Sunteți pe pagina 1din 21

m

Project Plan document


m
Online Registration and Admission System (OARS)
m
m
mm
 m
m
m
m
m
m

mm 
m
m
m
m
m
m
Prepared by
m
m
Men¶s Team
m


m mm

m m
  m
m
m m m
m m!m

mm
m
m
m
"m!

m"#m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
< 
 

Table of Contents

m
1. Project Overviewm
mm
mmmmmm$ 
%m&
%mm'(
& 
m
mmmmm"m  mm) m
mmmmm*m$ (
& m


m
mmmmm+m&

mm,
m m
mmmmm-m.
/

&
m
mmmmm0m
/ mm & m
mm
2. Project Organizationm
mm
mmmmm"*m.
mm.
 
m
mm
3. Managerial Process Plans
mm
mmmmm*"m 1m$m
mmmmmmmmmm*"m 1m
12m & 
m
mmmmm*+m. 1m,

 m$m
mm
4. Supporting Process Plansm
mm
mmmmm3m4
,mm
5. TechnicalProcess Plansm
mm
mmmmm3m
 %m4 mm4
&5
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
1.m Project Overview

1.1 Purpose:


m 
m m
m&
m 
m'
m mm.
, m
m6' .7m m
 mm 
m2m
m m2m 
 m m
/ m 
 m m
mm 
m m

mm 
m"m
m2m&
m 
m
, m
&
%m2&m&
8m
,
m
 mm&
%m mm&
m2 29
&mm

1.2 Scope:

4 m 
m2m
m m m mm 
m 
m m&m
m
m
2

mm4 m &m2m

m m m/m

mm
,m 
m 
mm/m

/
m m&m
m
, 
m2 mm m 
 mm4 m 
m2m
m m m
m
,m 
%m
 mm/m
&
mm
m2m
m 
m


 m mm
 
m
,
m 
m&
 m m 
m6( m $m
 %mm:m mm 
m

,
7m

1.3 Objectives:

4 m (
& m m

m m 
m mm
 m6 7m 
m/m m ,mm

m m 
mm m2
mm12m m mm
,m
 mm 
m ;mm

m
,m m mm/ 
mm m m1

m
<,mm & m 
 m/ m
m
m 
m2 m m mm mm4 m& m
m&

m/m 
m m 
m
2&mm&
m
&
mmm
mm
 m m
mmm &
m


m 
m m m (
& m2m2m 
 m/ mm
m 
m2 m mm

, 
m1
m m
m
m m,m m 
m m2
 
mm/mm
&
 m
/ m/m mm2m
m 
m
/ m 
m m 1m
mm
'
m/m 
mm& m m2
m
m m

m m 
m m 
%mm 
m/& m m
 m2
m

m m

m 
m (
& mm m &
m&
 mm 
m
m/m
 m"=%m
&
m m (
& m m 
m m 2m
m
m m 
m m
m
m 
m 
m
m m 
m
, m
%m2
m


m mm m"=m2
m mm

m
m m&

m 
m m
m

1.4 Main deliverables:m

m2
m,

m m > mmÔ  


 mm


m m
m2

m
 m

m
m m/ mm m
m2&m2m
mm 
m & m m m 
m' .m
m 
m &
m (
& m&
 mm4

m


m
m ?
m m/2 @m

m m/m/& m' .m 


%m m

m 
m& m m
/ m 
m
 m &
m
m/ mm m?mm m&
m&
 ,mm
2m
m

mm,,,mm2 m %m/,m 
m& m/ %m,mm
 &,m
5
m&
 %m&
&1,m 
m  m/m 
m m &
m
m 
m
&

m 
m/m
& m2

m&&

%m
(
&
%m%m mm
&&

m2 m& m
 m
m &
m (
& m&
 @m m

m / 2
m
5

 m 
&/& m
6.7m
m m&

m  
m m&
mm/& 
m m2
mm m
&

mm 
m
m/m
mAm
m m (
& mm m&
8m
,m
 m 1m %m
,m &
& 
m
mm 
m/
 
m
m &
 m/m 
m&
m
m m&
& m/m//

 m
,m&
 m

m
1.5 NOT deliverables:m

4
m/2,m
 mm
&
m2m
m m/m
mAm


mm m m
 
m
 m m
&
m/m 
m& & &
m/&
@m

m 
m
, m m/m 
m' .m 
%m2&m& m
m


mm m

m
m m ,
mm 
mm
 &
m
m ,m2
m, 

m 
m5 m/m 
m&
 m 
m2
m m,

m
 m 
mm
m ,m 1 mm & &
m m
m& m
m mm
 m
m 
m m&
 mm 

/
m2m
,
m m


m
,8m
,
m &
m %mm
&&m &
mmm
m

1.6 Assumptions:

© m m (
& %m 

m
m& & &
mm

 m m

m m&& m/ m 
m (
& m
m
m &&
/%m m

m 
m
m 
m 
m m& m/m 
m (
& m
m
4

m  m
m&&

m m 
mm
m/
m2m m

m m&m/m /m
 m
 mmm4

m  m m 
m m
m&
& m&m
mm
,/& m& mmm (
& mA m m m m (
& m & %m 1

m

mm,

m2 m 
m  m
/
m 
m (
& m
, mm

B

m2
m m m 
/mm&
 m
& 
m m' .m (
& m  m/ mm
 
& m2

m

m m
&,%m
 &
%m &
%m
<
&  %m m &

mm’
 


