Sunteți pe pagina 1din 48
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR “1 4 CUPRINS $1 TURISMULUI 1. Prevederi generale 192 1.1, Domenii de aplicare. 192 1.2. Conlucrarea tabla cutata — beton. vs 194 i 1.21 racele de Jucrare m ic Ss : NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA PLANSEELOR acl aaa ca 195 “ 1.2.2, Frecarea tabla cutata ~beton 195 } COMPUSE DIN TABLA CUTATA-BETON 23 a 1.2.3. Ancorajele de capat 196 : (REVIZUIRE P 134-93) 1.3. Proprietatile materialelor se snes 197 i : 1341. Betonul : 197 | ! INDICATIV P 134-03 1.3.2, Armaturile 197 1.3.3. Tabla cutata _ 198, 1 1.3.4, Blementele de ancorare si conectori 199 Elaborat de: 1.4, Principii de baza privind proiectarea plicilor INCERC - Fiala Timisoara compuse tabla cutati ~ beton 199 1.4.1. Verificarea tablei cutate din otel in faza de y Director: prof. dr. ing. Corneliu BOB executie 200 | Responsabil tema: dr. ing. Liana BOB 1.4.2. Verificarea placii compuse «a. 200 | 1.5. Terminologie specitica er 200 j Colaboratori: conf. dr. ing. Agneta TUDOR - U.P.T. | 2, Verificarea tablei cutate din ofel in faza de executie 201 2.1. Actiuni en tevveeee 201 : 2.2. Analiza tablei din ofel 0 ses 203 q 2.3. Verificarea tablei cutate din otel la starea limita de Avizat de: | rezistenta si la starea limita de deformatie 204 | DIRECTIA GENERALA TEHNICA - MT.CT. i i ¥ 3. Verificarea placii compuse ene 205 ' Director generat: ing, lon STANESCU eae aaa Responsabil lucrare: ing. Octavian MANOIU 3.2. Analiza plicii compuse _. 205 189 188 190 3.3. Latimea de calcul pentru distributia sarcinilor concentrate in plicile compuse 3.4. Verificarea plicii compuse la starea limita de rezistenga sub actiunea momentelor incovoietoare 3.4.1. Ipoteze de calcul 3.4.2. Verificarea placii compuse in zonele de ‘moment incovoietor pozitiv 3.4.3. Verificarea plicii compuse in zonele de moment incovoietor negativ 3.5. Verificarea lunecarii longitudinale la starea limita de rezistenta 3.5.1. Aspecte generale ec Metode de verificare la lunecare longitudinal& cu parametri determinati experimental conform prEN 1994-1-1 3.5.3. Veri prin amprentare 3.5.4. Verificarea conlucrarii tabla cutata prin conectori a 3.5.5. Verificarea la lunecare longitudinala a ancorajelor de capat tip dor cu cap la placile compuse tabla cutata 3.6. Verificarea la forta taietoare a placilor compuse 3.7. Verificarea placilor compuse la starile limita de ‘area conlucrarii tabla cutata — beton beton exploatare 3.7.1. Verificarea plicilor compuse la starea limita de fisurare a betonului 206 209 209 3.1.2. Verificarea placilor compuse la starea limita de deformatie sssnnninnns 227 4. Prevederi constructive — 229 4.1, Dimensiunile plicilor compuse sermemenes 229 4.2. Tabla cutata din otel . 229 43, ABPEBALELE cern 230 4.4. Armarea cu bare a placilor compuse : 230 4.5, Rezemarea plicilor compuse . =F) 4.6. Mijloacele de conlucrare tabla cutata — betOn snus 232 4.7. Ancorarea de capat prin dornuri cu cap 233 5. -xperimentale 5.1. incereari pe epruvete 5.2. Incercari pe element a... a 236 5.2.1, Moduri de cedare ... semenneninne 236 5.2.2. incereari parametrice : omens 237 5.2.3. incercari specifice = 238 Notatii : seemensee 239 Bibliografie oe so =o 242 Anoxa A —incerearea plicilor compuse pentru determinarea parametrilor m, k $i tn 247 Anexa B — incercari specifice pe elemente .... 