Sunteți pe pagina 1din 5

Strada Navelor nr.

3, Galati 800030
Tel/Fax: 0236411779

secretariat@proiect-galati.ro
www.proiect-galati.ro

CAIET DE SARCINI
R2. COFRAJE PENTRU BETOANE.
GENERALITATI.
Cofrajele sunt constructii temporare, necesare cldirilor pentru redarea formei si
dimensiunilor elementelor din beton, ct si pentru sustinerea acestora n perioada cnd ele nu au
capacitatea de a o face singure.
La realizarea cofrajelor se va tine seama ca solutia s fie economica, rezistenta, exacta,
sigura, etansa, simpla etc.
Cofrajele se aplica n general la : fundatii, pereti portanti de beton turnat monolit
(diafragme), plansee monolite, zone de monolitizari ale elementelor prefabricate, predale etc.
STANDARDE DE REFERINTA SI NORMATIVE SAU ECHIVALENT
C.11/74 - Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea n constructii a panourilor din
placaj pentru cofraje (B.C. 4/75).
C.162/73 - Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice plane
pentru pereti din beton monolit la cladiri (B.C. 7/74).
NE012/2-2010 - Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i
beton precomprimat (B.C. 8-9; 10/99);
C.41/86 - Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor glisante
(B.C.7/86).
TESTARI - VERIFICARI.
Se verifica asigurarea urmatoarelor conditii :
obtinerea formei si dimensiunilor prevazute n proiect;
asigurarea etanseitatii pentru a nu se pierde laptele de ciment;
stabilitatea si rezistenta sub incrcrile din timpul executiei;
folosirea unor elemente care pot permite o repetabilitate ridicata;
folosirea pieselor de ansamblu de inventar;
decofrarea s permita preluarea treptata a incarcarilor de ctre elementele executate.
Se vor respecta prevederile NE 012/2-2010 pentru dimensionarea elementelor de cofraje si a
sustinerilor acestora.
Verificarea pozitiei cofrajului se va face pentru fiecare element de constructie atat n plan
orizontal ct si pe verticala.
MATERIALE SI PRODUSE.
Cofrajele se pot confectiona din lemn sau produse pe baza de lemn sau polimeri, precum si
din metal.

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030


Tel/Fax: 0236411779

secretariat@proiect-galati.ro
www.proiect-galati.ro

Panourile de cofraje si celelalte piese de sustinere sau ansamblare se recomanda s fie


confectionate cu ajutorul sabloanelor si dispozitivelor care s asigure exactitatea dimensiunilor,
formelor si pozitiilor de asamblare sau de sustinere.
Cofrajele cu panouri mari din placaj sunt pe schelet din cherestea, fiind modulate
corespunzator MID MEPMC 1442/72 putand asigura n cazul unei exploatari corespunzatoare 20
25 de folosiri.
Acestea se folosesc cu piese de asamblare ca tiranti din betoane sau otel beton, caloti drept
sau triunghiulari, rame, juguri, zavoare, distantieri, proptele, contravanturi etc.
LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA.
Livrarea cofrajelor se face pachetizat n unitati de incarcatura de mase 1,5 t, continand
elemente similare sau cu functionalitate apropiata. Elementele cu gabarit mai mare de transport sunt
asezate pe stelaje din otel beton indoit, iar elementele marunte sunt ambalate n lazi.
Depozitarea pe santier se va face numai n dispozitivele descrise - pe teren amenajat,
evitandu-se deformarea si degradarea lor (umezire, murdarire, putrezire, ruginire etc.). Este interzisa
depozitarea cofrajelor direct pe pmnt sau depozitarea altor materiale pe stativele de panouri de
cofraj.
Manipularea se realizeaza n general cu mijloace mecanizate, pe seturi de cofraje necesare,
pachetizate cu dispozitive speciale.
EXECUTIA LUCRRILOR.
Lucrrile pregatitoare:
analiza proiectului de executie al obiectivului si a conditiilor specifice de executie;
stabilirea necesitatii intocmirii documentatiilor tehnice speciale;
gruparea elementelor de beton armat monolit si alegerea tehnologiilor;
asigurarea resurselor: utilaje, set cofraje, dispozitive pachetizare si manipulare, mijloace
transport etc.
instruirea echipei de lucru;
pregatirea lucrrilor la obiect : amenajare locuri de depozitare intermediara, verificare
mijloace lucru, materiale, curatirea, nivelarea si compactarea terenului, preambalarea
elementelor de cofraj etc.
EXECUTAREA LUCRRILOR.
Etapele principale ale executiei lucrrilor de cofraj sunt :
A. Trasarea pozitiei cofrajelor.
B. Montarea cofrajelor :
a). Transportul si asezarea panourilor de cofraj la pozitii.
b. Asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor.
c). Verificarea si corectarea pozitiei panourilor.
d). Incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul elementelor
speciale: caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, spraituri, contravanturi etc.
Aceste operatii se efectueaza dup montarea si verificarea existentei si pozitionarii corecte a
armaturilor, pieselor inglobate, ramelor pentru goluri etc. prevazute n documentatia de executie.
C. Controlul si receptia lucrrilor

