Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL ANTREPRENORIATULUI

REFERAT:
REGLEMENTAREA JURIDIC A TAXELOR LOCALE

CHIINU 2012

Sistemul impozitelor i taxelor locale include:


a) impozitul pe bunurile imobiliare;
b) taxele pentru resursele naturale;
c) taxa pentru amenajarea teritoriului;
d) taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale;
e) taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei);
f) taxa de aplicare a simbolicii locale;
g) taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social;
h) taxa de pia;
i) taxa pentru cazare;
j) taxa balneara;
k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de caltori pe rutele municipale, orenesti i steti (comunale);
l) taxa pentru parcare;
m) taxa de la posesorii de cini;
n) taxa pentru amenajarea localitilor din zona de frontier care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale.
La stabilirea impozitelor i taxelor se determin: subiecii impunerii; obiectele impunerii i baza impozabil; cotele impozitelor i taxelor;
modul i termenele de achitare; facilitile i nlesnirile fiscale acordate sub form de scutire parial sau total ori aplicarea de cote reduse.
Impozitele i taxele percepute n conformitate cu prevederile Codului fiscal i cu alte acte normative reprezint surse de venit ale bugetului de
stat i ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale. Impozitele i taxele locale, lista i plafoanele taxelor locale se aprob de ctre Parlament.
Deciziile autoritilor administraiei publice locale cu privire la punerea n aplicare, modificare a cotelor, modului i termenului de achitare i aplicarea
facilitilor (n limitele competenei lor) se adopt pe parcursul anului fiscal, concomitent cu modificrile corespunztoare a bugetelor unitilor
administrativ teritoriale.

Taxa locala - plata obligatorie efectuata la bugetul unitatii administrativ-teritoriale.


Cota maxima a taxei locale - cota ad valorem n procente din baza impozabila a obiectului impunerii ori suma absoluta, stabilita conform prezentului
titlu.
Cota concreta a taxei locale - cota ad valorem n procente din baza impozabila a obiectului impunerii ori suma absoluta, stabilita de autoritatea
administratiei publice locale la adoptarea bugetului unitatii administrativ-teritoriale respective, dar care nu poate fi mai mare dect cota maxima
stabilita conform prezentului titlu.
Sistemul taxelor locale reglementate de prezentul titlu include:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului;
b) taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei
d) taxa de aplicare a simbolicii locale;
e) taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala;
f) taxa de piata;
g) taxa pentru cazare;
h) taxa balneara;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, oraselor si satelor (comunelor)
j) taxa pentru parcare;
k) taxa de la posesorii de cini;
l) taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale.

Subiectii impunerii Subiecti ai impunerii snt pentru:


a) taxa pentru amenajarea teritoriului - persoanele juridice sau fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care dispun de baza impozabila;
b) taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale - persoanele juridice sau fizice nregistrate n calitate de
ntreprinzator-organizator al licitatiilor si loteriilor;
c) taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei) - persoanele juridice sau fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care presteaza servicii de
plasare a anunturilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin retelele telefonice, telegrafice, telex, n mijloacele de
transport, prin alte mijloace, precum si cele care amplaseaza publicitatea exterioara prin intermediul afiselor, pancartelor, panourilor si altor mijloace
tehnice;
d) taxa de aplicare a simbolicii locale - persoanele juridice sau fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care aplica simbolica locala pe productia
fabricata;
e) taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala - persoanele juridice sau fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator,
care dispun de unitati comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala;
f) taxa de piata - persoanele juridice sau fizice nregistrate n calitate de ntreprinzator-administrator al pietei;
g) taxa pentru cazare - persoanele juridice sau fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care presteaza servicii de cazare;
h) taxa balneara - persoanele juridice sau fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care presteaza servicii de odihna si tratament;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, oraselor si satelor (comunelor) - persoanele juridice sau fizice,
nregistrate n calitate de ntreprinzator, care presteaza servicii de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, oraselor si satelor (comunelor)
j) taxa pentru parcare - persoanele juridice sau fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care presteaza servicii de parcare;

