Sunteți pe pagina 1din 32

PARTEA I

Anul 179 (XXIII) Nr. 371

Joi, 26 mai 2011

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

457.

530.

Hotrre privind aprobarea Metodologiei-cadru de


concurs pentru ocuparea posturilor didactice i de
cercetare vacante din nvmntul superior ............

27

Hotrre privind transmiterea unor drumuri


forestiere i a terenurilor aferente acestora din
domeniul public al statului i din administrarea Regiei
Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public
al unor uniti administrativ-teritoriale din judeul
Vrancea i n administrarea consiliilor locale ale
acestora......................................................................

828


Lista asociaiilor i fundaiilor crora li s-au acordat subvenii
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale, n anul 2010, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subvenii asociaiilor i fundaiilor
romne cu personalitate juridic, care nfiineaz i
administreaz uniti de asisten social..................

2931

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs
pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 295 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob Metodologia-cadru de concurs pentru
ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din
nvmntul superior, prevzut n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei hotrri instituiile de nvmnt superior elaboreaz
Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor
vacante, denumit n continuare metodologia proprie, numai cu
respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevzut la art. 1.
Metodologia proprie este aprobat de ctre senatul universitar
i publicat pe site-ul web al instituiei de nvmnt superior.
Art. 3. (1) Instituiile de nvmnt superior care nu au
organizat departamentele pn la intrarea n vigoare a prezentei
hotrri deleag, pn la organizarea departamentelor,
atribuiile prevzute de prezenta hotrre pentru directorul de
departament, respectiv consiliul departamentului, n sarcina
decanului, respectiv consiliului facultii.

(2) Pn la organizarea departamentelor i prin excepie de


la prevederile art. 10 alin. (2) i (6), ale art. 23 alin. (10), ale
art. 26 alin. (2) din metodologia-cadru, atribuiile directorului de
departament i ale consiliului departamentului se deleag
decanului, respectiv consiliului facultii.
(3) Pn la organizarea departamentelor i prin excepie de
la prevederile art. 22 alin. (3)(5) din metodologia-cadru,
comisia de concurs este propus de consiliul facultii, aprobat
de decan i transmis spre aprobare senatului universitar.
Art. 4. Ocuparea posturilor pe parcursul anului universitar
20102011 se realizeaz potrivit prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea
bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor msuri financiarfiscale, aprobat prin Legea nr. 227/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 5. ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei
hotrri toate concursurile pentru ocuparea pe perioad
nedeterminat a posturilor didactice i de cercetare vacante din
nvmntul superior se desfoar n conformitate cu
prevederile prezentei hotrri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale, interimar,
Emil Boc
Bucureti, 4 mai 2011.
Nr. 457.

ANEX

METODOLOGIA-CADRU DE CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare vacante din nvmntul superior


CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Pentru ocuparea posturilor didactice i de
cercetare din nvmntul superior pot candida numai persoane
care ndeplinesc standardele minime i obligatorii pentru
nscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice i de
cercetare din nvmntul superior, aprobate prin ordin al
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, potrivit
art. 219 alin. (1) lit. a) i art. 295 alin. (1) din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011, denumite n continuare standarde minimale
naionale.

(2) Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea


posturilor vacante, denumit n continuare metodologie proprie,
prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice
i de cercetare pentru urmtoarele funcii didactice i de
cercetare:
a) asistent universitar angajat pe perioad nedeterminat;
b) lector universitar/ef de lucrri;
c) confereniar universitar;
d) profesor universitar;
e) asistent de cercetare angajat pe perioad nedeterminat;
f) cercettor tiinific;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


g) cercettor tiinific gradul III;
h) cercettor tiinific gradul II;
i) cercettor tiinific gradul I.
(3) Standardele aferente funciilor prevzute la alin. (2) sunt
cerine minime i obligatorii pentru nscrierea la concursul pentru
ocuparea funciilor respective i sunt denumite n continuare
standardele universitii.
(4) Standardele prevzute la alin. (2) sunt stabilite de
instituia de nvmnt superior prin aprobarea de ctre senatul
universitar. Standardele universitii nu pot deroga de la
standardele minimale naionale definite la alin. (1), aprobate prin
ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. Standardele
universitii sunt superioare sau egale standardelor minimale
naionale.
(5) Instituia de nvmnt superior nu poate stabili prin
metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea
ndeplinirii de ctre un candidat a standardelor minimale
naionale prevzute la alin. (1) prin standarde, criterii sau
indicatori diferii de cei prevzui de standardele minimale
naionale, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 1/2011.
(6) Metodologia proprie conine prevederi referitoare la
soluionarea contestaiilor n cadrul instituiei care a organizat
concursul. Contestaiile pot fi depuse exclusiv pentru
nerespectarea procedurilor legale.
(7) n situaia n care un candidat deine elemente care pot
demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs,
candidatul poate formula contestaie n termen de 5 zile
lucrtoare de la comunicarea rezultatului. Contestaia se
formuleaz n scris, se nregistreaz la registratura instituiei de
nvmnt superior i se soluioneaz de comisia de concurs.
(8) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de ctre
persoanele cu atribuii n procedura de organizare i desfurare
a concursurilor constituie abatere disciplinar i se sancioneaz
n conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor
prevederi legale, n funcie de ncadrarea faptei.
Art. 2. Metodologia proprie va fi elaborat cu respectarea
principiilor care guverneaz nvmntul superior prevzute n
Legea nr. 1/2011 i a altor prevederi legale n vigoare.
Art. 3. (1) Anunul privind organizarea concursului se
public cu cel puin dou luni nainte de data desfurrii primei
probe de concurs. nscrierea la concurs ncepe n ziua publicrii
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, a postului scos
la concurs i se ncheie cu 15 zile calendaristice naintea
desfurrii primei probe de concurs.
(2) Anunurile se public cel puin prin urmtoarele modaliti:
a) la loc vizibil, pe pagina principal a site-ului web al
instituiei de nvmnt superior;
b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului;
c) n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a.
(3) Instituia de nvmnt superior i Ministerul Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului pot anuna concursurile prin
orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea n massmedia, n publicaii tiinifice naionale i internaionale, pe
site-uri web specializate n publicarea ofertelor de locuri de
munc i altele asemenea.
(4) Pagina web a concursului este pagina web care prezint
direct informaiile complete despre concurs de pe site-ul web

specializat, administrat de Ministerul Educaiei, Cercetrii,


Tineretului i Sportului.
(5) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, n termenul
prevzut la alin. (1), cel puin urmtoarele informaii:
a) descrierea postului scos la concurs;
b) atribuiile/activitile aferente postului scos la concurs,
incluznd norma didactic i tipurile de activiti incluse n norma
didactic, n cazul posturilor didactice, respectiv norma de
cercetare;
c) salariul minim de ncadrare a postului la momentul
angajrii;
d) calendarul concursului;
e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor,
cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de
concurs poate alege tematica probelor susinute efectiv;
f) descrierea procedurii de concurs;
g) lista complet a documentelor pe care candidaii trebuie
s le includ n dosarul de concurs;
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.
(6) Anunurile referitoare la posturile de confereniar
universitar, profesor universitar, cercettor tiinific gradul II i
cercettor tiinific gradul I vor fi publicate i n limba englez.
Art. 4. Pe pagina web a concursului i pe site-ul web al
instituiei de nvmnt superior vor fi publicate, cel mai trziu
n termen de 5 zile lucrtoare de la data-limit pentru nscrierea
la concurs, pentru fiecare dintre candidaii nscrii i cu
respectarea proteciei datelor cu caracter personal, n sensul
legii, urmtoarele:
a) curriculum vitae;
b) fia de verificare a ndeplinirii standardelor minimale.
Art. 5. (1) Concursurile au caracter deschis.
(2) La concurs pot participa persoanele care ndeplinesc
condiiile de nscriere la concurs, fr nicio discriminare, n
condiiile legii.
(3) Metodologia de concurs nu poate conine prevederi
discriminatorii privind candidaii n funcie de sex, origine etnic
sau social, cetenie, religie ori credin, dizabiliti, opinii
politice, condiie social sau economic.
(4) Metodologia de concurs nu poate face referire la vechime
i nu poate conine prevederi care s dezavantajeze candidaii
din afara instituiei sau din afara rii.
(5) Descrierea postului scos la concurs va fi fcut n termeni
cuprinztori, care corespund nevoilor reale ale instituiei de
nvmnt superior, avndu-se n vedere s nu se limiteze, n
mod artificial, numrul potenialilor candidai.
Art. 6. (1) Se consider a fi implicate n procedura de
concurs persoanele care:
a) particip n procesul de decizie referitor la numirea
comisiei de concurs;
b) sunt membri sau membri supleani ai comisiei de concurs;
c) sunt implicai n decizii de evaluare profesional sau
administrativ n cadrul concursului;
d) sunt implicai n soluionarea contestaiilor.
(2) Nu pot fi implicate n procedura de concurs persoane
care:
a) sunt soi, afini i rude pn la gradul al III-lea inclusiv cu
unul sau mai muli candidai;
b) sunt angajate n aceeai instituie cu un candidat care
deine o funcie de conducere i sunt subordonate ierarhic
candidatului;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