 


     


 
 
  
 
 
 

 
 

 


 
 

  
 
  
 
 
 

m

1.6.1 Rating Assumptions

' m  m


m 
m
mm 

m1
m 

mm

m )/
&
mB2m 
m
m2
m m 
m m m 
Cmm
m :
m 
mB2m,m
/
m2
m&m 
m m 
m 
m Cmm
m A& mA/m 
m m 
m&
& %m2m&m
2 1m m 
Cmm

1.6.1.1 Confidence: m 
m
 
m/m2m&
m2
m
m/m 
m m m
 m 
mmm &
m/mm m+@mR  
 m6m
m 
m
 m m 
m 7m%m 
 6m
m
 m m2
mm/

m m2m
m 
7m*
 
 m
6 m
m,
m m 
m 
7  

m6m
m2m

/
m m m1
mm
& 7mm

1.6.1.2 Lead Time :


m 
m mm& mm m 
m,
m m m
/
m 
m
 m m 
m 
m m/
%m 
m
m2 1m2m
m
m

mm 
m mm:
m4
m m 
mmm &
m/mm
m"@mÔR 4
m m2m
m 
m m 
m2 m

m/ m/m/m 
m
,m (
& m 
mÔ4
m m
2m
m 
m m 
m2 m 
m
&m/m/m 
m

,m (
& m 
mm

1.6.1.3 Impact: A& mm m 
m m/m
2 1m m2m

m m
m

1
m/m 
m m 
m&
& m4
m 
m
@
 
 @m6m& mm 
m2 17m!


 m6 m
m&&
m2 m 
m
< ,m

/ 
7m
 
 m6
 
m m
 &
m

5
%m m 
m/ m
m2m

m m
m(
7m
! 
 6m m( m& mm 
m (
& m7

!m m .


 1 m )/
&
m :
 
m A& m

m &
m &
mm m
m(
m
m m .
 
m m 
m

m m 
m (
& m m 
mm &/
 m 2 1m
"m
m m
m2 1m m
mm

&m
m m(
& 
m m m m
/ m
mAm2&m m 
m
 m &
mm 
mm

&
m2 m 
m' .m
"m &

m 
m12m m m (
& m
m m "m ,/& m


@mm %mm &
m
2 1m

mm2m m
m
 
m m m m/
m/ m m

 m 
m/ m m/m 
m
 (
& %m
&
m
m m
m
m m m( m
&
 %mm 
m
 
m m

m,
mm 1m m
/ mm m mm 
 m


mm

Am m 
m m (
& m
,
m m m/m 
m
m


m2m
m m , m2 m

 m &

m
m m 
 m
 

 mm 
m&
mm
4 m2m
 m
m m mm

m , m &

m2 m
 ,
mm 
m m&& m
2 m2
m 
m mm
*m .
 &
m m&&
m2m
m 
m m m ,/& m
 m/m
m

m &
m
2 1m

 m/m ,m m m


m 1
m 
m 
m m m
&
m
 m
 m &m @m
& / m$ (
& %mm 
m
1 mm (
& m,

 m

 m
+m ;<
&  m ' m&
 m 
m m2
m2m m m m
/ m 
m
mAm2&m m 
m &
m
2 1m
 m &
m m m m


m,

m m
mAAm2m m
1
m
m/ 
mm m 
m
/ 
m

m
1.7 Constraints

Am m (
& m2
mm m
mm 
m m

m 
m (
& m,

 m ,
m
2 m m ,m m 
m& m/m 
m (
& m2&m
m &
%m &

%mm& m

mmmmmmmm&
m

m m mmmmmmmQuality

&

m m m m ) m

4

m
m 
m& m m, m
& %m %m m
,
m 
m (
& m4

m
& m
m 
m 
m m& m/m 
m (
& m
mm2
m
m m&&
 m

mm
m2 m 
m&
/@m

!m ) m .


 1 m

m 4
/ 
mDm 
m
m m/ m 
m (
& mm m m,m2 mm


m &
m&
 mmm m"=m

m
"m .
 &
m $ (
& m
m

m
m , m2 m 
 m2 1m &

m

m
*m 


&
m 4
m)3+m&
m m mm &mm2m m2m m1
m
 m m 
 m m,
m 
m/m12
,
mm 
m (
& m
,

 m 1 m
/
m 
m
m/m 
m&
mm4 m m

m//
& m
&
m2
m
m m/ m 
m//

 m
&
m/ m
/
m2
m12m2 m m m
m
m© m
 &
m 
m
,m2 m 
m m&
mm 
m&
mm
 > mm&
m m/m 
m / 2
m (
& m,

 m m
2
m
m 1
m m&& m
,m & &
mm 
m (
& m
m&
 m 
mm m 
mm 
mEEm

m
+m ) mm 
,m2 m (
& m

m m
m,
, &m
&& m 

m m
<
m
 
m6 
m&
m/mmm

m7m&m
m& mm
&& m
2

m, m

m m2m

/
m
mm
m&
,
m

m
1.8 References:

mmmmmmmmmmmm1 m
@m
m
-m ;;;m
&

m & &
m/ m / 2
m
5

 m 
&/& mmA;;;m m#*
==#m
-m / 2
m
5

 m 
&/& m
mm, m"=m"*%m&
m m.

