Sunteți pe pagina 1din 4

Gestionare UAPA reprez o succesiune de decizii prin care managerul sau

decidentul se asigura ca obiectivele stabilite vor fi realizate.


Nu trebuie confundata cu managementul care reprezinta un nivel superior, o stiinta
si o arta de stabilire, de fixare a obiectivelor.
Cuvantul gestiune provine din latina gestio si inseamna activitatea de
administrare, de gospodarie. Poate fi definita ca arta de a trai in realitatea cotidiana
a proceselor economice
Gestiunea patrimoniului
Patrimoniul = totalilatea bunurilor si valorilor economice pe care le gestioneaza o
societate precum si totalitatea drepturilor si obligatiilor pe care aceasta si le asuma
ca urmare a bunurilor pe care le poseda.
In patrimoniu sunt incluse si rezultatele economice financiare inregistrate la firmele
unui exercitiu financiar.
Gestiunea activelor fixe
Eficienta si valabilitate UAPA sunt asigurate in masura in care acestea dispun de un
potential material ai carui parametri tehnici si functionali corespund economiei de
piata
Acestea presupun existenta unor mijloace tehnice corespunzator ca volum,
structura, calitate care sa fie in masura ca prin participarea la personal de producite
sa asigure preparate culinare care sa satisfaca cele mai exigente doleante ale
turistilor.
Active fixe (mijloace)
Sunt acele elemente patrimoniale care participa la mai multe cicluri de producite,
cu o durata de folosinta >1an, o valoare de intrare in patrim >1800 (se modifica
perioadic prin hotararea de guvern, in functie de indicele inflatiei) si care se
amortizeaza treptat sub forma cotelor de amortizare care si include in costrul
productiei obtinute.
Pe parcursul utilizarilor, activele fixe sunt supuse pe deoparte uzurii fizice, chimice,
mecanice, iar pe de alta parte uzurii morale determinate de progresul tehnic care
permite aparitia pe piata a unor active fixe net superioare.
Clasificarea activelor fixe:
1. Dupa performantele tehnico-functionale (6 clase)
- Cladiri (constructii)
- Echipament tehnologic
- Aparate si instalatii de masurare control si regulare

Mijloc de transport
Animale si plantatii
Aparatura de birotica, mobilier, echipament de protectie

2. Dupa destinatia economica:


- Fixe productive : direct si indirect
- Fixe neproductive (spatii de locuit, birouri, etc)
3. Dupa aparenta:
- A. fixe patrimoniale (proprii)
- A. fixe extrapatrimoniale (inchiriate)
4. Dupa starea de functionare:
- Mij fixe active (in functiune)
- Mij fixe inactive (scoase din uz)
Amortizare activelor fixe
Utilizarea activelor fixe pe parcursul mai multor cicluri de productie conduce la
uzura lor treptate. Valoarea uzurii este inclusa in chelt de prod sub forma
amortismentelor iar operatiunea se numeste AMORTIZARE
Exista 3 metode de amortizare:
1. Liniara
2. Degresiva
3. Accelerata
A.liniara presupune includerea in fiecare an in chelt de prod a unor sume
stabilite proportional in valoarea de intrare in patrim si cu durata normata de
exploatare.
Aceasta presupune recuperarea integrala a Vip a mijlocului fix, insa la expirarea
acesteia, mijlocul fix este utilizat in continuare in procesul de productie pana
cand se constata ca ele corespund prin parametri optimi trebuintelor agentilor
eco.
I.
II.

Al. = Vip/d.n.
C.al. = 100/d.n. %
Al. = C.al x Vip

A.liniara indica suma anuala pe care o include in chelt de productie, insa ramane la
latitudinea ag. ec. Sa se stabil suma lunara, trimestriala, semetrialatinand cont de
caracterul activitarii desfasurate.
A.degresiva presupune multiplicarea cotei de amortiz liniare cu un coeficient
diferentiat in raport cu durata de funct a mij fix.:
1,5 2-5ani
2 5-10ani

2,5 10ani
Inmultind cota de amortiz liniara cu unul dintre acesti coef obtinem cota de amortiz
degresiva.
Metodologia amortiz degresive este urmat:
-

In primul an Vip se inmulteste cu cota de amortiz degresiva si rezulta val


amortiz in I an.
In anul 2 din Vip scadem val amortiz in primul an => val ramasa de
amortiz la inceputul anului 2. Aceasta val se inmulteste cu cota de amortiz
degresiva si rezulta val amortiz in anul 2.
In anul 3 din val ramasa de amortiz la inceputul anului 2 scadem val
amortiz a anului 2 si rezulta val ramasa de amortiz la inceputul anului 2.

Procedeul se repeta pana cand val amortizata in cursul unui an este egala sau
aproape egala cu val amortiz dupa met liniara. In acel moment se aplica metoda
liniara la val ramasa de amortiz si la nr de ani de utiliz ramasi..
A.accelerata presupune includerea in primul an in chelt de prod a 50% din val de
intrare in patrim.
Vip x 50% = Val an I
Pt exercitiile financiare urmatoare se aplica metoda liniara la valoarea ramasa si la
nr de ani.
I.
II.
III.
IV.

Vip x 50% = Va I
Vip Va I = VRA II
VRA II/ n-1 = VA II
.nn

Aceasta metoda se aplica numai dupa ce directia generala a finantelor publice care
preprez Organul Teritorial al Ministerului Finantelor si-a dat acordul. Acest acord se
da in baza unui dosar care contine documente financiare pespectiv bilant contabil,
anexe la bilant, indicatori eco-financiari calculati: lichiditate, solvabilitate, etc.

GESTIUNEA STOCURILOR
Stocurile fac parte din categoria activelor circulante.
Patrimoniu:
1. Active
imobilizate: corporale, necorporale, financiare
- circulante: materiale, in decontare, banesti

2. Pasive

A.circulante sunt acele bunuri care au o durata de folosinta <1an, participa la un


sing proces de prod, au o val de intrare in patrim <1800 lei care se transfera
integral in contul prod obtinute.

STOCURILE acele produse sau bunuri care part in proc de prod regasindu-se sau
nu in prod finit sau stocurile pot fi depozitate pana cand st vandute la diversi ag eco
sau transferate la o alta sectie pt a fi util in activit sau in proc de productie.
In categ stocurilor intra:
-materii prime
-materii auxiliare

Evaluarea mijloacelor fixe


Prin evaluare se intelege operatiunea de stabilire a valorii mij fixe.
Mij fixe pot avea:
-

O val de intrare in patrim


O val. reala
O val. reziduala

S-ar putea să vă placă și