k) taxa de la posesorii de cini - persoanele fizice care locuiesc n blocuri locative - locuinte de stat, cooperatiste si obstesti, precum si n apartamente
privatizate;
l) taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - persoanele juridice sau
fizice posesoare ale unitatilor de transport, care intra n si/sau ies din Republica Moldova.
Baza impozabila Baza impozabila o constituie la:
a) taxa pentru amenajarea teritoriului - numarul mediu scriptic trimestrial al salariatilor si/sau fondatorii ntreprinderilor n cazul n care acestia
activeaza n ntreprinderile fondate, nsa nu snt inclusi n efectivul trimestrial de salariati;
b) taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale venitul din vnzari a bunurilor declarate la licitatie sau
valoarea biletelor de loterie emise;
c) taxa de amplasare a publicitatii, cu exceptia celei amplasate total n zona de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor:
- venitul din vnzari a serviciilor de plasare si/sau difuzare a anunturilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin retelele
telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace;
- metrul patrat de suprafata publicitara a obiectivului de publicitate exterioara ;
d) taxa de aplicare a simbolicii locale - venitul din vnzari a productiei fabricate careia i se aplica simbolica locala;
e) taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala, cu exceptia celor care se afla total n zona de protectie a drumurilor din afara perimetrului localitatilor suprafata ocupata de unitatile de comert si/sau de prestari servicii de deservire sociala, amplasarea lor, tipul
marfurilor desfacute si serviciilor prestate;
f) taxa de piata - venitul din vnzari a serviciilor de piata prestate de administratorul pietei la acordarea de locuri pentru comert;

g) taxa pentru cazare - venitul din vnzari a serviciilor prestate de structurile cu functii de cazare;
h) taxa balneara - venitul din vnzari a biletelor de odihna si tratament;
i) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, oraselor si satelor (comunelor) - unitatea de transport, n
functie de numarul de locuri;
j) taxa pentru parcare - venitul din vnzari a serviciilor de parcare prestate;
k) taxa de la posesorii de cini - numarul de cini aflati n posesiune pe parcursul unui an;
l) taxa pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - numarul unitatilor de
transport care intra n si/sau ies din Republica Moldova.
Se scutesc de plata:
a) tuturor taxelor locale - autoritatile publice si institutiile finantate de la bugetele de toate nivelurile;
b) tuturor taxelor locale - misiunile diplomatice si alte misiuni asimilate acestora, precum si organizatiile internationale, n conformitate cu tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte;
c) tuturor taxelor locale - Banca Nationala a Moldovei;
d) taxei de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale - organizatorii licitatiilor desfasurate n scopul asigurarii
rambursarii datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitarii datoriilor la buget, vnzarii patrimoniului de stat si patrimoniului unitatilor
administrativ- teritoriale;
e) taxei de amplasare a publicitatii - producatorii si difuzorii de publicitate sociala si de publicitate plasata pe trimiterile postale;

f) taxei pentru amenajarea teritoriului - fondatorii gospodariilor taranesti (de fermier) care au atins vrsta de pensionare;
g) taxei pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala - persoanele care practica activitati de pompe funebre si acorda
servicii similare, inclusiv care confectioneaza sicrie, coroane, flori false, ghirlande;
h) taxei pentru amenajarea localitatilor din zona de frontiera care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale - persoanele fizice cu
aparatul locomotor dereglat care folosesc autoturisme cu dirijare manuala, precum si vehiculele care transporta ajutor umanitar;
i) tuturor taxelor locale - proprietarii sau detinatorii bunurilor rechizitionate n interes public, pe perioada rechizitiei, conform legislatiei.

