Sunteți pe pagina 1din 41

3

Aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr.
din
2016

Modificrile i completrile
ce se opereaz n unele hotrri ale Guvernului
1. Hotrrea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 Despre aprobarea
Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.607), cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
a) la punctul 2 din hotrre, cuvintele instituiile publice se substituie cu
cuvintele autoritile/instituiile bugetare i autoritile/instituiile publice la
autogestiune;
b) n Regulament:
1) la punctul 2, cuvintele instituiilor publice se substituie cu cuvintele
autoritilor/instituiilor bugetare i autoritilor/instituiilor publice la
autogestiune;
2) la punctul 11, cuvintele (cu excepia instituiilor publice) se substituie
cu cuvintele (cu excepia autoritilor/instituiilor bugetare);
3) la punctul 12, cuvintele Instituiile publice se substituie cu cuvintele
Autoritile/instituiile bugetare;
c) n anexa nr.4 la Regulament, cuvntul instituie, la orice form
gramatical, se substituie cu cuvintele autoritate/instituie, la forma
gramatical corespunztoare.
2. Hotrrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 Cu privire la msurile
de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea i
deetatizarea proprietii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr. 131-135, art. 981), cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
a) la punctul 5 alineatul al doilea din hotrre, cuvintele si gospodriei
comunale se exclud;
b) anexele nr.2 i nr.3 vor avea urmtorul cuprins:

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

Anexa nr. 2
la Hotrrea Guvernului
nr. 945 din 20 august 2007
LISTA
bunurilor proprietate de stat supuse privatizrii
Nr.
d/o

Denumirea
bunului supus
privatizrii

Adresa

IDNO

Capitalul
social
(lei)

Preul
nominal
(lei)

Cota statului
nr. de
%
aciuni
7
8

100,00

1367120 100,00

1. S.A. Barza Alb


2. S.A. Tutun-CTC
3. S.A. Complex

4. S.A. CIMS-73

5. S.A. Glass
Container
Company
6. S.A. Ginua
7. S.A. Fabrica de
produse lactate din
Nisporeni
8. S.A. Natur
Telecon
9. Fabrica de unt i
brnz din
Vulcneti Inlav
S.A.
10. S.A. Autoservice
din Prlia
11. S.A. ntreprinderea
de Colectare i
Desfacere Anenii
Noi
12. S.A. de achiziii i
desfacere a
produciei agricole
Livada
13. S.A. AgromecZbriceni
14. S.A. pentru
aprovizionare i
desfacere
Agroindservice
15. S.A. Combicorm
16. S.A. Fabrica de
unt din Floreti

Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare


mun. Bli,
1003602014168 136712000
str. Victoriei, nr.49
mun. Chiinu,
1002600005141 111820414
str. Ismail, nr.116
or. Taraclia,
1003610000683
3300610
str. Vokzalnaia,
nr.18
mun. Chiinu,
1004600023512
1151922
os. Munceti,
nr.123a
mun. Chiinu,
1002600028650 243546864
str. Uzinelor, nr.201

20,00

5076982

90,81

10,00

131862

39,95

6,00

70622

36,78

484,00

158081

31,42

r-nul Sngerei,
s. Bilicenii Vechi
or. Nisporeni,
str. Industrial,
nr.79
r-nul Teleneti,
s. Negureni
or. Vulcneti,
str. Komsomolskaia,
nr.42

1003602026370

15572100

10,00

354518

22,77

1003609004111

893270

10,00

17598

19,70

1006606005428

3339930

10,00

56644

16,96

1004611002186

1626600

50,00

4337

13,33

r-nul Ungheni,
s. Prlia
r-nul Anenii Noi,
s. Bulboaca

27493

235195

5,00

3462

7,36

1003601000302

733900

20,00

1287

3,51

r-nul Orhei,
s.Peresecina,
str. Boris Glavan,
nr.10
r-nul Edine,
s. Zbriceni
or. Nisporeni,
str. Toma Ciorb,
nr.2

32376

716760

20,00

268

0,75

336611

372430

10,00

29

0,08

1004609002952

220300

10,00

14

0,06

r-nul Cahul,
s. Moscovei
r-nul Floreti,
s. Vrvreuca

1003603150902

998662

14,00

1442

2,02

1003607011922

4544900

50,00

332

0,36

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

5
17. S.A. BasarabiaNord

mun. Bli,
1002602004366 16474700
bd. Victoriei,
nr. 90a
18. S.A. Fabrica vinuri r-nul Ialoveni,
1002601000626
5484465
Vinria-Bardar
s. Bardar
19. ntreprinderea
mun. Chiinu,
1003600097668 1 227 156
agricol de stat
or. Sngera,
Flori
str. Florilor, nr. 26
20. ntreprinderea
mun. Chiinu,
1005600023221
584 400
agricol de stat
str. Uzinelor,
Dumbrava-Vest nr. 209/1
21. ntreprinderea
mun. Chiinu
agricol de stat
Vivaflora
22. .S. Protecia
mun. Chiinu,
Plantelor
or. Durleti
23. .S. ntreprinderea mun. Chiinu,
1003600008286
3374065
de Reparare i
str. Burebista, nr.17
Exploatare Auto
24. .S. Centrul de
r-nul Basarabeasca, 1004605004291
7318247
Reproducere a
s. Abaclia
Psrilor - Abaclia
25. .S. Ferma de
UTA Gguzia,
1004611001949
600700
cretere a cailor de or. Ceadr-Lunga,
ras AT-Prolin
str. Lenin, nr.91
26. .S. Firma agricol r-nul Anenii Noi,
1002601003306
886209
Serele Moldovei" s. Speia
27. .S. Staiunea
mun. Bli,
1008602009385
7500
Tehnologicostr. Viilor, nr.8
Experimental,
Bli
28. .S. Centrul de
r-nul Sngerei,
1003602018915
672214
Elaborri
s. Biruina,
Economice i de
str. Independenei,
Producie
nr.1
Ministerul Economiei
29. S.A. Comermun. Chiinu,
1003600136369
775960
Petrol
str. Columna, nr.90
30. S.A. Reelele
Bli, str. tefan cel 1003602006563 181589240
Electrice de
Mare, nr.180a
Distribuie Nord
31. S.A. Reelele
Dondueni,
1003604006110 100173696
Electrice de
str. tefan cel Mare,
Distribuie Nordnr.30
Vest
32. S.A. Furnizarea
mun. Bli,
1015602003305
30 000
Energiei Electrice str. Stri, nr. 17/A
Nord
33. S.A. Uzina de
or. Fleti,
1002602003026 15435775
maini de
str. Mihai
salubritate din
Eminescu, nr.61
Fleti
34. S.A. Institutul de mun. Bli,
1002602000519
1920695
cercetri tiinifice str. Decebal, nr.9
Rif-Acvaaparat
35. S.A. Magazinul
mun. Chiinu,
1002600026999
9174930
Universal Central
bd. tefan cel Mare
UNIC
i Sfnt, nr.8
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

20,00

597

0,07

35,00

0,01

10,00

77596 100,00

20,00

9079462 100,00

10,00 10017369 100,00

10,00

3 000 100,00

1,00 14528748

94,12

5,00

356896

92,91

115,00

68174

85,45

6
36. S.A. Combustibil
Solid
37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.

52.
53.

mun. Chiinu,
1002600000227
3359652
6,00
436924 78,03
str.Vasile
Alecsandri, nr.78
S.A. pentru
mun. Chiinu,
1003600088549 66948299
11,00 3620460 59,49
producerea
str. Grdina
covoarelor Floare- Botanic, nr.15
Carpet
.S. Vibropribor mun. Chiinu,
1002600030378 36713400
bd. Iuri Gagarin,
nr.10
.S. pentru reparaia mun. Chiinu,
1003600095594
8625920
utilajului energetic str. Otovasca, nr.1
Energoreparaii
.S. Fabrica de
mun. Chiinu,
1002600008924 388373785
sticl din Chiinu str. Transnistria,
nr.20
ntreprinderea
mun. Chiinu,
1003600102483
5594
Comercial de Stat bd. tefan cel Mare
Magazinul de firm i Sfnt, nr.83
Fantezie
ntreprinderea de
mun. Chiinu,
1003600057686
569092
Stat de Paz
str. Vasile
Paramilitar a
Alecsandri, nr.78
Obiectelor
Energetice Scutul
Energetic
.S. Nodul
r-nul Rcani,
1003602150086 16074000
Hidroenergetic
s. Costeti
Costeti
Institutul de
mun. Chiinu,
1003600108898
161365
Cercetare,
str. Serghei Lazo,
Proiectare i
nr.48
Tehnologie
Energoproiect
.S.
.S. Centrul Tehnic mun. Chiinu,
1003600118109
801747
pentru Securitate
str. Serghei Lazo,
Industrial i
nr.48
Certificare
Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor
S.A. Aeroport
mun. Chiinu,
1002600010457
5850000
150,00
39000 100,00
Catering
bd. Dacia, nr.80/3
S.A. Drumurior. Cahul, str. Mihai 1003603151541 24101100
10,00 2382336 98,85
Cahul
Viteazul, nr.25
S.A. Drumurior. Rscani,
1003602009760 26003560
10,00 2573153 98,95
Rcani
str. Independenei,
nr. 3
S.A. Drumurior. Soroca,
1003607003279 33610840
10,00 3339468 99,36
Soroca
str. F.Budde, nr. 27
S.A. Drumurior. Ialoveni,
1003600106403 37291570
10,00 3683852 98,78
Ialoveni
str. Chilia, nr. 2
S.A. Drumurior. Cimilia,
1003605009978 22187420
10,00 2210695 99,64
Cimilia
str. Nicolae Iorga,
nr. 106
S.A. Drumuri
or. Orhei,
1003606010892 41054730
10,00 4079819 99,38
Orhei
str. Clrailor, nr. 6
S.A. Drumuri
or. Criuleni,
1003600095963 42389960
10,00 4202669 99,14
Criuleni
str. Stepelor, nr. 5

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

7
54. S.A. DrumuriCueni

or. Cuseni,
1003608000976
str. Tighinei, nr. 2A

25307100

10,00 2519091

99,54

55. S.A. DrumuriBli


56. S.A. DrumuriEdine

mun. Bli,
str. Decebal, nr.133
or. Edine,
str. Independenei,
nr. 179
or. Streni,
str. Orheiului, nr.1
mun. Chiinu,
str. Mitropolit
Varlaam, nr.58
mun. Chiinu,
Aeroport

1003602008028

19293780

10,00 1862395

96,53

1003604013877

23687710

10,00 2288880

96,63

1003600111971

3481708

10,00 3435566

98,67

1004600039490

20000

57. S.A. DrumuriStraeni


58. S.C. Gara Nord
S.A.
59. .S. Compania
Aerian Air
Moldova
60. .S. Tabra de
nsntoire pentru
copii
Autodorojnik
61. .S. Pita Service