%mm/m
&1 
m 
m
 m
-m $ (
& m,

 m/ m/ m 
mFm 
m)
mmm
 m
-m 
& mm
 mm/ 2
m m;,

,%m"m; %m

mBmGm
-m ))m3+m m.&
m) m!
m
-m AmA 
m/mA/ m4
&,mm,

 mFmG
%m4
&m$ 1m
m .mm© mB
 m.
& m,

 m
mm
m
mmmmmmmmmm
 
@m
m
-m @HH22221
 ,Hm
-m @HH222&
H
m
-m  @HH
&1&?H
H,
H,
I/ 

 m6 
m
 m/m
&17m
-m @HH222<&1H Hm6m
 m/m'</ 7m
-m @HH222 (
& 
/
& &H/I 1I, m
-m @HH 2, H H/ 
2 1H
<
H
<
 <J  m
m

1.9 Definitions and Acronyms:

&  m m, m/m 1 m


1
m m &
mm ,
m (
& m


mm
mmmm mm m & %m& m m
/ mm
&
%m m 
m
 %m m m
m
 &
m m&

mm (
& m


m&m
m &
mm 
m (
& m

m %mm 
m&
%mm 
m& &
m m 
m (
& mm
mm m&m m,&m
 m
2

m 2m m
m&  
m4
m/ m 
m/m&
m
@m  / %m   %m/  %mm/ 
/ mmm
B
 mK mm 2 mm 
&m
&&m
,

mm,

 m&  %m2mm 
mK m& mm 
m= mm
K m& mm mm 
m/m m& m m 
mm (
& m &

mA m 
m 
m m
m/ m
m/m 
m
m


 mm m


 m/mm (
& m
4
m


 mm m


 m& 
m 
m2 1m
12m
& 
m/m 
m (
& mm
Kmm m(
& 
m& m/mm (
&
m 
m/m// m2&mm
m mm 
m
 m m
 m m&

m m ,m mLmm
m m ,? m


m
 mm 
m m/m 
m


 mm

m


 m m
&m, m2 mm/
m 
mm
,m

mm
,

 m m 
mmm ,? m&  m m m 
m& m/m,
,m

m
,

m m&& m

m, m,

 m& 
m,%m
 ,?,%m //,%m
,m m
& ,%mm& ,mm ,? m6m
, m/m
m m
m

m m
 
7m m
// m/ m 
m 
m/m
&& ,mm,mm


m 4
m
&, m/mm m

 m2 mm (
& %m m 
m
&


 m/mm1
m (
& m


m mm
m/m


mm
mm m
$
m m
m/m (
& m&  
mm 1 m m m
 mm 
m&
m/m
m
 m
m (
& m


mm
mmmm m
$ & m m &m /& m m m &
mm 
m (
& m$ & m
m &
m
 m ,m, mm
 mm
mm m
$ (
& m m5
m

 m m &
mm
m/m


m2 m&
 m 
&/
m

%m& mm5 m& mm
mmm m
$ (
& m,

 m 4
m 1 %m mm,

 m &

m
5
m m &&
/m

1
mm (
& mm
mm m
$ (
& $ m&
 m m m 
m 1m
12m & 
%m 
/ 
mm

 &
m
5
m m
1
mm (
& mm
mm m
$ (
& m&

m m&
 m m
 /
m 
m 
/ 
m/ m

,mm (
& mm 
m&
m
2

m&  
m2 m m (
& mm
mm m
$ (
& m4 1m m 
&/&m2 1m
m m m
 mm 
m m&
m/mm (
& mmm
mm m
$ (
& m4
m m, m/m

m2m
 m mm$ (
& m,
m/ m 
m 
m/m


,mm (
& mm
mm m
$,m m ,? mm&m&m m m 
m ,? m &
m/m&
 ,m
m ,mm8mm 
m &,&m &
m/m 1,m m 
m
&  
m
5
m m&