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030


Tel/Fax: 0236411779

secretariat@proiect-galati.ro
www.proiect-galati.ro

D. Demontarea, dup turnarea si intarirea betonului.


E. Pregatirea pentru un nou ciclu.
Cofrarea elementelor de constructii se face diferentiat, dup cum urmeaza :
a). Stalpii:
- cofraje de panouri metalice de inventar tip CSN (proiect IPC nr. 7273/80).
- cofraje din panouri de placaj si caloti metalici de inventar de tip CSKI
(proiect IPC nr. 7161/78)
- cofraje mixte usoare tip CMU.
b). Peretii :
- cofraje metalice plane pentru pereti (normativ C.162/73)
- cofraje din panouri de placaj (instructiuni C.11/74).
Stabilirea tipului de cofraje se face de comun acord de ctre beneficiar, proiectant si
executant, constituind elementul obligatoriu al temei de proiectare.
c). Plansee :
- turnare monolit - panouri de cofraj cu sustineri verticale care preiau
incarcarea prin intermediul unor talpi (grinzi). Solutia se utilizeaza pe zone
restranse, conducand la consum mare de material lemnos.
- prefabricate la care grinzile si placa sunt realizate din elemente prefabricate
sau grinzi monolite - Solutia se aplica la structuri pe diafragme;
- mixte si variantele : grinzi prefabricate si placa din predale cu
suprabetonare; grinzi din beton monolit si placa din panouri mari
prefabricate; grinzi monolit si placa din predale prefabricate cu suprabetonare
monolit.
Alegerea solutiei se face de proiectant cu acordul executantului.
Grinzile turnate monolit se cofreaza de regula cu panouri de cofraj.
Pentru orice element de constructie, operatiile de montare a panourilor de cofraj se succed n
principiu dup urmatoarea ordine :
- curatirea si nivelarea locului de montaj;
- trasarea pozitiei cofrajului;
- transportul si asezarea panourilor si a celorlalte materiale si elemente de inventar, n
apropierea locului de montaj;
- curatirea si ungerea panourilor;
- asamblarea si sustinerea provizorie a acestora;
- verificarea pozitiei cofrajelor pentru fiecare element de constructie - orizontal si vertical si
fixarea lor la pozitie corecta;
incheierea, legarea (blocarea) si sprijinirea definitiva a tuturor cofrajelor cu ajutorul
dispozitivelor de montare (caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, proptele,
contravanturi etc.);
- etansarea rosturilor.
Esafodajele de sustinere a cofrajelor sunt formate din grinzi extensibile, rezemate pe popi de
inventar - contravantuiti. Elementele cofrajului trebuie s aiba suficienta rezistenta si stabilitate
pentru preluarea sarcinilor din greutatea cofrajului, a betonului proaspat, a sculelor si dispozitivelor
de lucru si a echipelor de muncitori, fiind verificate si la fortele orizontale din vant si impingerea
betonului. Contravanturile pe cele doua directii perpendiculare vor forma triunghiuri nedeformabile,
iar prinderile se vor face astfel nct s nu dea excentricitati importante la noduri.