1002600001718 301476210

Odesa, r-nul
Dnestrovsk,
or. Sergheevka

24775711

or. Basarabeasca,
str. Grii, nr.120
mun. Chiinu,
str. Sfnta Vineri,
nr.16
mun. Chiinu,
Aeroport

1006605003760

167318

62. .S. Combinatul


1003600162559
Republican de
Instruire Auto
63. .S. Centrul
1003600135568
Aeronautic de
Instruire
64. Complex de bunuri Drumul M1
imobile
Chiinu-Leueni
frontiera cu
Romnia, km
18+800 (r-nul
Ialoveni,
s. Suruceni)
65. Complex de bunuri Drumul R20
imobile
Rezina-OrheiClrai, km 8+900
(r-nul Rezina,
s. Cinieui)
66. Complex de bunuri Drumul R38
imobile
Vulcneti-CahulTaraclia, km
51+900 (r-nul
Cahul, s. Moscovei)
67. Complex de bunuri Drumul L376
imobile
Corneti-Boghenii
Noi-RdeniHogineti, km
32+500 (r-nul
Clrai,
s. Dereneu)
68. Complex de bunuri Drumul L376
imobile
Corneti-Boghenii
Noi-Hogineti, km
1+000 (r-nul
Ungheni,
s. Corneti)

3093700

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

5404400

14424023

10,00

1700

85,00

8
Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor
69. S.A. Ceramica-T or. Taraclia,
1002610000125 18472200
str. Zavodskaia, nr.3
70. .S. Serviciul
mun. Chiinu,
1008600050958
3000
Asisten
str. Independenei,
Beneficiari la
nr.6/1
Obiectele Sociale
71. .S. Sanatoriul
mun. Chiinu,
1003600013455
4295815
Preventoriu de Baz str. N. Zelinski,
Constructorul
nr.15
72. .S. Centrul de
mun. Chiinu,
1003600126667
134794
cultur popular
bd. Grigore Vieru,
Veselia
nr. 22/2
73. .S. Centrul de
mun. Chiinu,
1003600098481
386562
Instruire
str. Sarmizegetusa,
Inmacomnr.43/4
Didactic
74. .S. Mina de Piatr r-nul Ialoveni,
1003600115647
6644081
din Miletii Mici s. Piatra Alb

75. .S. ntreprinderea mun. Chiinu,


Republican de
str. Grenoble,
Producie i Comer nr.161a
Molda

Ministerul Sntii
1004600019281

Ministerul Culturii
76. S.A. Moldcinema mun. Chiinu,
1003600040239
os. Munceti,
nr.171
77. S.A. Circul din
mun. Chiinu,
1003600019826
Chiinu
bd. Renaterii, nr.7
78. .S. Combinatul
mun. Chiinu,
1002600002449
Poligrafic din
str. Petru Movil,
Chiinu
nr.35
79. .S. Firma Editorial- mun. Chiinu,
1003600105901
Poligrafic
str. Florilor, nr.1
Tipografia
Central
80. .S. Editura
mun. Chiinu,
1003600094427
Didactic Lumina bd. tefan cel Mare
i Sfnt, nr.180
81. .S. Editura de Stat mun. Chiinu,
1002600053337
Cartea Moldovei bd. Stefan cel Mare
i Sfnt, nr.180
82. .S. Agenia de
mun. Chiinu,
1007600041636
Impresariat
str. Al.Puskin, nr.24
83. Cinematograful
or. Fleti,
Prut
str. tefan cel Mare,
nr.61
84. Cinematograful
or. Leova,
Patria
str. Independenei,
nr.20

85. .S. Hotelul Zarea mun. Chiinu,


str. Anton Pann,
nr.4

Ministerul Educaiei
1003600080200

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

20,00

555926

60,19

3000

1182606

2,00

69775810

10,00

42355380

24461658

336957

198550

63479926

4105967

591303 100,00

5813481

83,32

86. .S. Detaamentul


de Paz
Paramilitar

Ministerul Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor


mun. Chiinu,
1003600104867
167056
str. Colina Pukin,
nr.19/1
Cancelaria de Stat

87. ntreprinderea
afiliat cu investiii
strine 100%
Sanatoriul
Sntate
88. Aeronava YAK-40

r-nul BelgorodDnestrovsk,
or. Sergheevka,
str. Lenin, nr.5

89. .S. Complexul


nr.1 Leova

or. Leova,
str. Cahul, nr.3

90. .S. ntreprinderea


de Alimentaie
Public
Crizantema
91. .S. Librria Cartea
Academic

numrul de
circulaie 87970,
numrul de uzin
98314581

mun. Chiinu,
str. Academiei,
nr.1A

Ministerul Justiiei
1003605007572

2604087

Academia de tiine
1002600039315

5945

mun. Chiinu,
1002600031847
bd. tefan cel Mare
i Sfnt, nr.148
mun. Chiinu,
1003600038946
str. Sprncenoaia,
nr.5
mun. Chiinu,
1003600170062
str. Gheorghe
Asachi, nr.62/3

92. .S. Autobaza


Academiei de
tiine a Moldovei
93. .S. Preventoriul
autogestionar al
Academiei de
tiine a Moldovei
94. .S. Baza de Odihn mun. Chiinu,
1003600092113
tiina
bd. tefan cel Mare
i Sfnt, nr.1
95. ntreprinderea de
mun. Chiinu,
1003600040815
Stat Editorialstr. Academiei, nr.3
Poligrafic tiina
96. .S. Tipografia
mun. Chiinu,
1003600029986
Academiei de
str. Petru Movil,
tiine a Moldovei nr.8

97. .S. Servmecanagro-R

98. S.A. Moldtelecom

99. S.A. Hotelul


Chiinu
100. S.A. ArtizanaFolc

950

499738

895

366466

160086

2160732

Agenia Rezerve Materiale


r-nul Floreti,
1003607011863
80000
s. Gura Camencii
Agenia Proprietii Publice
mun. Chiinu,
1002600048836 984193950
bd. tefan cel Mare
i Sfnt, nr.10
mun. Chiinu,
1003600020396
1449390
bd. C.Negruzzi, nr.7
or. Soroca,
1005607000559
635880
str. Cosuilor, nr.5

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

10,00 98419395 100,00

3,00

290745

60,18

20,00

148

0,46

10
101. Baza turistic
Moldova

102.

103.

104.
105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

Ucraina,
reg. Transcarpatic,
r-nul Rahov,
s.Iasinea,
str. Gruevski, nr.11
Baza de odihn
mun. Chiinu,
Lux
or. Vadul lui Vod,
sect.57
Agenia Apele Moldovei
S.A.
or. Taraclia,
1003610001808
1851260
Amelioratorul
str. Vokzalnaia,
nr.91
S.A. Aqua-Prut
or. Cahul, s.Rou
1003603008520
1928853
Institutul de
mun. Chiinu,
1002600015131
559900
Proiectri de Stat
str. Gheorghe
Iprocom
Tudor, nr.5
.S. Centrul de
mun. Chiinu,
1003600049025
4228983
Instruire i
str. Pan Halippa,
Producie
nr.2
.S. Staiunea
or. Cueni,
1004608001637
1053485
Tehnologic pentru str. Tighina, nr.7
Irigare Bender
.S. Staiunea
or. Briceni,
1003604009225
164447
Tehnologic pentru str. Frunze, nr.24
Irigare Briceni
.S. Staiunea
or. Cahul, s. Rou
1003603151633
640000
Tehnologic pentru
Irigare Cahul
.S. Staiunea
mun. Chiinu,
1003600099776
3911051
Tehnologic pentru str. Vadul lui Vod,
Irigare Chiinu
nr.100
.S. Staiunea
raionul Dubsari,
1009600011707
1556769
Tehnologic pentru s. Conia
Irigare Dubsari
.S. Staiunea
or. Drochia,
1004607001467
718000
Tehnologic pentru str. Mircea cel
Irigare Drochia
Btrn, nr.3
.S. Staiunea
or. Hncesti,
1004605000916
349260
Tehnologic pentru str. 31 August, nr.66
Irigare Hnceti
.S. Staiunea
or. Orhei, str. Unirii, 1005606001696
700000
Tehnologic pentru nr.77
Irigare Orhei
.S. Staiunea
or. tefan Vod,
1004608000010
5603638
Tehnologic pentru str. 31 August, nr.9
Irigare tefan
Vod
.S. Staiunea
or. Ungheni,
1003609008979
419000
Tehnologic pentru str. Burebista, nr.19
Irigare Ungheni
.S. Staiunea
or. Vulcneti,
1003611150563
295000
Tehnologic pentru str. Ion Creang,
Irigare Vulcneti nr.1
Alte bunuri proprietate public a statului
Complexul de
SVC Trasa,
bunuri imobile din LTUS Tiraspol
gestiunea
economic a S.A.
Telecomrut

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

10,00

183987

99,38

9,00

163962

76,50

11

Anexa nr.3
la Hotrrea Guvernului
nr.945 din 20 august 2007
LISTA
obiectelor nefinalizate proprietate de stat supuse privatizrii
Nr.
d/o

1
1.

Denumirea
obiectului

2
Club

3.

Club cu reele
inginereti
Ambulatoriu

4.

Ambulatoriu

5.
6.

Cinematograf
Centru
comercial
Blocul
administrativ
al Institutului
de
Microbiologie
i Virusologie
i terenul
aferent
Spitalul Clinic
de
Traumatologie
i Ortopedie

2.

7.

8.

