Sunteți pe pagina 1din 5

Numele...............................

Data........................

Test de evaluare sumativ


Comunicare n limba romn - semestrul I
1. Dictare.

2. Citetecuvintele.Noteaznumruldesilabe:

aricitricoucacavalcitetepantercltoareconcertcautceas

3. Despartensilabe:

cercel

apare

Tatiana

stea

cntec

4. Eu scriu una, tu scrii multe:

mr

5.Ordoneazsilabelencuvinte:

vi,Sil,a

6.Ordoneazcuvintelenpropoziie:

r, cum,
p

nos, mi ,
lu

alunec,lui,sania,uor,Lucian

7.

8.

Alctuiete enunuri dup imagini:

Citete textul:

LucianvinelaTomacutricicleta.Acestaesuprat.Trenul
nupornete.
AparetatlluiToma.Elestemecanic.Iapatentulirepar
roatatrenului.Trenulestepusnmicare.
Ceveselisuntcopiii!
a) Formuleazrspunsurilantrebri:

CinevinelaToma?

Cine este mecanic?


Cu ce repar roata tatl?

TestdeevaluaresumativsemestrulI

1. Competentespecifice
1.3.Identificareaunorsunete,silabe,cuvintenenunurirostitecuclaritate
3.1.Citireaunorcuvinteipropoziiiscurte,scriseculiteredetiparsaudemn
3.2.Identificareamesajuluiunuiscurttextcareprezintntmplri,fenomene,ev.familiare
4.1.Scrierealiterelordemn
4.2.Redactareaunormesajescurte,formatedincuvintescriseculiteredemn,folosindmateriale
diverse
2. Descriptorideperformant

Com
pe
Itemul
tenta
4.1
3.1
1.3
1.3
1.3
4.1

Scriedupdictarecuvinte,
propoziii
Stabilestenumruldesilabe
alcuvintelor
Despartensilabe
Scrie

pluralul
substantivelor
Ordoneazsilabelen
cuvinte

3.1
4.2

Ordoneaz cuvintele n
propozitie

4.1
3.2

Formuleaz propozitii
dup imagini

3.1
4.1

Formuleaz rspunsuri
la ntrebri pe
marginea textului citit

Calificativul
Foartebine

Bine

Suficient

cuvintelesi
propoziiacorect
scrise

cuvintelesi
propoziiacu34
greseli(omisiuni
litere,punctuaie)

cuvintelesi
propoziiacu56
greseli(omisiuni
litere,punctuaie)

9cuvinte

6cuvinte

3cuvinte

3cuvinte

2cuvinte

1cuvnt

3cuvinte

2cuvinte

1cuvnt

3cuvinte

2cuvinte

1cuvnt

Ordoneazsiscrie
corectpropozitia
2propoziii
3rspunsuricorecte

Ordoneazsi
scriecu12
greseli
2propozitiicu
23greselide
scriere

Ordoneaz
partialcuvintele

2rspunsuri
corecte

opropozitie
Unrspuns
corect

Evaluare final

ITEMI
Rezolvintegralsicorect78itemi
Rezolvintegralsicorect56itemi;incorect/parial
corectrestulitemilor
Rezolvintegralsicorect24itemi;incorect/parial
corectrestulitemilor

CALIFICATIVULFINAL
FOARTEBINE
BINE
SUFICIENT

REZULTATELEPROBEIDEEVALUARE:

Nr.
crt

I1

Numelesiprenumele

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

Cfinal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CENTRALIZAREPECALIFICATIVE
Nr.elevi
Calificativ

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

Cfinal

FB
B
S
I
Observatii:

FB %
B %
S %
I %
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________