Sunteți pe pagina 1din 13

BILANT

la data 31.12.2011
Formular 10 - lei Sold la

Denumirea elementului

Nr.
rd.

01.01.2011

31.12.2011

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

232.769.011

411.327.758

03

723.321.136

484.068.445

04

05

186.121.312

171.276.141

06

1.142.211.459

1.066.672.344

1. Terenuri i construcii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911


07
- 2912)

10.508.760.278

11.406.025.557

08

3.259.207.499

3.572.213.349

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 2914)

09

24.779.572

48.453.805

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct.


231 + 232 - 2931)

10

4.977.157.299

6.228.919.441

11

18.769.904.648

21.255.612.152

12

2.035.422.192

1.940.466.481

13

2.194.969.305

1.647.024.293

14

14.158.585

14.158.585

15

16

17

2.466.994.684

2.644.403.759

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

6.711.544.766

6.246.053.118

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19

26.623.660.873

28.568.337.614

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 321 +


302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20

762.517.925

652.083.114

2. Producia n curs de execuie (ct. 331 + 332 + 341 +/348* - 393 - 3941 - 3952)

21

125.554.299

114.027.035

3. Produse finite i mrfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 +


356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22

884.358.689

926.263.369

4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091)

23

56.266.052

3.431.985

TOTAL (rd. 20 la 23)

24

1.828.696.965

1.695.805.503

3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i


active similare ialte imobilizri necorporale (ct. 205 + 208 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
(ct.233+234-2933)
TOTAL (rd.01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE

2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

TOTAL (rd. 07 la 10)


III. IMOBILIZRI FINANCIARE
1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261 - 2961)
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671 + 2672
- 2964)
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)
4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este
legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 2965)
5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265 - 2963)
6. Alte mprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* +
2679* - 2966* - 2968*)

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate
separat pentru fiecare element)
1. Creane comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679*
- 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)

25

1.702.498.620

1.991.268.846

2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451** - 495*)

26

26.613.218

650.155.970

3. Sume de ncasat de la entitile de care compania este


legat n virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4. Alte creane (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 +


441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** +
4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28

430.306.726

231.686.031

5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456 - 495*)

29

TOTAL (rd. 25 la 29)

30

2.159.418.564

2.873.110.847

31

32

33

IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +


34
532 + 541 + 542)

1.416.091.506

567.026.496

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT


1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501 - 591)
2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595
- 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 31 + 32)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35

5.404.207.035

5.135.942.846

C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)

36

74.208.255

115.273.240

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN


1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +


1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38

391.051.692

470.158.047

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

39

56.644.908

46.372.959

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40

2.853.399.364

2.290.740.847

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

41

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691


+ 451***)

42

831.420.581

831.571.754

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n


virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+
453***)

43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind


asigurrile sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 +
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+
44
4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 +
473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

751.597.655

1.039.099.125

45

4.884.114.200

4.677.942.732

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE


(rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46

574.917.368

553.691.977

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 +


46)

47

TOTAL (rd. 37 la 44)

27.198.578.241 29.122.029.591

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN


1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentndu-se
separatmprumuturile din emisiunea de obligaiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621 + 1622 +


1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49

3.465.508.688

2.197.256.546

50

3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (ct. 419)

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51

5. Efecte de comer de pltit (ct. 403 + 405)

52

6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691


+ 451***)

53

7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n


virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 +
453***)

54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind


asigurrile sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 +
421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** +
4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** +
447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** +
509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

21.927.060

57.972.054

56

3.487.435.748

2.255.228.600

1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515)

57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

59

7.502.395.876

7.962.682.564

60

7.502.395.876

7.962.682.564

61

13.395.126

13.193.355

62

19.659.686

19.614.287

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

63

19.383.722

19.581.377

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

64

275.964

32.910

Fond comercial negativ (ct.2075)

65

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)

66

33.054.812

32.807.642

1. Capital subscris vrsat (ct. 1012)

67

5.664.410.834

5.664.410.834

2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011)

