Sunteți pe pagina 1din 6

MAREABRITANIE

CatmacostastudiileinMareaBritanie?

InMareaBritanie,taxadescolarizarepentruunprogramdelicentaestedeaproximativ9000lire/an,
taxacarepoatefiachitataprinintermediulunuiimprumutcatreGuvernulMariiBritanii(desprecarevei
citi mai jos mai multe). Cheltuielile lunare si cazarea ajung la aproximativ 500700 de lire pe luna,
depinzandinsafoartemultdeorasulincareseaflauniversitatea,precumsidestilultaudeviata.

DeceMareaBritanie?

Decesaalegisastudieziintrotaracupeste800deanidetraditieuniversitarasiperformantaacademica
recunoscutaoriundeinlume?CarearfimotivelepentrucaremiidetineridinRomania,anual,alegsa
traiascaexperientaunuimediuinternationaldestudiusicumreusesceisaajungaacolo?

PrintremiturilecelemaifrecventedesprestudiileinUKsenumara:trebuiesafiuelevdenota10,imi
trebuiefoartemultibanipentruasta,suntexamenespecialesieunusuntatatdebun.Multidintreelevii
deliceurateazasansadeaajungeacolodeoarecenuvalorificaprimaoportunitatecareliseoferaaceea
deaaplicasideaprimiunraspunscatmairapiddelauniversitati.Ceicarepleacaauunmotivclar:stiu
cevor.

Dacatintastudiilortalepresupunecursuripractice,interactive,oportunitatideintegrareintrunmediu
academicdivers,calitategarantataacunostintelorsauocaziadealucraincadintimpulstudiilor,atunci
Marea Britanie reprezinta oportunitatea cea mai potrivita si totodata accesibila. Cum ar putea sa fie
accesibilaaceastadestinatiechiardacapresupunetaxedeaproximativ9000pean?Guvernulbritanic
oferaposibilitateadeaaccesafonduriprincaresaseacopereintegraltaxeleanualedescolarizare.Ce
trebuiefacut?Saaplicipentruunprogramcatmaidintimp,saprimestiunraspunsdelaouniversitate,
sacompletezicatevaformularesisafiicetateanalUniuniiEuropene.

Cumsefaceoaplicatiedesucces?

Atuncicandtegandestilafacultate,initialitispui:examendeBacalaureat,dosare,taxedeinscriere,cozi
prinsecretariatesialteexamenedeadmitere.AtuncicandtegandestilafacultateinMareaBritanie,spui
simplu:UCAS.com,uneseupersonalsioscrisoarederecomandare.UCASesteplatformanationalasi
internationala online prin care elevii aplica pentru un program de licenta in Marea Britanie si prin
intermediulcareiaprimescraspunsurileoficialedelauniversitati.

PASUL1
Alegereaprogramelordestudiu.PentruMareaBritanieaiposibilitateasaitialegiunMAXIMde5optiuni
(fie5programedela5universitatidiferite,fiemaimulteprogramedelaaceeasiuniversitate/universitati).
Nuestedelocusorsaitihotarastiviitorul,insapentruaaveaoaplicatiereusitavafinecesarsaitisetezi
tintafoarteclar.Astfel,veistidintimpcumsaitimotivezialegerea,cecriteriideeligibilitatesiadmitere
trebuiesaindeplinesti,cumsaticonstruiestieseulpersonalsidelacineestecelmairecomandatsaceri
oscrisoarederecomandare.

PASUL2
Aplicatia propiuzisa. Aplicatiile pentru universitatile din Marea Britanie se realizeaza prin intermediul
platformeionlinenumitaUCAS,destinataprogramelordelicenta.Aplicatiainsineestedestuldesimpla.
Inprimafazaaplicantultrebuiesaisicreezeuncont,apoivatrebuisacompletezemaimultesectiunicu
datelepersonale,optiunilealese,informatiidespretraseulsaueducational(materiilepecarelevadala
BAC,certificatuldelimbaenglezapecareildetinesautestulpecaresepregateste/vreasailsustina.Tot
peUCASvatrebuisaadaugisieseultaumotivational(sauPersonalStatement).Eseulreprezintacarteata
devizita,piesaderezistentaaaplicatieitalesinecesitaoatentiedeosebitapentrucaaplicatiasaaiba
succesulscontat.