c) sunt asociate cu un candidat n societi comerciale n


care dein, fiecare, pri sociale care reprezint cel puin 10%
din capitalul societii comerciale;
d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la
care un candidat a avut calitatea de director de proiect, n ultimii
5 ani anteriori concursului;
e) beneficiaz ori au beneficiat n ultimii 5 ani anteriori
concursului de servicii sau foloase de orice natur din partea
unui candidat.
Art. 7. n situaia n care, n urma ctigrii unui concurs
de ctre un candidat, una sau mai multe persoane din instituia
de nvmnt superior urmeaz s se afle ntr-o situaie de
incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011,
numirea pe post i acordarea titlului universitar de ctre instituia
de nvmnt superior sau a gradului profesional de cercetaredezvoltare poate avea loc numai dup soluionarea
situaiei/situaiilor de incompatibilitate. Modalitatea de
soluionare a situaiei de incompatibilitate se comunic
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, n
termen de dou zile lucrtoare de la soluionare.
CAPITOLUL II
Concursul pentru ocuparea posturilor didactice
i de cercetare
Art. 8. Ocuparea posturilor didactice i de cercetare pe
perioad nedeterminat se realizeaz numai prin concurs
public, organizat de instituia de nvmnt superior n
conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a
metodologiei proprii i cu respectarea prevederilor Legii
nr. 1/2011.
Art. 9. (1) Instituiile de nvmnt superior pot s
organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de
cercetare numai dac acesta este declarat vacant.
(2) Un post se consider vacant dac este prevzut astfel n
statul de funcii, ntocmit anual, sau dac este vacantat pe
parcursul anului universitar.
(3) Postul se vacanteaz printr-una dintre urmtoarele
modaliti:
a) prin ncetarea contractului de munc, conform legii;
b) prin transferul persoanei care ocup postul pe un alt post
din cadrul aceleiai instituii de nvmnt superior, ca urmare
a ctigrii unui concurs.
(4) Posturile didactice i de cercetare nu pot fi scoase la
concurs prin transformarea unui post ocupat ntr-un post de rang
superior.
Art. 10. (1) Instituia de nvmnt superior poate s
organizeze concurs pentru ocuparea pe perioad nedeterminat
a unui post didactic sau de cercetare numai dup publicarea de
ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
a postului scos la concurs, n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a III-a.
(2) n vederea publicrii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a III-a, instituiile de nvmnt superior transmit
Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
urmtoarele documente:
a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs i
structura acestora, semnat i tampilat de rectorul instituiei
de nvmnt superior;

b) extrasul din statul de funcii care conine posturile scoase


la concurs, semnat de rector, decan i directorul de departament
sau conductorul colii doctorale;
c) n cazul posturilor didactice, declaraia pe propria
rspundere a rectorului instituiei de nvmnt superior care
atest c toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs
au n structur numai discipline din planurile de nvmnt ale
specializrilor/programelor de studii legal nfiinate, inclusiv ca
form de nvmnt i localitate de desfurare;
d) metodologia proprie.
(3) Transmiterea ctre Ministerului Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului a solicitrii n vederea publicrii n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, a postului scos la
concurs se realizeaz obligatoriu n primele 30 de zile
calendaristice de la nceperea fiecrui semestru al anului
universitar.
(4) Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
verific structura posturilor, n raport cu prevederile legale n
vigoare.
(5) Declanarea procedurilor de concurs poate fi demarat
doar dup publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
a III-a, a postului scos la concurs.
(6) Propunerea de organizare a concursului pentru un post
vacant se face de ctre directorul departamentului sau
conductorul colii doctorale n structura cruia se afl postul,
prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul
colii doctorale i de consiliul facultii.
(7) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs
este aprobat de decan i naintat consiliului de administraie
al instituiei de nvmnt superior n vederea aprobrii conform
art. 213 alin. (13) lit. c) din Legea nr. 1/2011.
Art. 11. (1) Condiiile pentru nscrierea la concursul pentru
ocuparea unei funcii didactice sunt cele prevzute de prezentul
articol.
(2) Pentru funcia de asistent universitar angajat pe perioad
nedeterminat sunt necesare cumulativ:
a) deinerea diplomei de doctor;
b) ndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor
didactice, specifice funciei didactice de asistent universitar
angajat pe perioad nedeterminat, prevzute de metodologia
proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a
universitilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011.
(3) Pentru funciile de lector universitar/ef de lucrri sunt
necesare cumulativ:
a) deinerea diplomei de doctor;
b) ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor
didactice, specifice funciei didactice de lector universitar/ef de
lucrri, prevzute de metodologia proprie. Aceste standarde
constituie criteriu de evaluare a universitilor conform art. 193
din Legea nr. 1/2011.
(4) Pentru funcia de confereniar universitar sunt necesare
cumulativ:
a) deinerea diplomei de doctor;
b) ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a
posturilor didactice, specifice funciei didactice de confereniar
universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 1/2011;
c) ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor
didactice, specifice funciei didactice de confereniar universitar,
prevzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie s

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


fie superioare sau egale standardelor minimale naionale
aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
(5) Pentru funcia de profesor universitar sunt necesare
cumulativ:
a) deinerea diplomei de doctor;
b) deinerea atestatului de abilitare sau a dreptului de a
conduce doctorate, obinut naintea intrrii n vigoare a Legii
nr. 1/2011;
c) ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a
posturilor didactice, specifice funciei didactice de profesor
universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 1/2011;
d) ndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor
didactice, specifice funciei didactice de profesor universitar,
prevzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie s
fie superioare sau egale standardelor minimale naionale
aprobate prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
(6) Pentru ocuparea posturilor din nvmntul superior
medical, cu excepia posturilor de la disciplinele care nu au
corespondent n reeaua Ministerului Sntii i cele de la
disciplinele preclinice, trebuie ndeplinite urmtoarele condiii,
suplimentar fa de cele prevzute la alin. (2)(5):
a) pentru asistent universitar angajat pe perioad
nedeterminat deinerea titlului de medic rezident sau a unui
titlu medical superior;
b) pentru ef de lucrri sau confereniar deinerea titlului
de medic specialist;
c) pentru profesor universitar deinerea titlului de medic
primar.
Art. 12. Pentru nscrierea la concursul pentru ocuparea
unei funcii de cercetare este necesar ndeplinirea condiiilor
prevzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului
de cercetare-dezvoltare i de Legea nr. 1/2011, astfel:
a) pentru posturile pe perioad nedeterminat, deinerea
diplomei de doctor, conform art. 294 alin. (1) din Legea
nr. 1/2011;
b) ndeplinirea standardelor minimale naionale de ocupare a
posturilor de cercetare, specifice funciei, prevzute de
metodologia proprie conform art. 1.
Art. 13. (1) n vederea nscrierii la concursul pentru
ocuparea unui post didactic i de cercetare candidatul
ntocmete un dosar care conine, cel puin, urmtoarele
documente:
a) cererea de nscriere la concurs, semnat de candidat,
care include o declaraie pe propria rspundere privind
veridicitatea informaiilor prezentate n dosar;
b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a
candidatului att din punct de vedere didactic, n cazul posturilor
didactice, ct i din punctul de vedere al activitilor de cercetare
tiinific; propunerea se redacteaz de ctre candidat, cuprinde
maximum 10 pagini i este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidailor.
c) curriculum vitae al candidatului n format tiprit i n format
electronic;
d) lista de lucrri ale candidatului n format tiprit i n format
electronic;

e) fia de verificare a ndeplinirii standardelor universitii de


prezentare la concurs, al crei format standard este prevzut de
metodologia proprie. Fia de verificare este completat i
semnat de ctre candidat;
f) documente referitoare la deinerea diplomei de doctor:
copia legalizat a diplomei de doctor i, n cazul n care diploma
de doctor original nu este recunoscut n Romnia, atestatul de
recunoatere sau echivalare a acesteia;
g) rezumatul, n limba romn i ntr-o limb de circulaie
internaional, a tezei de doctorat sau, dup caz, a tezei de
abilitare, pe maximum o pagin pentru fiecare limb;
h) declaraie pe propria rspundere a candidatului n care
indic situaiile de incompatibilitate prevzute de Legea
nr. 1/2011 n care s-ar afla n cazul ctigrii concursului sau
lipsa acestor situaii de incompatibilitate;
i) n cazul concursului pentru postul de profesor universitar,
copia legalizat a atestatului de abilitare;
j) n cazurile prevzute la art. 11 alin. (6), copii legalizate care
atest deinerea titlurilor medicale respective;
k) copii ale altor diplome care atest studiile candidatului;
l) copia crii de identitate sau, n cazul n care candidatul nu
are o carte de identitate, a paaportului sau a unui alt document
de identitate ntocmit ntr-un scop echivalent crii de identitate
ori paaportului;
m) n cazul n care candidatul i-a schimbat numele, copii de
pe documente care atest schimbarea numelui certificat de
cstorie sau dovada schimbrii numelui;
n) maximum 10 publicaii, brevete sau alte lucrri ale
candidatului, n format electronic, selecionate de acesta i
considerate a fi cele mai relevante pentru realizrile profesionale
proprii.
(2) Instituia de nvmnt superior va specifica
reglementrile care se aplic lucrrilor candidatului care nu sunt
disponibile n format electronic.
Art. 14. Curriculum vitae al candidatului trebuie s includ:
a) informaii despre studiile efectuate i diplomele obinute;
b) informaii despre experiena profesional i locurile de
munc relevante;
c) informaii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe
care le-a condus ca director de proiect i granturile obinute, n
cazul n care exist astfel de proiecte sau granturi, indicndu-se
pentru fiecare sursa de finanare, volumul finanrii i
principalele publicaii sau brevete rezultate;
d) informaii despre premii sau alte elemente de
recunoatere a contribuiilor tiinifice ale candidatului.
Art. 15. Lista complet de lucrri ale candidatului va fi
structurat astfel:
a) lista celor maximum 10 lucrri considerate de candidat a
fi cele mai relevante pentru realizrile profesionale proprii, care
sunt incluse n format electronic n dosar i care se pot regsi i
n celelalte categorii de lucrri prevzute de prezentul articol.
Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrrilor
va specifica care dintre lucrrile prezentate sunt realizate dup
dobndirea atestatului de abilitare;
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenie i alte titluri de proprietate industrial;
d) cri i capitole n cri;
e) articole/studii in extenso, publicate n reviste din fluxul
tiinific internaional principal;
f) publicaii in extenso, aprute n lucrri ale principalelor
conferine internaionale de specialitate;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

