Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007


Proba scris  la MATEMATIC
PROBA D/F

Varianta .050
Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
specializarea tiin e sociale

NOT .Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 3 ore.

La toate subiectele se cer rezolv ri cu solu ii complete


SUBIECTUL I ( 20p )
(4p) a) S se calculeze distan a de la punctul A(1,1) la punctul B( 2,3) .
(4p) b) S se afle aria triunghiului determinat de punctele A(1,1), B(2,3), C (2,7) .
(4p) c) S se arate c expresia E = 3 sin 2 x + 3 cos 2 x 2 nu depinde de x .
(4p) d) S se arate c un triunghi avnd lungimile laturilor de 5, 12 i 13 este dreptunghic.
(2p) e) S se calculeze num rul complex i 3 + i 5 .
(2p) f) S se afle perimetrul unui p trat care are diagonalele de lungime

2.

SUBIECTUL II ( 30p )
1.
(3p) a) S se calculeze log 2 16 .
(3p) b) S se calculeze probabilitatea ca un element x din mul imea {0 ,1 ,2 ,3} s verifice rela ia
2x < 5 .

(3p) c) S se calculeze A52 .


(3p) d) S se rezolve ecua ia 2
(3p) e) Dac

x 1

= 2, x 1 .

f : R R, f ( x) = 2 x 1 i g : R R, g(x) = x + 2 , s se calculeze ( f  g )( x) .

2. Se conside func ia f : R R, f ( x) = e x x .
(3p) a) S se calculeze f ' (x ), x R .
(3p) b) S se calculeze lim
x3

f ( x) f (3)
.
x3

(3p) c) S se calculeze coordonatele punctului de extrem local al func iei f .


f (x ) .
(3p) d) S se calculeze xlim

1

(3p) e) S se calculeze

f ( x)dx .
0

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
1 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale

Varianta 050

Ministerul Educa iei i Cercetrii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL III ( 20p )


2 2
.
n mul imea M 2 (R ) se consider matricea A =
3 3
(4p) a) S se calculeze determinantul matricei A .
(4p) b) S se arate c A 2 = 5 A .
(4p) c) S se determine o matrice B M 2 (R ) , astfel nct A B B A .
(2p) d) S se determine o matrice C M 2 (R ) , C A , astfel nct A C = C A .

(2p) e) Utiliznd metoda induc iei matematice, s se arate c An = 5 n1 A, n N * .


(2p) f) S se calculeze suma A + A 2 + A3 + ... + A100 .
(2p) g) S se arate c toate elementele matricei A + A 2 + A 3 + ... + A100 A101 sunt strict negative.
SUBIECTUL IV ( 20p )
Se consider func ia f : (0,+) : R, f ( x) =

1
i irul (an ) n1 definit prin
x( x + 1)

an = f (1) + f ( 2) + ... + f (n) , n N * .

f ( x) =

(4p) a) S se verifice c

1
1

, x (0,+) .
x x +1

(4p) b) S se calculeze f ' ( x ), x (0, ) .


(4p) c) S se arate c func ia f este descresc toare pe intervalul (0,+) .
(2p) d) S se determine ecua ia asimptotei spre + la graficul func iei f .
2

(2p) e) S se calculeze f ( x)dx .


1

(2p) f) S se arate c an =

n
, n N * .
n +1

(2p) g) S se calculeze lim(an ) 2 n .


n

Proba D. Programa M2. Filiera tehnologic: profil: Servicii, toate specializrile, profil Resurse naturale i protec ia mediului,
toate specializrile
2 tiin e sociale;Filiera voca ional:profil Militar,
Proba F. Programa M2.Filiera teoretic:profil Uman, specializarea
specializarea tiin e sociale

Varianta 050