Sunteți pe pagina 1din 14

Un amestec gazos continand metan si etan arde in exces de oxigen.

Stiind ca din 40 l amestec gazos rezulta


prin ardere 72l dioxid de carbon,sa se determine compozitia in procente de volum a amestecului de
hidrocarburi(se considera toate gazele masurate la 0 grade C si 760mm Hg)
Rezolvare:
a) Se scriu ecuatiile reactiilor de ardere
CH4+2O2---------->CO2+2H2O
C2H6+7/2O2------>2CO2+3H2O
b) deoarece volumul de dioxid de carbon rezultat este conditionat de numarul atomilor de carbon continuti in
hidrocarbura se fac urmatoarele notatii:
-se noteaza cu x-volumul de metan din amestec si volumul de dioxid de carbon rezultat din arderea
metanului
-se noteaza cu y volumul de etan din amestec si respectiv cu 2y volumul de dioxid de carbon rezultat din
arderea etanului
x+y=40
x+2y=72
x=8
deci amestecul contine 8l de metan si 32 l etan
c) se calculeaza compozitia in procente de volum a amestecului de metan si etan
100*8/40=20% metan
100*32/40=80% etan

Un compus dibromurat cu NE=1 contine 86,02% brom,procente demasa. formula


moleculara a compusului si formulele structurale ale izomerilor
posibili.Notam compusul: CxHyBr2
NE=1
1=[2+x(4-2)+y(1-2)+2(1-2)]/2=(2+2x-y-2)/2 => 2x-y=2 => y=2x-2
Mcompus..............100%
2*80g Br..............86,02%
Mcompus=160*100/86,02=186g/mol
MCxH2x-2Br2=12x+2x-2+160=186
14x-2+160=186 => 14x=28 => x=2
f.m: C2H2Br2

Intr-un amestec de gaze se gasesc 3 hidrocarburi:A,B,C


Acestea se afla in raport molar A:B:C=1:3:1
A si B se incadreaza in seria Cn H2n+2 ( n si 2n+2 sunt indici)
C se incadreaza in seria CnH2n
d A/aer=2,01
d B/aer=2,49
d C/aer=2,9
Aflati volumul de aer pentru arderea a 300g amestec.
Din
densitatile fata de aer se determina masele molare ale hidrocarburilor:
dAaer=MA/Maer = MA/28,9
MA=dA aer28,9 = 2,0128,9=58

MB=dB aer28,9 = 2,4928,9=72


MC=dC aer28,9 = 2,928,9=84
Se
determina hidrocarburile:
Pentru
A si B
CnH2n+2
1
mol CnH2n+2 = 14n+2
1
mol A = 58
14n+2=58
n=4

A: C4H10butan

1
mol B = 72
14n+2=72
n=5

B : C5H12pentan

Pentru
C
CnH2n
1
mol CnH2n = 14n
1
mol C = 84
14n=84
n=6

C: C6H12hexena

Se
calculeaza volumul de oxigen consumat la arderea unui amestec format din 1 mol
butan, 3 moli pentan, 1 mol hexena
masa
amestecului format din 1 mol butan, 3 moli pentan, 1 mol hexena= 58+372+84=358
g
Ecuatiile
reactiilor de ardere:
1
mol....6,522,4 l
C4H10+ 13/2O2 4CO2 + 5H2O
1
mol...........x
x=145,6

l O2

1
mol....822,4 l
C5H12+ 8O2 5CO2 + 6H2O
3
mol...........x

x=537,6
l O2
1
mol....922,4 l
C6H12+ 9O2 6CO2 + 6H2O
1
mol...........x
x=201,6

l O2

V
totsl de O2 = 145,6 + 537,6 + 201,6 = 884,8 litri O2
Volumul
de aer
100 l aer...........................20 l O2
x l aer ............................884,6 l O2
x=4424
litri aer pentru 358 g amestec
se
calculeaza volumul de aer necesar pentru 300 g amestec
358
g amestec hidrocarburi.....................4424 litri aer
300
g amestec hidrocarburi.........................x
x=3707,26
litri aer