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030


Tel/Fax: 0236411779

secretariat@proiect-galati.ro
www.proiect-galati.ro

PROTEJAREA LUCRRILOR.
n situatia cnd terenul este format din umpluturi necompactate, este inmuiat sau expus
inmuierii, inghetat sau expus inghetului - se vor lua masuri speciale pentru evitarea rezemarii
directe a cofrajelor si sustinerilor prevenind astfel producerea tasarilor sau ridicarilor.
Se vor amenaja locurile de depozitare intermediara a cofrajelor pentru curatire, ungere,
intretinere.
Cofrajele din panouri se ung cu atentie naintea montarii armaturilor; pentru facilitatea
decofrarii se folosesc substante produse industrial sau ali ageni de decofrare fiind interzisa
folosirea motorinei sau petrolului lampant.
Cofrajele se pot monta n tot timpul anului, cu exceptia perioadelor cu temperaturi exterioare
sub - 10 0C. Pentru lucru noaptea se va asigura iluminarea punctelor de lucru.
ABATERI ADMISE.
Se vor respecta :
- Normativ C.56/2002 PUBLICAT N m.Of. nr. 877/10-12 - 2003 - caiet VII si NE 012/22010 anexa III.1 privind pozitia elementelor si dimensiunile lor.
Se vor intocmi procese-verbale de constatare a executiei lucrrilor respective.
VERIFICAREA N VEDEREA RECEPTIEI.
Etapele controlului de calitate la lucrrile de cofraje sunt :
a). Etapa preliminara - asigurarea conditiilor tehnico- organizatorice necesare executarii si
realizarii lucrrilor la nivelul calitatii prevazute n documentatiile tehnologice si prescriptiile
tehnice.
b). Etapa de executie - care consta n verificarile dup trasare si inscrieri n abateri admise,
verificari dup montarea elementelor de baza (caloti pentru stalpi, montanti si panouri pentru pereti,
talpile si schelele esafodajelor etc.), verificarea dup montarea fiecarui nivel de elemente cu privire
la existenta tuturor elementelor prevazute, fixarea corecta si stabila a elementelor de prindere si
legatura, pozitie, goluri, asigurarea etanseitatii, curatire cofraje, asigurare masuri NTS si PSI,
pozitionare corecta fata de marcaj, dimensiuni cofraje, pozitie fata de orizontala si verticala.
c). Etapa finala la receptia lucrrilor conform documentatiilor tehnologice si prescriptiilor
tehnice. Comisia este formata din beneficiar si constructor si va verifica toate etapele de mai sus
precum si cele prevazute n fisele de utilizare specifice, n tabelele cu Operatii de verificare la
receptie. Rezultatele verificarilor si eventualele remedieri necesare se vor consemna n Registrul de
procese-verbale pentru verificarea calitatii lucrrilor ce devin ascunse. Dup refacerea remedierilor
se va face verificarea si un nou proces-verbal.
ATENTIE : nainte de turnarea betonului, conducatorul punctului de lucru(maistru, inginer)
este obligat s verifice integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etanseitatea, pozitionarea si
stabilirea elementelor ce se vor ingloba n beton (armatura, rame, goluri, placute metalice, instalatii
etc.)conform documentatiei de executie.
Decofrarea se va face numai n baza unei dispozitii scrise date de seful de lot, respectanduse NE012/2-2010.

Strada Navelor nr. 3, Galati 800030


Tel/Fax: 0236411779

secretariat@proiect-galati.ro
www.proiect-galati.ro

MASURATORI SI DECONTARI
Articolele din masuratori se fac dup indicatorul de norme de deviz C/81 cap CB ce
cuprinde norme pentru lucrri de cofraje de lemn sau metalice, executate din elemente refolosibile
(panouri, elemente de schela metalica) si se deconteaza la mp.
Cofrajele metalice, grinzile extensibile, popii extensibili, esafodajele, schelele
autoridicatoare si metalice tubulare ct si macaralele pentru transportul pe verticala a elementelor de
cofraj si sustinere se vor prevedea ca utilaje pe baza de program conform normelor AUT si
normelor de transport MTDC si se deconteaza la ore.
Cofrajele - tipare pentru turnarea prefabricatelor de beton pe santier sunt continute n cap.CP
si se deconteaza la metru patrat de tipar n contact cu betonul piesei prefabricate, conform desenelor
de detaliu.
TEHNICA SECURITATII MUNCII.
Pentru evitarea accidentelor de munca n timpul lucrrilor, se respecta : Regulamentul
privind protecia i igiena muncii n construcii aprobat de MLPAT cu Ordinul 9/N/15.III.1993 (B.C.
5 - 6 - 7 - 8/1993)
montantii metalici se vor fixa cu elemente de aliniere si ghiare de prindere n cel putin
doua puncte fiecare ;
podina de lucru va fi prevazuta cu balustrada;
urcarea muncitorilor pe podina de lucru se face numai pe scara de acces;
circulatia pe podina este permisa numai dup fixarea tirantilor.
regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii (BC 5-8/93)

Intocmit,
Ing. Daniel Vatasoiu