea să vă placă și