Adresa

Costul
de deviz,
mii lei

3
4
r-nul Orhei,
0,73
s. Camencea
r-nul Clrai,
1,42
s. Horodite
r-nul Clrai,
2,03
s. Vlcine
r-nul Streni,
1,1
s. Codreanca
or. Taraclia
1,04
s. Dezghingea,
1,87
UTA Gguzia
mun. Chiinu, 26584,00
bd. Dacia,
nr.59

mun. Chiinu, 10600,00


str. Nicolae
Testemianu,
nr. 18/3

Asimilarea
mijloacelor
financiare mii
lei
5
0,22

Gradul de nceputul
Stoparea
finalizare, construciei, construciei,
%
anul
anul
6
39

7
1992

8
1994

0,71

65

1993

1994

0,57

32

1989

1996

0,78

55

1990

1995

0,4
0,93

38
60

1987
1987

1991
1991

10815,00

53

1987

1994

9400,00

29

1989

1996;

c) n anexa nr.4 punctul 4, litera i) va avea urmtorul cuprins:


i) achitarea serviciilor prestate de persoanele care in Registrul
deintorilor de valori mobiliare.
3. Hotrrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008 Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind vnzarea aciunilor proprietate public la
Bursa de Valori (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art.
212), cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
a) n titlul hotrrii, n punctul 1 din hotrre i n titlul Regulamentului,
cuvintele la Bursa de Valori se substituie cu cuvintele pe piaa reglementat;
b) n Regulament:
1) pe tot parcursul textului:
cuvintele Ministerul Economiei i Comerului, la orice form
gramatical, se substituie cu cuvintele Ministerul Economiei, la forma
gramatical corespunztoare;
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

12

cuvintele Depozitarul Naional de Valori Mobiliare i cuvintele


Depozitarul Naional, la orice form gramatical, se substituie cu cuvintele
Depozitarul central, la forma gramatical corespunztoare;
2) la punctul 1, textul Legii nr.199-XIV din 18 noiembrie cu privire la
piaa valorilor mobiliare se substituie cu textul Legii nr.171 din 11 iulie 2012
privind piaa de capital;
3) la punctul 2, cuvintele la Bursa de Valori (n continuare Bursa) se
substituie cu cuvintele pe piaa reglementat;
4) punctul 3 va avea urmtorul cuprins:
3. Noiunile utilizate n prezentul Regulament se definesc dup cum
urmeaz:
pachet unic valori mobiliare vndute conform principiului: vnd-cumpr
totul sau nimic;
ordin-limit ordin de burs care permite anumite limite de manevr n
vederea executrii tranzaciei, n condiiile celui mai bun pre oferit pe pia;
executarea tranzaciei ndeplinirea obligaiilor de predare a valorilor
mobiliare de ctre vnztor i de plat a mijloacelor bneti de ctre cumprtor;
membru al pieei reglementate (Membru) persoan juridic autorizat de
Comisia Naional a Pieei Financiare s desfoare activitate de societate de
investiii;
participani la licitaie membri ai pieei reglementate care ndeplinesc
condiiile prevzute n prezentul Regulament i n Regulile pieei reglementate a
operatorului de pia;
makler persoan care conduce licitaia i nregistreaz acordul prilor
privind ncheierea tranzaciilor;
agent de burs persoan fizic angajat de ctre membrul pieei
reglementate i atestat de operatorul de pia s desfoare activiti pe pieele
reglementate n numele membrului respectiv;
ziua A ziua n care se desfoar licitaia;
ziua T data executrii tranzaciei de vnzare-cumprare a valorilor
mobiliare pe piaa reglementat;
licitaie cu strigare modalitate de expunere la vnzare a pachetelor unice
pe principiile eficienei, legalitii i transparenei;
principiul licitaiei cu strigare vindere la un pre maxim (cel mai mare
oferit de solicitani);
perioada licitaiilor perioad stabilit n care zilnic se desfoar licitaii;
blocare blocare a valorilor mobiliare la Depozitarul Central;
clearing conversie ntr-o singur crean net sau obligaie net a
creanelor i a obligaiilor rezultate din ordinele de transfer, pe care un
participant sau mai muli participani le emit n beneficiul unui participant sau al
mai multor participani ori le primesc de la unul sau mai muli participani, avnd
ca rezultat faptul c numai o singur crean net poate fi exigibil i numai o
singur obligaie net este datorat;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

13

cont depozitar individual cont care se deschide la Depozitarul Central


deponenilor-investitori individuali, al cror reprezentat legal este societatea de
investiii-participant a Depozitarului Central;
decontare operaiune prin care snt stinse irevocabil obligaiile legate de
transferuri de mijloace i instrumente financiare ntre participanii la sistemul de
clearing i decontare la o dat prestabilit;
pia reglementat sistem multilateral, administrat i exploatat de un
operator de pia, care asigur sau faciliteaz confruntarea, n conformitate cu
propriile norme nediscreionare, a unor ordine multiple de vnzare-cumprare a
instrumentelor financiare primite de la persoane tere, ntr-un mod care conduce
la ncheierea de contracte privind instrumentele financiare admise spre
tranzacionare, n conformitate cu normele sale, i care este autorizat i
funcioneaz cu regularitate n concordan cu Legea privind piaa de capital;
5) la punctul 4, cuvntul de pe lng Ministerul Economiei se substituie
cu cuvintele subordonat Ministerului Economiei, iar cuvntul Bursei se
substituie cu cuvintele pieei reglementate;
6) la punctul 5, textul stabilirea preurilor de vnzare a aciunilor statului
pe piaa secundar a valorilor mobiliare se substituie cu textul modul de
stabilire a preului iniial de vnzare a aciunilor proprietate public supuse
privatizrii;
7) la punctul 6, alin.(1) cuvintele prin intermediul Bursei se substituie cu
cuvintele pe piaa reglementat;
litera b) va avea urmtorul cuprins:
b) expunerea spre vnzare a aciunilor proprietate public prin ordinlimit (introducerea n Sistemul de Tranzacionare) al operatorului de pia a
ordinelor-limit de vnzare, n conformitate cu Regulile pieei reglementate;
8) punctul 7 se completeaz n final cu cuvintele , dac nu este prevzut
altfel;
9) la punctul 8 alineatul al patrulea, cuvintele Ministerului Administraiei
Publice Locale se exclud;
10) la punctul 9, cuvintele la Burs se substituie cu cuvintele pe piaa
reglementat;
11) la punctul 10, cuvintele companiilor de brokeri se substituie cu
cuvintele societilor de investiii;
12) la punctul 11, cuvintele , prin intermediul Bursei se substituie cu
cuvintele pe piaa reglementat;
13) punctul 12:
la litera b), cuvintele ultimul raport financiar semestrial se substituie cu
cuvintele ultimele situaii financiare anuale;
litera c) va avea urmtorul cuprins:
c) perfecteaz ancheta societilor pe aciuni pentru nscrierea i
admiterea provizorie a valorilor mobiliare pe piaa reglementat, pe perioada
nstrinrii acestora, cu indicarea informaiei privind valorile mobiliare i
condiiile de circulaie a acestora;
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

14

la litera d), cuvintele la Burs se substituie cu cuvintele pe piaa


reglementat;
la litera e), cuvintele la Burs se substituie cu cuvintele pe piaa
reglementat, iar cuvintele a drilor de seam privind se exclud;
14) punctele 13 i 14 vor avea urmtorul cuprins:
13. n baza anchetei societii pe aciuni prezentate, operatorul de pia va
admite aciunile proprietate public spre circulaie pe piaa reglementat, ntr-o
list separat, pentru participare la licitaie, fr a urma procedura de admitere n
cadrul acestora.
14. Admiterea provizorie acord vnztorului dreptul de a vinde pe piaa
reglementat aciunile deinute de acesta ntr-o societate, dup care societatea
respectiv este exclus din lista valorilor mobiliare ale societilor pe aciuni
admise spre tranzacionare.;
15) la punctul 15, cuvintele punere n se substituie cu cuvintele
expunere spre;
16) punctul 16 va avea urmtorul cuprins:
16. Comunicatul informativ privind expunerea spre vnzare a aciunilor
proprietate public pe piaa reglementat se public n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova i, dup caz, n alte publicaii locale, iar copia lui se prezint
operatorului de pia, Depozitarului Central i membrilor-vnztori cu cel puin
10 zile lucrtoare nainte de data deschiderii licitaiilor pe piaa reglementat.;
17) la punctul 17, cuvntul Bursa se substituie cu cuvintele operatorul
de pia;
18) punctul 18 va avea urmtorul cuprins:
18. nainte de expunerea spre vnzare a aciunilor proprietate public pe
piaa reglementat, vnztorul va asigura, prin intermediul membrului-vnztor,
depunerea valorilor mobiliare la Depozitarul Central.;
19) la punctul 19, cuvintele departamentul respectiv al Bursei se
substituie cu cuvintele operatorul de pia;
20) la punctul 20, dup cuvntul zile se introduce cuvntul lucrtoare;
21) la punctul 21 litera f), cuvintele la Burs se substituie cu cuvintele
pe piaa reglementat;
22) la punctul 23, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele pieei
reglementate, iar cuvntul brokerului-participant se substituie cu cuvintele
societii de investiii-participante;
23) la punctul 30, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele pieei
reglementate;
24) la punctul 31, dup cuvntul zile se introduce cuvntul
calendaristice;
25) la punctul 32, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele pieei
reglementate;
26) la punctul 33, cuvintele la Burs se substituie cu cuvintele pe piaa
reglementat;
27) la punctul 34, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele
operatorului de pia;
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

15

28) la punctul 35, cuvintele acreditai ai Bursei se substituie cu cuvintele


pieei reglementate;
29) la punctul 36, cuvntul Brokerul se substituie cu cuvntul
Membrul, iar dup cuvntul zile se introduce cuvntul lucrtoare;
30) la punctul 37, dup cuvintele pe contul se introduc cuvintele bancar
al, iar cuvintele , deschis la banca de decontare a Bursei, se exclud;
31) la punctul 38, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele
operatorului de pia;
32) punctul 39 va avea urmtorul cuprins:
39. Pentru participare la licitaie, membrii pieei reglementate trebuie s
se nregistreze n Cartela de nregistrare a participanilor la licitaie, care conine
date privind: codul individual al agentului de burs - reprezentant al membrului
pieei reglementate, data i ora nregistrrii, semntura agentului de burs.
Participanii la licitaie se nregistreaz de la ora 9.00 pn la ora 9.45.
Membrului nregistrat i se nmneaz planeta cu numrul su de nregistrare.;
33) punctul 42 se completeaz n final cu urmtoarea propoziie:
Participanii la licitaie snt n drept s solicite maklerului anunarea unei pauze
de maximum 5 minute.;
34) la punctul 43, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele pieei
reglementate;
35) la punctul 45, cuvntul Bursa se substituie cu cuvintele operatorul
de pia;
36) la punctul 47, cuvntul Burs se substituie cu cuvintele operatorul
de pia;
37) punctele 49 i 50 vor avea urmtorul cuprins:
49. n termenele stabilite n Regulile pieei reglementate i/sau n
Regulile Depozitarului Central, membrii-cumprtori transfer nemijlocit pe
contul Depozitarului Central sumele care se constituie din:
a) costul aciunilor procurate;
b) impozitul privat;
c) taxele operatorului de pia i Depozitarului Central;
d) comisionul membrilor-vnztori.
50. Dup finalizarea licitaiei, n conformitate cu Regulile pieei
reglementate, membrii-vnztori, care au obligaia s predea valorile mobiliare, i
membrii-cumprtori, care au obligaia s achite valoarea aciunilor procurate,
snt obligai, n termen A+1, pn la ora 13.30, s introduc ordinele bursiere
respective n Sistemul de tranzacionare, n Secia tranzaciilor directe, cu
meniunea Agenia Proprietii Publice sau unitatea administrativ-teritorial
(primria).;
38) la punctul 51, cuvntul Bursei, n ambele cazuri, se exclude, iar
cuvintele Automatizat al se substituie cu cuvintele de tranzacionare;
39) la punctul 52, cuvntul Automatizat se substituie cu cuvintele de
tranzacionare;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

