Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa Tehnica de Securitate

In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC


Data emiterii:
Inlocuieste editia din:

1.

09.05.2006
18.08.2004

Identificarea substantei/prepararii si a companiei/ntreprinderii


Identificarea produsului
Catalog Nr.:

104484

Numele produsului:

Tiocianat de mercur(II) - reactiv calitate garantata pentru


analiza; Reag. Ph Eur

Utilizarea substantei/preparare
Reactiv pentru analiza
Productie chimica
Productie si analiza farmaceurica

Identificarea companiei/ntreprinderii
Compania:

Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germania * Tel: +49 6151 72-0

Nr. telefon de urgenta:

+49 6151/722440 * Fax: +49 6151/727780

Identificarea distribuitorului:(stampila distribuitorului)

2.

Compozitie/informatii despre ingredienti


Sinonime
Rodanat de mercur(II), Tiocianat de mercur(II)
CAS-No.:
M:
Formula bruta:
Formula chimica:

3.

592-85-8
316.75 g/mol
C2HgN2S2
Hg(SCN)2

EC-Index-Nr.:
CE-Nr.:

080-002-00-6
209-773-0

Identificarea pericolelor
Foarte toxic prin inhalare, n contact cu pielea si prin nghitire. Pericol de efecte cumulative in
organism. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.

4.

Masuri de prim ajutor


Personalul de prim-ajutor: asigurati-va autoprotectia!Dupa inhalare: aer curat.In cazul opririi
respiratiei: se aplica imediat ventilarea mecanica, iar daca este necesar masca cu oxigen. Chemati
imediat medicul. Dupa contactul cu pielea: spalati cu multa apa. Indepartati mbracamintea
contaminata. Chemati imediat medicul. Dupa contactul cu ochii: clatiti cu multa apa, cu pleoapa
tinuta larg deschisa. Chemati imediat oftalmologul. Dupa nghitire: faceti ca victima sa bea multa
apa, provocati vomitarea, chemati imediat medicul.
Dupa aceea administrati: carbune activat (20 - 40 g n suspensie 10 %).

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 1 din 7

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

5.

104484
Tiocianat de mercur(II) - reactiv calitate garantata pentru analiza; Reag.
Ph Eur

Masuri contra incendiilor


Moduri adecvate de stingerea incendiilor:
Apa, spuma. pulbere.
Riscuri deosebite:
Combustibil. In caz de incendiu este posibila degajareade gaze de combustie sau vapori periculosi.
Pericol de explozie a pulberii. Formeaza amestecuri explozive cu aerul la ncalzire intensa.
In caz de incendiu se pot degaja urmatoarele: oxizi de sulf, oxizi de azot, vapori de mercur, acid
cianhidric.
Echipamente speciale de protectie contra incendiilor:
Nu stationati n zona periculoasa fara aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu
pielea, pastrati o distanta de siguranta si purtati mbracaminte de protectie adecvata.
Alte informatii:
Contine vapori degajati cu apa. Preveniti ca apa pentru stingerea incendiului sa nu patrunda n apa
de de suprafata sau apa freatica.

6.

Masuri n caz de emisii accidentale


Masuri de precautie privitoare la persoane: A se evita generarea de prafuri; a nu se inhala prafuri.
A se evita contactul cu substanta. Asigurati furnizarea de aer proaspat n ncaperile nchise.
Masuri de protectia mediului: Nu permitati patrunderea n reteaua de canalizare.
Proceduri pentru curatare/ absorbtie: Strngeti cu grija uscat. Trimiteti pentru evacuare. Curatati
zona afectata. Evitati generarea de praf.

7.

Manipulare si depozitare
Manipulare/manevrare
Note pentru manevrarea sigura: Lucrati cu gluga. Nu inhalati substanta.

Depozitare
Ermetic nchis ntr-un loc bine ventilat. Accesibil numai persoanelor autorizate. Uscat.
Temperatura de depozitare: fara restric tii.

8.