g) alte lucrri i contribuii tiinifice sau, dup caz, din


domeniul creaiei artistice.
Art. 16. (1) Candidaii la posturile de confereniar
universitar sau cercettor tiinific gradul II trebuie s includ n
dosarul de concurs cel puin 3 nume i adrese de contact ale
unor personaliti din domeniul respectiv, din ar sau din
strintate, exterioare instituiei de nvmnt superior al crei
post este scos la concurs, care au acceptat s elaboreze scrisori
de recomandare privitoare la calitile profesionale ale
candidatului.
(2) Candidaii la posturile de profesor universitar sau
cercettor tiinific gradul I trebuie s includ n dosarul de
concurs cel puin 3 nume i adrese de contact ale unor
personaliti din domeniul respectiv din strintate, din instituiile
de nvmnt superior i de cercetare din lista aprobat prin
ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011,
care au acceptat s elaboreze scrisori de recomandare
privitoare la calitile profesionale ale candidatului.
(3) n cazul domeniilor tiinifice cu specific romnesc,
scrisorile de recomandare pentru candidaii la posturile de
profesor universitar sau cercettor tiinific gradul I pot proveni
i din partea unor personaliti din domeniul respectiv din
Romnia, exterioare instituiei de nvmnt superior al crei
post este scos la concurs.
(4) Domeniile tiinifice cu specific romnesc sunt stabilite
prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului.
Art. 17. Dosarul de concurs este constituit de candidat i
se depune la adresa instituiei de nvmnt superior
specificat pe pagina web a concursului, direct sau prin
intermediul serviciilor potale ori de curierat care permit
confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis
membrilor comisiei de concurs ncepnd cu data nchiderii
procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai
trziu de 5 zile lucrtoare naintea desfurrii primei probe a
concursului.
Art. 18. ndeplinirea de ctre un candidat a condiiilor
legale de prezentare la concurs este certificat prin avizul
compartimentului juridic al instituiei de nvmnt superior, pe
baza verificrii informaiilor din fia de verificare prevzut la
art. 13 alin. (1) lit. e) i a altor documente necesare nscrierii la
concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de
ore de la emiterea sa, dar cu nu mai puin de 5 zile lucrtoare
naintea desfurrii primei probe a concursului.
Art. 19. Candidaii care ndeplinesc condiiile legale de
prezentare la concurs vor fi invitai de ctre instituia de
nvmnt superior la susinerea probelor de concurs.
Art. 20. Comisia de concurs evalueaz candidatul din
perspectiva urmtoarelor aspecte:
a) relevana i impactul rezultatelor tiinifice ale candidatului;
b) capacitatea candidatului de a ndruma studeni sau tineri
cercettori;
c) competenele didactice ale candidatului, pentru posturile
care prevd activiti didactice;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunotinele i
rezultatele sale ctre mediul economic sau social ori de a
populariza propriile rezultate tiinifice;
e) capacitatea candidatului de a lucra n echip i eficiena
colaborrilor tiinifice ale acestuia, n funcie de specificul
domeniului candidatului;

f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de


cercetare-dezvoltare;
g) experiena profesional a candidatului n alte instituii
dect instituia care a scos postul la concurs, n special
experiena n cadrul instituiilor de nvmnt superior i
cercetare din lista aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului, elaborat conform art. 216
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.
Art. 21. Competenele profesionale ale candidatului se
evalueaz de ctre comisia de concurs pe baza dosarului de
concurs i, adiional, printr-una sau mai multe probe de concurs,
incluznd prelegeri, susinerea unor cursuri ori altele asemenea,
conform metodologiei proprii. Pentru toate posturile pe perioad
nedeterminat, cel puin o prob de concurs este obligatoriu
reprezentat de o prelegere public de minimum 45 de minute
n care candidatul prezint cele mai semnificative rezultate
profesionale anterioare i planul de dezvoltare a carierei
universitare. Aceast prob conine n mod obligatoriu i o
sesiune de ntrebri din partea comisiei i a publicului. Instituia
de nvmnt superior anun pe pagina web a concursului
ziua, ora i locul desfurrii acestei probe, cu cel puin 5 zile
lucrtoare naintea desfurrii probei.
Art. 22. (1) Stabilirea componenei comisiei de concurs se
face dup publicarea anunului de scoatere la concurs a
postului, pentru fiecare post scos la concurs.
(2) Componena comisiei de concurs poate include membri
supleani.
(3) Consiliul departamentului sau al colii doctorale n
structura cruia se afl postul face propuneri pentru componena
nominal a comisiei de concurs.
(4) Componena comisiei de concurs este propus de
decanul facultii, pe baza propunerilor prevzute la alin. (3), i
este avizat de consiliul facultii.
(5) Componena nominal a comisiei de concurs nsoit de
avizul consiliului facultii este transmis senatului universitar i
supus aprobrii senatului universitar.
(6) n urma aprobrii de ctre senatul universitar, comisia de
concurs este numit prin decizie a rectorului.
(7) n termen de dou zile lucrtoare de la emiterea deciziei
rectorului decizia este transmis Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului, iar componena nominal a
comisiei de concurs este publicat pe pagina web a concursului.
n cazul posturilor de confereniar universitar, profesor
universitar, cercettor tiinific gradul II i cercettor tiinific
gradul I, componena comisiei este publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea a III-a. n cazul instituiilor de nvmnt
superior din sistemul de aprare, ordine public i securitate
naional, decizia rectorului este transmis i structurilor cu
atribuii n domeniu.
Art. 23. (1) Comisia de concurs este format din 5 membri,
incluznd preedintele acesteia, specialiti n domeniul postului
scos la concurs sau n domenii apropiate.
(2) n cazul indisponibilitii participrii unui membru la
lucrrile comisiei, membrul respectiv este nlocuit de membrul
supleant, numit dup aceeai procedur ca i membrii comisiei.
(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret
al membrilor. O decizie a comisiei este valid dac a ntrunit
votul a cel puin 3 membri ai comisiei.
(4) Lucrrile comisiei de concurs sunt conduse de
preedintele comisiei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara
instituiei de nvmnt superior, din ar sau din strintate. n
cazul instituiilor de nvmnt superior din strintate, acestea
sunt obligatoriu dintre cele incluse n lista aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului, elaborat
conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.
(6) Pentru ocuparea unui post de confereniar universitar,
profesor universitar, cercettor tiinific gradul I sau cercettor
tiinific gradul II, cel puin 3 membri ai comisiei trebuie s fie
din afara instituiei care organizeaz concursul, din ar sau din
strintate.
(7) Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu
excepia posturilor din domenii tiinifice cu specific romnesc
i a celor din sistemul de aprare, ordine public i securitate
naional, cel puin un membru al comisiei are un contract de
munc, la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a III-a, a scoaterii la concurs a postului, cu o instituie de
nvmnt superior i de cercetare din strintate, care este
inclus pe lista aprobat prin ordinul ministrului educaiei,
cercetrii, tineretului i sportului, elaborat conform art. 216
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.
(8) Membrii comisiei de concurs trebuie s aib un titlu
didactic sau de cercetare superior ori cel puin egal cu cel al
postului scos la concurs sau, pentru membrii din strintate, s
ndeplineasc standardele universitii corespunztoare postului
scos la concurs, prevzute la art. 1 alin. (2).
(9) n scopul exclusiv al participrii n comisia de concurs,
echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor
din strintate cu titlurile didactice ori de cercetare din ar se
face prin aprobarea de ctre senatul universitar a componenei
nominale a comisiei.
(10) Preedintele comisiei de concurs poate fi unul din
urmtorii, conform metodologiei proprii:
a) directorul departamentului sau conductorul colii
doctorale n care se regsete postul;
b) decanul sau prodecanul facultii n care se regsete
postul;
c) un membru al consiliului departamentului, respectiv
consiliului facultii, delegat n acest scop prin votul consiliului
respectiv.
Art. 24. (1) Concursurile se deruleaz n cel mult 45 de
zile de la ncheierea perioadei de nscriere.
(2) Concursul const n evaluarea activitii tiinifice i
calitilor didactice, pentru posturile cu component didactic,
ale candidailor.
(3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia
candidailor i nominalizeaz candidatul care a ntrunit cele mai
bune rezultate.
(4) Preedintele comisiei de concurs ntocmete un raport
asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate
de fiecare membru al comisiei de concurs i cu respectarea
ierarhiei candidailor decis de comisie.
(5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a
comisiei de concurs i este semnat de fiecare dintre membrii
comisiei de concurs i de ctre preedintele comisiei.
(6) Consiliul facultii analizeaz respectarea procedurilor
stabilite prin metodologia proprie a instituiei de nvmnt
superior i acord sau nu avizul su raportului asupra
concursului. Ierarhia candidailor stabilit de comisia de concurs
nu poate fi modificat de consiliul facultii.