O substanta organica contine 57.14% C, 4.76% H. Determinaformula moleculara asubstantei cunoscand ca


masa molara a acesteia este egala cu 84 g/mol.
Nr atomi deC=(57.14*84)/(12*100)=4799.6/1200=3.998=4
Nr atomi de H=(4.76*84)/(1*100)=3.9984=4
Formula molecular: C4H4

Prin combustia unei probecu masa de 64g dintr-o substanta organica A , s-au obtinut 44,8 L (c.n) de Co2.
Stiind ca substanta organica A are formula bruta CnH2n+2O, determinati formula
moleculara si formula plana a substantei A si indicati natura covalentelor
dintre atomi
CnH2n+2O + (3n-1)/2 O2
-->nCO2+(n+1)H2O ,
din care rezulta ca
substanta A da prin combustie CO2 si apa.
Notam cu x-nr moli de A
si rezulta ca avem nx moli de CO2.
Mai stim ca nr moli de

CO2=Volumul de CO2/22,4 L/mol(in c.n.),


rezulta ca
nx=44,8/22,4=2 moli (1)
apoi scriem ca masa substantei date
m = A * nr.moli(A-masa
molara)-->
m A=x * (n*A c +
(2n+2)*A h)__>
m alcan=(14n+2)x=64
-->14nx + 18x = 64 (2)
28 +
18x=64-->18x=36-->x=2 si
nx=2-->n=1 deci
formula bruta a lui A e CH4O

Un alcool monohidroxilic saturat este supus arderii. Stiind ca prin arderea a 18.4 g de alcool s-au obtinut
35,2 g de CO2,se cere:
a)determina formula moleculara a alcoolului;
b)calculeaza volumul de aer(20%O2)consumat in reactia de ardere
a)Notam alcoolul monohidroxilic cu formula:
CnH2n+1-OH
Ecuatia reactiei chimice este:
18.4 g........................................................................................................35.2g
CnH2n+1-OH..............+3n/2O2=.................nCO2............+(n+1)H2O
M.................................................................................................................n*44
M=masa moleculara a alcoolului
M=n*44*18.4/35.2
M=23*n
dar M=12n+2n+1+16+1=14n+18
de unde rezulta ca 23*n=14n+18
23*n-14*n=18
9*n=18
n=18/9
n=2
rezulta ca alcoolul nostru este C2H5-OH
b) Se scrie ecuatia reactiei chimice:
18.4g....................................................................x l

C2H5-OH.......................+3O2=.................2CO2...............+3H2O
46 g...................................................................3*22.4 l
x=18.4*3*22.4/46
x=26.88 l Oxigen
Volumul de aer necesar este=26.88*100/20
Vol aer=134.4 l

La arderea unei hidrocarburi cu densitatea=1,34g/l s-a obtinut 13,44l(CO2) si 16,2g(H2O) Aflati formula
alcanului
Rezolvare:
daca 22.4 l CO2 corespund la ..................44 g CO2
atunci 13.44 l CO2corespund la.......................x g CO2
x=26.4 g CO2
daca in 44 g CO2 avem.......................12 g C
atunci in 26.4 g CO2avem....................y=7.2 g C
si
daca in 18 g apa avem..............................2 g hidrogen
atunci in 16.2 g apa avem.............................z=1.8 g hidrogen
C: 7.2/12=0.6 ;0.6/0.6=1
H:1.8/1=1.8; 1.8/0.6=3
de unde rezulta ca avem (CH3)n
masa hidrocarburii =7.2+1.8=9 grame care se supun arderii
densitatea =m/V,
rezulta ca V=9/1.34=6.71 litri hidrocarbura
daca la 9 grame hidrocarbura corespund................6.71 litri
atunci la M(masa moleculara).....................................22.4 litri
M=30
CH3)n;

