Sunteți pe pagina 1din 3

Regulamentele militare generale

Tema 11 Raspunderea materiala a militarilor.


Infractiuni privind modul de folosire a patrimoniului militar
Art. 373 incalcarea regulilor de minuire a armei, de manipulare a substantelor si obiectelor ce prezinta
un pericol sporit pentru cei din jur, art. 379 distrugerea sau deteriorarea intentionata a patrimoniului
militar, art. 381 distrugerea sau deteriorarea prin imprudenta a patrimoniului militar.
Distrugerea presupune asa o forma de actiune asupra obiectului, incit acesta isi inceteaza existenta fizica.
Indicele de baza al distrugerii este imposibilitatea repararii, restabilirii obiectului pentru utilizarea li conform
destinatiei.
In cazul deteriorarii obiectul se aduce in asa stare incit poate sa fie reparat. Deteriorarea poate aduce la
pierderea totala sau partiala a caracteristicilor functionale ale obiectului (de exemplu arma nu trage) sau la
desfigurarea obiectului (de exemplu la o autospeciala este afectata remorca desi masina functioneaza).
Atit distrugerea, cit si deteriorarea pot sa se manifeste prin diferite metode: lovitura, ardere, explodare,
dezasamblare, actiunea elementelor chimice, etc.
Risipirea sau pierderea avutului militar se manifesta prin comercializarea, gajarea sau darea in folosinta
de catre un militar a echipamentului care i-a fost eliberat pentru folosinta personala, precum si pierderea sau
deteriorarea acestor obiecte in urma incalcarii regulilor de pastrare.
Privind regulile de exploatare a tehnicii militare
Art. 382 incalcarea regulilor de conducere sau de exploatare a masinilor, art. 383 incalcarea regulilor
de zbor sau ale pregatirii de zbor, art. 384 incalcarea regulilor de navigatie.
Latura obiectiva a acestor infractiuni include actiunea sau inactiunea, manifestata prin incalcarea
regulilor de conducere sau de exploatare a masinilor de lupta, speciale de transport, urmarile grave
(vatamarea integritatii corporale ori daune in proportii mari), precum si legatura cauzala intre
actiune/inactiune si urmari.
Analogica este situatia si la latura obiectiva a incalcarii regulilor de zbor, a incalcarii regulilor de
navigatie, unde trebuie sa existe incalcarea regulilor, urmarile grave si legatura cauzal intre ele.
Privind regulile de executare a serviciilor speciale
Art. 374: incalcarea regulilor statutare cu privire la serviciul de garda, art. 375 incalcarea regulilor cu
privire la serviciul de alarma (de lupta) al trupelor militare, art. 376 incalcarea regulilor statutare cu privire
la serviciul intern, art. 377 incalcarea regulilor cu privire la mentinerea ordinii publice si la asigurarea
securitatii publice.
In trupe exsita doua servicii speciale de baza: cel de garda si cel intern. Serviciul de garda asigura paza
obiectivelor de importanta majora, de obicei pe teritoriul unitatilor militare, iar serviciul intern asigura
activitatea cotidiana a unitatilor militare. Ambele servicii sunt reglementate de statute separate, in care sunt
descrise drepturile si obligatiile fiecarui militar din componenta serviciului. Aceeasi este si situatia si cu
serviciul de alarma al trupelor militare si cu mentinerea ordinii publice si asigurarea securitatii publice. Toate
serviciile au o importanta deosebita pentru asigurarea capacitatii de lupta a unitatilor militare si pentru
indeplinirea sarcinilor puse in fata fiecarei unitati. De aceea orice incalcare a regulilor amintite, daca s-a
soldat cu urmarile daunatoare prevazute la articolele respective al CP, este incriminata. Mai este de atras
atentia la un moment, anume acela ca incalcarea regulilor statutare, ca sa intruneasca componenta de
infractiune trebuie sa fie savirsita de un militar care a fost numit in acest serviciu prin ordinul comandantului
unitatii militare.
Infractiuni militare savirsite de persoane cu functie de raspundere
Art. 370 abuzul de putere, excesul de putere sau inactiunea la exercitarea puterii, art. 378 atitudinea
neglijenta fata de serviciul militar, art. 385 predarea sau lasarea mijloacelor de razboi inamicului.
Elementul care uneste aceste infractiuni in aceeasi grupa este subiectul -persoana cu functie de
raspundere. Insa din punctul de vedere ala realizarii laturii obiective, fiecare infractiune se dovedeste prin
anumite trasaturi.
Astfel, abuzul consta in primul rind in actiunea (inactiunea) de serviciu, care reprezinta incalcarea
drepturilor si indatoririlor de serviciu, pe care culpabilul a putut sa o savirseasca anume datorita pozitiei sale
de serviciu. Actiunile (inactiunile) social periculoase, savirsite de persoana cu funcite de raspundere, dar nu
in legatura cu pozitia sa de serviciu si executarea obligatiunilor sale, nu pot fi recunoscute infractiuni de
functie.
Abuzul consta in folosirea intentionata de catre sef sau alta persoana cu functie de raspundere a situatie
sale de serviciu in detrementul interesului serviciului militar. Excesul de putere, spre deosebire de abuz are