(7) Senatul universitar analizeaz respectarea procedurilor


stabilite prin metodologia proprie a instituiei de nvmnt
superior i aprob sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia
candidailor stabilit de comisia de concurs nu poate fi
modificat de senatul universitar.
Art. 25. (1) Numirea pe post i acordarea titlului universitar
aferent de ctre instituia de nvmnt superior, n urma
aprobrii rezultatului concursului de ctre senatul universitar, se
face prin decizia rectorului, ncepnd cu semestrul urmtor
desfurrii concursului.
(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire i de
acordare a titlului universitar aferent de ctre instituia de
nvmnt superior mpreun cu raportul de concurs se trimite
de ctre instituia de nvmnt superior Ministerului Educaiei,
Cercetrii, Tineretului i Sportului i Consiliului Naional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare,
denumit n continuare CNATDCU, n termen de dou zile
lucrtoare de la emiterea deciziei de numire.
(3) Numirile pe posturile din instituiile de nvmnt superior
din sistemul de aprare, ordine public i securitate naional
se fac potrivit reglementrilor interne specifice, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 1/2011.
Art. 26. (1) Pentru posturile de cercetare se aplic
prevederile Legii nr. 319/2003, prin excepie de la prevederile
art. 23 alin. (1) i art. 24 alin. (1).
(2) n vederea desfurrii concursurilor pentru posturi de
cercetare din instituiile de nvmnt superior, atribuiile
prevzute de Legea nr. 319/2003 se ndeplinesc astfel:
a) cele prevzute pentru consiliul tiinific al unitii, de ctre
consiliul facultii;
b) cele prevzute pentru consiliul de administraie al
instituiei, de ctre senatul universitar;
c) cele prevzute pentru secretarul tiinific sau directorul
tiinific al unitii, de ctre directorul departamentului,
conductorul colii doctorale, decan sau prodecan, conform
metodologiei proprii.
Art. 27. n cazul n care postul scos la concurs nu a fost
ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea integral a
procedurii de concurs.
Art. 28. Rezultatul concursului se public pe pagina web
a concursului, n termen de dou zile lucrtoare de la finalizarea
concursului.
Art. 29. (1) Fiecare instituie de nvmnt superior
ntocmete anual, pn cel trziu la data de 1 septembrie, un
raport anual cu privire la organizarea, desfurarea i finalizarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice i de
cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului i CNATDCU.
(2) Instituiile de nvmnt superior din sistemul de aprare,
ordine public i securitate naional trimit raportul anual cu
privire la organizarea, desfurarea i finalizarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice i de cercetare i
ministerului sau organului de stat cu atribuii n domeniu.
Art. 30. Prin excepie de la prevederile art. 10 alin. (3),
pentru anul universitar 20102011, transmiterea ctre
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului a
solicitrii n vederea publicrii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizeaz
obligatoriu pn la 30 mai 2011.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE
privind transmiterea unor drumuri forestiere i a terenurilor aferente acestora
din domeniul public al statului i din administrarea Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva
n domeniul public al unor uniti administrativ-teritoriale din judeul Vrancea
i n administrarea consiliilor locale ale acestora
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere din domeniul public al statului i din administrarea Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al unor
uniti administrativ-teritoriale i n administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) i art. 12 alin. (1) i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1. Se aprob transmiterea drumurilor forestiere, avnd
datele de identificare prevzute n anexa nr. 1, din domeniul
public al statului i din administrarea Regiei Naionale a
Pdurilor Romsilva n domeniul public al unor uniti
administrativ-teritoriale din judeul Vrancea i n administrarea
consiliilor locale ale acestora.
Art. 2. (1) Se aprob transmiterea terenurilor aferente
drumurilor forestiere prevzute la art. 1, avnd datele de
identificare prevzute n anexa nr. 2, din domeniul public al
statului i din administrarea Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva n domeniul public al unor uniti administrativ-

teritoriale din judeul Vrancea i n administrarea consiliilor locale


ale acestora, n condiiile legii.
(2) Pentru terenurile forestiere menionate la alin. (1),
consiliile locale asigur respectarea regimului silvic, fiind
interzis schimbarea categoriei de folosin silvic i a
destinaiei acestor terenuri.
Art. 3. Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevzute
la art. 1 i a terenurilor aferente acestora prevzute la art. 2 se va
face pe baz de protocol ncheiat ntre prile interesate, n termen
de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri.
Art. 4. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta
hotrre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul administraiei i internelor,
Constantin-Traian Iga
Ministrul mediului i pdurilor,
Lszl Borbly
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 18 mai 2011.
Nr. 530.
ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Naionale
a Pdurilor Romsilva n domeniul public al unor uniti administrativ-teritoriale din judeul Vrancea
i n administrarea consiliilor locale ale acestora

Nr.
crt.

Denumirea drumului
auto forestier

Persoana juridic de
la care se transmite
drumul

Persoana juridic la
care se transmite
drumul

Numrul
de inventar
la Regia
Naional
a Pdurilor
Romsilva

10

Comuna
Chiojdeni,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Chiojdeni

102302

4745

6,5

Dumitreti

151D
parial

19689

Comuna
Chiojdeni,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Chiojdeni

102305

4748

1,0

Dumitreti

152D

1933

Drum auto
Statul romn,
forestier = 6,5 km din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva
Drum auto
forestier = 1 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Numrul
de inventar
la M.F.P.

Lungimea
km

Amplasament
Ocolul silvic

U.P.

U.A.

Valoarea
de
inventar
lei

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

10

Drum auto
forestier = 1 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Chiojdeni,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Chiojdeni

102329

4772

1,0

Dumitreti

151D
parial

47822

Drum forestier
Prul Srat

Statul romn, Comuna Cmpuri,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112140

5331

3,4

Soveja

264D

11606

Drum forestier
Vntorul Mic

Statul romn, Comuna Cmpuri,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112144

5335

2,0

Soveja

272D

31848

Drum forestier
Mirioara

Statul romn, Comuna Cmpuri,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112145

5336

4,9

Soveja

270D

146429

Drum forestier
Secu II Mirioara

Statul romn, Comuna Cmpuri,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112146

5337

2,0

Soveja

273D

159217

Drum forestier
Lrgua

Statul romn, din Comuna Cmpuri,


administrarea
n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112148

5339

7,2

Soveja

269D

76584

Drum forestier
Valea Babei

Statul romn, Comuna Cmpuri,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112149

5340

5,1

Soveja

274D

113822

10

Drum forestier
Vntorul Mare

Statul romn, Comuna Cmpuri,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112152

5343

6,0

Soveja

271D

36348

11

Drum forestier
Secu II

Statul romn, Comuna Cmpuri,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112153

5344

4,4

Soveja

268D1
parial

122651

12

Drum forestier
Crement

Statul romn, Comuna Cmpuri,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Cmpuri

112155

5346
parial

10,5

Soveja

265D
parial

1604

13

Drum forestier =
15,2 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102304

4747

15,2

Dumitreti

IV

152D
parial

298709

14

Drum forestier =
1 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102309

4752

1,0

Dumitreti

IV

150D

9211

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

10

15

Drum
forestier = 2 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102310

4753

2,0

Dumitreti

IV

154D

19515

Drum
Statul romn,
forestier = 4,3 km din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102311

4754

4,3

Dumitreti

IV

151D

41489

16

17

Drum
forestier = 2 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102319

4762

2,0

Dumitreti

126D

6100

18

Drum
forestier = 4 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102320

4763

4,0

Dumitreti

IV

153D

54129

19

Drum
forestier = 3 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102321

4764

3,0

Dumitreti

IV

152D

15191

Drum
Statul romn,
forestier = 4,8 km din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102362

4769

4,8

Dumitreti

IV

155D

104648

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102328

4771

2,0

Dumitreti

IV

154D

20325

Drum
Statul romn,
forestier = 5,2 km din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102331

4774

5,2

Dumitreti

IV

150D

8550

20

21

22

Drum
forestier = 2 km

23

Drum
forestier = 3 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Dumitreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Dumitreti

102333

4776

3,0

Dumitreti

IV

149D

32063

24

DAF Tihraia
Prelungire

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Fitioneti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Fitioneti

621295

148227

3,2

Panciu
Valea
Caregnei

I
III

223D
257D

778895

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

25

Drum Fitioneti
Statul romn,
Muunoaiele
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

10

Comuna
Fitioneti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Fitioneti

621286

5319

15,4

Panciu
Valea
Caregnei

III

258D

3312

26

Drum Tisa

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Fitioneti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Fitioneti

621287

5320

2,4

Panciu
Valea
Caregnei

III

137D

1337

27

Drum Valea Lung

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Fitioneti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Fitioneti

621288

5321

2,2

Panciu
Valea
Caregnei

III

138D

8178

28

DAF Rasca
Dealul Lung

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Gura Caliei,
n administrare
Consiliului Local
al Comunei
Gura Caliei

102338

5151

10,8

Dumitreti

II

289D,
292D

224424

29

DAF Rasca
Cujbele

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Gura Caliei,
n administrare
Consiliului Local
al Comunei
Gura Caliei

102339

5153

3,7

Dumitreti

II

290D,
291D

144783

30

DAF Milcov

Statul romn,
Comuna Mera,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei Mera
Romsilva

103303

5062
parial

4,0

Focani

II

137D
parial

65102

31

DAF Vulcneasa

Statul romn,
Comuna Mera,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei Mera
Romsilva

103306

5065
parial

2,0

Focani

II

138D
parial

1209

32

D.A.F Pr. Negru


Statul romn,
Comuna Nereju,
Obrie
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

