Sunteți pe pagina 1din 7

Ambag ng Gresya

Ambag ng Gresya sa ibat ibang larangan


1. ARKITEKTURA
2. ESKULTURA
3. PAGPIPINTA
4. DULA AT PANITIKAN
5. PILOSOPIYA
6.

PAGSULAT NG KASAYSAYAN

7.

AGHAM

8.

MEDISINA

ARKITEKTURA
Layunin ng arkitektura ng Greek na parangalan ang mga Diyos. Isa
sa pinakamagandang gusali na kanilang itinayo ay ang mga templo.
Isa sa pinakatanyag na templo ay ang PARTHENON
Ang mga gusaling Greek ay may 3 estilo ng Haligi
Doric
Ionic
Corinthian

Parthenon

ESKULTURA
Hangad ng mga eskultor ng Greece na lumikha ng mga pigura sa
ganap at eksakto ang hubog, ang mga mukha ay hindi nagpapakita
ng galit o pagtawa, tanging katiwasayan lamang.

PAGPIPINTA
Ipinakita ng mga greek ang kanilang galing sapagpipinta sa
magaganda nilang palayok. Karaniwang disenyo nito ay pang araw
arawna gawain, tulad ng pagkanta, pagsayaw, pagtutgtog, pagligo
at iba pa
Ang disenyo ay maaaring ipinipinta ng itim samantalang ang palibot
ay kulay pula o kaya ang disenyo ay pula at ang palibot ay itim

DULA AT PANITIKAN
DRAMA isang uri ng palabas sa entablado. Ito ay bahagi ng ritwal
sa mga pista alay kay Dionysus, ang Diyos ng Alak

Itinatanghal sa mga teatro ang drama


A. TRAGEDY uri ng dramana naglalarawan sa pagbagsak ng tao
dahil sa pagiging mapagmataas.
B. COMEDY karaniwang ukol sa politika na inilalahad ng
nakakatawang pamamaraan.
EPIKO mahahabang tula na naglalarawan ng mga ginawa ng
bayani. Halimbawa nito ay ang Iliad at Odysseyni Homer
MEDISINA
HIPPOCRATES nagtatag ng paaralan para sa pag-aaral ng medisina.
Ang kanyangestilo ng panggagamot ay nakatulong upang alisin ang
pamahiin at paniniwala sa salamangka.
Hippocratic Oath sinumpaang pangako ng mga nagtatapos ng
medisina.
HEROPHILUS Ama ng Anatomy
ERASISTARTUS Ama ng Physiology
PILOSOPIYA
3 Pinakamagagaling na Pilosopo ng Greek ay sina
SOCRATES
PLATO
ARISTOTLE
Socrates
- hinimok ang pangangatwiran.
- pagkamit ng kaalaman sa pamamagitan ng tanungan at sagutan.
Socrates Death
Athenian law prescribed death by drinking a cup of poison hemlock.
Socrates would be his own executioner.

Jacques-Louis David, 1787 The Death Of Socrates

Plato
- mag-aaral ni Socrates.
- inakda ang The Republics.
- itinatag ang Academy noong 387 B.C.E
Plato
- kaguluhan sa lipunan ay dulot ng labis na kalayaang taglay ng tao
- ang pamahalaan ay dapat pinamumunuan ng isang pilosopong-hari.
Aristotle
- nagtayo ng Lyceum at tinuro ang golden mean.
-paggamit ng syllogism sa pangangatwiran.
- dapat magmula sa gitnang uri ang pinuno.
Sa panahon ng Hellenistic, umusbong ang pilosopiyang cynicism,
epicureanism at stoicism
KASAYSAYAN
HERODOTUS Ama ng Kasaysayan
Ang salitang HISTORY ginamit ni Herodotus nang isulta nya ang
History of Persian Wars bilang isang ulat ng kaganapan sa digmaan
ng Greece at Persia.Dahil dito kinilala ito bilang UNANG KABUUANG
ULAT sa kasaysayan.
THUCYDIDES- History of Peloponnessian War
AGHAM
PYTHAGORAS Pythagorean Theorem

ARCHIMEDES Circumference ng bilog/specific gravity


EUCLID Ama ng geometry
Aristarchus- mas malaki ang araw sa daidig
ARISTARCHUS nakatuklas na umiikot ang daigdig sa araw at sa
sarili nitong axis.
ERATOSTHENES Nakagawa ng halos tumpak na circumference ng
daigdig.Unang gumuhit ng linya ng latitude at longitude sa mapa ng
daigdig.
DEMOCRITUS lahat ng bagay ay binubuo ng na maliitna sangkap na
tinatawag na atom.
12 OLYMPIANS
Zeus
Jupiter
Chief God at pinuno ng Mt.Olympus; diyos ng kalangitan, kidlat at hustisya.
Hera
Juno
Reyna ng mga Diyos at ng langit; diyosa ng mga kababaihan, ng kasal at ng
pagka ina.
Poseidon
Neptune
Diyos ng Karagatan; lindol; gumawa ng ma kabayo
Demeter
Ceres
Diyosa ng Fertility, agrikultura, kapaligiran at mga panahon
Hestia
Vesta
Diyosa ng tahanan

Aphrodite
Venus
Diyosa ng pag-ibig, kagandahan, desire, at fertility.
Apollo
Apollo
Diyos ng Araw, liwanag, pagpapagaling, musika, tula, propesiya, archery at
katotohanan
Ares
Mars
Diyod ng Digmaan, pagkagalit, at pagdanak ng Dugo
Artemis
Diana
Diyosa ng pangangaso, ng mga dalaga, at ng Buwan
Athena
Minerva
Diyosa ng Katalinuhan, at strategic battle.
Hephaestus
Vulcan
Panday ng mga Diyos; diyos ng apoy
Hermes
Mercury
Kartero ng mga Diyos; diyos ng komersyo, bilis, magnanakaw at kalakalan
Hades
Pluto
Diyos ng Impiyerno
Dionysus

Bacchus
Diyos ng Alak
PALAKASAN
- Ang Olimpiyada ay isa sa mga pamana ng kabihasanang Gresya sa daigdig