Taxele locale, termenele lor de plata si de prezentare a darilor de seama fiscale


Denumirea taxei Baza impozabila a obiectului
impunerii

1
a) Taxa pentru
amenajarea
teritoriului

Cota maxima

Termenele de plata
a taxei si de
prezentare a
darilor de seama
fiscale de catre
subiectii impunerii
si organele
mputernicite

Numarul mediu scriptic


40 lei anual pentru
trimestrial al salariatilor si/sau fiecare salariat
fondatorii ntreprinderilor n
cazul n care acestia activeaza
n ntreprinderile fondate, nsa
nu snt inclusi n efectivul

Trimestrial, pna n
ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

trimestrial de salariati
b) Taxa de
Venitul din vnzari a bunurilor 0,1%
organizare a
declarate la licitatie sau
licitatiilor si
valoarea biletelor de loterie
loteriilor pe teritoriul emise
unitatii
administrativteritoriale
c) Taxa de amplasare Venitul din vnzari ale
5%
a publicitatii (cu
serviciilor de plasare a
exceptia celei
anunturilor publicitare prin
amplasate total n intermediul serviciilor
zona de protectie a cinematografice, video, prin
drumurilor din afara retelele telefonice, telegrafice,
perimetrului
telex, n mijloacele de transport,
localitatilor)
prin alte mijloace, cu exceptia
amplasarii publicitatii exterioare
Metrul patrat de suprafata
publicitara a obiectivului de
publicitate exterioara

Trimestrial, pna n
ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

500 lei la amplasare

d) Taxa de aplicare a Venitul din vnzari a productiei 0,1%


simbolicii locale
fabricate careia i se aplica
simbolica locala

Trimestrial, pna n
ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

e) Taxa pentru
unitatile comerciale
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala (cu exceptia
celor care se afla
total n zona de
protectie a
drumurilor din afara
perimetrului
localitatilor)

Suprafata ocupata de unitatile


de de comert si/sau de prestari
servicii de deservire sociala,
amplasarea lor, tipul marfurilor
desfacute si serviciilor prestate

mun.Chisinau
- 12000 lei anual
pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala
- 50000 lei anual
pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala indicate n
sectiunea O clasa
92.71 din Clasifi
catorul Activi
tatilor din Economia
Moldovei din 9
februarie 2000
mun.Balti
- 7200 lei anual
pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala
- 30000 lei anual

Trimestrial, pna n
ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala indicate n
sectiunea O clasa
92.71 din Clasifi
catorul Activita
tilor din Economia
Moldovei din 9
februarie 2000
orase, comune (sate)
- 3600 lei anual
pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala
- 15000 lei anual
pentru fiecare
unitate de comert
si/sau de prestari
servicii de deservire
sociala indicate n
sectiunea O clasa
92.71 din Clasifi
catorul Activi

tatilor din Economia


Moldovei din 9
februarie 2000
f) Taxa de piata

Venitul din vnzari a serviciilor 20%


de piata prestate de
administratorul pietei la
acordarea de locuri pentru
comert

Trimestrial, pna n
ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

g) Taxa pentru
cazare

Venitul din vnzari a serviciilor 5%


prestate de structurile cu functii
de cazare

Trimestrial, pna n
ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

h) Taxa balneara

Venitul din vnzari a biletelor de 1%


odihna si tratament

Trimestrial, pna n
ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

i) Taxa pentru
Unitatea de transport, n functie
prestarea serviciilor de numarul de locuri
de transport auto de
calatori pe teritoriul
municipiilor,
oraselor si satelor
(comunelor)

- lunar, 500 de lei Lunar, pna la data


pentru fiecare
de 5 a lunii
autoturism cu
urmatoare
capacitatea de pna
la 8 locuri inclusiv
- lunar, 1000 de lei
pentru fiecare

autovehicul
(microbuz) cu
capacitatea de la 9
pna la 16 locuri
inclusiv
- lunar, 1500 de lei
pentru fiecare
autobuz cu
capacitatea de la 17
pna la 24 de locuri
inclusiv
- lunar, 1900 lei
pentru fiecare
autobuz cu
capacitatea de la 25
la 35 locuri inclusiv
- lunar, 2100 lei
pentru fiecare
autobuz cu
capacitatea de peste
35 locuri
j) Taxa pentru
parcare