12n+3n=30;15n=30;n=2

formula hidrocarburii este:C2H6


H3C-CH3=etan

Alcan, m=5,892g, V=3l sa se afle formula alcanului.


daca la 3l alcan. corespund.................5.892 grame alcan
atunci la 22.4 l alcan corepund................M (masa moleculara a alcanului)
M=44
CnH2n+2
14n+2=44
14n=42
n=3
alcanul este: C3H8 (propanul)

Un volum de 134,4 cm cubi (masurat in conditii normale)de amestec de etena si


propena,aflate in raport molar 1:2,este trecut intr-un vas care contine solutie bazica
de KMnO4 0,02 M. se cere
Rezolvare:
134.4 cm3 = 0,1344 L

Se determina numarul de moli de amestec stiind ca 1 mol din orice gaz are
22,4 L

Se determina numarul de moli de amestec stiind ca 1 mol din orice gaz are
22,4 L
1 mol gaz...................22,4 L
x moli gaz..................0,1344 L
x=0,1344/22,4=0,006 moli amestec

Se determina numarul de moli de etena si propena stiind ca raportul molar


este 1:2
Se determina numarul de moli de etena si propena stiind ca raportul molar

este 1:2
3 moli amestec...............1 mol etena................2 moli propena
0,006 moli amestec............x..............................y
x=0,006/3=0,002 moli etena
y=0,0062/3=0,004 moli propena

a) Ecuatiile reactiilor de oxidare

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O -----> 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2KOH + 2MnO2


3CH2=CH-CH3 + 2KMnO4 + 4H2O -----> 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2KOH +
2MnO2

b) Se determina numarul de moli de KMnO4 utilizati


3 moli................2 moli

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O -----> 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2KOH + 2MnO2

0,002 moli............x

x=0,004/3 moli KMnO4

3 moli.....................2 moli

3CH2=CH-CH3 + 2KMnO4 + 4H2O -----> 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2KOH + 2MnO2

0,004 moli..................y

y=0,008/3 moli KMnO4

Numarul total de moli de KMnO4=0,004/3 + 0,008/3 = 0,012/3=0,004 moli KMnO4

Se determina volumul solutiei de KMnO4 utilizati

3
1000 cm solutie.......................0,02 moli KMnO4

x cm

solutie.............................0,004 moli KMnO4

x=4/0,02= 200 cm

solutie KMnO4

Se determina masa de MnO2 rezultati

3 moli...........................................................................................................2 moli

3CH2=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O -----> 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2KOH + 2MnO2

0,002 moli..........................................................................................................x

x=0,004/3 moli MnO2

3 moli...........................................................................................................2 moli

3CH2=CH-CH3 + 2KMnO4 + 4H2O -----> 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2KOH + 2MnO2

0,004 moli..........................................................................................................x

x=0,008/3 moli MnO2

Numarul total de moli de MnO2 = 0,004/3 + 0,008/3 = 0,012/3=0,004 moli MnO2

1 mol MnO2 = 55+32=87 g

0,004 moli MnO2 = 0,00487=0,348 g

Ce cantitate de precipitat se obtine prin oxidarea blanda a 58,8 g 1-butena , in proportie de 90%!

58.8 g......................................................................................................................................x g
3CH3-CH2-CH=CH2 .............+2KMnO4....+4H2O= 3CH3-CH2-CH(OH)-CH2-OH......................
+2MnO2.............+2KOH
3*56 g.....................................................................................................................................
2*86.9 g
x=60.83 g daca oxidarea are loc in proportie de 100%
la o oxidare in proportie de 90% cantitatea de MnO2 rezultata este de 54.74 g

Ce volum de aer cu 20% O se consuma la arderea a 4,48l etena?