103364

5280

5,0

Focani

III

82D

6301

33

D.A.F Spineti
Pr. Tincului

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

103365

5281

2,8

Focani

III

101D

2438

34

D.A.F Culmea
MaruluiBalcu

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110067

5282

4,5

Focani

III

96D,
97D

1338

35

D.A.F Palcau
Aflueni

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110068

5283

6,0

Focani

III

99D

4962

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

36

DAF Nereju
Lapos Palcau

37

10

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110069

5284

3,4

Focani

289D

68002

DAF Lapos
Aflueni

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110070

5285

5,0

Focani

283D

1562

38

DAF Zirna Mica


Obirsie
Prelungire

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

103379

5295

1,9

Focani

III

77D
parial

5460

39

DAF Pirliturii

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

103378

5294

1,0

Focani

n
afara
FF

n afara
FF

4595

DAF Milcov
Statul romn,
Comuna Nereju,
VetrilaPr. Boului din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110085

5300

5,7

Focani

III
I

80D
290D

55149

40

41

DAF Hirboca
Aflueni

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

103374

5290

5,0

Focani

III

81D,
98D

7374

42

DAF Versant
Lapos 1 + 2

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110076

5291

5,7

Focani

285D

4854

43

DAF Darabanu
1+2

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

103376

5292

4,4

Focani

III

100D,
102D,
103D

11826

44

DAF Zirna Mica

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110071

5286

7,8

Focani

III

77D
parial

3648

45

DAF Lapos Palcau

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110081

5296

3,0

Focani

284D

5032

46

DAF Pr. Negru


Pr. Giurgiu

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110082

5297

7,7

Focani

III

76D

19235

47

DAF Palcau
Pr. Negru

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110084

5299

9,5

Focani

76D

86914

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

48

Drum forestier
Valea Boului

49

10

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110099

5338

14,9

Focani

281D,
282D

58172

DAF Pr. Galben


Statul romn,
Comuna Nereju,
Intarcatoarea
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110086

5301

3,9

Focani

III

85D

4293

Statul romn,
Comuna Nereju,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Nereju
Romsilva

110087

5302

7,5

Focani

III

78D,
79D

4668

50

DAF Zirna Mare

51

DAF Balosu
Zbala

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10028

149818

15,0

Focani

II

62D,
69D

10231

52

DAF Cabalasu

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10030

149820

1,9

Focani

III

90D

1435

53

DAF Naruja
Tiia

Statul roman,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10032

149822

14,4

Focani

II
I

68D,
61D,
65D,
293D

4924

54

DAF BlosuPr.
Catelei

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10033

149823

4,0

Focani

II

67D

640

55

DAF Blosu
Piertosu

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrare
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10034

149824

10,8

Focani

II

63D,
64D,
66D

14951

56

DAF Bursucarie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti, n
administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10035

149825

3,7

Focani

II

70D,
72D,
73D

3389

57

DAF Zblua

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti, n
administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10036

149826

2,4

Focani

III

76D

927

58

DAF Cabalasu
Pietrosu

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti, n
administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10037

149827

3,6

Focani

III

94D

1081

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

10

59

DAF Soimarie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10038

149828

6,8

Focani

II

75D

9762

60

DAF Gorbnic
Prelungire

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10039

149829

12,8

Focani

279D,
292D,
294D,
295D

6149

61

DAF Muntisoarele

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10043

149830

4,3

Focani

II

71D

34943

62

DAF Soimarie
Obirsie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10044

149831

1,4

Focani

II

76D
parial

2876

63

DAF Prul
Rozelor

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10045

149832

2,5

Focani

II

76D
parial

3626

64

DAF Piscul Lung

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10046

149833

1,9

Focani

II

74D

5716

65

DAF Giurgiu
Cabalasu

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10047

149834

9,3

Focani

III

76D

5860

66

DAF Zabaluta
Beteringhe

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10048

149835

4,8

Focani

III

95D

3597

67

DAF Giurgiu
Aflueni

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

110072

5287

3,2

Focani

III

88D,

690

68

DAF Pr. Stnii

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

110088

5303

1,2

Focani

III

89D

513

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

10

69

DAF Hirboaca
Obrie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

110078

5293

3,2

Focani

III

84D1

272

70

DAF Hirboaca
Ramificaie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

110083

5298

0,8

Focani

III

84D2

2818

71

DAF Secatura
Prelungire

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

10049

149836

14,4

Focani

II
I

60D,
291D
parial

261990

72

DAF Giurgiuz
Obrie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

110073

5288

1,2

Focani

III

83D

807

73

DAF Obrie
Argintrie

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Nistoreti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Nistoreti

110090

5305

5,5

Focani

III

86D,
87D,
93D

1069

74

DAF ipu
Obrie

Statul romn,
Comuna Paltin,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei Paltin
Romsilva

110089

5304
parial

7,5

Focani

286D,
288D

2059

75

DAF Secatura
Prelungire

Statul romn,
Comuna Paltin,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei Paltin
Romsilva

10049

149836

2,0

Focani

291D
parial

261990

76

DA Dalhatas

Statul romn,
Comuna Puleti,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Puleti

1081349

5366

3,7

Soveja

II

235D1
parial

159637

77

DA Dalhatas
Prelungire

Statul romn,
Comuna Puleti,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Puleti

1081350

5367

0,8

Soveja

II

235D1
parial

72780

78

DA Pastaia

Statul romn,
Comuna Puleti,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Puleti

1081351

5368

4,0

Soveja

II

232D1

56080

79

DA Mioarele

Statul romn,
Comuna Puleti,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Puleti

1081356

5373

2,1

Soveja

II

236D1
parial

26260

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

80

DA Mioarele
sector I

81

10

Statul romn,
Comuna Puleti,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Puleti

1081354

5371

2,0

Soveja

II

236D1
parial

25082

DA Coza Axial

Statul romn,
Comuna Puleti,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Puleti

1081352

5369

12,9

Soveja

II

236D1
parial

158795

82

DA Alunu

Statul romn,
Comuna Puleti,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Puleti

1081353

5370

2,4

Soveja

II

236D1
parial

113743

83

DA Alunu
Obrie

Statul romn,
Comuna Puleti,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Puleti

1081355

5372

1,8

Soveja

II

231D1
parial

86525

84

DAF Secatura
Obrie

Statul romn, din


administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Poiana Cristei,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Poiana Cristei

104305

5155

2,0

Focani

IV

137D
parial

70827

85

DAF Valea Neagr

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Poiana Cristei,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Poiana Cristei

104315

5165

6,6

Focani

IV

137D
parial

48309

86

DAF Pacurea
Olaria 2,4 km

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Poiana Cristei,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Poiana Cristei

104317

148230

2,4

Focani

IV

75D,
80D

610762

87

DAF BircuTiritu

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Poiana
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Poiana Cristei

104311

5164

5,3

Focani

138D

1381346

88

Drum Repejoara

Statul romn,
Comuna Rcoasa
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621275

5308

8,82

Panciu
Valea
Caregnei

II

229D
parial

28471

89

Drum Prelungire
Repejoara

Statul romn, Comuna Rcoasa,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621276

5309

3,03

Panciu
Valea
Caregnei

II

229D
parial

3950

90

Drum Repejoara
Virlan

Statul romn, Comuna Rcoasa,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621277

5310

4,47

Panciu
Valea
Caregnei

II

229D
parial

50869

17

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

91

Drum Virlan

92

Drum Tiutea

93

10

Statul romn, Comuna Rcoasa,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621278

5311

2,48

Panciu Valea
Caregnei

II

229D
parial

14461

Statul romn, Comuna Rcoasa,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621279

5312

1,89

Panciu Valea
Caregnei

II

302D
parial

13573

Drum Ramificaie
Statul romn, Comuna Rcoasa,
Nicoara
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621280

5313

1,57

Panciu Valea
Caregnei

II

301D
parial

2282

94

Drum Tiutea
Nicoara

Statul romn, Comuna Rcoasa,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621281

5314

1,62

Panciu Valea
Caregnei

II

302D
parial

3042

95

Drum Nicoara

Statul romn, Comuna Rcoasa,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621282

5315

1,73

Panciu Valea
Caregnei

II

301D
parial

14339

96

Drum Limpejoara

Statul romn, Comuna Rcoasa,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621283

5316

4,30

Panciu Valea
Caregnei

II

300D
parial

3289

97

Drum Chioaru

Statul romn, Comuna Rcoasa,


din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Rcoasa

621293

5326

1,00

Panciu Valea
Caregnei

II

300D
parial

27

98

Drum forestier
Chiua Mare

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna Soveja,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Soveja

112156

5347
parial

4,70

Soveja

II

317D
parial

236823

99

DAF ipu Obrie

Statul romn,
Comuna Spulber,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor
al Comunei
Romsilva
Spulber

110089

5304
parial

2,30

Focani

287D

631

100

Drum Tiharia

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

621274

149895

6,0

Panciu Valea
Caregnei

223D

1052298

102318

4761

3,7

Dumitreti

125D

42140

101

Comuna
Stroane,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Stroane

Drum auto
Statul romn, din Comuna Slobozia
forestier = 3,7 km
administrarea
Bradului,
Regiei Naionale n administrarea
a Pdurilor
Consiliului Local
Romsilva
al Comunei
Slobozia Bradului