Venitul din vnzari a serviciilor 10%


de parcare prestate

k) Taxa de la

Numarul de cini aflati n

Trimestrial, pna n
ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

- anual, 9 lei pentru Trimestrial, pna n

posesorii de cini

posesiune pe parcursul unui an un cine


- anual, 27 de lei
pentru 2 cini

ultima zi a lunii
imediat urmatoare
dupa trimestrul
gestionar

- anual, 90 de lei
pentru fiecare cine,
daca snt n
posesiune mai mult
de 2 cini
l) Taxa pentru
Numarul unitatilor de transport
amenajarea
localitatilor din zona
de frontiera care au
birouri (posturi)
vamale de trecere a
frontierei vamale

-10 lei pentru un


autocar, autobuz,
microbuz, camion,
tractor cu remorca
- 5 lei pentru un
autoturism

Plata se efectueaza la
intrarea n si/sau
iesirea din Republica
Moldova.
Prezentarea darilor
de seama fiscale se
efectueaza
trimestrial, pna la
ultima zi a lunii

- 3 lei pentru un
tractor si alta tehnica
agricola,
imediat urmatoare
motocicleta, scuter, dupa trimestrul
motoreta, vehicul cu gestionar
tractiune animala

Nota: n lipsa obiectului impunerii n perioada gestionara, nu se prezinta dare de seama fiscala.

Taxa pentru amenajarea teritoriului este reglementata de titlul VII al Codului fiscal.
Platitori sunt subiectii activitatii de ntreprinzator nregistrati n calitate de ntreprinzator, care dispun de baza impozabila.

Baza impozabila a taxei pentru amenajarea teritoriului:


numarul mediu scriptic trimestrial al salariatilor si/sau fondatorilor ntreprinderilor n cazul n care acestia activeaza n ntreprinderile fondate, nsa nu
sunt inclusi n efectivul trimestrial de salariati.
Cota maxima nu este stabilit de Codul fiscal.
Cota concreta se stabileste de catre consiliul administratiei publice locale.
Facilitati privind taxa pentru amenajarea teritoriului:
Se scutesc fondatorii gospodariilor taranesti (de fermier) care au atins vrsta de pensionare.
Termenul de plata a taxei si prezentare a darii de seama fiscale (forma TAT 07) trimestrial, pna n ultima zi a lunii ce succeda trimestrul gestionar.
Taxa de plasare (amplasarea) publicitatii este reglementata de titlul VII al Codului fiscal.
Platitori sunt subiectii activitatii de ntreprinzator nregistrati n calitate de ntreprinzator, care
presteaza servicii de plasare a anunturilor publicitare prin intermediul:
serviciilor cinematografice;
video;
prin retele telefonice;
telegrafice si telex;
n mijloacele de transport;
alte mijloace precum si cele care amplaseaza publicitatea exterioara prin intermediul afiselor, pancartelor, panourilor si altor mijloace tehnice.
Baza impozabila a taxei de amplasare a publicitatii, cu exceptia celei amplasate total n zona de
protectie a drumurilor:
venitul din vnzari a serviciilor de plasare si/sau difuzare a anunturilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin retelele
telefonice, telegrafice, telex, prin
mijloacele de transport, prin alte mijloace;