Totincadrulpasuluidoi,trebuiesatepreocupesiobtinereauneiscrisoriderecomandare.Aceastaar
trebuisavinadelaunprofesorcaretecunoaste,preferabilunprofesordinliceultaucareitisipreda,
cinevacaretearemarcatsicareestecapabilsateindividualizezecumvasisatescoatalainaintaredintre
miiledeaplicanticeopteazapentruprogramelevizatedetine.

Pentru finalizarea aplicatiei, trebuie sa colaborezi in permanenta cu consilierul tau EDMUNDO. Dupa
verificareaaplicatieipentruaneasiguracatotulesteinregulavatrebuisafacioplatacatreUCAS.
Pentruosinguraoptiunealeasavatrebuisaplatesti12lire,iarpentru25optiuni,sumavafide23delire.

Ceseintampladupaceaplicatiasetrimite?

Intre aproximativ 68 saptamani vei incepe sa primesti raspunsurile de la universitati. Universitatile


analizeazaaplicatiasiinfunctiedeaceastaiitrimitelevuluiunraspuns.Acestapoatefinegativsaupozitiv.
La randul sau, raspunsul pozitiv poate fi de doua feluri: conditional sau neconditional. Raspunsul
conditionalestedatinprincipiuelevilorcaresuntinclasaa12acareurmeazasadeabacul,conditiile
impusedeuniversitativizandnotelepecarestudentultrebuiesaleialaanumitematerii,mediadelaBAC
sau/sipunctajulminimpecaretrebuiesailobtinalatestuldelimbaengleza(ex.deofertaconditionala
trebuiesaieipeste8,5laBAC,incluzand8laMatesimin6,0punctelaIELTScuminim5.5latoatecele
patruprobeindividuale).

OfertelesevorafisapecontultauUCASiartuvatrebuisaleraspunziuniversitatilorpanalaunanumit
termenlimita.Estefoarteimportantainaceastaetapadecizia pe careoveiluatuin ceeacepriveste
alegereafinalaaprogramuluipecarevreisailurmezi.

Astfel,dintretoateoferteleprimitetuvatrebuisaalegiunmaximdedoua:
FIRMprimataoptiune,universitateasiprogramullacaretuitidoresticelmaimultsateduci.
INSURANCEoptiuneatadeasigurare(sealegedeobiceiouniversitate/programcareiticereconditiimai
micidecatoptiuneataFIRM).Asadar,dacanuveiindepliniconditiilepentruFIRM,darveiindeplinitotusi
cererileuniversitatiiINSURANCE,veiaveapracticoadouasansasastudiezilaceadeadouaoptiuneata.

Tips&tricks

Dacatehotarastisaaplici,asiguratecaestieligibilpentruprogramelepecarelealegiintreaba
tiintotdeaunaconsilierul!Ultimullucrupecaretilaidoriestesaaflicaaidepusefortuldeaaplica
lacursuripentrucaredinstarttuestidescalificat.