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

102

Drum Galaciuc

103

10

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081229

5226

4,1

Soveja

128D1

8068

Drum Gresu

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081230

5227

4,2

Soveja

430D4

104885

104

Drum Streiu

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081232

5228

4,6

Soveja

129D1

34672

105

Drum Lepsulet

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081233

5229

2,0

Soveja

119D2

34562

106

Drum Vulturu

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081234

5230

1,1

Soveja

120D2

41260

107

Drum Strmba

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081235

5231

4,1

Soveja

395D3
parial

202337

108

Drum Clabuc

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081236

5232

0,7

Soveja

123D2

23601

109

Drum Sagau

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081237

5233

3,4

Soveja

121D2
parial

31312

110

Drum Capusa

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081238

5234

4,4

Soveja

124D2

15508

111

Drum

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081239

5235

3,3

Soveja

394D3
parial

30968

112

Drum Pr. alb

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081240

5236

0,7

Soveja

394D3
parial

15949

113

Drum Ostog

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081241

5237

5,1

Soveja

629D6
parial

94670

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

114

Drum Babovici

115

10

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081242

5238

2,6

Soveja

628D6

36172

Drum

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081243

5239

8,5

Soveja

627D6

265900

116

Drum Soros

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081244

5240

5,0

Soveja

579D5

302479

117

Drum Gresu

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081245

5241

3,0

Soveja

432D4

196829

118

Drum Coasta
Putna

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081246

5242

13,4

Soveja

629D6
parial

37955

119

Drum Pr. Vulpii


(Salcia)

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081247

5243

1,5

Soveja

393D3

72559

120

Drum Strimba
Porcu

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081248

5244

1,7

Soveja

395D3
parial

18621

121

Drum Paltin
Horombat

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081249

5245

2,3

Soveja

397D3

124874

Drum Musatu Prel. Statul romn,


Comuna Tulnici,
Pr. Bisericii
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081250

5246

4,9

Soveja

578D5

17564

122

123

DA Pr. Bradului

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081336

5351

2,5

Soveja

II

124D4

27751

124

DA Zburatura

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081337

5352

2,0

Soveja

II

123D4

17904

125

DA Obria Putnei

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081338

5353

3,6

Soveja

II

120D4

73081

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

126

DA Pr. Alb Putna

127

10

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081339

5354

2,6

Soveja

II

121D4

15620

DA Bahneanu

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081358

5355

1,0

Soveja

II

119D4

66866

128

DA Lespezi

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081340

5356

5,2

Soveja

II

58D3

73051

129

DA Neteda

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081341

5357

3,0

Soveja

II

56D3

42786

130

DA Tiia Lespezi

Statul romn, din Comuna Tulnici,


administrarea
n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081343

5359

1,1

Soveja

II

186D2

15037

131

DA Tiia Mica

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081342

5358

1,2

Soveja

II

185D2
parial

16574

132

DA Tiia Sector V

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081344

5360

1,5

Soveja

II

185D2
parial

21491

133

DA Tiia Sector II

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081346

5362

3,8

Soveja

II

185D2
parial

54569

134

DA Tiia Mare

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081359

5361

5,8

Soveja

II

183D2

36393

135

DA Pr. Porcului
Putna

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081345

5363

1,8

Soveja

II

122D4

29372

136

DA Carhagau
Obrie

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081347

5364

6,1

Soveja

II

234D1

205949

137

DA Canele
Jgheaburi

Statul romn,
Comuna Tulnici,
din administrarea n administrarea
Regiei Naionale Consiliului Local
a Pdurilor al Comunei Tulnici
Romsilva

1081348

5365

1,1

Soveja

II

233D1

33726

21

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

10

138

DAF Oreavu

Statul romn,
din administrarea
Regiei Naionale
a Pdurilor
Romsilva

Comuna
Urecheti,
n administrarea
Consiliului Local
al Comunei
Urecheti

102341

5152
parial

1,5

Dumitreti

VI

184D
parial

335

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului i din administrarea
Regiei Naionale a Pdurilor Romsilva n domeniul public al unor comune din judeul Vrancea
i n administrarea consiliilor locale ale acestora

Nr.
crt.

Amplasamentul
terenului

Persoana juridic
de la care se transmite terenul

Persoana juridic
la care se transmite terenul

Localizarea terenului
n cadastrul forestier

Suprafaa
ha

Nr.
de inventar
M.F.P.

Comuna Chiojdeni,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Chiojdeni

UP I, ua 151D
O.S. Dumitreti

3,9

1364
parial

CHIOJDENI
1

Comuna Chiojdeni,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

CMPURI
2

Comuna Cmpuri,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Cmpuri,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Cmpuri

UP I, ua 264D
O.S. Soveja

1,1

1364
parial

Comuna Cmpuri,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Cmpuri,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Cmpuri

UP I, ua 270D
O.S. Soveja

1,6

1364
parial

Comuna Cmpuri,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Cmpuri,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Cmpuri

UP I, ua 269D
O.S. Soveja

1,0

1364
parial

Comuna Cmpuri,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Cmpuri,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Cmpuri

UP I, ua 274D
O.S. Soveja

1,0

1364
parial

Comuna Cmpuri,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Cmpuri,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Cmpuri

UP I, ua 268D parial
O.S. Soveja

2,5

1364
parial

Comuna Cmpuri,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Cmpuri,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Cmpuri

UP I, ua 265D parial
O.S. Soveja

1,8

1364
parial

DUMITRETI
8

Comuna Dumitreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Dumitreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Dumitreti

UP IV, ua 152D
parial
O.S. Dumitreti

9,1

1364
parial

Comuna Dumitreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Dumitreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Dumitreti

UP IV, ua 151D
O.S. Dumitreti

2,6

1364
parial

10

Comuna Dumitreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Dumitreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Dumitreti

UP V, ua 126D
O.S. Dumitreti

1,3

1364
parial

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

11

Comuna Dumitreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Dumitreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Dumitreti

UP IV, ua 154D
O.S. Dumitreti

1,2

1364
parial

FITIONETI
12

Comuna Fitioneti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Fitioneti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Fitioneti

UP I, ua 223D;
UP III, ua 257D
O.S. Panciu
Valea Caregnei

1,9

1364
parial

13

Comuna Fitioneti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Fitioneti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Fitioneti

UP III, ua 258D
O.S. Panciu
Valea Caregnei

6,4

1364
parial

14

Comuna Fitioneti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Fitioneti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Fitioneti

UP III, ua 137D
O.S. Panciu
Valea Caregnei

1,0

1364
parial

15

Comuna Fitioneti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Fitioneti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Fitioneti

UP III, ua 138D
O.S. Panciu
Valea Caregnei

1,3

1364
parial

GURA CALIEI
16

Comuna Gura Caliei,


judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Gura Caliei,


n administrarea Consiliului
Local al Comunei Gura Caliei

UP II, ua 289D,
292D
O.S. Dumitreti

6,5

1364
parial

17

Comuna Gura Caliei,


judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Gura Caliei,


n administrarea Consiliului
Local al Comunei Gura Caliei

UP II, ua 290D,
291D
O.S. Dumitreti

2,2

1364
parial

MERA
18

Comuna Mera, judeul


Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Mera,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Mera

UP II, ua 137D
parial
O.S. Focani

2,4

1364
parial

19

Comuna Mera, judeul


Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Mera,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Mera

UP II, ua 138D
parial
O.S. Focani

1,2

1364
parial

NEREJU
20

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 82D
O.S. Focani

3,24

1364
parial

21

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 101D
O.S. Focani

2,2

1364
parial

22

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 96D, 97D


O.S. Focani

2,6

1364
parial

23

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 99D
O.S. Focani

4,0

1364
parial

24

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP I, ua 289D
O.S. Focani

3,4

1364
parial

25

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP I, ua 283D
O.S. Focani

5,0

1364
parial

26

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 77D parial


O.S. Focani

1,4

1364
parial

23

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

27

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 80D;
UP I, ua 290D
O.S. Focani

3,4

1364
parial

28

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 81D, 98D


O.S. Focani

3,0

1364
parial

29

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP I, ua 285D
O.S. Focani

5,7

1364
parial

30

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua
100D,102D, 103D
O.S. Focani

2,8

1364
parial

31

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 77D parial


O.S. Focani

6,7

1364
parial

32

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP I, ua 284D
O.S. Focani

3,0

1364
parial

33

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 76D parial


O.S. Focani

7,4

1364
parial

34

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP I, ua 76D parial
O.S. Focani

9,5

1364
parial

35

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP I, ua 281D, 282D
O.S. Focani

12,5

1364
parial

36

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 85D
O.S. Focani

3,1

1364
parial

37

Comuna Nereju,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nereju,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nereju

UP III, ua 78D,79D
O.S. Focani

6,6

1364
parial

NISTORETI
38

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 62D, 69D


O.S. Focani

10,8

1364
parial

39

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 90D
O.S. Focani

1,2

1364
parial

40

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP I, ua 293D; UP
II, ua 68D, 61D, 65D
O.S. Focani

10,5

1364
parial

41

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 67D
O.S. Focani

2,4

1364
parial

42

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 63D, 64D,


66D
O.S. Focani

12,0

1364
parial

43

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua
70D, 72D, 73D
O.S. Focani

2,3

1364
parial

44

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 76D
O.S. Focani

2,4

1364
parial

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

45

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 94D
O.S. Focani

1,1

1364
parial

46

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 75D
O.S. Focani

4,0

1364
parial

47

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP I, ua 279D,
292D, 294D, 295D
O.S. Focani

8,3

1364
parial

48

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 71D
O.S. Focani

2,6

1364
parial

49

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 76D parial


O.S. Focani

0,4

1364
parial

50

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 76D parial


O.S. Focani

0,8

1364
parial

51

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 74D
O.S. Focani

1,1

1364
parial

52

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 76D
O.S. Focani

9,3

1364
parial

53

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 95D
O.S. Focani

2,7

1364
parial

54

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 88D
O.S. Focani

1,9

1364
parial

55

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 89D
O.S. Focani

0,7

1364
parial

56

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 84D1
O.S. Focani

3,4

1364
parial

57

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 84D2
O.S. Focani

0,6

1364
parial

58

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP II, ua 60D;
UP I, ua 291 parial
O.S. Focani