mm

m,mm 
m &
mm
$.A!);"m $.A!);"m mm (
& m,

 m
,mm
$ &
m mm,,m&
& m/m&  
%m2 mm %m mm 
m

,m

5
m m / m m m mm
$ (
& m,

 m mm
m/m 
m& m/m (
& m,

 mm
4 ,
m
$ (
& m,
m /
mm 
m/
m/m (
& m,

 m$ (
& m,
m&m
m

m
 m/m 
m,%m
<
& %mm& ,m/mm (
& %m
&m
 ,m m& & m %m &
& 
%m&
m
2 1,%m


&& m m / 2
m


 mm
' ,? m mm &m ,

 m2&m 
m&
& 
m, %m2&m& m m2m

/ &
%mm2&m mm m
 ,m m/ m m
 
 mm
 m &m
mm,m
,

m/m
<&

&
m6Mm5 m & N7%mm
,

m/m

<&

&
m m 
m&1m/m m6M2 1m/m
,
m5 N7%m mm 
m/m

,m6M 
m& 
m5 m/m&N7OPm & m/ m 
m
& %m

m (
& m/m m &
m m 
m 
m

 m/m5 mm
mm m
 m) m 4
m
m ,mm& m/m (
& m


%m m
 
m m 
m


m 
m5 m ,
m
m/ m 
m (
& mm
. 1m mm&&
 m m

m 
m
&
m m/m 
&/&m

 
mm
.
 &
m 4
m %m
5
 %m
 mm 
m
 m


m m
1
mm
 (
& mm
mm m
.
 m 4
m &
m/m
/ ,mm (
& m &
m m&  mm
mm m
. 1m m

 m m m1
m m

m//
& mm (
& Q m m m&

m 
m

/
m(
& 
mm
mm m
. 1m,

 m 4
m &
m/m
 /,%m5 /,mm& ,m 1 m , mm
 (
& mm
mm m
. 1m , m 4
m& m 1
m m %m /
m m ,
m 1 m2 mm (
& mm
mm m
. 1m$,m 4
m
 /& mm &
,m/m& m


m m
&
m 
m

m/m 1m
2 mm (
& mm
mm m
&
m 4
m m,,
, m/m


m m
m &
mmm (
& mm
mm m

&
m 1m& 
m m m

/ mm& 
m!
@m m
&
m
m m &
mm
 &m & m m ,
m
 %m m m m&
mm&  mm
mm m
 m m& m/m


m m 
mm 
&/
m 
m 
m m

?
mm 
&/
m 
m mm
mm m
&

m m (
& m,

 m& m/mm m/mm (
& Q m
m


 m2 m


m mm/ m
mm
&
m /mm (
& mm (
& m,

 m m 
m m m/mm/m m & mm

 m
5

 m m/
 
mm

 m 6:)7m mm,&m &
m
mmm 
 m m m

mm m:/
m / m 
%m&,m
5

 %m %m ,%mm
m
)&
m 2
m m:)m m
 mmm,m5 m 
m m

m m

<&

 m& 
m
<
&  %m2 m 
mm& m

%m2 1 m

//
& 
mm
//&
 mm 
m&
 mm
mA/ m4
&,m
/ & 
%mm m&
m m mm& 
//
& 
m m
&
m
4 1m m m/mm
m/m& m2&m&& mm(%m 
m m ,
 mm
 1m
12m 4
m&

m
m/m
%m&  
mm 1 m
5
m m
1
m 
m
 & 
m (
& mm

m 
m/m
5

 m/m 
m& 
m
2. Project Organization:

2.1 Roles & Responsibilities

m
Waleed Al Zaabi, Project Manager, 050 8133792, wa222666@yahoo.com

m ,
mm
& m (
& m&  
%m&,m (
& m&
 %m


%m& & m m
m 
mm 
m / 2
m (
& m 
&/& m6.7m
m 

mm&

m2 1,m  
m
m )

%m
mm 
m (
& mm
m '
, m/m
 
m (
& m
m m/m (
& m
m

Ahmed Al Qubaisi, Development Team Manager, 050 4431744m m m


m m m m m m alqubaisibuhamad@gmail.com

m )&
 m
,m &
& 
m
m 


 m
m

m
m ;.mm 
m,m
m

m
m (
& m


 mm

 m
m (
& m m

Muntasir Syed, QA and Test Manager, 050 7014067, jemsbhai@gmail.com

m )

m
m & m
m 4
mm
m

m
m 


 m
m

m
m $
 m/m
m&
m
m ;.mm 
m,m
m

m
m ; 
m m
,m m
/ 
m
m ; 
m m
,m m&

m

Yahia Al Bloushi, Developer, Test Engineer 050 8112207,


uae.heart@hotmail.com

m :
m
,m
// mm
m ;.mm 
m,m
m

m
m )&
 m
,m &
& 
m
m

m
m 


 m
m

m
m ; 
m m
,m m
/ 
m
m ; 
m m
,m m&

m

m
m

°uma Al Nuaimi, Developer, Test Engineer 050, 6436969


alnuaimi@gmail.com

m )&
 m
,m &
& 
m
m

m
m 


 m
m

m
m

m
m ;.mm 
m,m
m

m
m (
& m


 mm

 m
m ; 
m m
,m m
/ 
m
m ; 
m m
,m m&

m

m
Mohamed Sadoon, Documentation Officer, 050 2362877,
alnuaimi@gmail.com

m &
 m
,m
// m
m mm &
m
/ H&
 m
m ) ,m/m
, mm&
 ,m 
m
m & / m$ (
& m
 m
m m (
& m,,,mm&
 m
3. Managerial Process Plan:

4 m
& m/m 
mAHA4m$ (
& m,

 m$m 
&/
m 
m (
& m,

 m
 &

m/ m 
m (
& m4 m
& m
/
m 
m m/ m (
& m %m 1m,

 %m
 (
& m2 1%m (
& m &1,mm (
& m&
 m

3.1 Work Plan:m

3.1.1 Work Breakdown Structure.

4
mm, m m2m/2m2m 2m 
m 1m
12m
 & 
m/m 
m  m2 1m&  
m m
m
/ 
mm m (
& %m
m 
m
  m,m 

m2 1m&  
mm

3.2 Quality Control:

4
m m' .m 
m (
& m2 m (
& m mm&m m &
mm
) m
&5
mm
m m 
m 
m& mm 
m


m4
m
m/m
m
 m  ,m


 m
m ?
m2 m 
& m/m 
m &m
Qm ?
m
m2
m/ m m &m m
m 1
m4
m/2,m
 m2

m

m m

 m m &
@m
m
m .
5

 m
,m
m m
 m m 
m
m
m )
m

2mmm( m
m/m


mm

m
/
m&
m/m
 m m
m
m )&
 m m
&&
 m
,m/m&

m m
m
m m.
, m ,mm ,mm 
m (
& m,
m
m
m ) ,mm

 m
@m 
m
,%m,m 
%mm

m


 m
m
m A
, ,m 
m


 mm
m
 %m m ,mm
 m
&/& m
2

m

mm


m
m
m ,mm
 ,m 
mA;mm 
m

m
m
mm m
mmm
&m2 m 
m
 
m
m
m
m ) ,m 
m&

 m  
m
,m


m2 m 
m m

< ,m 
 m
m

8mm m2 m
mm
, m m

m
3.3 Risk Management Plan:

m 1m m& %mm


m

%m 
m/m 
m/m  mmm mm %m2
m

<
& m 
,m m
m mm 1%m2
m 1m2 m2m2
mm/m 
,m
m
 m
%m m2mm2
m&

m 
m m m 
,m2m
mmm$ mm
 
m2 mm 1m m 
,m mm
mm/m m
%m2m
mm 
m m

, 
m& mm 
m (
& m m 1m mm m/m
m 
mR%mm
m
RmA m m
mm&&
m m
m m m m mm 1mm
m
 
m 1 mm1,m m

 m m61
7mm& m4
m mm
m,m1
%m
m
1
mm m1
m4
m& mm
m ,
%m

%m m m’ 


 
 
 

  


m . 1mA
 /& mm
m . 1 m /& mm
m . 1m.

mm
m . 1m ,mm) mm

B

m2
m/2m$.A!);"m
,mm &,m 1m m

mm/2,m 1m
, @m

$ (
& @m '.m
. 1mA@m.m 4 
@m m/m
m

m

m 
@mm-"#m m 
m&
@m-"=m
m

& @m
m m 
m/& m mm
m

m
m2 1,m m2 m
m
 m m
m

, m m,

mmm
m

mm

m
A& m 
mm 
m


 m &
m

& @m
m
A& m 

m


 @m
m
:1
@m B,m
m
 ,
&@m 
m ,
 m m (
& m
m m 
m &
m
m
. 1m'2
@m ,
m
m
& mB @m
m

@m & m
"""#m 
&
m m
m2

1
 m

,%m 
m m m
 m


,mm 
m m
3""#m 4
m

m
m m2 1m
 
mm

m m

m
m
m
m
m

$ (
& @m '.m
. 1mA@m."m 4 
@m
 &m
m m2m&m2 1m m 
mm

m 
@mm""#m m 
m&
@m3""=m
m

& @m&
m m m 
m/ m 
m2
m

m m1m/m (
& %m
m


m


m 
m ?
m/m 
m (
& mm m 
m m m 

m
2

m 2m (
& mm
%m 
m m mm 
m
, m mm

m
A& m A m m

m m mm 
m 
&/
m 
m

& @m
m
A& m 

m


 @m
m
:1
@m 
m
m
 ,
&@m 
m ,
 m m (
& m
m m 
m &
m
m
. 1m'2
@m ,
m
m
& mB @m
m

@m & m
"""#m 4
m

,m m&
 mm
< m 
m &
m/m 
m
 (
& m
m
"*"#m K
m
m 
m/ m
5

 m, 
,mm

m
3""#m 1m m

m 
m 
mm mm 
m 
m

&m m m
m"m

m
m

$ (
& @m '.m
. 1mA@m.*m 4 
@mA
, m/m&
m2 
mm//

 m


m
2 1,m
 
mm

m 
@mm*"#m m 
m&
@m""=m
m

& @m&
mm
m

m
m2 1,m/m 
%m m2 m m m
2 1mmm
 
 m2

mm


m&m & ?
m
//
& 
m

m
A& m A m m
, 
m m/m 
m&
m2&m
 m m

& @m ,m 
m/m


 mmA m m

m&

m
 (
& m

m
A& m m


 @m
m
:1
@m B,m
m
 ,
&@m 
m ,
 m m (
& m
m m 
m &
m
m
. 1m'2
@m ,
m
m
& mB @m
m

@m & m
*"#m 
,mm/
m

mm
/ &
m 
m


m m

m m
m
m
""#m 
m&mm ?
m
mm m
 m m
 
m

2m&
m m
, 
m

mm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
$ (
& @m '.m
. 1mA@m.+m 4 
@m! m
,m 
m m/ m 
m (
& mm