68

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

69

TOTAL (rd. 48 la 55)


H. PROVIZIOANE

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 +


1518)
TOTAL (rd. 57 la 59)
I. VENITURI IN AVANS
1. Subvenii pentru investiii (ct. 475)
2. Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd.63 +
64), din care:

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL

70

5.664.410.834

5.664.410.834

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

TOTAL (rd. 67 la 69)

71

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

72

55.357.958

36.399.103

1. Rezerve legale (ct. 1061)

73

616.695.996

826.097.529

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

74

75

23.662.420

42.499.107

4. Alte rezerve (ct. 1068)

76

5.310.542.788

5.323.471.667

TOTAL (rd. 73 la 76)

77

5.950.901.204

6.192.068.303

Aciuni proprii (ct. 109)

IV. REZERVE

3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din


reevaluare (ct. 1065)

78

17.785

17.785

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.


141)

79

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.


149)

80

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C (ct.


117)

81

2.826.978.447

3.521.826.014

SOLD D (ct. 117)

82

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI


FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

83

SOLD D (ct. 121)

84

85

101.709.733

209.401.533

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79


86
- 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

16.195.075.527

18.890.892.162

87

88

16.195.075.527

18.890.892.162

Repartizarea profitului (ct. 129)

Patrimoniul public (ct. 1016)


CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-6465)

1.799.154.602

3.685.607.226

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE


la data 31.12.2011
Formular 20 - lei Denumirea indicatorilor
A
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)

Exercitiul financiar

Nr.
rd.

2010

2011

01 13.953.092.655 16.565.465.973

Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

11.529.127.066

13.850.865.004

Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707)

03

2.449.109.633

2.726.308.898

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

25.144.044

11.707.929

Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din


Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing
(ct.766* )

05

Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri


nete (ct.7411)

06

Sold C

07

86.869.934

Sold D

08

215.441.345

3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale


proprii i capitalizat(ct.721+ 722)

09

245.619.336

475.561.042

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)

10

343.656.477

205.937.960

11

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12

14.629.238.402

17.031.523.630

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele


consumabile (ct.601+602-7412)

13

1.213.709.372

1.223.591.407

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

14

39.035.155

36.750.713

b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap)(ct.605-7413)

15

416.272.385

353.694.136

c) Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)

16

2.193.546.252

2.679.007.285

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

693.224

2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie


(ct.711+712)

-din care, venituri din fondul comercial negativ

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:

18

1.919.305.092

1.784.033.082

a) Salarii i indemnizaii (ct.641+642+643+644-7414)

19

1.480.438.732

1.349.731.693

b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct.645-7415)

20

438.866.360

434.301.389

21

1.987.119.625

2.252.500.483

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

22

2.015.514.538

2.253.289.698

a.2) Venituri (ct.7813)

23

28.394.913

789.215

b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

-55.896.914

27.544.258

7.a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i


necorporale (rd. 22 - 23)

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

25

158.293.562

109.341.364

b.2) Venituri (ct.754+7814)

26

214.190.476

81.797.106

27

4.199.456.511

3.824.367.492

8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe


(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+62 28
8-7416)

2.921.242.828

2.662.557.819

29

783.469.106

846.482.011

30

494.744.577

315.327.662

31

Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

-485.002.623

-182.857.276

- Cheltuieli (ct.6812)

33

288.891.212

533.165.702

- Venituri (ct.7812)

34

773.893.835

716.022.978

35

11.427.544.855

11.997.938.356

- Profit (rd. 12 - 35)

36

3.201.693.547

5.033.585.274

- Pierdere (rd. 35 - 12)

37

38

202.280.861

303.218.308

39

199.993.531

298.099.071

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte


40
din activele imobilizate(ct.763)

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate


(ct.635)
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)
Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile
radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte
de leasing (ct.666*)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 +


21 + 24 + 27 + 32)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)


- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

41

42

121.888.606

125.283.476

- din care, veniturile obinute de la entitile afiliate

43

91.320.532

105.269.684

11. Venituri din dobnzi (ct.766*)


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

44

586.333.797

257.583.921

VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

910.503.264

686.085.705

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i


investiiile financiaredeinute ca active circulante (rd. 47 48)