16

40) la punctul 53, textul la ora 15.00, Bursa se substituie cu cuvintele


operatorul de pia, iar cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele pieei
reglementate;
41) punctul 54 va avea urmtorul cuprins:
54. Clearingul i decontrile tranzaciilor nregistrate pe piaa
reglementat vor fi efectuate n conformitate cu Regulile i procedurile
Depozitarului Central. Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor
mobiliare procurate se va efectua doar dup confirmarea de ctre Ministerul
Finanelor a recepionrii contravalorii tranzaciei.;
42) la punctul 55, cuvintele zi de licitaie, Bursa se substituie cu
cuvintele licitaii, operatorul de pia, iar cuvintele n cadrul acesteia se
exclud;
43) la punctul 56, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele pieei
reglementate, iar cuvintele serviciilor de brokeraj se substituie cu cuvintele
de intermediere;
44) la punctul 57, cuvintele nainteaz brokerilor se substituie cu
cuvintele remite membrilor;
45) la punctul 58, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele pieei
reglementate;
46) la punctul 59, cuvintele la Burs se substituie cu cuvintele
operatorului de pia, iar cuvintele n contul membrului Bursei, deschis la
banca de decontare a Bursei se substituie cu cuvintele la contul bancar al
membrului pieei reglementate;
47) la punctul 60, cuvntul Bursa se substituie cu cuvintele operatorul
de pia;
48) punctul 61 va avea urmtorul cuprins:
61. n termenul stabilit n Regulile pieei reglementate i/sau n Regulile
Depozitarului Central, membrii-cumprtori transfer nemijlocit pe conturile lor
bancare i/sau Depozitarului Central sumele care includ:
a) costul aciunilor procurate;
b) impozitul privat;
c) taxele operatorului de pia i ale Depozitarului Central;
d) comisionul membrilor-vnztori.;
49) se completeaz cu punctul 611 cu urmtorul cuprins:
611. Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare
procurate se va efectua dup confirmarea de ctre Ministerul Finanelor a
recepionrii valorii aciunilor tranzacionate.;
50) n titlul capitolului VI, cuvintele COMPANIILOR DE BROKERI se
substituie cu cuvintele SOCIETILOR DE INVESTIII;
51) punctul 62:
la alineatul nti, cuvintele companiilor de brokeraj se substituie cu
cuvintele societilor de investiii;
alineatul al doilea va avea urmtorul cuprins:
Pentru desfurarea concursurilor, Agenia Proprietii Publice instituie,
prin ordin, Comisia pentru selectarea societilor de investiii (n continuare
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

17

Comisia de concurs), care va include doi reprezentani ai Ageniei Proprietii


Publice i cte un reprezentant al Comisiei Naionale a Pieei Financiare,
Ministerului Economiei, operatorului de pia, Comitetului executiv al unitii
teritoriale autonome Gguzia i al autoritilor administraiei publice locale care
au n proprietate valori mobiliare incluse n lista bunurilor supuse privatizrii.
Preedintele Comisiei este numit din rndul reprezentanilor comisiei, iar
secretarul din rndul reprezentanilor Ageniei Proprietii Publice i nu este
membru al acesteia.;
52) la punctul 63, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele
operatorului de pia;
53) punctul 65:
la litera a), cuvintele la Burs se exclud;
litera c) va avea urmtorul cuprins:
c) volumul tranzaciilor n ultimii 3 ani n calitate de societate de
investiii, inclusiv n calitate de vnztor al valorilor mobiliare proprietate
public;
la litera e), cuvintele companiei de brokeri se substituie cu cuvintele
societii de investiii;
54) la punctul 66, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele
operatorului de pia;
55) punctul 68 va avea urmtorul cuprins:
68. Participani la concurs pot fi doar societile de investiii, membri ai
pieei reglementate (n continuare membri).;
56) la punctul 69, cuvntul Burs se substituie cu cuvintele operatorul
de pia;
57) la punctul 70, cuvntul brokerilor se substituie cu cuvntul
membrilor;
58) la punctul 71, cuvintele companii de brokeri se substituie cu
cuvintele societi de investiii, membri ai pieei reglementate;
59) la punctul 73, cuvntul broker, la orice form gramatical, se
substituie cu cuvntul membru, la forma gramatical corespunztoare;
60) la punctul 74, cuvntul Bursei se substituie cu cuvintele
operatorului de pia;
61) punctul 75 va avea urmtorul cuprins:
75. n baza deciziei Comisiei de concurs, vnztorul va ncheia cu
membrii pieei reglementate ctigtori contracte de intermediere, pe termen de
un an, cu posibilitatea extinderii acestuia pn la 6 luni, n condiiile prezentului
Regulament, la decizia Comisiei de concurs.;
62) la punctul 76, cuvntul brokerul se substituie cu cuvintele membrul
pieei reglementate, cuvintele de acordare a serviciilor de brokeraj se
substituie cu cuvintele de intermediere, iar cuvntul broker se substituie cu
cuvintele membru al pieei reglementate;
63) la punctul 77, cuvintele companii de brokeri se substituie cu
cuvintele societi de investiii, membri ai pieei reglementate;
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

18

64) la punctul 78, cuvntul brokerul se substituie cu cuvintele membrul


pieei reglementate;
c) n anexa nr.1 la Regulament, cuvintele Preedintele Bursei de Valori
se substituie cu cuvintele Preedintele operatorului de pia, iar cuvintele
Bursei de Valori se substituie cu cuvintele pieei reglementate;
d) anexa nr.2 va avea urmtorul cuprins:
Anexa nr.2
la Regulamentul privind vnzarea aciunilor
proprietate public pe piaa reglementat
Cerere-chestionar a participantului la concursul
de selectare a societilor de investiii, membrilor pieei reglementate
1) Societatea de investiii _______________________________________________
NPP ____________________________________________________
(reprezentantul companiei)

Adresa juridic________________________________________________________
Adresa potal_________________________________________________________
Datele de identificare bancare_____________________________________________
Telefon_____________ fax________________ e-mail________________________
Licena Comisiei Naionale a Pieei Financiare nr. ___din _____________________ expir la
data de ___________________________20__
Mrimea: capitalului social (lei) ________________, fondului de asigurare (lei)
______________, capitalului propriu (lei) ___________________________________
Data ____ __________ _____, nr._____________________ nregistrrii la Camera
nregistrrii de Stat
Data nregistrrii pe piaa reglementat _______________________
Locul pe piaa reglementat:

permanent

arendat

nu dispunem de loc

Numrul specialitilor ce dispun de certificate de calificare_____________________


Existena: tehnicii de calcul ______________, software-ului specializat __________
(da/nu)

(da/nu)

2) Activitatea pe piaa reglementat (volumul tranzaciilor nregistrate pe piaa reglementat):


Volumul tranzaciilor

Ultima lun a
anului 20__

Ultimele ase luni ale Toat perioada de


anului 20__
activitate

Total contracte ncheiate pe


piaa reglementat
Volumul tranzaciilor
Volumul tranzaciilor cu aciunile proprietate public pe piaa
reglementat
Total contracte de vnzare a aciunilor proprietate public
Volumul tranzaciilor
Total contracte de cumprare a aciunilor proprietate public
Volumul tranzaciilor

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

Anul
20__

Perioada

19

3) Comisionul (media primit pe toat perioada de activitate n cadrul pieei


reglementate) ___________________%
4) Comisionul cerut pentru serviciile de vnzare a aciunilor proprietate public
_____________________%
5) Posibilitatea prestrii serviciilor pe ntreg teritoriul rii, numrul filialelor i
reprezentanelor (lista se va anexa suplimentar la cerere)______________________
______________________________
Societatea de investiii
______________

____ ___________________________20___

(semntura)

(L..)

==================================================================
Se completeaz oficial numai de reprezentanii Comisiei Naionale
a Pieei Financiare i ai operatorului de pia
Nota Comisiei Naionale a Pieei Financiare ____________________________________
_______________________________________________________________________
(veridicitatea datelor din chestionar, prezentarea n termen a rapoartelor, altele)

n persoana (numele i prenumele, funcia)______________________________________


_______________________________________________________________________
la data _____ ________________20____, semntura _____________________________
(L..)
Nota operatorului de pia _________________________________________________
_______________________________________________________________________
(veridicitatea datelor din chestionar)

n persoana (numele i prenumele, funcia) _____________________________________


_______________________________________________________________________
la data _____ ________________20____, semntura ____________________________
(L..)

4. Hotrrea Guvernului nr. 468 din 25 martie 2008 Cu privire la


privatizarea ncperilor nelocuibile date n locaiune (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, art.442) se modific i se completeaz
dup cum urmeaz:
a) n punctul 2 din hotrre i punctul 2 din Regulamentului, cuvintele de
pe lng Ministerul Economiei i Comerului se substituie cu cuvintele
subordonat Ministerului Economiei;
b) n Regulament:
1) la punctul 3:
litera a) va avea urmtorul cuprins:
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

20

a) ncperile nelocuibile din cldirile n care snt amplasate autoriti


publice, ntreprinderi, organizaii i instituii de stat/municipale (cu excepia
subsolurilor ori parterului acestor cldiri, n cazul n care au fost prevzute n
documentele de proiectare sau de inventariere tehnic pentru amplasarea
bunurilor de menire social i a ncperilor din subsoluri, etaje tehnice n care nu
snt amplasate noduri ale reelelor inginereti);
litera b) se completeaz n final cu cuvintele , cu excepia celor stabilite
de lege;
se completeaz cu litera g) cu urmtorul cuprins:
g) ncperile care, conform legislaiei, se transmit n locaiune fr drept
de privatizare;
2) la punctul 4, cuvintele i Comerului se exclud;
3) la punctul 5:
prima propoziie va avea urmtorul cuprins:
Locatarii care dein n locaiune ncperi nelocuibile proprietate public
cel puin 6 luni i doresc s le cumpere depun cereri la Agenia Proprietii
Publice sau la autoritile publice locale/UTA Gguzia, anexnd:;
litera c) va avea urmtorul cuprins:
c) actul de evaluare, ntocmit de experi liceniai cu cel mult 30 de zile
nainte de depunerea cererii;
litera d) se completeaz n final cu cuvintele , potrivit modelului
prezentat n anexa nr.1 la Regulament;
litera e) va avea urmtorul cuprins:
e) planul geometric al imobilului/ncperii (dosarul cadastral) cu
caracteristicile de baz (suprafaa total, anul construciei, numrul cadastral,
destinaia sau modul de folosin) pentru privatizare, eliberat de oficiul cadastral
teritorial;
la litera k), cuvintele i Turismului se exclud;
se completeaz cu litera m) cu urmtorul cuprins:
m) acordul scris al fondatorului ntreprinderii de stat n gestiunea creia
se afl bunul solicitat spre privatizare;
4) punctul 8:
la alineatul nti, cuvntul dispoziiei, n ambele cazuri, se substituie cu
cuvntul documentelor, iar dup cuvintele contractul de vnzare-cumprare
se introduc cuvintele , potrivit modelului prezentat n anexa nr.2;
la alineatul al doilea, cuvintele costului sau se substituie cu cuvintele
, costului ncperilor, plii pentru locaiune i;
c) anexa la Regulament se substituie cu anexele nr. 1 i nr.2 cu urmtorul
cuprins:

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

21

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la privatizarea
ncperilor nelocuibile date n locaiune
ACT
de examinare a ncperilor nelocuibile solicitate spre privatizare
Locatorul _________________________________________________________________,
(denumirea complet)

n persoana reprezentanilor:
1. __________________________________________________________________________
(funcia, numele i prenumele)

2. __________________________________________________________________________
(funcia, numele i prenumele)

3. _________________________________________________________________________,
(funcia, numele i prenumele)

n rezultatul examinrii ncperilor nelocuibile date n locaiune, conform contractului


nr. ____ din _____ ______ 20___, s-au constatat urmtoarele:
1. Suprafaa transmis n locaiune _______________________________________m.p.;
2. Amplasarea nodurilor ale reelelor inginereti, amplasarea pe traseele reelelor inginereti,
n pasajele subterane pentru pietoni i n alte locuri de uz comun
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Amplasarea n imobil _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(adresa)

4. Note: ____________________________________________________________________
(destinaia ncperilor, utilizarea)

___________________________________________________________________________
Reprezentanii locatorului:
1.____________________

______________________________________

(semntura)

2.____________________

(funcia, numele i prenumele)

______________________________________

(semntura)

3._____________________

(funcia, numele i prenumele)

_____________________________________

(semntura)

(funcia, numele i prenumele)

L. .

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

22

Anexa nr. 2
la Regulamentul

cu privire la privatizarea
ncperilor nelocuibile date n locaiune

CONTRACT (model)
de vnzare-cumprare
______________________________________________________________________
(data, luna, anul cu litere)

Subsemnaii,___________________________________________________________,
(Agenia Proprietii Publice subordonat Ministerului Economiei sau autoritatea administraiei publice locale)

n persoana ___________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcia)

care acioneaz n baza _________________________________________________,


numit n continuare Vnztor
i____________________________________________________________________
(numele, prenumele, patronimicul cumprtorului sau persoanei mputernicite )

numit n continuare Cumprtor, au ncheiat prezentul Contract cu privire la


urmtoarele:
1. Vnztorul vinde, iar Cumprtorul cumpr ncperile nelocuibile cu suprafa total
de ____________ m.p., numrul cadastral situate ____________________________________.
(cu litere)

(adresa)

2. Vnztorul vinde, n baza Deciziei Comisiei de privatizare nr._____ din


_______________20_, ncperile nelocuibile la preul de ___________________________
(_______________________________________________________________________) lei.
(cu litere)

La ncheierea prezentului Contract, cumprtorul a achitat suma de ____________ lei..


(cu litere)

Suma restant, n mrime de ____________________________________________


lei, va fi achitat, lunar/trimestrial sau nainte de termen, pn la data de
_________________________________________, cu indexarea n funcie de nivelul inflaiei,
(termenul stabilit de Comisie)

calculat de la data ncheierii contractului de vnzare-cumprare pn la data efecturii plii.


Dreptul de proprietate asupra ncperilor care constituie obiectul prezentului Contract survine
dup achitarea integral a preului, dup caz, a costului indexat n funcie de nivelul inflaiei,
inclusiv a penalitilor, nregistrrii dreptului de proprietate n temeiul Contractului i actului
de predare-primire la oficiul cadastral teritorial.
3. n caz de deces al cumprtorului-persoan fizic sau de reorganizare a
cumprtorului-persoan juridic, drepturile i obligaiile stabilite n prezentul Contract se
transmit succesorilor n drepturi, n modul stabilit de Codul civil.
4. Cumprtorul exploateaz, ntreine i repar ncperile din cont propriu, respectnd
reglementrile legale n vigoare; particip, proporional spaiului care l ocup, la acoperirea
cheltuielilor de deservire tehnic i reparaie, inclusiv capital, a imobilului.
Cumprtorul declar c a luat cunotin de regulile de exploatare i ntreinere a imobilului i
a terenului aferent i se oblig s le respecte.
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

23

5. n cazul privatizrii ncperilor amplasate n imobile cu statut de monumente


istorice, de arhitectur i cultur de importan local, cumprtorul este obligat s asigure
pstrarea imobilului n conformitate cu proiectele iniiale. Orice reconstrucie se va efectua cu
autorizarea organelor de stat responsabile pentru protecia monumentelor.
6. Cumprtorul suport cheltuielile de autentificare notarial i nregistrare a
prezentului Contract.
7. Prezentul Contract este ntocmit n patru exemplare identice, care revin vnztorului,
cumprtorului, notarului i oficiului cadastral teritorial.
Condiii specifice n cazul achitrii n rate:
Pentru neachitarea plii n termenul stabilit de Comisie i prezentul Contract,
Cumprtorul va plti pentru fiecare zi de ntrziere o penalitate n mrime de 0,1% din suma
neachitat, cu indexarea n funcie de nivelul inflaiei, calculat de la data ncheierii
contractului pn la data efecturii plii.
Pn la achitarea integral a preului bunului care constituie obiectul prezentului
Contract, cumprtorul nu este n drept s gajeze, s vnd, s transmit sau s nstrineze n
orice alt mod obiectul contractului.

DATELE DE IDENTIFICARE I SEMNTURILE PRILOR:


Vnztorul:

Cumprtorul:

Agenia Proprietii Publice


sau autoritatea administraiei publice locale

5. Regulamentul cu privire la modul de determinare i comercializare a


activelor neutilizate ale ntreprinderilor, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr.480 din 28 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr.69-71, art.458), cu modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:
a) n Regulament:
1) la punctele 2 i 4, cuvintele instituiilor publice se substituie cu
cuvintele autoritilor/instituiilor bugetare i autoritilor/instituiilor publice la
autogestiune;
2) la punctul 8, alineatul al doilea va avea urmtorul cuprins:
Dup primirea autorizaiei de comercializare a activelor neutilizate de la
autoritatea administraiei publice, ntreprinderea supus privatizrii va solicita
acordul scris al Ageniei Proprietii Publice sau al consiliului local/direciei
generale de dezvoltate economic a UTA Gguzia. Contractul de vnzarecumprare a activelor neutilizate ncheiat cu nclcarea prevederilor prezentului
alineat este lovit de nulitate absolut.;
3) la punctul 9 alineatul al doilea, cuvintele de pe lng Ministerul
Economiei i Comerului se substituie cu cuvintele subordonat Ministerului
Economiei;
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

24

4) la punctul 10 alineatul nti, cuvintele n modul stabilit de Guvern se


substituie cu cuvintele conform Regulamentului privind licitaiile cu strigare i
cu reducere, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009;
5) la punctul 12 alineatul al doilea, cuvintele Instituiile publice se
substituie cu cuvintele Autoritile/instituiile bugetare;
b) n anex:
1) cuvntul instituiei se substituie cu sintagma autoritii/instituiei;
2) la punctul 1, textul nr.____ din _______2008 se substituie cu textul
nr.136 din 10 februarie 2009.
6. Anexa nr.2 la Hotrrea Guvernului nr.482 din 29 martie 2008 Pentru
aprobarea Regulamentului privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale
statului fa de participanii la privatizare din contul valorilor mobiliare ale
statului n societile pe aciuni supuse privatizrii (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.459), cu modificrile ulterioare, va avea
urmtorul cuprins:
Anexa nr.2
la Hotrrea Guvernului
nr.482 din 29 martie 2008
LISTA
societilor pe aciuni supuse privatizrii, n care cota statului nu depete 33 la sut
din capitalul social, din contul valorilor mobiliare de stat ale crora pot fi achitate
(compensate) datoriile certe ale statului fa de participanii la privatizare
Nr.
d/o
1
1.
2.
3.
4.

Denumirea bunului supus


privatizrii

Capitalul
social
(lei)
2
3
5
Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare
S.A. Fabrica de zahr din
r-nul Floreti, or.Ghindeti,
20453040
Ghindeti
str.Fabricii, nr.1
S.A. Ginua
r-nul Sngerei, s.Bilicenii
15572100
Vechi
S.A. Fabrica de produse
or.Nisporeni, str.Industrial,
893270
lactate din Nisporeni
nr.79
S.A. Natur-Telecon
r-nul Teleneti, s.Negureni
3339930

6.

Fabrica de unt i brnz din


Vulcneti Inlav S.A.
S.A. Lapte-Agro

7.

S.A. Autoservice din Prlia

8.

S.A. Unprodlact

9.

S.A. ntreprinderea de
Colectare i Desfacere Anenii
Noi

5.

Adresa

Preul
nomina
l (lei)
6

Cota statului
nr. de
%
aciuni
7
8

20,00

257681

25,20

10,00

354518

22,77

10,00

17598

19,70

10,00

56644

16,96

or.Vulcneti,
str.Komsomolskaia, nr.42
mun.Chiinu, str. Mihail
Sadoveanu, nr.22/2
r-nul Ungeni, s.Prlia

1626600

50,00

4337

13,33

1647190

10,00

16407

9,96

235195

5,00

3462

7,36

or.Ungheni, str.O.Ungureanu,
nr.12
r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca

4547900

50,00

3884

4,27

733900

20,00

1287

3,51

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

25
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

S.A. de achiziii i desfacere a


produciei agricole Livada
S.A. Agromec-Zbriceni

r-nul Orhei, s.Peresecina,


str. Boris Glavan, nr.10
r-nul Edine, s.Zbriceni

716760

20,00

268

0,75

372430

10,00

29

0,08

S.A. pentru aprovizionare i


desfacere Agroindservice
S.A. Combicorm

or.Nisporeni, str. Toma


Ciorb, nr.2
r-nul Cahul, s. Moscovei

220300

10,00

14

0,06

998662

14,00

1442

2,02

S.A. Fabrica de unt din


Floreti
S.A. Basarabia-Nord

r-nul Floreti, s. Vrvreuca

4544900

50,00

332

0,36

16474700

20,00

597

0,07

5484465

35,00

0,01

635880

20.00

148

0,46.

S.A. Fabrica vinuri VinriaBardar

mun. Bli, bd. Victoriei,


nr. 90a
r-nul Ialoveni, s. Bardar
Agenia Proprietii Publice

17.