m 
@mm"""#m m 
m&
@m3"=m
m

& @m&
m 
m ?
m/m 
m (
& m2 m,mm 
m 
m 
m m

m2 m
m

m m/m
&
%m 
m (
& m m 
m 1m/m
,m
m

m
A& m ! m

,m 
m (
& mm 
m m ,m

& @m /& 
m

m
A& m : ,
m


 @m
m
:1
@m B,m
m
 ,
&@m 
m ,
 m m (
& m
m m 
m &
m
m
. 1m'2
@m ,
m
m
& mB @m
m

@m & m
*""#m 1m/ m
m 
m/ m 
m 1

m

m
""#m  m2 1,mm2

1
 m

m
3"=m 

m 
m 
mm//

 m ,
mm
m 
m

, m m m 
m&,m
m
m

m
4. Supporting Process Plans:

4 m
& m/m 
mAHA4m$ (
& m,

 m$m 
&/
m 
m (
& m,

 m
 &

m/ m 
m (
& m4 m
& m
/
m 
m m/ m (
& m %m 1m,

 %m
 (
& m2 1%m (
& m &1,mm (
& m&
 m

4.1 Test Plan

4
m (
& m m m
,mm m 
m/ m 
m m mm

, 
m 
mmA m2m2m 
 m/ mm
m 
m2 m m&&
m

m m
&
m
mm
/ m 
m m &
mm4 m m

mAmmAm
mAA%m 
m
, m &
m2m m
m &
m /
m
 m
mAm m&

m 
m//

 m
m 
8m /
 %m
, %mm
& m2m
m
m m,mm&&
m 
m 
mm
/ mm
5
m
&  
m&&
,m 
m m &
m
m
m
4.1.1 Introduction
m
m 4 m
mm&
 m 
m
,m&  
m/ m 
m' .m
m 


 m&  
mm4
m , 
m2m&

m 
m
m & m m
,mm42m ,
m

mm 
 m'
m
m
m ,
m6  %mm m mm m m!7m 
m 
m
m 4
m,
m2m&

m 
m 
m
,mm
& m
m&
m
m m
 mm 
m4
,m 
mmm

4.2 Assumptions

m 4
m


m2m
m 
m& m
m/ m
,mm &

m
m 4
m ,
m

m2m
m 
m/ m
,m
m

4.3 Scope and Objectives

4.3.1 Test Items:m


m
m 4
m
 m&
m 
m
 m
m m/& m
5

 %mm 
m
.
5

 m
&/& m&
 mm&
m 
m/2,@m
mm
m m
m .
5

 m/
 mF'
m
5

 m
"m .
5

 m/
 mF 
 m
/&
m
*m .
5

 m/
 mFm$ /
 m
/&
m
+m .
5

 m/
 mF.
, m
/&
m
3m 
m
,m4
mFm;.m4
m
m
-m A;mDm m

m
,mFm!

 m -mDm:m

m 3m
0m 
m&
&  m
,mmm
m
#m ;& m4
,mFm
m
=m m
,mFm m/m
m mFm

m :,m
,mFm m
m !
2m
m
, m
,mFm m
"m m
mm
,mFm m
*m m
m"m
,mFm m
+m m
m*m
,mFm m
3m m
m+m
,mFm m
4.4 Features to be tested

