Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE MANAGEMENT

ncheiat astzi ...............


la ...................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social n (localitatea) .........................., str. ................................. nr. ............................,
bloc ............., scara ......................., etaj ........, apartament ......., jude/sector ...........................,
nregistrat la Oficiul Registrului Comerului ............................................, sub nr. ......................
din ................................., cod fiscal nr. ............................ din ..............................., avnd contul
nr. .........................................................., deschis la .............................................., reprezentat
de ..............................................., cu funcia de .................................., denumit, n continuare,
societatea, pe de o parte i
sau
1.1.
ntreprinderea/Asociaia ................................................................................................................,
cu sediul n (localitatea) ..................................., str. ................................................ nr. .............,
bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/jude ......................., posesoarea
autorizaiei nr. ................. din .................., eliberat de Primria ............................., codul fiscal
nr. ................................. din ..................................., avnd contul nr. .........................................,
deschis la ....................................., reprezentat de ..................................................., cu funcia
de.......................................... denumit, n continuare, societatea, pe de o parte,
i
1.2. D ................................................................, domiciliat n .............................................................,
str. .................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......,
sector/jude ...................................., nscut la data de (ziua, luna, anul) .................................... n
(localitatea) ................... sector/jude ..................., fiul lui ...................... i al ........................,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria ........... nr. ...................,eliberat de ...................., cod
numeric personal ................................, denumit, n continuare, managerul, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de management, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Societatea ncredineaz managerului organizarea, conducerea i gestionarea activitii sale, pe
baza obiectivelor i criteriilor de performan stabilite de pri.
2.2. a) Indicatorii de referin, obiectivele i criteriile de performan sunt prevzute n anex i fac
parte integrant din prezentul contract fiind stabilite pe baza bilanului contabil ncheiat la data
de ............................................ .
b) Indicatorii de referin se stabilesc, n continuare, pe baza datelor fiecrui bilan anual, prin act
adiional.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se ncheie pe o durat de ....................................... ani. *)
3.2. n condiiile n care managerul i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract, la expirarea
termenului prevzut, prile pot conveni prelungirea acestuia.
IV. DREPTURI I OBLIGAII
4.1. Managerul are urmtoarele

a)

a)

Drepturi:
1. s primeasc un salariu de baz brut, de ................................. lei pe lun, renegociabil ori de
cte ori se fac indexri de salarii;
2. s participe la profitul net al societii, n procent de .................. %, stabilit
astfel: ..........................................................................................................................................
; .......................................................................................................................................... ;
3. s beneficieze de un concediu de odihn de .................................... zile lucrtoare, pltit cu o
indemnizaie de .........................................................................................................;
4. s primeasc n folosin un autoturism cu ofer, din dotarea societii;
5. s fie asigurat pentru accident de munc, pe cheltuiala societii;
6. s i se deconteze cheltuielile de cazare, diurn, transport i alte cheltuieli, pe baz de
documente justificative, pentru deplasrile n interesul serviciului, efectuate n ar i n
strintate, stabilite la urmtoarele niveluri
maxime ........................................................ ..............................................................................
.............................................................
Obligaii:
1. S aduc la ndeplinire obiectivele i criteriile de performan stabilite n anex, scop n care
dispune de urmtoarele prerogative:
concepe i aplic strategii i politici de dezvoltare a societii;
selecteaz, angajeaz i concediaz personalul angajat;
negociaz contractul colectiv de munc i contractele individuale de munc;
reprezint societatea n relaiile cu terii;
ncheie acte juridice n numele i pe seama societii, cu excepia celor pentru care,
potrivit legii, este necesar aprobarea adunrii generale;
alte prerogative ncredinate de adunarea general a asociailor/acionarilor.
2. S constituie n termen de ................... o garanie bneasc n valoare de ...................., care
se consemneaz ntr-un cont purttor de dobnzi i se restituie managerului mpreun cu
dobnzile aferente, la data ncetrii prezentului contract, n condiiile realizrii integra-le a
acestuia.

