Sunteți pe pagina 1din 1

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2007

Prob scris la CHIMIE ANORGANIC I


Varianta 1
Subiectul III 13 puncte
1. a defini ia elementului chimic (conform manual)
b defini ia izotopilor (conform manual)
2. a 126 C
b

13
6

14
6

c C
3. ra ionament corect; calcule chimice
masa atomic relativ a Mg, A=24,33u
4. rationament corect; calcule chimice
23
masa unui atom de 24
g
12 Mg, m=3,98.10
Subiectul IV 15 puncte
1. enun ul legii propor iilor definite de mas (conform manual)
2. 4 ecua ii ale reac iilor chimice
3. mHCl = 146g, mH2O=1800g, msolu ie=1946g, c=7,5%
Subiectul V 15 puncte
1. anod, catod, electrolit (conform manual)
2. ecua ia transform rii chimice la anod
ecua ia transform rii chimice la catod
3. trei leg turi N-H covalente polare
modelarea form rii moleculei
4. ecua ia reac iei chimice
N2 exces, nNH3=2,66 moli, VNH3=59,73L
Subiectul VI 15 puncte
1. coeficien ii stoechiometrici, agentul oxidant, agentul reduc tor
2. re ea molecular , trei caracteristici(conform manual)
3. ra ionament corect; M CuSO4 5H2O = 250g/mol
con inutul procentual masic al apei n CuSO4 5H2O = 36%
4. 2 ecua ii ale reac iilor chimice
Subiectul VII 12 puncte
12 cerin e (conform manual)

2 puncte
2 puncte
1 punct
1 punct
1 punct
3 puncte
3 puncte

3 puncte
8 puncte
4 puncte

3 puncte
2 puncte
2 puncte
3 puncte
2 puncte
3 puncte

4 puncte
4 puncte
3 puncte
4 puncte

12 puncte