Controlul expunerii/protectiei personalului


Echipament de protectie a personalului:
Imbracamintea de protectie trebuie selectata specific locului de munca, n functie de concentratia si
cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistenta, la chimicale, a mbracamintii de protectie
trebuie sa fie stabilita cu furnizorul.
Protectia cailor
respiratorii:

cerut cnd sunt generate pulberi. Filtru de combinare Hg-P3

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 2 din 7

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

104484
Tiocianat de mercur(II) - reactiv calitate garantata pentru analiza; Reag.
Ph Eur

Protectia minilor:

In contact total:
Material pentru manusi:
Grosimea stratului:
Timp de strapungere:

cauciuc nitrilic
0.11 mm
> 480 Min.

In contact prin mprastiere:


Material pentru manusi:
Grosimea stratului:
Timp de strapungere:

cauciuc nitrilic
0.11 mm
> 480 Min.

Manusile de protectie a fi utilizate trebuie sa respecte specifica


tiile directiveiCE 89/686/EEC si a standardului EN374, de exemplu
KCL
741 Dermatril L (contact total), 741 Dermatril L contact prin
stropire). Timpii pragului de rupere declarati mai sus au fost
determinati de KCL prin teste delaborator conform EN374 pe probe cu
tipul manusilor recomandate. Aceasta recomandare se aplica numai
produselor declarate n foaia cu datele de siguranta si furnizat de
noiprecum si scopului specificat de noi. La dizolvare sau la
amestecare cu alte substante si n conditiile deviante de la cele
declarate n EN374 va rugam contactati furnizorul CE-manusi aprobate
(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).
Alte echipamente de
protectie:

Imbracaminte de protectie adecvata.

Igiena industriala:
Schimbati imediat mbracamintea contaminata. Aplicati o crema ecran de protectie a pielii. Spalati
minile si fata dupa lucrul cu substanta. Sub nici o forma nu mcati sau beti la locul de munca.
Lucrati cu gluga. Nu inhalati substanta.

9.

Proprietati fizice si chimice


Forma:
Culoare:
Miros:

solid
alb
fara miros

Valoare pH
(20 C)

la 50 g/l H2O

~5

(barbotina)

Temperatura de topire
Temperatura de fierbere

165

Temperatura de aprindere
Punct de inflamabilitate
Limite de explozie
inferior

nu este disponibil

(descompunere)

120

nu este disponibil

superior

Densitate
Greutate volumetrica
Solubilitatea n
apa
Descompunere termica
log Pow

descompunere sub punctul de


fierbere

(20 C)

(25 C)

nu este disponibil
3.71
g/cm3
~ 750

kg/m3

0.7

g/l

> 110

-0.57

(calculat) (Lit.)

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 3 din 7

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

104484
Tiocianat de mercur(II) - reactiv calitate garantata pentru analiza; Reag.
Ph Eur

10. Stabilitate si reactivitate


A se evita conditiile
Incalzire (descompunere)

Substante care trebuie evitate


Este pericol de explozie si/sau formare de gaz toxic cu urmatoarele substan te: acizi.
Reactii violente posibile cu: agenti de oxidare.

Produsi de descompunere periculosi


n caz de incendiu: A se vedea capitolul 5.

Informatii suplimentare
sensibil la lumina;
Pericol de explozie a pulberii.
Formeaza amestecuri explozive cu aerul la ncalzire intensa.
Arsuri cu o crestere puternica a volumului.

11. Informatii toxicologice


Toxicitate acuta
LD50 (orala, sobolan): 46 mg/kg (RTECS).
Datele de literatura disponibile nu se conformeaza cu marcajul prescris de CE. CE are dosare care nu
au fost publicate.