4
m/2,m/
 
m


mm 
m' .mm&  
m2

m (
& m
m 
m
mmmm
,m
/ 
mm 
m m
 
@m
m
m .
5

 m&
 mm/
 @m
4

m2

m 
m/ m
m m
m
/ 
%mm 
m2

mm,,
m/m 
m
/
 m/m

 ,m 
m 
m m
& 
mm 
m
5

 m
&
 m'&
m 
m
m
,m2 m

mm 
%m 
m m

5

 m/ m
&m
/&
mm
m&
m/m 
m 
m2

m

m/ m
/
 %mm 

m
m2

m
/ 
m 
5
 m m m/m 
m
/
m
5

 m&
 m
m
m 
m
,%m
, mm

 m
4
m 
m
,mm
, m
m2 m
m/m 
m m& &mm

<
 
m
mm 
m
m8m m 
m
, mm
,m/m 
m 
m
2 m m m 
m &&
m/m 
m (
& m4
m
,m2 m

m m mm
; m.
 m, m6;.7mm m 
m:m&
m
5
m m&

m

m &
m4
m

 m/m 
m 
m2 m

m
 
%m&
m

m

m &
m2 m mm

m !m/
m 
m m

m2 m


m m 

m
%m
m m 
 m &
m2

m
/ 
m ,m
2
m<m
,m
&5
mmmm
m
m A;mm m

m

 m
4
mA;mm m

m m
m
m/ m
,m 
m (
& m2

m

m

/
mm

 m2 1m2

m
%mm 
m
m2

m
 m m

 
m 
m mm/
 m/m

 ,m 
m (
& mm 
m
&
mA;m / mm m

m
m
m :,H:, mm
m,

 m 
m
4 m2 m 
m/ m
5
m/
 
m m
m&

m


%mm


/
m m2 m 
m/ m& m/
 
m
m m
m
/ 
m4
m,m
m
m,

 m 
m2 m

m mm&1m<m
%m ,mm
& m/m mm m m m 
m,m 
mm
m
m 
 m
/&
m
4
m 
 m
/&
m2 m

m/ m mm
5

 m
%mm 
m m
 m/m 
m m &
m
m4 m2 m
m m 
m 
m mmm 
m 
m/m

mm 
m 
 Q m 
m
m mm
& mm 
m Q m &
%m
m 
m 
 Q mm


m
/& m2 m m
mm& m/ m m4 m
m2 m
/ 
m mm
&1m<m
%m ,m& m/m mm m m m 
m 
m
m
m $ /
 m
/&
m
4
m /
 m
/&
m2 m

m/ m mm
5

 m
%mm 
m m
 m/m 
m m &
m
m4 m2 m
m m 
m 
m mmm 
m 
m/m

mm 
m /
 Q m 
m
m mm
& mm 
m Q m &
%m
m 
m /
 Q mm


m
/& m2 m m 
mm& m/ m m4 m
m2 m
/ 
m
 mm&1m<m
%m ,m& m/m mm m m m 
m

m
m
m
m
m
m
m .
, m
/&
m
4
m
, m
/&
m2 m

m/ m mm
5

 m
%mm 
m m
 m/m 
m m &
m
m4 m2 m
m m 
m 
m mmm 
m 
m/m

mm 
m
, Q m 
m
m mm
& mm 
m Q m &
%m
m 
m
, Q mm


m
/& m2 m m
/mm& Q m m/ mm
m 
m
& m/ 2 m m 
m /
 m ,m 
m m &
m4 m
m
2 m
/ 
m mm&1m<m
%m ,m& m/m mm m
 m m 
m 
m
m
m ;& m/m 2 m
4 m/
 