46

447.471.458

181.915.784

47

759.223.252

394.467.258

- Cheltuieli (ct.686)

48

311.751.794

212.551.474

13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666*-7418)

- Venituri (ct.786)

49

128.844.537

73.182.063

- din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate

50

23.631.556

36.862.939

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

51

1.320.241.797

985.933.894

52

1.896.557.792

1.241.031.741

- Profit (rd. 45 - 52)

53

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

986.054.528

554.946.036

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)

55

2.215.639.019

4.478.639.238

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)

56

15. Venituri extraordinare (ct.771)

57

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

58

59

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL(rd. 46 + 49 + 51)


PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR():

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT():

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA


EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 57 - 58)

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

15.539.741.666

17.717.609.335

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

13.324.102.647

13.238.970.097

- Profit (rd. 61 - 62)

63

2.215.639.019

4.478.639.238

- Pierdere (rd. 62 - 61)

64

18. Impozitul pe profit (ct.691)

65

416.484.417

793.032.012

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus


(ct.698)

66

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)

67

1.799.154.602

3.685.607.226

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)

68

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI


FINANCIAR:

DATE INFORMATIVE
la data 31.12.2011
Formular 30 - lei I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr. unitati
A

Sume

Unitti care au inregistrat profit

01

1 3.685.607.226

Unitti care au inregistrat pierdere

02

II Date privind platile restante

Nr.
rd.

Total din
care:

Pentru
activitatea
curenta

Pentru activitatea
de investitii

1=2+3

Plti restante total (rd.04+08+14 la 18+22),


din care:

03

13.640.846

8.875.579

4.765.267

Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din


care:

04

10.617.126

5.871.031

4.746.095

- peste 30 de zile

05

4.691.304

4.098.528

592.776

- peste 90 de zile

06

3.470.266

1.685.180

1.785.086

- peste 1 an

07

2.455.556

87.323

2.368.233

08

- Contributii pentru asigurari sociale de stat


datorate deangajatori, salariati si alte persoane 09
asimilate

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale


10
de sanatate

11

12

13

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor


speciale si altefonduri

14

Obligatii restante fata de alti creditori

15

3.023.720

3.004.548

19.172

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la


bugetul de stat

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la


bugetele locale

17

Credite bancare nerambursate la scadenta


total (rd. 19 la 21),din care:

18

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor


sociale total(rd.09 la 13), din care:

- Contribuia pentru pensia suplimentar


- Contributii pentru bugetul asigurarilor
pentru somaj
- Alte datorii sociale

- restante dupa 30 de zile

19

- restante dupa 90 de zile

20

- restante dupa 1 an

21

22

Dobanzi restante

Nr.
rd.

III. Numar mediu de salariati


A

31.12.2010 31.12.2011

Numar mediu de salariati

23

25.176

22.052

Numrul efectiv de salariai existeni la sfritul exerciiului financiar,


respectiv la data de 31 decembrie

24

22.867

21.224

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente


A

Nr.
Sume (lei)
rd.
B

Venituri brute din dobnzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice
25
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice
nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri brute din dividende pltite de persoanele juridice romne ctre persoane
juridice afiliate*) nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane
juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
Redevene pltite n cursul exerciiului financiar pentru bunurile din domeniul public,
primite n concesiune, din care:
- redevene pentru bunurile din domeniul public pltite la bugetul de stat

26

27

28

29

30

31

32

33

3.157.170

34

3.157.170

35

36

37

38

39

40

Redeven minier pltit

41

Subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar, din care:

42

- subvenii ncasate n cursul exerciiului financiar aferente activelor

43

- subvenii aferente veniturilor

44

45

475.927.874

- creane restante de la entiti din sectorul majoritar sau integral de stat

46

124.962.448

- creane restante de la entiti din sectorul privat

47

350.965.426

Creane restante, care nu au fost ncasate la termenele prevzute n contractele


comerciale i/sau n actele normative n vigoare, din care:

Nr.
Sume (lei)
rd.