Incearcasatepregatestistrategic.EsteimportantsastiidetaliiledebazadespreaplicatiainMarea
Britanie:
deadlineulde15ianuarie,cetrebuiesacontinaaplicatiasicenuestenecesar,cumsefaccelemai
buneeseurisicetrebuiesacontinascrisoareaderecomandare,dacaainevoiedeunportofoliupentru
programulales,dacavafinecesarsasustiiuninterviusicetestedelimbaesterecomandatsasustii
pentruuniversitatilelacareaplici?
Valorifica la maximum ceea ce ii intereseaza pe reprezentantii universitatilor. Trebuie sa te
gandesti bine cum vei folosi toata experienta ta anterioara (voluntariate, activitati
extracurriculare,diverseevenimentelacareailuatparte,concursuri,stagiidepracticasaujoburi
parttime or summer jobs) pentru a scoate in evidenta ceea ce ei vor sa auda. Gandestete
intotdeaunanudoarlaolistacutotceaifacutpeparcursulliceului,darsiceaiinvatatdintoate
aceste activitati, cum teau ajutat sa te dezvolti si cum crezi ca vei folosi aceste abilitati si in
continuare?
Ceresitisevada.Fiiobiectivsiincearcapermanentsateautoevaluezi.Dacaainevoiedeajutor,
nuezitasaparticipilaseminaresaulatraininguriutile.Deasemenea,intotdeaunaitipoticontacta
consilierultauEDMUNDOceitivaoferiasistentapetotparcursulaplicatiei.

Caresuntcerinteredeadmitere?

Cerinteledeadmiteresuntingeneralurmatoarele:medialabacsimediaanilordeliceutrebuiesafiein
generalpeste8sisustinereaunuitestdelimbaengleza(IELTS6.0sauTOEFLPaper550/TOEFLComputer
213/TOEFLInternetbased79,CAEcuBsauminimC).Inmomentulaplicariinuestenevoiecaelevulsa
aibaneaparatcertificatuldelimbaengleza,elavandposibilitateasalsustinaulteriorastfelincatsa
obtinarezultatelepanalainceputulluniiaugust(datfiindfaptulcatoatedocumentelefinalevortrebui
trimisepanapedatade31august).
*Cerinteledeadmiteresideadlineulpentrutrimitereadocumentelorfinaledepinddefiecare
universitateinparte

Deasemenea,aveminportofoliusiuniversitaticareaupropriultestdelimbaenglezacaresepoate
sustinelasediulnostru,precum:CoventryUniversity,UniversityCampusSuffolk,SouthamptonSolent
University, Northampton, UWE Bristol, Canterbury Christ Church University, Anglia Ruskin, Bangor
University si Birmingham City University. De asemenea, Worcester University si Campus Suffolk
UniversityacceptaprobadeenglezadincadrulBacalaureatului,cuconditiasaobtiicalificativulB2la
toatecelepatruprobeindividuale.

Elementelepilonaleaplicatieisuntinsaeseulpersonalalelevuluisiscrisoareaderecomandaredin
parteaunuiprofesor.AmbelevorfiuploadatepeUCASsivorputeafiaccesatedecatreuniversitatile
lacareseaplica.DacaelevulisidorestesabeneficiezedeconsilieregratuitadinparteaEDMUNDOin
timpul procesului de aplicatie, este necesar ca cel putin 3 din maximul de 5 optiuni ale sale sa fie
programedincadruluniversitatilorpartenereEDMUNDO.

Cumfunctioneazaimprumutulpentrutaxadescolarizare?

Imprumutulguvernamentalvaacoperaintotalitatetaxadescolarizareinvaloaredeaproximativ9.000
de lire pe an. Returnarea imprumutului va incepe DOAR dupa ce vei termina facultatea (fie ca
programulalesdureaza3anisau4ani).Cutoateacestea,platilecatrereturnareaimprumutuluidepind
desalariultauanual.

TuitionFeeLoan:acestimprumutguvernamentalacoperaintotalitatetaxadescolarizareinvaloarede
aproximativ 9.000 de lire pe an, studentilor admisi la un program de Bachelor in Marea Britanie la o
universitatedestat.

PentruacestimprumutpotaplicatotistudentiiproveninddinUniuneaEuropeana,elacordandusein
modautomat,faraselectie.Aplicatiasefacedupaceaplicantulafostadmislaprogramulpecarevrea
sa il urmeze si sia confirmat prima optiune se aplica pentru optiunea FIRM. Aplicatia se face prin
completarea unui formular si trimiterea acestuia de catre student prin posta impreuna cu o copie
certificatadupabuletin.

