Sunteți pe pagina 1din 15

SISTEME DE GESTIUNE A

BAZELOR DE DATE

Prelucrarea datelor stocate intr-o


baza de date se face sub controlul
sistemului de gestiune a bazei de date.
SGBD = totalitatea programelor utilizate
pentru
crearea,
interogarea
si
intretinerea unei b.d.
SGBD = ansamblu de programe care
permit crearea si administrarea unei b.d.

SGBD = pachet software de nivel inalt


care permite proiectarea, construirea si
administrarea bazelor de date dedicate
rezolvarii problemelor din cele mai variate
domenii ale vietii reale.
SGBD = produs software care asigura
interactiunea cu o baza de date,
permitand
definirea,
consultarea
si
actualizarea datelor din b.d.

Obiectivele fundamentale ale unui


SGBD

Independenta fizica
Independenta logica
Manipularea
datelor
de
catre
neinformaticieni
Administrarea centralizata a datelor
Neredundanta datelor
Coerenta datelor
Partajabilitatea datelor
Securitatea si confidentialitatea datelor

Structura unui SGBD

Programe de gestiune a b.d. (identifica datele si


tipul acestora, verifica daca datele sunt
disponibile,
realizeaza
conversiile,
transfera
controlul programului de aplicatie)
Module pentru tratarea limbajului de definire a
datelor
Module pentru tratarea limbajului de manipulare a
datelor
Module utilitare (pt. intretinerea, manipularea,
exploatarea corecta si usoara a b.d.)
Module de control (controlul programelor de
aplicatie, asigurarea confidentialitatii si integritatii
datelor,
rezolvarea
unor
probleme
de
concurenta)

Arhitectura unui SGBD

Nivelul intern (b.d. fizica-> structura


interna de stocare a datelor-> fisiere care
contin datele, articolele din fisiere,
drumurile de acces la articole)
Nivelul conceptual (modelul conceptual,
schema conceptual)
Nivelul
extern
(modelul
extern,
subschema, vizualizarea)
Pentru o b.d. particulara exista o
singura schema interna, o singura schema
conceptuala, dar pot exista mai multe
scheme externe.

Exista
utilizator:

date si
date.

doua

interfete

sistem-

definirea bazei de
utilizarea bazei de

Definirea bazei de date

Se executa sub controlul procesorului de


definitie, capabil sa prelucreze programe de
descriere,
formulate
folosind
limbaje
specializate (=limbaje de definitie a
datelor).
Programul scris intr-un astfel de limbaj
specifica organizarea b.d., precizand formatul
articolelor si inregistrarilor, modul de grupare
al acestora, relatiile intre grupuri si seturi, etc.
In urma prelucrarii programului de definitie,
procesorul de definitie genereaza un fisier
continand schema bazei de date, schema ce
constituie o forma compacta a descrierii
complete a b.d.

Utilizarea bazei de date

Este executata sub controlul programului de


administrare, care prelucreaza cererile de
regasire, de stergere, de inserare sau actualizare
a continutului b.d.
Pentru a executa aceste operatii, programul de
administrare se ghideaza cu ajutorul schemei
bazei de date si face apel la functiile sistemului de
gestiune a fisierelor.
O activitate deosebit de importanta a programului
de administrare consta in asigurarea securitatii
si integritatii bazei de date.

Integritatea unei baze de


date este violata daca informatia
este modificata de catre programul
de administrare in mod nespecificat
de utilizator.

Securitatea bazei de date


presupune
protejarea
mutuala
a
datelor ce apartin diversilor utilizatori.
Programul
de
administrare
realizeaza acest lucru prin intermediul
parolelor.
De
asemenea,
alaturi
de
informatii utile, b.d. contine informatii
de control care autorizeaza accesul,
actualizarea sau distrugerea datelor.

O alta functie a programului de


administrare consta in restaurarea
bazei de date in urma unui incident,
restaurarea realizandu-se pe baza
unei copii a b.d.

Caracteristicile principale al unui SGBD

Calitatea serviciilor de exploatare oferite


(interactibilitatea cu utilizatorul, viteza de
lucru, protectii la erori/accidente);
Gradul de elaborare al limbajului de
programare definit (interactivitatea mediului
de programare, viteza de lucru a aplicatiilor
obtinute, calitatea conceptuala a serviciilor si
functiilor oferite de limbaj, protectia la erori si
siguranta in functionare a programelor
obtinute, unelte suplimentare de lucru).
Optarea pentru un anumit produs trebuie
facuta dupa analizarea cu atentie a acestor
caracteristici.

Evolutia SGBD-urilor

Sisteme ierarhice si retea


Sisteme relationale
Sisteme avansate (orientate obiect,
relationale orientate obiect,
distribuite, multimedia, multibaze)

Exemple

SGBD-uri clasice: COBOL, dBASE,


Foxbase
SGBD-uri relationale: ORACLE,
Informix 4GL
Limbaje orientate pe calcul tabelar:
Lotus 1-2-3, Quattro Pro, Excel