numarul unitatilor de publicitate exterioara (afise, pancarte, panouri si alte mijloace tehnice);
Cota maxima nu este stabilit de Codul fiscal.
Cota concreta se stabileste de catre consiliul administratiei publice locale.
Facilitati privind taxa de amplasate a publicitati producatorii si difuzorii de publicitate sociala si de publicitate plasata pe trimiterile postale;
Termenul de plata a taxei si prezentarea darii de seama fiscale (forma TPP 08) trimestrial, pna n ultima zi a lunii ce succeda trimestrul gestionar.
Taxa pentru unitatile comerciale este reglementata de titlul VII al Codului fiscal.
Platitori sunt persoanele juridice si fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care dispun de unitati comerciale si/sau de prestari servicii de
deservire sociala.
Baza impozabila a taxei pentru unitatile comerciale:
Suprafata ocupata de unitatile de comert si/sau de prestari servicii de deservire sociala,
amplasarea lor, tipul marfurilor desfacute si serviciilor prestate.
Termenul de plata a taxei si prezentarea darii de seama fiscale (forma TAUCS 06) trimestrial, pna n ultima zi a lunii ce succeda trimestrul
gestionar.
Taxa de piata este reglementata de titlul VII al Codului fiscal.
Platitori sunt persoanele juridice si fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator-administrator al pietei.
Baza impozabila a taxei de piata:
Venitul din vnzari a serviciilor de piata prestate de administratorul pietei la acordarea de
locuri pentru comert.
Cota maxima nu este stabilit de Codul fiscal.
Cota concreta se stabileste de catre consiliul administratiei publice locale.
Termenul de plata a taxei si prezentarea darii de seama fiscale (forma TP 06) trimestrial, pna n ultima zi a lunii ce succeda trimestrul gestionar.

Taxa pentru cazare este reglementata de titlul VII al Codului fiscal


Obiectul impuneriiservicii prestate de structurile cu functii de cazare.
Subiectii impunerii persoanele juridice si fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator care
presteaza servicii de cazare.
Baza de calcul este venitul din vnzari, obtinute din prestarea serviciilor de cazare.
Cota maxima nu este stabilit de Codul fiscal.
Cota concreta se stabileste de catre consiliul administratiei publice locale
Perioada fiscala este un trimestru.
Termenul de prezentare a darii de seama (forma TC 06) si plata a taxei este stabilit pna n ultima
zi a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune.

Taxa pentru parcare este reglementata de titlul VII al Codului fiscal


Obiectul impunerii parcarea.
Subiectii impunerii persoanele juridice si fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care
presteaza servicii de parcare.
Baza de calcul este suprafata parcarii.
Cota maxima nu este stabilit de Codul fiscal.
Cota concreta se stabileste de catre consiliul administratiei publice locale.
Perioada fiscala este un trimestru.
Termenul de prezentare a darii de seama (forma TPA 09) si plata a taxei este stabilit pna n
ultima zi a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune.

Taxa de prestare a serviciilor auto de calatori pe rutele municipale, orasenesti si satesti este
reglementata de titlul VII al Codului fiscal .
Obiectul impunerii prestare a serviciilor auto de calatori pe rutele municipale, orasenesti si
satesti.
Subiectii impunerii persoanele juridice si fizice, nregistrate n calitate de ntreprinzator, care
presteaza servicii de calatori auto pe rutele municipale, orasenesti si satesti.
Baza de calcul este unitatea de transport, n functie de numarul de locuri
Cota maxima nu este stabilit de Codul fiscal.
Cota concreta se stabileste de catre consiliul administratiei publice locale
Perioada fiscala este luna de gestiune.
Termenul de prezentare a darii de seama (forma TTC 06) si plata a taxei este stabilit pnala data
de 5 a lunii urmatoare lunii de gestiune.

Den.Taxa/Localit
Taxa pt
amenajarea
teritoriului
Taxa de
organizare a
licitaiilor i
loteriilor pe
teritoriul unitii
administrativeteritoriale
Taxa de
plasare(amplasare)
a publicitii
(reclamei),cu
excepia celei
amplasate integral
n zona de
protecie a
drumurilor din
afara perimetrului
localitilor

