Sunteți pe pagina 1din 17
PROIECTANT GENERAL REABILITAREA SI DEZVOLTAREA TURISTICA, S.CPROGANEX 2005 SRE IASI ‘A MONUMENTULUL ISTORIC 3-22 -2126- 2008 ANSAMBLUL BISERICI ,SFANTUL GHEORGHE” TEL / FAX -0532/ 430.897 STRADA - VICTORIEL, NR I MUNICIPIUL- BOTOSANI, JUD.- BOTOSANI PR. NR. 1502013, FAZA-P.TAL+DE, VOL-I-D 3.1) Rolul si scopul Caietelor de sarcini 3.2) Tipuri de Caiete de sarcini 3.2.a) Destinatia Caietelor de sarcini E) Programul de intretinere si comportare in timp a cladiri E.Al - Arhitectura. E.CI.1- Instalatii termice, E.C2.1- Instalatii sanitare, E, - Instalatii electrice. ” PROIECTANT GENERAL REABILITAREA SI DEZVOLTAREA TURISTICA, S.C.PROGANEX 2005 SRL IASI A. MONUMENTULUL ISTORIC 3-22-2126 2005 ANSAMBLUL BISERICI ,SPANTUL GHEORGHE" ‘TEL/ FAX -0332/ 430.897 STRADA - VICTORIEI, NR I MUNICIPIUL-BOTOSANI, JUD BOTOSANI. PR. NR. 150/2013, FAZA-P.T.A.*D.E. VOL-I-D E.A1) PROGRAMUL DE INTRETINERE SI COMPORTARE INTIMP A CLADIRIT 1, ARHITECTURA Programul de intrejinere si urmirire a comportirii in timp a cldirilor reprezintt ansamblul tuturor acfiunilor tehnice si administrative, inclusiv operaile de supraveghere, Intreprinse de comunitatea in care se giseste unitatea cu scopul de a prelungi caraceristcile functionale, structurale si esttice si durata de vial a cliiri, Intrefinerea curenta gi urmirizea ‘comportirii in timp a cladiilor constitu o activitate permanenta pe toatt durata de viafa a unei ‘construct si obligatoric, conform L.nr10/1995 a calitaii construcfilor, eat si Norm. P130/1999. Realizarea intretineri unei cladir,indiferent of aceasta a fost sau nu cuprins& deja fn programul de reabilitare, ia in considerare un standard minim de eerie care trebuie indeplinite pe intreaga