255 Anexa C— Exemplu de calcul... . sssnnneie 259 191 NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA. wpa | Indicativ P 134-03 inlocuieste NE 020-1993, PLANSEELOR COMPUSE DIN TABLA CUTATA - BETON (REVIZUIRE P 134-93) ORIGINAL ‘ORIONAL OAC este oa 1, PREVEDERI GENERALE 1.1, Domenii de aplicare LLL. Prezentele instructiuni se referd la calculul, alcatuirea si incercarea placilor compuse tabla cutati-beton rezemate pe grinzi dispuse perpendicular sau obli¢ fata de directia nervurilor tablei 1.1.2, O placé compusa se obtine prin turnarea betonului pe santier intr-un cofraj permanent, reatizat din tabla cutata de otel. Daca tabla cutati este previzuté cu. mijloace de conlucrare specifice, capabile si impiedice sau sa limiteze lunecarile intre cele dowd elemente, eforturile longitudinale pot fi transmise intre tabla cutata si beton, astfel incat, dupa intarirea betonului, se obfine o placa cgmpusi luordnd in sensul nervurilor table Tabla cutata indeplineste un dublu rol: = de coftaj in timpul executiei, fiind capabilé si. preia greutatea proprie, a betonului proaspat, a armaturilor precum si inearcarile tehnologice in faza de turnare; ~ de armaturd de rezistenta in zona intins’, dupa intarirea betonulu Placa compusa este parte component a unui plangeu, in’ care erinzile, dispuse dupa una sau doud directii, sunt grinzi metalice cu sau fra structura compusd, sau mai rar, grinzi sau centuri din beton armat. Aprobat de: MINISTRUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTHLOR SI TURISMULUI, cu ordinul rr, 302 din 16.09.2003 Elaborat de: INCERC - Filiala Timisoara 192 1.1.3. Instructiunile se referd la asigurarea comportirii cores- Punzatoare in exploatare, precum si a conditiilor de rezistenta definite prin starile limita specifice (pet.1.4), Prevederile prezentelor instructiuni nu se referé la asigurarea rezistentei la foc, la izolarea termica sau fonica a placii compuse, Pentru siguranta la foc se au in vedere prevederile normativelor P118-1999; PC 017-1999 si MP 008-2000. 1.1.4, Aplicarea acestor instructiuni se face respectind normele de calcul i alcatuire pentru elemente din beton armat (STAS 10107/0- 90; NE 012-99) si din ofel (STAS 10108/0-78; STO09). 1.1.5. Actiunile si gruparile acestora Iuate in considerare la Proiectarea placilor compuse tabla cutata-beton se stabilese conform STAS 10101 1.1.6. Prevederile instructiunilor se aplic& la constructii civile si industrial la care incircérile sunt preponderent statice, uniform distribuite si aplicate la partea superioara a pkicii compuse. Sunt admise si solicitari dinamice, ciclice sau cscilante care, 's, nut afecteazi conlucrarea tabla cutatd-beton. in aceste situatii de ‘incareare, se va acorda o atentie deosebita aledtuirii constructive a placilor compuse din punctul de vedere al conlucrari. in cazul in care placile compuse ofel-beton sunt solicitate in Planul lor (actiunea seismicd sau a vantului), este necesar& verificarea planseului ca saiba orizontala, conform normelor speci 1.1.7. Placile compuse tabla cutata-beton se pot realiza ca elemente simplu rezemate sau continue. Modul de armare, de realizare continuitatii in dreptul reazemelor intermediare la elementele continue, fixarea plicilor pe grinzile de reazem si recomandarile Privind alcdtuirea acestor tipuri de placi sunt detaliate in capitolul 4 193