Clrai
100 lei

Streni
100 lei

Drochia
80 lei

0,1%

0,1 %

0,1%

0,1%

5%

5%

5%

5%

5%

500 lei pentru


fiecare m2

400,00 lei
anual pentru
fiecare metru
ptrat

Suprafaa
publicitar.
(pentru m2 de
suprafat publicitar
amplasat de un agent
economic)
pn la 18 m2 300 lei pentru m2
de la 18,01 m2
pn la 36 m2 - 250
lei pentru m2
de la 36,01 m2
pn la 72 m2- 200 lei
pentru m2
de la 72,01 m2
pn la 108 m2- 150
lei pentru m2

Edine
120 lei

cu
suprafaa pn
la 1 mp - 600
lei
cu
suprafaa de la
1,1-5 mp - 500
lei
cu
suprafaa de la
5,1-10 mp 400 lei
cu
suprafaa mai
mult de 10 mp
- 300 lei

Fleti
100 lei

Soroca
80 lei

Ungheni
120 lei

mai mult de
108,01 m2 - 100 lei
pentru m2

Taxa de aplicare a 0,1%


simbolicii locale .
Taxa pentru
unitile
comerciale i /sau
prestri servicii de
deservire
social ,cu
excepia celor care
se afl total n
zona de protecie a
drumurilor din
afara perimetrului
localitilor

0,1%

Taxa de pia

Piaa
I,,V.Calancea4 lei anual pentru
fiecare
metru ptrat
Piaa
SRL,,Maxidan9 lei anual pentru
fiecare
metru ptrat
Piaa

10%

0,1%

35 lei

20%

40 lei

0,1%

0,1%

20%

20 %

,,Copcolprod7 lei anual pentru


fiecare
metru ptrat
Piaa
I,,Descusari Ion
2 lei anual pentru
fiecare
metru ptrat
Taxa pentru
5%
cazare
Taxa pentru
prestarea
serviciilor de
transport auto de
cltori pe
teritoriul
municipiilor,orael
or i satelor
(comunelor)

5%

5%

5%

5%

Numrul de locuri
n unitatea de
transport
a) lunar pn
la 8 locuri
inclusive
b) lunar de la
9 pn la 16
locuri
inclusive

125 lei

350 lei

80 lei

150 lei

350 lei

500 lei

400 lei

1000 lei

pe ruta Soroca
Nou 800 lei;
- pe celelalte
rute 500 lei;

500 lei

c) lunar de la
17 pn 24
locuri
inclusive
d) lunar peste
25 locuri

700 lei

1050 lei

1100 lei
- pe ruta Soroca
Nou 900 lei;
- pe celelalte
rute 700 lei;

1000 lei

1300lei
pe ruta Soroca
Nou 1100
lei;
- pe celelalte
rute 900 lei;

Taxa pentru
parcare
Taxa pentru
unitile
stradale de comer
i/sau de
prestare a
serviciilor

25lei/m2

10 lei/m2

Aparat comercial
2400
lei/anual
Tarab 3600
lei/anual
Rulot, standuri
5200 lei/anual

1. Pavilion
2800 lei
2. Gheret
2600 lei
3. Autovehicul
2400 lei
4. Remorc
2400 lei
5. Tarab
1800 lei
6. Gheret de
comercializare
a presei

10%

4 lei/m2

periodice, birotic
1500 lei
Taxa de la
posesorii
unitilor de
transport
Taxa pentru parcaj

conform anexei
nr.2

Taxa pentru
evacuarea
deeurilor
Taxa pentru
dispozitivele
publicitare

5 lei

Taxa balnear
Taxa de la
posesorii de cini

Motociclete
0,5lei/or
Autoturisme
1,0lei/or
Remorci,
semiremorci 1,5
lei/or
Tractoare i
automobile
2,0 lei/or
Autobuse 2,0
lei/or

400 lei anual


pentru fiecare
metru ptrat

350 lei anual pentru


fiecare metru ptrat

250 de lei
anual
pentru
fiecare
metru
ptrat
1%
- pentru un cine
9 lei
- pentru doi

cini 27 lei
- pentru fiecare
cine dac
ceteanul
ntreine mai
mult de 2 cini
90 lei.