S.A. Artizana-Folc

or.Soroca, str.Cosuilor, nr.5

7. Anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 Cu


privire la organizarea i desfurarea concursurilor comerciale i investiionale
de privatizare a proprietii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr. 143-144, art.924), cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1) la punctul 5, cuvintele de pe lng Ministerul Economiei se substituie
cu cuvintele subordonat Ministerului Economiei;
2) punctul 6:
la litera b), cuvntul efectuarea se substituie cu cuvntul determinarea,
iar cuvntul calculului se exclude;
la litera e), cuvntul cerinelor se substituie cu cuvntul condiiilor;
la litera k), cuvintele a bunului supus privatizrii prin concurs se exclud;
3) la punctul 8, cuvintele Dup caz, se substituie cu cuvintele n
componena Comisiei, iar cuvintele direciilor teritoriale control administrativ
ale Ministerului Administraiei Publice Locale se substituie cu cuvintele
oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat;
4) punctul 11:
se completeaz cu litera a1) cu urmtorul cuprins:
a1) reducerea preului iniial de vnzare cu 5 la sut dup expunerea
bunului la vnzare de 2 ori, dar nu mai mic dect preul de pia indicat n actul de
evaluare;
litera f) se completeaz n final cu cuvintele de ctre cumprtorii
bunurilor proprietate public la concurs investiional;
se completeaz cu litera f1) cu urmtorul cuprins:
f1) examinarea investiiilor efectuate nainte de termen;
5) punctul 13:
la litera a), cuvintele certificatului nregistrrii de stat se substituie cu
cuvintele deciziei privind nregistrarea persoanei juridice;
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

26

litera c) se completeaz n final cu cuvintele , conform modelului


prezentat de vnztor;
litera e) va avea urmtorul cuprins:
e) copia situaiilor financiare pentru perioada de gestiune precedent,
autentificat de organul statistic teritorial, mrimea datoriilor, inclusiv suma
amenzilor i penalitilor de ntrziere, cu indicarea termenului de formare a lor;
se completeaz cu un alineat cu urmtorul cuprins:
n dosar se include i raportul de evaluare a ntreprinderilor de
stat/municipale, bunurilor imobile, mobile i complexelor de bunuri, ntocmit n
modul stabilit de Legea 989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de
evaluare, care va conine lista de inventariere (procesul verbal), ntocmit n
conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin
ordinul Ministerului Finanelor nr.60 din 29 mai 2012.
6) la punctul 14, cuvintele complexelor de bunuri imobile se substituie
cu cuvintele bunurilor imobile, mobile i complexelor de bunuri;
7) punctul 17:
la litera k), cuvintele rechizitele contului bancar se substituie cu
cuvintele datele bancare;
la alineatul al treilea, cuvintele din momentul se substituie cu cuvintele
de la data;
8) la punctul 18:
la alineatul nti, dup cuvntul Ofertanii se introduce cuvntul
/participanii;
se completeaz cu litera c) cu urmtorul cuprins:
c) s participe la concurs nemijlocit sau prin intermediul reprezentanilor
mandatai n modul stabilit;
9) la punctul 19, cuvintele complexului de bunuri imobile se substituie
cu cuvintele bunului imobil, mobilului sau complexului de bunuri;
10) punctul 21:
la litera a), cuvintele certificatului nregistrrii de stat se substituie cu
cuvintele deciziei privind nregistrarea persoanei juridice;
la litera b), cuvintele darea de seam financiar i bilanul pentru anul
precedent se substituie cu cuvintele situaiile financiare pentru perioada de
gestiune precedent;
11) se completeaz cu punctul 251 cu urmtorul cuprins:
251. Dup prezentarea documentelor de participare la concurs, ofertanii
nu vor nainta reclamaii referitor la caracteristicile bunului ofertat i vor semna o
declaraie, n form liber, n acest sens.;
12) la punctul 46, dup cuvntul zile se introduce cuvntul
calendaristice, iar cuvintele a bunului privatizat se exclud;
13) la punctul 47 litera a), cuvintele general al se exclud;
14) la punctul 52 alineatul al doilea, textul actul de inventariere, ntocmit
n conformitate cu regulile inventarierii se substituie cu textul lista de
inventariere (procesul-verbal), ntocmit n conformitate cu prevederile
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

27

Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul ministrului finanelor


nr.60 din 29 mai 2012;
15) la punctul 54, dup cuvntul obligaiilor, n ambele cazuri, se
introduce cuvntul investiionale, iar cuvintele acte de audit, ntocmite de
instituii specializate se substituie cu cuvintele rapoarte de audit, ntocmite de
societi de audit sau de auditori ntreprinztori individuali;
16) la punctul 57 la alineatul nti, dup cuvintele s gajeze se introduc
cuvintele , s transmit;
17) la punctul 59, dup cuvntul contract se introduc cuvintele i
confirmarea lor de Comisie;
18) se completeaz cu punctul 591 cu urmtorul cuprins:
591. Interdiciile aplicate asupra bunurilor ce constituie obiectul
contractului de vnzare-cumprare la concurs investiional (pachete de aciuni
sau complexe patrimoniale unice) vor fi ridicate, la cererea vnztorului, dup
eliberarea certificatului privind ndeplinirea integral a obligaiilor contractuale
i confirmarea de ctre cumprtor a capitalizrii investiiilor.;
19) la punctul 61 alineatul al doilea, cuvintele procesul de privatizare a
proprietii publice se substituie cu cuvintele privatizarea bunului dat.
8. Hotrrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008 Pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la vnzarea-cumprarea terenurilor aferente
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1437), cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
a) n titlul i textul hotrrii, titlul i textul Regulamentului, precum i
textul anexelor la Regulament, sintagma Regulamentul cu privire la vnzareacumprarea terenurilor aferente, la orice caz gramatical, se substituie cu
sintagma Regulamentul cu privire la vnzarea-cumprarea i locaiunea/arenda
terenurilor aferente, la cazul gramatical corespunztor;
b) n hotrre:
1) n clauza de emitere, dup cuvntul prevederilor se introduce textul
art.7 alin.(3) lit. f1), art. 8 alin.(1) lit. g1) i;
2) partea dispozitiv se completeaz cu punctele 11-13 cu urmtorul
cuprins:
11. Proprietarii bunurilor imobile (cldiri, edificii, construcii nefinalizate)
snt obligai, pn la 1 iulie 2016, s legifereze posesia/folosina terenului
proprietate public a statului aferent construciilor private prin ncheierea
contractului de locaiune/arend sau de vnzare-cumprare.
12. Agenia Proprietii Publice sau, dup caz, autoritatea administraiei
publice centrale ce gestioneaz terenul, n cazurile de neconformare a
proprietarilor construciilor private la prevederile pct. 11 ale prezentei hotrri,
va solicita de la acetia plata pentru folosirea terenului proprietate public a
statului aferent construciilor proprietate privat, n condiiile legislaiei n
vigoare.
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

28

13. Agenia Relaii Funciare i Cadastru, prin intermediul ntreprinderilor


administrate, va acorda Ageniei Proprietii Publice suportul pentru perfectarea
i eliberarea actelor necesare procedurii de dare n locaiune/arend a terenurilor
proprietate public a statului aferent construciilor private.;
c) n Regulament:
1) la punctul 1, dup cuvntul temeiul se introduce textul art.7 alin.(3)
1
lit. f ), art. 8 alin.(1) lit. g1) i;
2) la punctul 2, dup cuvintele modul de vnzare-cumprare se introduc
cuvintele , locaiune/arend;
3) punctul 3 va avea urmtorul cuprins:
3. Terenul aferent este compus din suprafaa de teren pe care snt
amplasate nemijlocit bunurile imobile (cldiri, edificii, construcii nefinalizate) i
terenul adiacent, utilizat n procesul tehnologic i/sau pentru deservirea
acestora.;
4) punctul 5 alineatul al doilea:
la prima propoziie, dup cuvintele proprietate comun pe cote-pri se
introduc cuvintele sau de a prelua n locaiune/arend terenul echivalent cotei
deinute;
la propoziia a treia, dup cuvintele Preul de vnzare se introduc
cuvintele sau de locaiune/arend;
5) punctul 6 va avea urmtorul cuprins:
6. Vnzarea sau locaiunea/arend terenurilor aferente din domeniul privat
al unitilor administrativ-teritoriale/UTA Gguzia se efectueaz de ctre
autoritile administraiei publice locale, la decizia consiliilor locale. n decizie
se va indica numrul cadastral, suprafaa i adresa terenului.
Vnzarea sau transmiterea n locaiune/arend a terenurilor din aferente
bunurilor domeniul privat al statului imobile proprietate privat se efectueaz de
Agenia Proprietii Publice subordonat Ministerului Economiei, care, n
numele statului, ncheie contracte de vnzare-cumprare sau locaiune/arend.
Terenurile proprietate public a statului aferente bunurilor imobile
proprietate de stat se transmit n locaiune/arend de ctre autoritatea
administraiei publice centrale ce le administreaz.;
6) la punctul 7, dup cuvntul cumprtor se introduc cuvintele sau
locatar/arenda;
7) se completeaz cu capitolul III1 cu urmtorul cuprins:
III1. TRANSMITEREA N LOCAIUNE/AREND A
TERENURILOR PROPRIETATE PUBLIC A STATULUI AFERENTE
BUNURILOR IMOBILE
1
29 . Terenurile proprietate public a statului aferente bunurilor imobile
snt transmise n locaiune/arend proprietarilor bunurilor private, cu excepia
terenurilor prevzute n pct. 4 al prezentului Regulament.
Terenurile din domeniul public pot fi date n locaiune/arend n condiiile
Legii nr.91-XVI din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate public i
delimitarea lor.
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

29

292. Plata pentru folosirea terenurilor proprietate public a statului aferente


bunurilor imobile se determin n condiiile Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997
privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului.
293. Terenurile proprietate public a statului aferente bunurilor imobile
proprietate privat se transmit n locaiune/arend de Agenia Proprietii
Publice.
Terenurile proprietate public aferente bunurilor imobile proprietate de
stat se transmit n locaiune/arend de autoritatea administraiei publice centrale
care le gestioneaz.
Terenurile proprietate public ale unitilor administrativ-teritoriale/UTA
Gguzia se transmit n locaiune/arend de autoritile administraiei publice
locale respective.
294. Pentru transmiterea n locaiune/arend a terenurilor din domeniul
privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privat/de stat din
gestiune, proprietarul construciei depune la Agenia Proprietii
Publice/autoritatea administraiei publice centrale care administreaz terenul un
demers privind ncheierea contractului de locaiune/arend a terenului aferent
respectiv.
295. La demers proprietarul construciei va anexa:
1) planul geometric n 3 exemplare, aprobat de Agenia Relaii Funciare i
Cadastru, ntocmit n modul stabilit de legislaie;
2) borderoul de calcul al preului normativ al terenului aferent, eliberat de
Agenia Relaii Funciare i Cadastru n 3 exemplare;
3) copia deciziei privind nregistrarea persoanei juridice pentru
persoanele juridice i ntreprinderile individuale, copia buletinului de identitate
pentru persoanele fizice;
4) extrasul din Registrul bunurilor imobile, capitolele A i B, n original
sau copie autentificat.
296. Agenia Proprietii Publice sau autoritatea administraiei publice
centrale/UTA Gguzia care administreaz terenul va examina posibilitatea
transmiterii n locaiune/arend a terenului aferent solicitat i, n termen de 30
zile de la data depunerii cererii:
1) va ntocmi i va semna contractul de locaiune/arend a terenului
respectiv;
2) va respinge cererea sau va nainta setul de documente Ministerului
Construciei i Dezvoltrii Regionale pentru verificarea corectitudinii delimitrii
terenului solicitat n locaiune/arend.
297. Mijloacele bneti provenite de la locaiunea/arenda/vnzarea
terenurilor proprietate public a statului se vars n bugetul de stat sau, dup caz,
n bugetele unitilor administrativ-teritoriale respective.
9. Anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind licitaiile cu strigare i cu reducere
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 185) se modific
i se completeaz dup cum urmeaz:
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