4.48 l.....................x l
CH2=CH2..........+3O2=2CO2.........+2H2O
22.4 l.....................3*22.4 l
x=3*22.4*4.48/22.4=13.44 l oxigen
daca in 100 l aer avem 20 l oxigen
atunci in y l aer avem......13.44 l oxigen
y=67.2 l aer

Daca intr-un amestec de izomeri ai pentanului raportul dintrenumarul de atomi de carbon primari : numarul
de atomi de carbon secundari:
numarul de atomi de carbon tertiari sunt 5:3 :1 ,atunci raportul molar al
n-pentan:izopentan:neopentan, in amestec, este : C:4:6:1
Se noteaza cu:
a numarul de moli de
n-pentan
b numarul de moli de
izopentan
c numarul de moli de
neopentan
1 mol
n-pentan................2 C primari..............3 C secundari
a moli
n-pentan...............x1............................y1
x1=2a C primari
y1=3a C secundari

1 mol
izopentan.............3 C primari..............1 C secundar..............1 C
tertiar
b moli
izopentan...............x2............................y2...............................z2
x1=3b C primari
y1=b C secundari
z2=b C tertiar
1 mol
neopentan.............4 C primari..............1 C cuaternar
c moli
neopentan...............x3............................w3
x3=4c C primari
w3=c C cuaternar
In amestec vor fi:
2a+3b+4c atomi de C
primari
3a+b atomi de C
secundari
b atomi de C tertiari
c atomi de C cuaternari
2a+3b+4c/b=5/1
3a+b/b=3/1
2a+3b+4c/3a+b = 5/3
3a-2b=0
a-b+2c=0
-9a+4b+12c=0
b=1,5a
a=4c
b=6c
Daca c=1
a=4
b=6
a:b:c = 4:6:1

2a+3b+4c=5b
3a+b=3b
3(2a+3b+4c)=5(3a+b)
3a=2b b=1,5a
a-1,5a+2c=0

-0,5a= -2c

2a-2b+4c=0
3a-2b=0
6a+9b+12c=15a+5b

a=4c

Alcoolul benzilic este un lichid care se gaseste in natura in uleiul de iasomie.


Calculeaza cate molecule de alcool benzilic se gasesc in 1000 mL ulei de
iasomie 18% alcool( densitatea =1,2 g/cm cub)
Ca sa afli numarul de molecule trebuie sa
calculezi numarul de moli de alcool.
Se da in problema ca in 100 g ulei de iasomie sunt 18g alcool.Trebuie sa afli cat alcool
este in 1000 ml. Pentru aceasta se transforma volumul in masa cu ajutorul
densitatii
m = V=1,2 1000 = 1200 g
100 g ulei ............18 g alcool
1200 g ulei............x

a-b+2c=0
-9a+4b+12c=0

x= 1200 18/100 = 216 g alcool


1 molC6H5 CH2 OH = 108 g
108 g................1 mol
216g..................x
x= 2moli alcool
1 mol din orice substanta6,023 10
2 moli alcoolx
x= 2 6,023 1023 = 12,046 10

23

23

molecule

molecule de alcool

Prin combustia unei probecu masa de 64g dintr-o substanta organica A , s-au obtinut 44,8 L (c.n) de Co2.
Stiind ca substanta organica A are formula bruta CnH2n+2O, determinati formula
moleculara si formula plana a substantei A si indicati natura covalentelor
dintre atomi
CnH2n+2O + (3n-1)/2 O2
-->nCO2+(n+1)H2O ,
din care rezulta ca
substanta A da prin combustie CO2 si apa.
Notam cu x-nr moli de A
si rezulta ca avem nx moli de CO2.
Mai stim ca nr moli de
CO2=Volumul de CO2/22,4 L/mol(in c.n.),
rezulta ca
nx=44,8/22,4=2 moli (1)
apoi scriem ca masa substantei date
m = A * nr.moli(A-masa
molara)-->
m A=x * (n*A c +
(2n+2)*A h)__>
m alcan=(14n+2)x=64
-->14nx + 18x = 64 (2)
28 +
18x=64-->18x=36-->x=2 si
nx=2-->n=1 deci
formula bruta a lui A e CH4O