V. Tichete de masa
A
Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariatilor

B
48

1
40.173.929

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare dezvoltare **)


A

Nr.
rd.

31.12.2010

31.12.2011
2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:

49

- din fonduri publice

50

- din fonduri private

51

VII. Cheltuieli de inovare

Nr.
rd.

31.12.2010

31.12.2011

A
Cheltuieli de inovare total (rd. 53 la 55), din care:

52

- cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei

53

- cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei

54

55

- cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei

Nr.
31.12.2010
rd.

VIII. Alte informaii


A
Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57 + 65), din care:

31.12.2011

56 7.544.526.209 7.262.200.510

Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri


57 2.124.589.133 2.295.688.157
imobilizate iobligaiuni, n sume brute (rd. 58 la 64), din care:
- aciuni cotate emise de rezideni

58

54.142.484

54.142.484

- aciuni necotate emise de rezideni

59

246.441.124

237.510.150

- pri sociale emise de rezideni

60 1.595.577.647 1.595.577.647

- obligaiuni emise de rezideni

61

62

- aciuni i pri sociale emise de nerezideni

63

228.427.878

408.457.876

- obligaiuni emise de nerezideni

64

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de


SIF-uri) emise de rezideni

Creane imobilizate, n sume brute (rd. 66 + 67), din care:

65 5.419.937.076 4.966.512.353

- creane imobilizate n lei si exprimate in lei, a caror decontare se


face in functiede cursul unei valute (din ct. 267)

66

- creane imobilizate n valut (din ct. 267)

252.375.727

387.730.120

67 5.167.561.349 4.578.782.233

Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi


asimilate, n sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

68 1.755.384.084 2.037.149.276

- creane comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi


i alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 +
din ct. 413 + din ct. 418)

69

425.297.844

288.720.577

Creane comerciale nencasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din


70
ct. 411 + din ct. 413)

152.685.590

170.967.023

Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 +


4282)

71

6.041.705

4.710.941

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului


(ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 +
447 + 4482), (rd.73 la 77), din care:

72

327.856.618

175.041.838

- creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437


+ 4382)

73

21.793.469

20.286.657

- creane fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 +


4428 + 444 + 446)

74

306.063.149

154.771.646

- subvenii de ncasat (ct. 445)

75

-16.465

- fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)

76

- alte creane n legtur cu bugetul statului (ct. 4482)

77

Creanele entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)

78

4.661.227

8.826.517

Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului


nencasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct.
4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din
ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

79

63.375

52.752

Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 +

80

319.491.649

290.251.841

82), din care


- decontri privind interesele de participare, decontri cu
acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n
participaie (ct. 453 + 456 + 4582)

81

-428.770

21.186.834

- alte creane n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice,


altele dect creanele n legtur cu instituiile publice (instituiile
82
statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

319.920.419

269.065.007

83

1.954.962

198.198

84

25

85

- aciuni cotate emise de rezideni

86

- aciuni necotate emise de rezideni

87

- pri sociale emise de rezideni

88

- obligaiuni emise de rezideni

89

90

- aciuni emise de nerezideni

91

- obligaiuni emise de nerezideni

Dobnzi de ncasat (ct. 5187), din care:


- de la nerezideni
Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din
ct.508)(rd. 86 la 92), din care:

- aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente


(inclusiv de SIF-uri)

92

Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114)

93

Casa n lei i n valut (rd. 95 + 96), din care:

94

51.317

41.163

- n lei (ct. 5311)

95

29.632

22.295

- n valut (ct. 5314)

96

21.685

18.868

97 1.415.877.173

566.973.425

98 1.152.855.541

446.339.339

Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 98 + 100), din care:


- n lei (ct. 5121), din care:
conturi curente n lei deschise la bnci nerezidente

100

263.021.632

120.634.086

conturi curente n valut deschise la bnci nerezidente

101

211.299

33.964

Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 103 + 104), din care:

102

- sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n


lei (ct. 5112 +5125 + 5411)

103

- sume n curs de decontare i acreditive n valut (din ct. 5125 +


5412)

104

- n valut (ct. 5124), din care:

99

Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130
+ 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), 105 8.391.209.634 6.952.785.619
din care:
- mprumuturi din emisiuni de obligaiuni n sume brute (ct. 161)
(rd. 107 + 108), din care:

106

- n lei

107

- n valut

108

109

- n lei

110

- n valut

111

112

833

7.292

- n lei

113

833

7.292

- n valut

114

Dobnzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.


