Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 1

1. Obiectivele si valorile U.E la care se adauga competentele acesteia si


pers juridica a UE
2. Principiile ordinii juridice a UE
3. Competentele U.E
4. Procedurile de adoptare a actelor juridice ale U.E
5. Controlul judiciar al respectarii ordinii juridice a U.E
6. Sistemul judiciar european in ansamblul sau : judecatorul nationaljudecatorul UE
7. Politicile U.E
8. Libera circulatie a marfurilor
9. Libera circulatie a persoanelor si a serviciilor
10. Libera circulatie a capitalurilor si a platilor
11. Reguli concurentiale adresate statelor membre ale U.E
12. Reguli concurentiale

Obiectivele Uniunii Europene

Art 3 din Tratatul privind UE,art potrivit caruia UE urmareste sa promoveze pacea,
valorile sale si buna-starea popoarelor. In acest sens uniunea ofera cetatenilor sai un
spatiu de libertate, dar si de securitate si justitie, fara frontiere interne in cadrul caruia
este asigurata libera circulatie a persoanelor in stransa legatura cu masurile adoptate
privitoare la controlul frontierelor externe, dreptul de azil, imigrarea precum si prevenirea
criminalitatii, respectiv combaterea acestui fenomen.
Uniunea instituie instituie o piata interna, echilibru de cerere si oferta, o deplina
libertate a circulatiei marfurilor.
Piata interna urmareste dezv durabila a Europei intemeiata pe o crestere
economica echilibrata si pe stabilitatea preturilor, bazata pe o economie sociala de piata
cu grad inalt de competitivitate care tinde spre ocuparea deplina a fortei de munca si spre
progres social la care se adauga un nivel inalt de protectie si imbunatatire a calitatii
mediului.
Un alt obiectiv se refera la faptul ca Uniunea isi propune sa combata excluziunea
sociala si discriminarea.
Uniunea promoveaza astfel justitia si protectia sociala, egalitatea intre femei si
barbati, solidaritatea intre generatii si protectia drepturilor copilului ( cand s-a lucrat la
tratatul privind o Const pt Europa s-a infiintat si un comitet al tinerilor).
Se mai promoveaza coeziunea economica sociala si teritoriala ,respectiv
solidaritatea intre statele membre.
Uniunea respecta bogatia diversitatii culturale si lingvistice.
Un alt obiectiv vegheaza protejarea si si dezvoltarea patrimoniului cultural
european.
Promoveaza trecerea la infaptuirea uniunii eonomice si monetare, inclusiv ceea ce
inseamna moneda unica europeana.
In relatia cu societatea internationala U.E relationeaza astfel:
-isi afirma si promoveaza valorile si interesele, contribuind la protectia cetatenilor
sai
-contribuie la pacea , securitatea si dezvoltarea durabila a planetei

-contribuie la solidaritatea si controlul reciproc al popoarelorr


-contribuie la comertul liber si echitabil in plan mondial
-are in vedere eliminarea saraciei
-protectia copilului
-respectarea stricta si dezvoltarea dreptului international, inclusiv a principiilor
Cartei ONU la care se raporteaza
Uniunea Europeana isi indeplineste aceste obiective prin mijloace specifice in
functie de competentele care ii sunt conferite prin tratate.

Competentele Uniunii Europene

Potrivit declaratiei nr 24 anexata Tratatului de la Lisabona, in temeiul


personalitatii juridice pe care uniunea a dobandit-o, aceasta nu este autorizata in niciun
fel sa legifereze sau sa actioneze in afara competentelor care ii sunt stabilite prin tratate
de catre statele membre.
Tratatul de la Lisabona stabileste in mod clar repartizarea competentelor intre
Uniunea Europeana si statele membre ( Tratatul privind U.E art 4,5, Tratatul privind
functionarea UE titlul 1, art 2-6, articole ce stabilesc categoriile si domeniile de
competenta ale uniunii).
Potrivit art 5 din Tratatul privind U.E. delimitarea competentelor uniunii este
guvernata de principiul atribuirii. Exercitarea acestor competente este reglementata de
principiile subsidiaritatii si proportionalitatii.
In temeiul principiului atribuirii Uniunea actioneaza numai in limitele
competentelor care i-au fost atribuite de catre statele membre prin tratate pentru
indeplinirea obiectivelor stabilite prin aceste tratate.
In mod corelativ orice competenta care nu este atribuita uniunii prin tratate
apartine statelor membre.
Potrivit principiului subsidiaritatii in domeniile care nu sunt in competenta sa
exclusiva, uniunea intervine numai daca si in masura in care obiectivele actiunii

preconizate nu pot fi indeplinite in mod satisfacator la nivel central, regional sau local,
dar date fiind dimensiunile si efectele unei astfel de actiuni, obiectivele pot fi indeplinite
mai bine la nivelul Uniunii Europene.
Competentele exclusive ale Uniunii Europene
Sediul materiei il reprez art 3 din Tratatul privind functionarea U.E. Potrivit
acestui articol competenta uniunii este exclusiva in anumite domenii:
-uniunea vamala
-domeniul stabilirii normelor privind concurenta, norme care sunt necesare
functionarii pietei interne
-politica monetara py statele membre care au trecut la moneda unica euro
-conservarea resurselor biologice ale marii in cadrul politicii comune privind
pescuitul
-politica comerciala comuna
Incheierea unui acord international in cazul in care aceasta incheiere este
prevazuta de un act legislativ al uniunii, ori este necesara pentru a permite uniunii sa isi
exercite competenta interna sau in masura in care aceasta prin conduita respectiva ar
putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare al
acestor norme.
In toate aceste situatii care vizeaza domeniile mai sus precizate, numai Uniunea
Europeana poate legifera si adopta acte cu forta juridica obligatorie, statele membre
avand posibilitatea sa faca acest lucru numai in cazul in care sunt abilitate de uniune
pentru punerea in aplicare a actelor acesteia.
Comepetentele partajate