4.2. Societatea are urmtoarele


Drepturi:
1. s pretind managerului ndeplinirea obiectivelor i criteriilor de performan stabilite n
anex;
2. s solicite managerului, periodic, prezentarea situaiei economico-financiare a societii,
stadiul realizrii investiiilor, precum i alte documente privind ndeplinirea obiectivelor,
criteriilor de performan .a.;
3. s pretind managerului constituirea garaniei stabilite prin prezentul contract la valoarea i
termenul convenite de pri.
a) Obligaii:
1. s asigure managerului deplina libertate n conducerea, organizarea i gestionarea activitii
societii, cu excepia limitrilor prevzute de lege i de prezentul contract;
2. s plteasc managerului, integral i la termenele stabilite, toate drepturile bneti ce i se
cuvin.
3.
V. CLAUZ DE LOIALITATE I DE CONFIDENIALITATE
a)

5.1. Managerul este obligat s-i foloseasc ntreaga capacitate de munc i profesional n interesul
societii, comportndu-se n activitatea sa ca un bun comerciant.
5.2. a) i sunt interzise managerului orice fel de activiti n beneficiul unor societi concurente sau
care se afl n relaii comerciale cu societatea cu care acesta a ncheiat contract.
b) Interdicia se extinde i asupra soului/soiei managerului, precum i asupra rudelor acestuia
pn la gradul al IV-lea inclusiv.

5.3. a) Pe toat durata de valabilitate a prezentului contract, managerul este obligat s pstreze, cu
rigurozitate, confidenialitatea asupra datelor, informaiilor i documentelor referitoare la
activitatea societii, crora li s-a conferit acest caracter.
b) Obligaia prevzut la lit. a) se menine i pentru o perioad de ................. ani de la ncetarea
prezentului contract
.
VI. RSPUNDEREA PRILOR
6.1. Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a obligaiilor prevzute de prezentul
contract, prile rspund, potrivit prevederilor legii.
6.2. Rspunderea managerului este angajat pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului
contract i ale hotrrilor adoptate de adunarea general a acionarilor/asociailor, ori ale deciziilor
asociatului unic/patronului, dup caz.
6.3. Managerul rspunde, potrivit legii, pentru daunele produse societii prin orice act al su contrar
intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudent, utilizarea abuziv sau neglijent a valorilor
materiale i bneti ale societii.
6.4. a) n cazul n care exist indicii privind svrirea unei infraciuni n legtur cu executarea
contractului de management, acionarii/asociaii au obligaia sesizrii, de ndat, a organe-lor
de urmrire penal.
b) n cazul prevzut la lit. a) pe perioada soluionrii sesizrii, contractul de management se
suspend.
VII. NCETAREA CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract nceteaz prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost ncheiat, dac prile nu au renegociat prelungirea lui;
b) revocarea managerului, n cazul nendeplinirii obligaiilor prevzute n prezentul contract;
c) renunarea managerului la mandatul ncredinat, dac nu i s-au asigurat condiiile prevzute n
contract;
d) acordul prilor;
e) intervenia unei cauze de incompatibilitate;
f) decesul sau punerea sub interdicie judectoreasc a managerului;
g) insolvabilitatea sau falimentul societii.
7.2. n cazurile de revocare (lit. b) i de renunare (lit. c), partea n cauz acord un preaviz de 30 de zile.
VIII. FORA MAJOR
8.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executa-rea n
mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului
contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost
cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.
8.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ...................
(zile, ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor
lui.
8.3. Dac n termen de .......................... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz,
prile au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele
s pretind daune-interese.
IX. LITIGII
9.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre
soluionare instanelor judectoreti competente.
X. CLAUZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.

10.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar
ncheierii lui.
10.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu
a dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu
nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
10.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............... exemplare, din care ......................
astzi ........................., data semnrii lui.
SOCIETATEA

MANAGERUL