30

a) n Regulament:
1) la punctul 4, cuvintele de pe lng Ministerul Economiei se substituie
cu cuvintele subordonat Ministerului Economiei;
2) la punctul 6, cuvintele Ministerului Economiei i Comerului se
substituie cu cuvintele Ministerului Economiei;
3) punctul 10 se completeaz cu litera b1) cu urmtorul cuprins:
b1) reducerea preului iniial de vnzare cu 5 la sut dup expunerea
bunului la vnzare de 2 ori, dar nu mai mic dect preul de pia indicat n actul de
evaluare;
4) punctul 12:
subpunctul 1):
la litera a), cuvintele copia certificatului de nregistrare se substituie cu
cuvintele decizia privind nregistrarea persoanelor juridice;
litera c) va avea urmtorul cuprins:
c) copia situaiilor financiare pentru perioada de gestiune precedent,
prezentate Serviciului situaiilor financiare, cu aplicarea semnturii
conductorului i a tampilei ntreprinderii; informaiile privind datoriile i
creanele curente, inclusiv sumele amenzilor i penalitilor de ntrziere la data
ncheierii semestrului precedent, cu indicarea termenului de formare a lor;
la litera e), cuvintele actul de inventariere se substituie cu textul lista de
inventariere (procesul-verbal), ntocmit n conformitate cu prevederile
Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul ministrului finanelor
nr. 60 din 29 mai 2012;
la subpunctul 2), litera c) va avea urmtorul cuprins:
c) avizul de racordare a sectorului de teren la reelele inginereti, n cazul
existenei acestora;
la subpunctul 5), litera c) va avea urmtorul cuprins:
c) actele n baza crora a fost aprobat expunerea la licitaie, inclusiv
acordul autoritii administraiei publice gestionare;
5) punctul 15:
la alineatul nti, dup cuvintele cu strigare se introduc cuvintele i cu
reducere, iar dup cuvintele cel trziu cu o zi se introduce cuvntul
lucrtoare;
se completeaz cu urmtorul text:
Participanii la licitaia de privatizare a ntreprinderilor de stat/municipale
(complexe patrimoniale unice) i prilor sociale vor prezenta suplimentar:
n cazul persoanelor juridice autohtone extrasul din Registrul de stat al
persoanelor juridice, copii de pe decizia privind nregistrarea persoanei juridice
i situaiile financiare pentru perioada de gestiune precedent prezentate
Serviciului situaiilor financiare, autentificate de conductor;
n cazul persoanelor juridice strine copii de pe decizia privind
nregistrarea persoanei juridice i situaiile financiare pentru perioada de gestiune
precedent, legalizate n modul stabilit;
n cazul persoanelor fizice copia buletinului de identitate.;
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

31

6) punctul 16 va avea urmtorul cuprins:


16. Taxa de participare la licitaiile de privatizare a proprietii publice nu
va fi mai mic de 600 de lei pentru persoanele fizice i de 1200 de lei pentru
persoanele juridice.;
7) punctul 18 se completeaz cu litera d) cu urmtorul cuprins:
d) s retrag cererea de participare la licitaie, dar nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare nainte de data desfurrii licitaiilor, cu restituirea acontului;
8) la punctul 19, dup cuvntul licitaiei se introduc cuvintele , cu
15 minute;
9) se completeaz cu punctul 261 cu urmtorul cuprins:
261. n cazul nregistrrii la licitaia cu reducere a unui singur participant,
Comisia este n drept s vnd acestuia bunul solicitat la preul de expunere sau
n limita unui pas, n condiiile pct.24 al prezentului Regulament.;
10) punctul 31 se completeaz cu urmtorul alineat:
n cazul licitaiei nule din motiv c bunul a fost scos de la licitaie la
decizia Comisiei, participanilor li se restituie acontul i taxa de participare. n
cazurile n care, n condiiile pct.5 al prezentului Regulament, competenele de
organizare a licitaiilor au fost delegate altor persoane, cheltuielile ce in de
organizarea licitaiei se achit de autoritatea/entitatea care a contractat serviciile
respective.;
11) la punctul 33:
alineatul al treilea, cuvntul licitat se exclude;
se completeaz cu dou alineate noi cu urmtorul cuprins:
Mijloacele bneti obinute n rezultatul vnzrii bunurilor proprietate
public de stat supuse privatizrii prin licitaii se vars n bugetul de stat.
Mijloacele bneti obinute din privatizarea proprietii publice a unitilor
administrativ-teritoriale prin licitaii se vars la bugetele unitilor administrativteritoriale respective.;
b) n anexa nr.3 la Regulament, punctul 1 din procesul-verbal va avea
urmtorul cuprins:
1. La licitaie a fost vndut bunul _______________________________
____________________________________________________________
(denumirea complet a bunului expus, sediul, subordonarea).

10. Regulamentul cu privire la modul de stabilire a preului iniial de


vnzare a aciunilor proprietate public supuse privatizrii, aprobat Hotrrea
Guvernului nr. 453 din 2 iunie 2010 Cu privire la modul de stabilire a preului
iniial de vnzare a aciunilor proprietate public supuse privatizrii (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 91-93, art. 528), se modific dup cum
urmeaz:
a) n Regulament:
1) punctele 3 i 4 vor avea urmtorul cuprins:
3. Preul iniial de vnzare a aciunilor se stabilete de ctre Comisie, dar
nu mai mic dect preul mediu ponderat de tranzacionare pe piaa reglementat
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

32

sau n cadrul sistemelor multilaterale de tranzacionare aferent ultimelor 6 luni,


stabilit n funcie de volumele tranzaciilor, conform art. 23 alin. (7) din Legea
nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaa de capital.
4. Pentru aciunile ale cror pre mediu ponderat nu poate fi determinat
conform prevederilor pct.3 din prezentul Regulament, Comisia este n drept s
stabileasc preul iniial de vnzare a unei aciuni, dar nu mai mic dect cel
determinat n baza capitalului propriu al societii pe aciuni, conform ultimelor
situaii financiare anuale ntocmite, nainte de expunerea spre vnzare a aciunilor
proprietate public (cod. rd. 390) (n continuare situaii financiare), prin
mprirea acestuia la numrul total de aciuni ordinare nominative plasate ale
societii i aflate n circulaie (n continuare preul P1). Preul P1 pentru
aciunile societilor pe aciuni care nu activeaz se determin n baza datelor din
ultimele situaii financiare prezentate de societatea pe aciuni la Serviciul
situaiilor financiare de pe lng Biroul Naional de Statistic.;
2) la punctul 5, cuvintele de bilan se substituie cu cuvntul contabil;
3) punctul 7:
la alineatul nti, cuvintele raportului financiar se substituie cu cuvintele
situaiilor financiare;
definiia indicelui Rc va avea urmtorul cuprins:
Rc rata rentabilitii comerciale (n %) i se determin n baza datelor
din Situaia de profit i pierdere, anexa nr.2 la situaiile financiare ale societii
pe aciuni, ca raport dintre profitul brut (pierdere brut) (cod.rd.030) i costul
vnzrilor (cod.rd.020) nmulit la 100.;
prima propoziie din definiia indicelui C3 va avea urmtorul cuprins:
C3 coeficientul lichiditii intermediare (de gradul II), calculat n
baza datelor din Bilan, anexa nr.1 la situaiile financiare, din ca raport dintre
suma creanelor curente, a numerarului, investiiilor financiare curente i
datoriile curente ((cod. rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 +
rd.250 + rd.260 + rd.270+ rd.280)/ cod. rd. 580).;
b) la poziia 9 din anexa la Regulament, cuvntul urgente se substituie cu
cuvntul intermediar.
11. Regulamentul privind procedurile standard i condiiile generale de
selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 476 din
4 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 143-148, art.
530), se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
a) n Regulament:
1) pe tot parcursul textului, cuvintele ,,publice-private i ,,documentaia
de concurs, la orice form gramatical, se substituie cu cuvintele ,,publicprivate i, respectiv, ,,documentaia standard, la forma gramatical
corespunztoare;
2) la punctul 4:
noiunile documentaie standard i caiet de sarcini vor avea urmtorul
cuprins:
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

33

documentaie standard documentaie pentru atribuirea contractului de


parteneriat public-privat, care cuprinde toate informaiile legate de obiectul
contractului de parteneriat public-privat i de procedura de atribuire a acestuia,
inclusiv studiul de fezabilitate, comunicatul informativ, caietul de sarcini,
structura cadru al contractului de parteneriat public-privat, precum i alte
documente relevante obiectului proiectului de parteneriat public-privat;
caiet de sarcini documentaie ce cuprinde instruciunile ctre ofertani,
precum i cerinele fa de oferta tehnic i financiar aferente
bunului/serviciului/lucrrii care rspunde necesitilor partenerului public n
raport cu obiectul contractului de parteneriat public-privat ce urmeaz a fi
ncheiat;
dup noiunea concurs de selectare a partenerului privat cu precalificare
se introduce o nou noiune cu urmtorul cuprins:
comparatorul sectorului public valoare de referin prin care poate fi
msurat avantajul economic (sau dezavantajul) fiecrei opiuni de realizare a
unui proiect investiional (prin achiziii publice sau parteneriat public-privat);
3) punctul 25 se completeaz cu urmtoarea propoziie: n cazul n care
studiul de fezabilitate nu este elaborat n limba de stat a Republicii Moldova,
acesta va fi transmis n limba de origine, nsoit de o traducere legalizat n limba
de stat.;
4) la punctul 26, textul punctul 25 al prezentului Regulament se
substituie cu textul anexa nr.1 la prezentul Regulament;
5) punctul 119 se completeaz cu subpunctul 91) cu urmtorul cuprins:
91) condiiile de asigurare a dreptului de proprietate asupra obiectului
contractului, precum i asupra bunurilor rezultate din implementarea
parteneriatului public-privat;
6) la punctul 146, textul litera a) punctul 154 se substituie cu textul
,,litera a) punctul 145;
7) punctul 164 va avea urmtorul cuprins:
164. naintarea, deschiderea i evaluarea ofertelor la etapa de
precalificare au loc n condiiile capitolului IV seciunile 7-9 al prezentului
Regulament.;
8) la punctul 187, textul punctul 48 al se substituie cu textul punctele
47 i 48 ale;
9) la punctul 226, textul capitolului 5 se substituie cu textul capitolului
V seciunea 6;
10) la punctul 229, textul , indicate la punctul 133 din prezentul
Regulament, se exclude;
11) punctul 236:
la subpunctul 2), cuvintele actul care face dovada se substituie cu
cuvintele ,,actele care fac dovada;
subpunctele 4)-6) vor avea urmtorul cuprins:
,,4) documentaia standard i procesul-verbal cu privire la aprobarea
acesteia;
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