115
5198), (rd. 116 + 117), din care:

54.144

164.902

Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni, n sume


brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care:

- Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+


5197), (rd. 113 + 114), din care:

- n lei

116

54.144

164.902

- n valut

117

118

358.060.145

449.531.637

119

- Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+


5195), (rd. 119 + 120), din care:
- n lei

- n valut

120

358.060.145

449.531.637

121

32.937.403

20.454.216

- n lei

122

7.431.417

- n valut

123

25.505.986

20.454.216

124

- n lei

125

- n valut

126

127

- n lei

128

- n valut

129

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.


5198), (rd. 122 + 123), din care:

- Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.


125 + 126), din care:

Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682),


(rd. 128 + 129), din care:

- Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +


1625)(rd. 131 + 132), din care:

130 3.465.507.855 2.197.256.546

- n lei

131

- n valut

132 3.005.507.855 2.197.256.546

Dobnzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.


1682), (rd. 134 + 135), din care:

460.000.000

133

- n lei

134

- n valut

135

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

136

- Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 +


1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care:

137

44.887.635

101.841.394

- n lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de


cursul unei valute

138

29.714.367

44.209.844

139

15.173.268

57.631.550

- n valut
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi
asimilate, nsume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419),
din care:

140 2.910.044.272 2.337.113.806

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clieni externi i


alte conturi asimilate, n sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din 141
ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

498.503.840

273.831.333

142

85.486.766

91.184.449

- Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul


statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 143
447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care:

491.968.246

756.583.314

- datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale (ct. 431 + 437 +


144
4381)

50.949.254

46.441.625

145

429.894.630

697.614.183

- fonduri speciale taxe i vrsminte asimilate (ct. 447)

146

11.321.852

12.694.056

- Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 +


423 + 424 + 426+ 427 + 4281)

- datorii fiscale n legtur cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 +


4428 +444 + 446)
- alte datorii n legtur cu bugetul statului (ct. 4481)

147

-197.490

-166.550

Datoriile entitii in relaiile cu entitile afiliate (ct.451)

148

831.420.582

831.571.754

Sume datorate acionarilor/ asociailor (ct.455)

149

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269
+ 509), (rd. 151 la 154), din care:

150

170.841.753

167.073.324

- decontri privind interesele de participare, decontri cu


acionarii/asociaii privind capitalul, decontri din operaii n
participaie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

151

8.422.846

9.415.117

- alte datorii n legtur cu persoanele fizice i persoanele juridice,


altele dect datoriile n legtur cu instituiile publice (instituiile
statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

152

155.638.839

156.556.034

153

- vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare i investiii pe


154
termen scurt (ct. 269 + 509)

6.780.068

1.102.173

- subvenii nereluate la venituri (din ct. 472)

Dobnzi de pltit (ct. 5186)

155

Capital subscris vrsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care:

156 5.664.410.834 5.664.410.834

2.985

- aciuni cotate

157 5.664.410.834 5.664.410.834

- aciuni necotate

158

- pri sociale

159

- capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012)

160

Brevete si licene (din ct.205)

161

88.537.892

91.059.109

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.
rd.

31.12.2010

31.12.2011

A
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

162

3.275.805

2.734.729

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


la data 31.12.2011

Formular 40 - lei Valori brute


Reduceri

Elemente
Imobilizari

Nr.
rd.

