Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

privind apartenena la identitatea cultural romn


Subsemnatul/Subsemnata .........., cetean() al (a) .........., legitimat() cu
actul de identitate/cartea de identitate/paaportul seria .......... nr. ..........,
eliberat () de .........., domiciliat() n .........., declar prin voina mea liber
exprimat i pe propria rspundere c mi asum identitatea cultural romn.
n aceast calitate neleg s beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr.
299/2007 privind sprijinul acordat romnilor de pretutindeni, republicat, i s
mi le exercit cu bun-credin, pentru afirmarea identitii mele culturale
romne.
Declar c datele de mai sus sunt corecte i c am luat cunotin de prevederile
Codului penal al Romniei privind falsul n nscrisuri (art. 288293) i sanciunile
aplicabile.

Data ..........

Semntura ..........

Ministerul Afacerilor Externe al Romniei, prin Departamentul pentru Relaiile cu


Romnii de Pretutindeni/Ambasada Romniei la ........../Consulatul General al
Romniei la .........., certific faptul c prezenta declaraie a fost dat de
dl/dna .......... pe propria rspundere i c sunt ndeplinite condiiile prevzute
de art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat
romnilor de pretutindeni, republicat.

Data ..........

Semntura ..........