Se ard 11,5 g alcool saturat monohidroxilic si rezulta 22 g dioxid de carbon. Determina formula alcoolului si
calculeaza masa de sodiu necesara reactiei cu 34,5 g alcool.
Ecuatia reactiei este CnH2n+1-OH + 3n/2 O2 = (n+1)H2O + nCO2
Bilantul atomilor de oxigen: n+1+2n = 3n+1 atomi de oxigen
1 atom de oxigen provine de la alcool deci raman 3n atomi de oxigen, ceea ce inseamna 3n/2 molecule de
oxigen
Se determina alcoolul
1 mol CnH2n+1-OH = 14n+18 g
14n+18 gn44
CnH2n+1-OH + 3n/2 O2 = (n+1)H2O + nCO2
11,5 g22 g
22(14n+18)=4411,5n:22
14n+18 = 211,5n
14n + 18 = 23n
9n=18
n=2
Alcoolul este CH3-CH2-OH
Se determina masa de Na care reactioneaza cu 34,5 g alcool
1 mol alcool = 46 g
1 mol Na = 23 g
46g.23g
CH3-CH2-OH + Na CH3-CH2-ONa + 1/2H2
34,5g.x
x = 17,25 g Na

Scrie catena care se formeaz prin legarea a 5 atomi de carbon, liniar, numai prin legturi . Completeaz
valenele libere ale atomului de carbon cu atomi de hidrogen i
scrie formula molecular a substanei organice obinute.
Rezolvare:
C C C C C caten liniar saturat
H3C CH2 CH2 CH2 CH3 n-pentan
Formula molecular: C5H12

Scrie simbolurile chimice pentru patru elemente organogene. Modeleaz formarea


legturilor chimice dintre elementele organogene enumerate i hidrogen.
Rezolvare: C, H, O, N.
CH4 ; H2 ; H2O ; NH3.

56g de etena se clorureaza cu o solutie de clor c=20%.Calculati cantitatea de solutie de clor necesara
reactiei.
56g..................x g
H2C=CH2........+Cl2-------->C2H4Cl2
28g..................71g
x=71*56/28=142g
c%=(md/ms)*100
ms=142*100/20=710g sol de conc 20%

Care este prima substan organic obinut prin sintez? Scrie formula molecular a acestei substane i
calculeaz-i compoziia procentual. (Masele atomice: C 12, H 1,N 14, O -16).
Rezolvare:
(NH2)2C=O ureea;
Muree = 2(14+2)+12+16 = 60 g /mol;
60 g uree ..12 g C..4 g H .2*14 g N..16 g O
100 g uree.%C%H..%N%O
%C = 100*12/60 = 20 %;
%H = 100*4/60 = 6,66 %;
%N = 100*28/60 = 46,66 %;
%O = 100*16/60 = 26,66 %
2,67 g dintr-un derivat policlorurat A reactioneaza cu 1,6 g NaOH (solutie apoasa) rezultand un derivat monohalogenat . Care este
formula lui A ? C2H3Cl3
Formula derivatului halogenat
CnH2n+2-xClx
Se determina o relatie intre n si x
14n+2 +34,5x (x-1)
CnH2n+2-xClx + (x-1)NaOH CnH2n+2-x(OH)x-1Cl
2,670,04
0,04(14n+2 +34,5x)=2,67(x-1)
14n+2 +34,5x = 66,75x 66,75
14n = 32,25x 68,75
Se dau valori lui x si se determina n
x=1 nu se poate (n ar fi numar negative ceea ce este imposibil)
x=2 nu se poate
x=3

14n=32,253 68,75
14n=28
n=2Compusul este:
C2H3Cl3

CH3-CCl3

CH2Cl-CHCl2