Informatii toxicologice suplimentare


Dupa inhalare: Iritatii ale membranelor mucoase, tuse si respiratie grea (dispnee). Dupa contactul
cu pielea: Pericol de absorbtie prin piele. Dupa contactul cu ochii: Iritatii.
Dupa absorbtie: boli cronice gastrointestinale, Leziune a: rinichi, sistemul nervos central.
Pericol de efecte cumulative.
Alte informatii:
Compusii mercurului au un efect citotoxic si protoplasmatic.Simptomele intoxica tiei: acute:
contactul cu ochii cauzeaz a leziuni severe.Inghitirea si inhalarea pulberilor adeterioreaza
membranele mucoase ale tractului gastrointestinal si respirator(gust metalic, greata, voma, dureri
abdominale, diaree cu snge, arsuri intestinale, edem a glotei, pneumonie de aspirtie);scaderea
tensiunii arteriale, aritmie cardiaca, colaps circulator si blocaj renal;inflamarea gurii cu
pierderea dintilor si aspect mercuric.Principalele semne se manifesta asupra SNC(vorbire
incoerenta, viziuni, acufene, sensibilizare, pierderea memoriei, iritabilitate, halucinatii,
delir).

Date suplimentare
Aceasta substanta trebuie manevrata cu grija speciala.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 4 din 7

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

104484
Tiocianat de mercur(II) - reactiv calitate garantata pentru analiza; Reag.
Ph Eur

12. Informatii ecologice


Comportare n compartimentele mediului nconjurator: Distributie: log p(o/w): -0.57 (calculat)
(Lit.).
Nu este de asteptat bioacumulare (log Pow <1).
Efecte ecotoxice: Efecte biologice:
Toxic puternic pentru organismele acvatice. Poate cauza efecte adverse pe termen lung n mediul
acvatic.
Formeaza amestecuri toxice n apa.
Toxicitate peste: P.promelas LC50: 0.15 mg/l /96 h (Lit.).
Toxicitate alge: Ankistrodesmus falcatus IC50: 0.162 mg/l /96 h (rezultate proprii).
Toxicitate Dafnie: Daphnia magna EC50: 0.0052 mg/l /48 h (Ioni Hg(II)) (Lit.).
Date ecologice suplimentare: Urmatoarele se aplica materialului solubil n apa continut n compusii
cu Hg n general (testat cu clorura de mercur (II )): Leuciscus idus LC50: 0.5 mg/l (48h),Daphnia
magna EC50: 0.005-3,6 mg/l (48h), Chlorella pyrenoidosa EC50: 0.3 mg/l (5h), Pseudomonas fluorescens
IC50: 0.005 mg/l. Toxicitatea ionilor de mercur(II) pentru organismele acvatice depinde de duritatea
apei [sursa: IPCS].
A nu se permite infiltrarea n ape, ape reziduale sau sol!

13. Consideratii privind deseurile:


Produs:
Se recomanda plasarea, reciclarea sau neutralizarea produsului. Nu se recomanda depozitarea pe
terenuri din mediul nconjurator. Va recomandam sa contactati fie autoritatile competente sau
societatile specializate n eliminarea deseurilor, acestea va vor informa asupra modalitatilor de
eliminare a deseurilor speciale. Distrugerea se face n conditiile legii (OUG 78/2000 si Legea
426/2001).

Ambalaje:
Eliminarea se face conform legislatiei n vigoare. Recipientele contaminate trebuie sa fie tratate de
aceeasi maniera ca si produsul chimic respectiv. Mai putin reglementarile referitoare la recipientele
necontaminate ce pot fi eliminate ca si deseuri menajere sau pot fi reciclate. Vezi site-ul
www.MAPPM.ro.