Sold Initial

Cresteri

Sold final
Din care:
dezmembrari (col.5=1+2+3)
si casari

Total
3

Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de
constituire si
cheltuieli de
dezvoltare

01

2.253.021.063

430.417.645

354.135.249

2.329.303.459

Alte imobilizari

02

Avansuri si
imobilizarinecorporal
e in curs

03

189.539.672

8.090.233

22.936.397

174.693.508

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

2.442.560.735

438.507.878

377.071.646

2.503.996.967

Terenuri

05

575.339.507

15.952.962

8.261.095

583.031.374

Constructii

06 14.610.234.360 2.395.008.408

423.229.638

Instalatii tehnice si
masini

07

382.135.385

157.693.062

6.442.023.082

Alte instalatii, utilaje


si mobilier

08

11.540.801

2.168.462

83.692.632

Imobilizari
corporale

Avansuri si imobilizari
09
corporale in curs

5.807.947.778 1.016.210.689
60.286.381

34.947.052

5.073.637.195 3.259.142.808 1.970.338.916

TOTAL (rd. 05 la 09)

10 26.127.445.221 6.721.261.919 2.795.505.835

Imobilizari financiare

11

7.544.526.212

542.588.862

824.914.562

ACTIVE IMOBILIZATE
12 36.114.532.168 7.702.358.659 3.997.492.043
TOTAL(rd.04+10+11)

36.698.779 16.582.013.130

6.362.441.087

196.560.303 30.053.201.305
x

7.262.200.512

196.560.303 39.819.398.784

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE


- lei Elemente de
imobilizari

Nr.rd.

Sold initial

Amortizare in
cursul anului

Amortizare aferenta
imobilizarilor
scoase din evidenta

Amortizare la
sfarsitul anului
(col.9=6+7-8)

Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de
constituire
sicheltuieli de
dezvoltare

13

788.666.805

230.900.216

6.001.784

1.013.565.237

Alte imobilizari

14

TOTAL (rd.13 +14)

15

788.666.805

230.900.216

6.001.784

1.013.565.237

Terenuri

16

Constructii

17

3.880.559.518

1.175.966.255

83.967.475

4.972.558.298

Instalatii tehnice si
masini

18

1.623.805.101

490.730.984

124.677.212

1.989.858.873

Alte instalatii
,utilaje si mobilier

19

20.183.292

6.083.781

3.958.836

22.308.237

TOTAL (rd.16 la
19)

20

5.524.547.911

1.672.781.020

212.603.523

6.984.725.408

AMORTIZARI TOTAL (rd.15 +20)

21

6.313.214.716

1.903.681.236

218.605.307

7.998.290.645

Imobilizari
corporale

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei Elemente de
imobilizari

Nr.rd.

Sold initial

Ajustari
constituite in
cursul anului

Ajustari
reluate la
venituri

Sold final
(col.13=10+1112)

10

11

12

13

Imobilizari
necorporale
Cheltuieli de
constituire si
cheltuielide dezvoltare

22

508.264.111

248.605.018

336.527.110

420.342.019

Alte imobilizari

23

Avansuri si imobilizari
necorporale incurs

24

3.418.360

355.675

356.668

3.417.367

TOTAL (rd.22 la 24)

25

511.682.471

248.960.693

336.883.778

423.759.386

Terenuri

26

350.547.547

555.356

6.072.813

345.030.090

Constructii

27

445.706.524

31.919.121

36.195.087

441.430.558

Instalatii tehnice si
masini

28

924.935.178

86.299.265

131.283.583

879.950.860

Imobilizari
corporale

Alte instalatii, utilaje si


mobilier

29

15.323.517

1.517.791

3.910.717

12.930.591

Avansuri si imobilizari
corporale incurs

30

96.479.896

75.506.575

38.464.825

133.521.646

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

1.832.992.662

195.798.108

215.927.025

1.812.863.745

Imobilizari
financiare

32

832.981.446

394.467.258

211.301.310

1.016.147.394

AJUSTARI PENTRU
DEPRECIERE -TOTAL
(rd.25+31+32)

33

3.177.656.579

839.226.059

764.112.113

3.252.770.525