11,5

1364
parial

59

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 83D
O.S. Focani

1,0

1364
parial

60

Comuna Nistoreti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Nistoreti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Nistoreti

UP III, ua 86D, 87D,


93D
O.S. Focani

4,6

1364
parial

UP I, ua 286D, 288D
O.S. Focani

7,5

1364
parial

PALTIN
61

Comuna Paltin,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Paltin,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Paltin

25

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

62

Comuna Paltin, judeul


Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Paltin,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Paltin

UP I, ua 291D parial
O.S. Focani

1,6

1364
parial

PULETI
63

Comuna Puleti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Puleti

UP II, ua 235D1
parial
O.S. Soveja

2,3

1364
parial

64

Comuna Puleti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Puleti

UP II, ua 235D1
parial
O.S. Soveja

0,5

1364
parial

65

Comuna Puleti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Puleti

UP II, ua 232D1
O.S. Soveja

2,9

1364
parial

66

Comuna Puleti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Puleti

UP II, ua 236D1
parial
O.S. Soveja

0,9

1364
parial

67

Comuna Puleti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Puleti

UP II, ua 236D1
parial
O.S. Soveja

0,8

1364
parial

68

Comuna Puleti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Puleti

UP II, ua 236D1
parial
O.S. Soveja

5,2

1364
parial

69

Comuna Puleti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Puleti

UP II, ua 231D1
parial
O.S. Soveja

1,5

1364
parial

70

Comuna Puleti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Puleti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Puleti

UP II, ua 231D1
parial
O.S. Soveja

1,2

1364
parial

POIANA CRISTEI
71

Comuna Poiana
Cristei, judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Poiana Cristei,


n administrarea Consiliului
Local al Comunei Poiana Cristei

UP IV, ua 137D
parial
O.S. Focani

1,2

1364
parial

72

Comuna Poiana
Cristei, judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Poiana Cristei,


n administrarea Consiliului
Local al Comunei Poiana Cristei

UP IV, ua 137D
parial
O.S. Focani

1,8

1364
parial

73

Comuna Poiana
Cristei, judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Poiana Cristei,


UP IV, ua 75D, 80D
n administrarea Consiliului
O.S. Focani
Local al Comunei Poiana Cristei

1,0

1364
parial

74

Comuna Poiana
Cristei, judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Poiana Cristei,


n administrarea Consiliului
Local al Comunei Poiana Cristei

UP V, ua 138D
O.S. Focani

2,1

1364
parial

UP II, ua 229D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

4,36

1364
parial

RCOASA
75

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Rcoasa

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

76

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Rcoasa

UP II, ua 229D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

1,5

1364
parial

77

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Rcoasa

UP II, ua 229D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

2,21

1364
parial

78

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Rcoasa

UP II, ua 229D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

1,23

1364
parial

79

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Rcoasa

UP II, ua 302D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

0,86

1364
parial

80

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Rcoasa

UP II, ua 302D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

0,74

1364
parial

81

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Rcoasa

UP II, ua 301D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

0,73

1364
parial

82

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Rcoasa

UP II, ua 300D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

2,2

1364
parial

83

Comuna Rcoasa,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Rcoasa, n
administrarea Consiliului Local
al Comunei Rcoasa

UP II, ua 300D
parial
O.S. Panciu
Valea Caregnei

0,6

1364
parial

UP I, ua 287D
O.S. Focani

2,3

1364
parial

UP I, ua 223D
O.S. Panciu
Valea Caregnei

3,6

1364
parial

SPULBER
84

Comuna Spulber,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Spulber,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Spulber
STROANE

85

Comuna Stroane,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Stroane,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Stroane
TULNICI

86

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 430D4
O.S. Soveja

2,7

1364
parial

87

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 129D1
O.S. Soveja

3,2

1364
parial

88

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 119D2
O.S. Soveja

1,2

1364
parial

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


0

89

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 120D2
O.S. Soveja

0,8

1364
parial

90

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 395D3
parial
O.S. Soveja

2,6

1364
parial

91

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 132D2
O.S. Soveja

0,4

1364
parial

92

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 121D2
parial
O.S. Soveja

2,0

1364
parial

93

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 121D2
parial
O.S. Soveja

1,4

1364
parial

94

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 124D2
O.S. Soveja

2,8

1364
parial

95

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 394D3
parial
O.S. Soveja

1,7

1364
parial

96

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 394D3
parial
O.S. Soveja

0,4

1364
parial

97

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 629D6
parial
O.S. Soveja

2,9

1364
parial

98

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 628D6
O.S. Soveja

1,5

1364
parial

99

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 627D6
O.S. Soveja

5,0

1364
parial

100

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 579D5
O.S. Soveja

2,9

1364
parial

101

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 432D4
O.S. Soveja

1,2

1364
parial

102

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 629D6
parial
O.S. Soveja

7,8

1364
parial

103

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 393D3
O.S. Soveja

0,8

1364
parial

104

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 395D3
parial
O.S. Soveja

1,1

1364
parial

105

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 397D3
O.S. Soveja

1,3

1364
parial

106

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP I, ua 578D5
O.S. Soveja

3,9

1364
parial

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

107

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 124D4
O.S. Soveja

1,3

1364
parial

108

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 123D4
O.S. Soveja

1,0

1364
parial

109

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 120D4
O.S. Soveja

2,1

1364
parial

110

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 121D4
O.S. Soveja

1,6

1364
parial

111

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 119D4
O.S. Soveja

0,6

1364
parial

112

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 58D3
O.S. Soveja

3,2

1364
parial

113

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 56D3
O.S. Soveja

1,8

1364
parial

114

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 186D2
O.S. Soveja

0,7

1364
parial

115

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 185D
parial
O.S. Soveja

0,7

1364
parial

116

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 185D2
parial
O.S. Soveja

0,9

1364
parial

117

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 183D2
O.S. Soveja

3,1

1364
parial

118

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 185D2
parial
O.S. Soveja

2,3

1364
parial

119

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 183D2
O.S. Soveja

1,1

1364
parial

120

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 234D1
O.S. Soveja

3,0

1364
parial

121

Comuna Tulnici,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Tulnici,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 233D1
O.S. Soveja

0,5

1364
parial

UP VI, ua 184D
parial
O.S. Dumitreti

0,9

1364
parial

URECHETI
122

Comuna Urecheti,
judeul Vrancea

Statul romn, din administrarea


Regiei Naionale a Pdurilor
Romsilva

Comuna Urecheti,
n administrarea Consiliului
Local al Comunei Urecheti

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011

29

L I S TA
asociaiilor i fundaiilor crora li s-au acordat subvenii de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, n anul 2010,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenii asociaiilor
i fundaiilor romne cu personalitate juridic, care nfiineaz i administreaz
uniti de asisten social
Nr.
crt.

Denumirea asociaiei/fundaiei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Asociaia Filantropia Ortodox Alba Iulia, judeul Alba


Asociaia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, judeul Alba
Asociaia Caritas Arhidieceza Romano-Catolic Alba Iulia, judeul Alba
Asociaia Viitorul Copiilor Santana, Arad, judeul Arad
Fundaia Umanitar de Orientare i Integrare Social HAND ROM, judeul Arge
Asociaia Cretin de Caritate, Misiune i Ajutor Olanda Romnia BETANIA, judeul Bacu
Asociaia Copii n snul familiei, judeul Bacu
Asociaia Sf. Fa a Domnului Nostru Isus Cristos, judeul Bacu
Asociaia de sprijin a copiilor handicapai neuromotor Bacu, judeul Bacu
Asociaia Trust Orfelinat Ungureni, judeul Bacu
Casa de Copii Sf. Maria Ajutorul Cretinilor, judeul Bacu
Fundaia VICTORINE LE DIEU, judeul Bacu
Fundaia de Sprijin Comunitar, judeul Bacu
Fundaia pentru Educaie, Dezvoltare i Sprijin Comunitar Constantin Brncoveanu, judeul Bacu
Asociaia Aciunea Felix, judeul Bihor
Asociaia Caritas Catolic Oradea, judeul Bihor
Asociaia RAMILUCK, judeul Bihor
Fundaia Agape, judeul Bihor
Fundaia Bet Hanan Casa ndurrii, judeul Bihor
Fundaia Copiii Dragostei Aled, judeul Bihor
Fundaia Filadelfia NOOM, judeul Bihor
Fundaia Ruhama, judeul Bihor
Fundaia Umanitar Salem, judeul Bihor
Societatea de Scleroz Multipl din Romnia, judeul Bihor
Fundaia Hand of Help, judeul Botoani
Asociaia Filantropic Medical Cretin Christiana, judeul Braov
Asociaia Romanian American Mental Health Alliance RAMHA, judeul Braov
Fundaia Agapedia Romnia, judeul Braov
Fundaia Hospice Casa Speranei, judeul Braov
Asociaia de Binefacere Diaconia, judeul Brila
Asociaia Naional Mutual Romnia Frana LOUIS PASTEUR, judeul Brila
Asociaia Sperana pentru Copii i Aduli cu Handicap Psihic, judeul Brila
Asociaia SOS Satele Copiilor Romnia, municipiul Bucureti
Asociaia ARCA Forumul Romn pentru Refugiai i Migrani, municipiul Bucureti
Asociaia Sprijinirea Integrrii Sociale, municipiul Bucureti
Asociaia Alternativa 2003, municipiul Bucureti
Asociaia Ana i Copiii, municipiul Bucureti