loc atunci, cind seful sau alta persoana cu functie de raspundere, intentionat savirseste actiuni, care evident
depasesc drepturile si imputernicirile acestuia. Inactiunea la exercitarea puterii reprezinta neindeplinirea
intentionata de catre sef a unor actiuni, pe care era obligat sa le implineasca. La aceasta infractiune trebuie de
atras atentie deosebita laturii subiective, intrucit daca inactiunea nu a fost intentionata, atunci fapta trebuie
calificata ca fiind neglijenta.
Pentru consumarea infractiunii se cere cauzarea daunei victimei sau intereselor de serviciu. Evident ca
intre urmarea periculoasa si actiunile, inactiunile persoanei cu functie de raspundere trebuie sa existe raportul
de cazualitate.
Neglijenta pentru a fi considerata infractiune militara trebuie sa indeplineasca 3 conditii: 1) sa constee in
neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre sef sau alta persoana cu functie de raspundere a
obligatiilor sale de serviciu; 2) sa fie provocata dauna in proportii mari (aceasta se refera la activitatea
organelor militare, interesele serviciului militar, interesele militarilor ocrotite prin lege); 3) sa existe legatura
de cazualitate intre actiunile (inactiunile) culpabilului si dauna provocata.
Si ultima latura obiectiva la care ne vom referi la aceasta categorie este predarea de catre sef a fortelor
militare ce i-au fost incredintate, precum si lasarea, nejustificata de situaita de lupta, a fortificatiilor, a
tehnicii de lupta si altor mijloace de razboi inamicului. Se cere doar o precizare, ca infractiunea se consuma
in moementul cind inamicul efectiv a acaparat fortele militare, tehnica, etc.
Infractiuni privind module de executare a serviciului in conditii de lupta
Aici trebuie sa precizam ca, practic, toate infractiunile militare au prevazuta agravanta in conditii de
lupta. Astfel latura obiectiva nu necesita o analiza speciala. Este necesar sa explicam ca prin conditii de
lupta se intelege un complex de factori si conditii in care se efectueaza pregatirea pentru lupta si insasi lupta.
Conditia de lupta presupune aflarea unitatii militare sau a subunitatii in imediata apropiere de inamic.
Unitatea militara poate sa se afle in conditii de lupta si pe timp de pace, de exmplu in legatura cu unele
conflicte armate locale, la trecerea ilegala a fronierei de stat.
Infractiuni savirsite in prizonierat
Art. 388 actiunile criminale ale militarilor aflati in prizoneirat.
Latura obiectiva a acestor infractiuni consta in: 1) participarea binevola a militarului aflat in prizoneirat
la lucrarile de importanta militara sau la alte lucrari despre care se stie ca pot cauza daune Republicii
Moldova sau statelor aliate cu ea, daca acestea nu constituie tradare de Patrie. 2) actele de violenta savirsite
asupra altor prizonieri de razboi sau comportare plina de cruzime fate de ei din partea unui prizonier de
razboi care se afla in situatia de superior. 3) savirsirea de un militar aflat in prizoneirat a unor actiuni in
dauna altor prizonieri de razboi din interes material sau pentru a-si asigura o comportare indulgenta din
partea inamicului.
Impotriva legilor si obiceiurilor de razboi
Art. 389 jefuirea celor cazuti pe cimpul de lupta. Art. 390 actele de violenta asupra populatiei din
zona operatiunilor militare, art. 391 incalcarea grava a dreptului international umanitar in timpul
conflictelor militare, art. 392 folosirea cu perfidie a emblemei Crucii Rosii ca element protector in timpul
conflictului armat.
Latura obiectiva a jefuirii celor cazuti pe cimpul de lupta se realizeaza prin sustragerea bunurilor ce le
apartin decedatilor si ranitilor. Sustragerea poate sa fie pe ascuns, precum si deschs, cu aplicarea vointei, sau
fara. Se au in vedere urmatoarele bunuri: haine militare si obiecte personale (bani, ceasuri, etc.) La acestea
nu se atribuie armamentul si munitiile, documentele de importanta militara. Sustragerea trebuie sa aiba loc pe
cimpul de lupta, adica in sectorul unde se duc sau s-au dus actiuni militare. Sustragerea bunurilor din afara
cimpului de lupta intruneste alte componente de infractiune furtul, jaful.
Latura obiectiva a infractiunii prevazute de art. 390 CP consta in tilharia, actele de violenta, nimicirea
sau insusirea ilegala de bunuri sub pretextul necesitatilor de razboi savirsite fata de populatia din zona
operatiunilor militare. Este pasibila de pedeapsa numai nimicirea sau luarea de bunuri, ccare este ilegala,
adica nu este determinata de necesitatile de razboi. In caz contrar nu sunt intrunite elementele componente.
Acte de violenta asupra populatiei presupun atentarea la viata si sanatatea, onoarea si demnitatea cetatenilor:
omorul, vatamarea integritatii corporale, violul, lipsirea de libertate in mod ilegal.
Urmatoarea este incalcarea grava a dreptului international umanitar in timpul conflictelor militare
internationale sau interne, soldata cu urmari grave. Se au in vedere actiunile interzise prin tratatele
internationale cum ar fi comportamentul crud fata de prizonieri.
Latura obiectiva a infractiunii prevazute de art. 392 CP se realizeaza prin folosirea cu perfidie a
emblemei Crucii Rosii, precum si a semenlor distinctive ca elemente protectoare in timpul conflictului armat,
daca au provocat vatamarea grava a integritatii corporale sau a sanatatii, fie decesul unei persoane.
La aceasta categorie de infractiuni, consider oportun a mai mentiona inca o data, subiect poate fi orice
persoana, nu numai militarii.