m2 m

m/
m 
m
& m 
m2 m
m m1
m 
m
 2 m
m
&
m4
m
,m&
m2 m

m/ m
, mm

 %m m m2 mm2
m<m
m
m
m 
m
, m 
m
4 m2 mm

 m/
 
m m
m


%mm &
m m2 m 
m/ m

mm 
m m &
m4 m2 m
/ 
m mm&1m<m
%m
2 m& m/m mm m m m 
m 
m
m
m 
m m m
4
m


 m
m
, 
mm 
m
m m m m
m
( m&1,
m& ,m/m-m&
m4

/
%m m&1,
m2 m

m m
m2
%m ,mm&

 
m2
m<m
m m

m

m& mm 
m
&1,
m ,%m 

m
 ,m 
m m 
m2 m
&& 
m
m
m m &
,m 
m
4
m m &
m2 m 
mm( m/& m
m/m/
 
m m
m
&

m


m m
 
mm 
m ,m
5

 %mm
&
m m &
m 
m+m &

m
 %m+m
 
m
m2

m

/ 
m m
/m m &
m;&m/m 
m
m2 mm&1m<m
%m
2 m& m/m mm m m m 
m
/&
m 
mm 
m

&/
m
m/m 
m &
m

4.5 Features not to be tested

m
m 2
m& m
4
m


 mm
m
m
m& / mA

m;<
m0mm
©
/<m*m ,m 
m
 
m
,mm


 m &
m&
m 

m
"m 2
m
mm/ m 
m m m 2
m
m2 2
%mm m

m m 
m& %mm/ m
m ,m 
m 2
mm
 m
2 m m
m
m
m 
& m 
mm 
 
m
4
mm 
m
& m/
 
m m
m


m2 m
& 
m
 2 %mm m2 m

m' 
m m
& m/
 
m2

m
 m


%mm 
m 
 m/m 
m 
m m
 m
< m
H m &1 m2

m m

m ,%m m2 m
m m 
m& mm

m (
& m
m
m
m
4.6 Approach

42m
m
,

mm 
 m,
m2m
/ m 
m
,mm4
m2m

& m
m&
mm
 m m 
m4
m,mm4
m&
 m,
m
2m
& m
m&
mm
 mm 
m,m 
m

4.7 Testing Deliverables

m
& 
m
 m
m
<
&
m m mm 
m
&m
mm m
m
 m

,m 
m
 m/m
,m2m
m


m m 
m
m/m
,m
/ 
m&
 m&&
 &
m
,m& m
m
/ 
m
m m ,
m
/m 
m

4.8 Resourcesm

© m 
m m
,m
&m
m
,

m2m
mmm m
m
m m 
m
m 
mm2m&& m 
m
mm m2m&mm
m
,mm
m 2m 1
m&
m m
m 
mm2 m 
m

&
m/mm
,m
m

m
m ,m2 m 
m


mm (
& m,
m

4.9 Roles and Responsibilities

.
mm
 
m
m
m
< m m 
m

>m
mm 
m
 ,? m/ 
m2 1m&
 m

m1m m m
m

4.10 Schedule

 m
m
m
/ m m//

 m
m
,

m m
/ mm 
 m2m 
mm
 m


 mm&,
m
m
&

%mm m

m m
m 
m m

 m

m m
m 
m m


 m,
m&
m 
m
m
mm

m
,m m
m&&
m 
m/ m2

1m/m m"=mm mm&

m
m 
m 
mmm4
m$ (
& m,
m2m
m /
m/mm

 mm ,mm
m

m
5. Technical Process Plan:

5.1 Methods, Tools, and Techniques:

5.1.1 Software Development Model for ADU OARS

4
m ,
m/mm / 2
m


 m
m m

 m/ mm / 2
m (
& m
/mm &
8mm 
m m &m ,mm

 ,mm 
mm
 
m


 m
m m

 m m 
m
m &&
%m

//
& 

mm
//&
&m/mm (
& mm2
m
& 
m


 m

 m
< %m2

m
&m (
& m mm5
m
 
%mm m
& ,m
 m/& %m m
 m
m

m
m m %m 

m
m2 m 
m
/& m
m m 
m
m m 
m  m/m 
m & m (
& m
2m
5
m'/
%mm ,
m
m m
<& 
m
m/ mm ,
%m


mm m/m
 m m&

mm
m m
m 
m (
& m

 %mm 
m 
mm
2m 
 m
m m&

mm
m
4
m1
m m ,mm


 m
m %mm
m2&m

m 
m (
& m

m m

m 
m
5

 mm, m/m 
m (
& mm 
m m m

//
& 
mm
//&
 m
m m
m 
m
m

m4

/
m2
m

,m m
 &m/ mm 
m / 2
m


 m
mm ,m
m?,m m1
m
5

 mm, m/ m


 m
m
© m m (
& m2&m2 m 
m


 m/mm'
m mm
.
, m
m6' .7m2
m
&
m mm


 m
m2m
mm m
m 
m/2,m& 
@m
m
m
m
m


 m 
%m &
m/m

m
<
 mm
m 
m m
m
"m!

m m& 
m


m2 1,mm

m& m
*m!

m m m 
m&
 m , m 
m


 m
m 
m
+m!

m m
mm 
m/m
,mm5&1m/

&1m m 
m& m
m 
m,m
3m!

m m&
 
m/ m 
m/& m mm
5

 mm m
m
m
m m

%m m mm,
m ,
m2
m m
mm & m2&m
m 

m
 m
5

 H, m
m m
From the preceding criteria, we deduced the following points:
m 4
m
2
,m/& m2 m 
m
m 
m4

/
mm 
m
 &

%m
& mm&  
m m 1
m m m& 
 m
m $ m3mm"%mm m 
m
<
 m*m
m 


m m m m m
2
m m
m 
m m/m  ,m
&5
m mm


 m

%m m1
m
 m  ,m
m $ m"mm+m
 ?
m 
m

m/ m& m


2

m


m


&mm 
m, m/m 
m 
m& mm m
 m m 
m
,,
m m2
m m
mm  m/m 
m& / mS &mQm
?
Sm
m/ m


 m
÷ 
    


 
 

  ÷   

 

'
%m 
m


 m2m
m
m ,m 
m
 m  ,m

%mm m m mm,
m
/ m
m m 
m/& m m m m
m1
m
2
m2m m
m
m m

m

m,
m
5

 mm 
m&
 mm 
m

m&
8m 

/
m m m 
m,&m&&
m/ m m m1

m&

 m
,mmm  
m m2
m
m m 
m

m&mm &m2m
<?
m 
m 
m 
mm
 &
m2
m2m
m/ m


 %m
 m2
m m ,m
 m

,m 
 mm
m
4
m /mm m&
m/ m ,mm
 m  ,m
m
m m

m m m/m 
m2
m &
m
,

 ,m mmmm/<m

m
m m 
m&1m/m
 m m
,%m&1m/m 
m&
 %m
m m&& m
2

m m


m2m2 1m

m
/ m 
m m m4

m / m&m ,
m
m
&
m/m2
m&
m 
m
&mQm ?
m
m m m/m m
m


 m
%m2 m 
m
m 
m
,m/ m

 ,m 
m
,mm&
 %m
/& ,m
//
& 
m&& m
2

m


%mm ,mm
 
m& m

& 
m/ m 
m,
m4

m ,
m2
m2 
m
 m&
m2

m2
m ?
m 

m"m


 m
 m/ m m (
& m

 mm