Peperioadastudiilorstudentulnutrebuiesarambursezenimic.Vaincepesafacaacestlucrunumaidupa
terminareastudiilorsinumaiinmomentulincarevenitulsauanualdepasesteunanumitprag:

PentruceicareramaninMareaBritaniedupastudii:
Pentruaincepesaplatestiinapoiacestimprumutvatrebuisacastigipestepragulstabilit,sianume21.000
delirepean.Dupaceveicastigapeste21.000delirepeanveiincepesadaiinapoi9%peandintotce
depasesteacestprag.
EX:dacacastigi24.000delirepean,veidainapoi9%peandincedepaseste21.000,adica24.00021.000
(pragul)=3000rezultand9%peandincei3.000delire.Platilesevorfacelunar,sivorfiluatedinsalar
(lafelcumvorfiluatesitaxele).

Plafonpentru
MareaBritanie
(GBP)
21.000GBP

Salariuposibil
(GBP)
24.000GBP

Diferentadincareveiplati9%pean Veiaveadereturnat9%
din3.000delire/an
2400021000=3.000GBP

270GBP/an

PentruceicarevorsaparaseascaMareaBritaniedupaterminareastudiilor:
Pentru cei care parasesc UK dupa terminarea studiilor: Returnarea imprumutului se face pe acelasi
principiu9%peandincedepasestepragulstabilitdeguvernpentrutaraincareteafliidupaterminarea
studiilor.
EX:PentruRomania,pragulpecaretrebuiesaildepasestiestede12.600delirepeanastfel,dacacastigi
13.000delirepean,veiplati9%peandincei400delirediferentadintrecastigulvostrusipragulimpus.

Plafonpentru Salariuposibil
Romania(GBP)
(GBP)
12.600GBP

13000GBP

Diferentadincareveiplati9%pean Veiaveadereturnat9%
din400delire/an
1300012.600=400GBP

36GBP/an

Asadar,studentulnuesteobligatsaramanaintroanumitataradupaterminareastudiilor.Dacain30de
aninuvaajungesacastigepestepragulanualstabilitpentrutaraincarelucreaza,imprumutulseva
stergeinmodautomat.

Dacaopersoanaesueazainaisideclaravenituldupaterminareastudiilor,iarceidelaStudentLoan
Companynusuntanuntatideschimbarileaparute(schimbaredeadresa/domiciliu/locdemunca),
persoanarespectivavaapareaindatorataautomatguvernuluiMariiBritaniicuoanumitasumadebani
sumadiferadelataralatara,pentruRomaniaestede120delirepeluna.

Alteposibilitatidefinantare

Bursesocialesi/saudemeritdinparteauniversitatilor.
Burseledinparteauniversitatilortinstrictdebugetulacestora.Lucrurileseschimbadelaanlaan,insain
cazulincareuniversitatealacareaplicioferabursepentrucareveifieligibil,consilierultauEDMUNDO
tevaanunta.Cetrebuiesaretiisisaintelegiestecaacesteburse(dacasuntoferite)suntunajutor
minim(obursapoatefimaximintre1.0002.000delirepean).Nutepotibazapeacestebursepentru
atesustinefinanciarinMareaBritanie.Costuriledeintretinere(cazare,mancare,transport,alte
cheltuielipersonale)suntinjurde500700delire/luna,insaastadepindesidestilultaudeviata
personal,celmaicomunexemplufiinddacaitigatesti.vs.mananciinoras.Vafinevoiesaaiodiscutiecu
parintiitaisisaveziincemasuratepotajutaeifinanciar,macarinprimultauandestudii.

Parttimejob

Jobulpecareilpotiaveaintimpuluniversitatiitepoateajutaextremdemult,nudoarpentruati
acoperiopartedincheltuielidarsipentruacastigaoexperientaprofesionalaceitivafolosiinviitor.
Trebuiesaintelegiinsacadureazapanaitigasestiunlocdemunca,deaceeavatrebuisaaisprijinul
financiaralparintilor,rudelor,etcpentrucelputinprimele6luni.