14. Informatii despre transport


Transport terestru ADR, RID
UN 1646 QUECKSILBERTHIOCYANAT, 6.1, II
Cale navigabila interna ADN, ADNR netestat
maritim IMDG-Code
UN 1646 MERCURY THIOCYANATE, 6.1, II , Marine Pollutant: PP
Ems
F-A S-A
Transport aerian CAO, PAX
UN 1646 MERCURY THIOCYANATE, 6.1, II
Reglementarile de transport sunt considerate n conformitate cu reglementarile internationale si n
forma aplicabila n Germania. Posibilele abateri nationale n alte tari nu sunt luate n
considerare.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 5 din 7

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

104484
Tiocianat de mercur(II) - reactiv calitate garantata pentru analiza; Reag.
Ph Eur

15. Informatii de reglementare


Etichetare conform cu Directivele EC
Simbol:

T+
N

Foarte toxic
Periculos pentru mediu

Fraze de risc:

26/27/28-33-50/53

Fraze de securitate:

13-28-45-60-61

Nr. CE:

209-773-0

Foarte toxic prin inhalare, n contact cu pielea si


prin nghitire. Pericol de efecte cumulative in
organism. Foarte toxic pentru organismele acvatice,
poate cauza efecte adverse pe termen lung asupra
mediului acvatic.
A se pastra departe de alimente, bauturi si hrana
pentru animale. Dupa contactul cu pielea, se spala
imediat cu multa apa. In caz de accident sau daca
va simtiti rau, a se conslta imediat medicul.
(daca este posibil i se arata eticheta). Acest
material si ambalajul sau trebuie depozitat ca
deseu cu risc. A se evita deversarea n mediu. A se
referi la instructiunile speciale/ Foi cu date de
siguranta.
Eticheta CE

Marcare redusa (1999/45/CE,Art.10,4)


Simbol:

T+
N

Foarte toxic
Periculos pentru mediu

Fraze de risc:

26/27/28

Foarte toxic prin inhalare, n contact cu pielea si


prin nghitire.

Fraze de securitate:

28-45

Dupa contactul cu pielea, se spala imediat cu


multa apa. In caz de accident sau daca va simtiti
rau, a se conslta imediat medicul. (daca este
posibil i se arata eticheta).

16. Alte informatii


Motiv pentru modificare
Capitolul 4: masuri de prim ajutor.
Capitolul 5: masuri contra incendiilor.
Capitolul 8: echipamentul de protectie a personalului.
Capitolul 10: stabilitate si reactivitate.
Capitolul 11: informatii toxicologice.
Capitolul 12: informatii ecologice.
Actualizare generala.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 6 din 7

Fisa Tehnica de Securitate Merck


In conformitate cu Directiva EC 91/155/EEC
Catalog Nr.:
Numele produsului:

104484
Tiocianat de mercur(II) - reactiv calitate garantata pentru analiza; Reag.
Ph Eur

Reprezentanta regionala:
Reprezentanta Merck KGaA Romania* Str. Calea Plevnei nr. 53, etaj 6 * Sector 1, Bucuresti* Tel:
004 021 3198850; Fax: 004 021 319 8848 E-mail: info.merck@merck.ro, Web site: www.merck.ro

Distribuitor (stampila):

Alte informatii:
Datele nscrise n fisa sunt culese din literatura de specialitate sipe baza fisei de securitate a
furnizorului. Nu ne asumam raspunderea pentru nerespectarea indicatiilor din fisa. Aceasta informare
se refera numai la produsele descrise mai sus si nu poate fi aplicata atunci cnd aceste produse sunt
amestecuri sau combinatii cu alte substante. Informatiile continute n aceasta documentatie sunt n
conformitate cu cunostintele noastre actuale, dar nu nlocuiesc normativele de calitate pentru aceste
produse. Ramne n sarcina utilizatorului sa se asigure ca produsele sunt adecvate scopului dorit si
sa-si asume responsabilitatea pentru respectarea legilor si a reglementarilor n vigoare privind
manipularea, transportul si depozitarea produsului respectiv.
Informatiile prezentate aici se bazeaza pe nivelul actual al cunostintelor. Ele
caracterizeaza produsul cu privire la masurile de siguranta corespunzatoare. Ele nu
reprezinta o garantie a proprietatilor produsului.

Fisele tehnice de securitate pentru articolele din catalog sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul ro.chemdat.info

Pagina 7 din 7