38

Asociaia Centrul de Studii i Programe pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale Comunitare ASCENDENT,
municipiul Bucureti

39 Asociaia de Sprijin a Copiilor Handicapai Fizic Romnia, municipiul Bucureti


40 Asociaia Handicapailor Somatici din Romnia, municipiul Bucureti
41 Asociaia Romn AntiSIDA (ARAS), municipiul Bucureti

Suma primit
lei

66.752,42
501.629,45
2.509.282,62
29.750,00
82.694,00
162.360,00
36.000,00
170.044,00
63.081,82
36.000,00
126.000,00
89.250,00
344.211,74
163.020,00
354.094,95
157.421,96
57.600,00
68.622,00
83.704,08
32.506,14
88.699,02
305.727,49
21.572,62
10.500,00
210.000,00
119.111,00
39.644,00
103.200,00
34.453,00
118.294,12
27.600,00
31.438,00
647.421,00
57.109,00
123.000,00
56.599,05
71.460,00
91.500,00
22.914,00
82.740,00
382.347,90

30
Nr.
crt.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


Denumirea asociaiei/fundaiei

Asociaia Samusocial din Romnia, municipiul Bucureti


Asociaia Sfnta Ana, municipiul Bucureti
Asociaia Sfntul Stelian, municipiul Bucureti
Fundaia Viitor pentru copiii Romniei, municipiul Bucureti
Fundaia Copii n Dificultate, municipiul Bucureti
Fundaia Crucea Alb-Galben Romnia, municipiul Bucureti
Fundaia Estuar, municipiul Bucureti
Fundaia FARA Romnia, municipiul Bucureti
Fundaia Filantropic Metropolis, municipiul Bucureti
Fundaia Joyo Bucureti, municipiul Bucureti
Fundaia pentru o Via mai Bun, municipiul Bucureti
Fundaia Sfnta Macrina ARMS, municipiul Bucureti
Fundaia Sfntul Dimitrie, municipiul Bucureti
Fundaia Umanitar Health Aid Romnia, municipiul Bucureti
Fundaia Via i Lumin, municipiul Bucureti
Organizaia pentru copii i aduli cu nevoi speciale TREBUIE, municipiul Bucureti
Asociaia 1 IUNIE 2001, judeul Buzu
Fundaia pentru Copii Sfntul Sava de la Buzu, judeul Buzu
Asociaia de Binefacere PRO VITAM, judeul Cara-Severin
Asociaia Pulsul Vieii Chesau, judeul Cluj
Asociaia de Caritate Proiect Theodora, judeul Cluj
Fundaia Cretin DIAKONIA, judeul Cluj
Fundaia Romn pentru Copii, Comunitate i Familie, judeul Cluj
Asociaia Serviciul de Ajutor Maltez n Romnia, judeul Cluj
Societatea de Caritate BLYTHSWOOD Serviciul Social DANIEL, judeul Cluj
Societatea Romn de Cancer, judeul Cluj
Asociaia PROVITA TRGOVITE 2003, judeul Dmbovia
Fundaia Crucea Alb-Galben, filiala Trgovite, judeul Dmbovia
Fundaia Bambini in Emergenza, judeul Giurgiu
Fundaia S.O.S. Copiii Gorjului, judeul Gorj
Asociaia Samaritanilor, judeul Harghita
Fundaia CJD DOMUS, judeul Harghita
Fundaia Lokodi Ifjusagi Alapitvanz LIA, judeul Harghita
Fundaia Sfntul Francisc, judeul Hunedoara
Asociaia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale, judeul Iai
Centrul Diecezan Caritas Iai, judeul Iai
Congregaia Fiicelor Sf. Maria a Divinei Providene, judeul Iai
Fundaia Alturi de voi Romnia, judeul Iai
Fundaia Solidaritate i Speran Iai, judeul Iai
Fundaia Star of Hope, judeul Iai
Fundaia de Cultur i tiin Daco-Romnia, judeul Iai
Fundaia Leonardo Murialdo, judeul Ilfov
Fundaia Motivation Romnia, judeul Ilfov
Asociaia Familiilor i Familiilor Mari Marianum, judeul Mure
Fundaia Alpha Transilvan, judeul Mure
Fundaia Mini Dibace, judeul Mure
Fundaia Bonus Pastor, judeul Mure
Asociaia Pro Christo et Ecclesia filiala Trgu Mure, judeul Mure
Fundaia de Dezvoltare Local Sperana, judeul Neam

Suma primit
lei

94.908,12
39.750,00
191.142,00
103.486,00
145.719,56
167.946,00
158.000,52
50.264,00
98.700,00
77.400,00
10.950,00
184.632,00
48.600,00
72.851,06
448.200,00
126.013,00
169.079,00
105.000,00
217.024,00
96.600,00
270.000,00
937.800,00
204.750,00
305.002,00
36.000,00
60.000,00
155.932,00
139.080,00
56.000,00
22.680,00
87.750,00
120.000,00
74.796,04
788.920,50
84.000,00
512.569,00
151.848,00
144.675,00
133.707,00
100.600,00
19.260,00
56.815,55
78.240,00
10.624,00
46.560,00
52.350,00
57.991,00
52.050,00
29.431,89

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 371/26.V.2011


Nr.
crt.

Denumirea asociaiei/fundaiei

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Asociaia LARCOBALENO (Curcubeu), judeul Olt


Organizaia CARITAS Satu Mare, judeul Satu Mare
Asociaia BETHESDA JEBUC, judeul Slaj
Fundaia PRADER WILLI din Romnia, judeul Slaj
Fundaia ACAS, judeul Slaj
Fundaia Umanitar AGAPE, judeul Slaj
Fundaia RAINBOW, judeul Slaj
Asociaia DIAKONISCHES WERK a Credincioilor Bisericii Evanghelice C.A. din Romnia, judeul Sibiu
Asociaia Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din Romnia, judeul Sibiu
Asociaia A.R.A.P.A.M.E.S.U. Sibiu, judeul Sibiu
Asociaia Cretin Buna Vestire, judeul Sibiu
Asociaia Evanghelic de Diaconie Media, judeul Sibiu
Asociaia Medical Cretin LUKAS SPITAL LASLEA, judeul Sibiu
Asociaia Nevztorilor din Romnia Filiala Judeean Sibiu, judeul Sibiu
Asociaia Sfntul Nicolae a Bisericii Ortodoxe Romne Valea Aurie, judeul Sibiu
Asociaia Crucea Albastr din Romnia C.A.R.O., judeul Sibiu
Asociaia Umanitar DARE TO CARE, judeul Sibiu
Fundaia Lumina Casa de Copii Orfani, judeul Sibiu
Fundaia Un Copil, O Speran UCOS Romnia, judeul Sibiu
Fundaia B&B Adept Agnita, judeul Sibiu
Fundaia Consoriul pentru Dezvoltare Local Sibiu, judeul Sibiu
Fundaia Logomedica, judeul Sibiu
Fundaia pentru Educaie Eco Social KINDERBAUERNHOF, judeul Sibiu
Fundaia SION Internaional Romnia, judeul Sibiu
Fundaia TABITA, judeul Sibiu
Asociaia pentru Promovarea Femeilor din Romnia A.P.F.R. Timioara, judeul Timi
Federaia Caritas a Diecezei Timioara, judeul Timi
KINDERZUKUNFT Fundaia Rudolf Walter Filiala din Timioara, judeul Timi
Fundaia Serviciilor Sociale Bethany, judeul Timi
Uniunea Adam-Muller Guttenbrnn, judeul Timi
Asociaia SANMED, Rmnicu Vlcea, judeul Vlcea
Fundaia Inim pentru Inim, judeul Vlcea
Fundaia Pater Pio, judeul Vlcea
Asociaia Cretin de Misiune i Ajutoare Betania Brlad, judeul Vaslui
Asociaia de recuperare FITOMED, judeul Vaslui
Asociaia Myosotis Romnia, Brlad, judeul Vaslui
Asociaia Sperana Andradei, judeul Vrancea

31
Suma primit
lei

13.416,00
970.642,37
43.399,44
47.400,00
34.491,00
65.657,07
84.860,64
122.587,08
291.998,88
16.258,80
52.920,00
165.600,00
85.596,00
14.800,00
48.300,00
96.170,00
23.851,00
86.999,40
63.963,84
102.999,96
64.600,00
34.999,20
63.000,00
11.017,50
32.999,88
26.008,00
228.451,00
281.880,00
146.690,00
424.300,00
48.996,00
96.288,36
53.964,00
56.744,00
36.825,00
25.620,00
40.353,44
19.279.700,48

ABONAMENTE LA PUBLICAIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC


Preuri pentru anul 2011
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) lei

Numr
de apariii
anuale

Denumirea publicaiei

12 luni

3 luni

1 lun

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiar

144

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

245

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

370

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

5.270

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

300

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

35

540

8.

Colecia Legislaia Romniei

450

9.

Colecia Hotrri ale Guvernului Romniei

12

750

50
120
70

NOT:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplic i se achiziioneaz pe baz de comand.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E N F O R M AT E L E C T R O N I C
Preuri pentru anul 2011
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 pri ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte pri ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

Online/
Monopost

Reea
5

Reea
25

Reea
100

Reea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecia Monitorul Oficial n format electronic PDF, oricare dintre prile acestuia

50 lei/an

Preurile sunt exprimate n lei i conin TVA.


Mai multe informaii putei gsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde putei aplica online comanda.
Gabriel S. Popa

Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.


Locatia: Bucuresti

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 371/26.V.2011 conine 32 de pagini.

Preul: 6,40 lei

&JUYDGY|523326]
ISSN 14534495

S-ar putea să vă placă și