*Esteextremderecomandatcaunstudentsanulucrezemaimultde20deore/saptamana

SalariulminiminMareaBritanieestede:
5.30lire/orapentruceicuvarstacuprinsaintre1820deani
6.70lire/orapentruceipeste21deani

EDMUNDOareparteneriatecuurmatoareleuniversitatidinMareaBritanie:

CoventryUniversity
UniversityofEssex
UniversityofPortsmouth
UniversityofWorcester
BPPUniversity
UniversityofAberdeen
HULTBusinessSchool
UniversityofHull
LondonSchoolofBusinessandFinance

http://www.coventry.ac.uk/
http://www.essex.ac.uk/
http://www.port.ac.uk/
http://www.worcester.ac.uk/
http://www.bpp.com/bppuniversity/home
http://www.abdn.ac.uk/
http://www.hult.edu/
http://www2.hull.ac.uk/
http://www.lsbf.org.uk/

BirminghamCityUniversity
WestminsterUniversity
UniversityofSalford
WarnboroughCollege
NorthumbriaUniversity
UniversityCampusSuffolk
UlsterBusinessSchool
UniversityofNorthampton
UniversityofRoehampton
BrunelUniversity
NottinghamTrentUniversity
UniversityofBuckingham
BangorUniversity
UniversityofReading
SouthamptonSolentUniversity
AngliaRuskinUniversity
SheffieldHallamUniversity
UniversityofSheffield
UniversityofSouthampton
UniversityofWestLondon
CanterburyChristChurchUniversity
UniversityofGreenwich
UniversityofWinchester
UniversityofLiverpool
BournemouthUniversity
KeeleUniversity
UniversityofEastLondon
UniversityofWestofEnglandBristol
UniversityofHuddersfield
UniversityofCentralLancashire
LondonMetropolitanUniversity
UniversityofLincoln
DeMontfortUniversity
UniversityofSunderland
UniversityofBirmingham
TeesideeUniversity
KingstonUniversityLondon
Richmond The American International University
inLondon
FalmouthUniversity
LeedsBeckettUniversity
UniversityofSwansea
UniversityofSussex

http://www.bcu.ac.uk/
http://www.westminster.ac.uk/
http://www.salford.ac.uk/
http://warnborough.ac.uk/
https://www.northumbria.ac.uk/
https://www.ucs.ac.uk/home.aspx
http://www.business.ulster.ac.uk/
http://www.northampton.ac.uk/
http://www.roehampton.ac.uk/home/
http://www.brunel.ac.uk/
http://www.ntu.ac.uk/
http://www.buckingham.ac.uk/
http://www.bangor.ac.uk/
http://www.reading.ac.uk/
http://www.solent.ac.uk/home.aspx
http://www.anglia.ac.uk/
http://www.shu.ac.uk/
http://www.sheffield.ac.uk/
http://www.southampton.ac.uk/
http://www.uwl.ac.uk/
http://www.canterbury.ac.uk/
http://www2.gre.ac.uk/
http://www.winchester.ac.uk/pages/home.aspx
http://www.liv.ac.uk/
https://www1.bournemouth.ac.uk/
https://www.keele.ac.uk/
http://www.uel.ac.uk/
http://www.uwe.ac.uk/

http://www.uclan.ac.uk/
http://www.londonmet.ac.uk/
http://www.lincoln.ac.uk/home/
http://www.dmu.ac.uk/home.aspx
http://www.sunderland.ac.uk/
http://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
http://www.tees.ac.uk/
http://www.kingston.ac.uk/
http://www.richmond.ac.uk/

http://www.falmouth.ac.uk/
http://www.leedsbeckett.ac.uk/
http://www.swansea.ac.uk/
http://www.sussex.ac.uk/