34

5) ordinul de instituire a comisiei de selectare a parterului privat i toate


procesele-verbale ale acesteia;
6) Registrul de eviden a nregistrrii ofertelor i ofertele depuse n cadrul
procedurii de selectare a partenerului privat;
la subpunctul 7), cuvntul ,,raporturile se substituie cu cuvntul
,,rapoartele;
se completeaz cu subpunctul 101) cu urmtorul cuprins:
101) rapoartele de audit al situaiilor financiare i/sau tematice;
subpunctul 11) se completeaz n final cu textul , inclusiv documente
aferente monitorizrii procesului de implementare;
b) la capitolul V din anexa nr.1:
subpunctul 3) va avea urmtorul cuprins:
,,3) analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan
financiar: rata intern de rentabilitate, raportul cost-beneficiu, valoarea
actualizat net, precum i ali indicatori relevani proiectului de parteneriat
public-privat;
se completeaz cu punctul 41) cu urmtorul cuprins:
41) analiza comparatorului sectorului public;
c) capitolul IX din anexa nr. 2 se completeaz cu subpunctele 9) i 10) cu
urmtorul cuprins:
,,9) condiii de asigurare a dreptului de proprietate asupra obiectului
contractului, precum i asupra bunurilor rezultate din implementarea
parteneriatului public-privat;
10) modalitatea de transfer ctre partenerul public al obiectului
contractului i al bunurilor rezultate pe parcursul executrii acestuia, la
momentul finalizrii contractului;
d) anexa nr.3:
1) la punctul 23 ultimul alineat, cuvintele ,,rapoartele financiare, inclusiv
actele de audit i rapoartele de profit i pierderi se substituie cu cuvintele
,,situaiile financiare, inclusiv raportul auditorului;
2) n formularul standard (10) din anexa la Instruciunile privind derularea
procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public privat:
la poziia 4 din primul table, cuvintele ,,Pasive curente se substituie cu
cuvintele ,,Datorii curente;
pe tot parcursul textului, cuvintele ,,pasivele i profituri se substituie cu
cuvintele ,,datorii i, respectiv, profit;
n penultimul alineat, cuvintele ,,rapoartele financiare se substituie cu
cuvintele ,,situaiile financiare;
n ultimul alineat, textul ,,certificate de un contabil, i ca suport avnd
copiile declaraiilor fiscale, n cazul n care bilanurile de audit nu snt cerute de
legile din rile lor de origine se substituie cu textul ,,semnate de persoane
mputernicite nsoite de copiile declaraiilor fiscale.
\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

35

12. Regulamentul privind atragerea investiiilor n societile comerciale


cu capital public sau public-privat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 414 din
21 iunie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 135, art.490),
se modific i se completeaz dup cum urmeaz:
a) n Regulament:
1) pe tot parcursul textului, cuvintele Comisia de concurs, la orice form
gramatical, se substituie cu cuvintele Comisia, la forma gramatical
corespunztoare;
2) la punctul 4, cuvintele , precum i potenialii investitori privai se
exclud;
3) la punctul 8, textul , desemnat n condiiile pct.7 i 8 ale
Regulamentului concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a
proprietii publice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008
Cu privire la organizarea i desfurarea concursurilor comerciale i
investiionale de privatizare a proprietii publice se substituie cu textul de
atragere a investiiilor private (n continuare Comisia), care va fi instituit de
Guvern la propunerea autoritii administraiei publice centrale, care exercit sau
va exercita funciile de acionar;
4) se completeaz cu punctele 81-83 cu urmtorul cuprins:
81. Pentru desfurarea concursului de atragere a investiiilor pentru
fondarea sau dezvoltarea societilor comerciale cu capital public de stat sau
public de stat i privat, Guvernul, la propunerea autoritii administraiei publice
centrale, care exercit sau va exercita funciile de acionar, va institui Comisia,
n care vor fi inclui trei reprezentani ai autoritii respective i cte un
reprezentant al Ministerului Economiei, Ministerului Finanelor, Ministerului
Justiiei, Ageniei Proprietii Publice i Comisiei Naionale a Pieei Financiare i
Serviciului de Informaii i Securitate, precum i experi independeni, cu vot
consultativ.
82. Pentru desfurarea concursului de atragere a investiiilor pentru
fondarea sau dezvoltarea societilor comerciale cu capital public al unitii
administrativ-teritoriale sau public i privat, autoritatea administraiei publice
locale instituie, prin decizie, Comisia, n componena creia se includ patru
reprezentani ai autoritii publice locale respective i cte un reprezentant al
Comisiei Naionale a Pieei Financiare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat
i a inspectoratului fiscal teritorial, precum i experi independeni, cu vot
consultativ.
83. Preedintele i secretarul Comisiei snt desemnai din reprezentanii
autoritii publice care a instituit Comisia. Secretarul este membru al Comisiei,
fr drept de vot. ;
5) la punctul 9, textul se vor transmite autoritii publice respective
pentru a fi promovate se substituie cu textul vor fi promovate de autoritatea
administraiei publice respectiv;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

36

6) punctul 20:
la litera e), cuvintele autoritii publice centrale/locale responsabil se
substituie cu cuvintele persoanelor responsabile;
litera h) va avea urmtorul cuprins:
h) aprobarea proiectului acordului, n cazul n care ofertantul(ii)
ctigtor(i) i asum obligaii suplimentare;
7) la punctul 22, prima propoziie va avea urmtorul cuprins: Autoritatea
administraiei publice centrale/locale care va exercita sau exercit funciile de
acionar va asigura publicarea comunicatului informativ privind desfurarea
concursului n Monitorul Oficial al Republicii Moldova i pe pagina sa web.;
8) punctul 24:
la litera a), dup cuvntul anexei se introduce textul nr.1;
la litera c), cuvintele certificatul nregistrrii de stat se substituie cu
cuvintele decizia privind nregistrarea persoanei juridice;
literele d) i f) vor avea urmtorul cuprins:
d) copia de pe extrasul din registrul naional din ara de reedin i copii
de pe actele de constituire, legalizate n modul stabilit pentru persoanele
juridice strine;
f) copia de pe situaiile financiare pentru perioada de gestiune precedent,
prezentate Serviciului situaiilor financiare de pe lng Biroul Naional de
Statistic, autentificat de conductorul persoanei juridice rezidente; persoana
juridic strin prezint aceste documente legalizate n modul stabilit;
se completeaz cu literele f1) i h) cu urmtorul cuprins:
f1) documente ce certific bonitatea;
h) declaraia pe propria rspundere, completat conform formularului
specificat n anexa nr.2.;
9) punctul 33 va avea urmtorul cuprins:
33. Comisia este n drept s resping oferta participantului, dac acesta:
a) nu a prezentat toate documentele specificate la pct.24 al prezentului
Regulament sau dac acestea nu au fost ntocmite n modul stabilit;
b) oferta lui nu corespunde condiiilor concursului;
c) a fost condamnat n ultimii 5 ani printr-o hotrre judectoreasc
definitiv pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, corupie,
fraud, splare de bani;
d) se afl n proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul lui este
sechestrat sau activitile snt suspendate;
e) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i
contribuiilor de asigurri sociale fa de bugetul public naional, n conformitate
cu prevederile legale n vigoare n Republica Moldova sau n ara n care este
stabilit;
f) furnizeaz informaii false n documentele prezentate.;
10) la punctul 37 litera d), cuvintele cifra medie de afaceri se substituie
cu cuvintele venitul din vnzri;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

37

11) se completeaz cu punctul 411 cu urmtorul cuprins:


411. n cazul n care ofertantul(ii) a ctigtor(i) i asum unele obligaii
suplimentare subscrierii la aciuni, autoritatea administraiei publice
centrale/locale va ncheia un acord privind termenii de realizare a angajamentelor
asumate i, ulterior, va greva aciunile subscrise de ctre acesta(tia) pn la
ndeplinirea integral a obligaiilor.;
b) n anex:
1) dup cuvntul Anex se introduce textul nr.1;
2) punctul 12:
la alineatul al doilea, cuvintele certificatul nregistrrii de stat se
substituie cu cuvintele decizia privind nregistrarea persoanei juridice;
alineatele al cincilea i al aselea vor avea urmtorul cuprins:
copia de pe situaiile financiare pentru anul 20__ prezentate Serviciului
situaiilor financiare de pe lng Biroul Naional de Statistic, autentificat de
conductor (persoanele juridice rezidente);
copia de pe situaiile financiare pentru anul 20__ legalizat n modul
stabilit (persoanele juridice strine);
la alineatul al aptelea, cuvntul contabil se substituie cu cuvintele de
plat;
c) se completeaz cu anexa nr.2 cu urmtorul cuprins:
Anexa nr.2
la Regulamentul privind atragerea
investiiilor n societile comerciale
cu capital public-privat
DECLARAIE
1.
Subsemnatul,
________________________________________(numele
i
prenumele),
reprezentant mputernicit al persoanei juridice ______________________________________,
declar pe propria rspundere, n calitate de ofertant la atragerea investiiilor private pentru
dezvoltarea S.C. ____________________________________________________________,
sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne aflm n vreuna dintre situaiile
urmtoare:
a) s-a intentat procesul de lichidare sau de insolvabilitate, avem patrimoniul sechestrat
sau activitile noastre snt suspendate;
b) nu ne-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, a taxelor i a contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetul de stat, bugetele locale i bugetul asigurrilor sociale de stat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare n Republica Moldava sau n ara n care este
stabilit;
c) avem n cadrul conducerii persoane care au fost condamnate, n ultimii 3 ani, prin
hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional, de natur a afecta
ndeplinirea viitorului contract;

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

38

d) n ultimii 2 ani ne-am ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale din motive
imputabile nou, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii
beneficiarilor din cadrul respectivelor contracte;
e) sntem inclui n lista de interdicie a operatorilor economici;
f) furnizm informaii false n documentele prezentate.
2. Subsemnatul, declar pe proprie rspundere, c n ultimii 5 ani nu am fost condamnai
prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti pentru participare la activiti ale vreunei
organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.
3. Subsemnatul, declar c informaiile furnizate snt complete i corecte n fiecare detaliu
i neleg c Comisia are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor prezentate, orice informaii suplimentare privind eligibilitatea
noastr, precum i experiena, competena i resursele de care dispunem.
Data: [ZZ.LL.AAAA]
(numele i prenumele)
(semntura i tampila)
n calitate de __________________________, autorizat legal s semnez oferta pentru i n
numele _______________________.

\\172.17.20.4\Operatori\Tatiana\Doc_2016\Hotariri\Mod_acte_1.02.docx

S-ar putea să vă placă și