Sunteți pe pagina 1din 4

Concursul Naional

Na ional de Matematic
Matematic Arhimede
Ediia
Edi ia a XIIXII-a, Etapa I, 29 noiembrie 2014
2014
Clasa a V-a

I.

Calculai:
(3p) a) 89 98 + 98 87 176 87
(3p) b) (289 81) : (17 27)
(3p) c) (1 + 2 + 3 + ... + 90) : (1 + 2 + 3 + ... + 14 )

II.

Se consider irul:
2014, 2007, 2000, 1993,
avnd un numr maxim cu termeni numere naturale.
(3p) a) Care este numrul de termeni ai acestui ir?
(3p) b) Ci termeni de dou cifre avem?
(3p) c) Ci termeni au ultima cifr 3?
prof. Marin Gooniu, prof. Traian Preda

III. S se arate c:
(3p) a) 55 + 332 = 1144
2
(6p) b) 55
...
55 + 33
...
1144
...
44


...
33

 = 11


2014

2014

2014

2014

prof. Marin Gooniu


IV. S se ordoneze cresctor urmtoarele puteri:
(9p) 2240 ; 3143 ; 595 ; 2948
prof. Traian Preda

Not. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p. La fiecare subiect se acord 1p din
oficiu. Punctajul maxim la o problem se acord pentru rezolvare corect, complet i cu explicaii clare.
Timp de lucru: 2 ore i 30 minute.

Concursul Naional
Na ional de Matematic
Matematic Arhimede
Ediia
Edi ia a XIIXII-a, Etapa I,
I, 29 noiembrie 2014
2014
Clasa a VIVI-a

I.

Fie n = ab + abb + abba abab

(3p) a) Pentru a = 1 i b = 9 , artai c numrul n se poate scrie ca un produs de trei numere prime.
(3p) b) Dac cifra a este numr prim i b = a 2 , artai c numrul n nu poate fi impar.
(3p) c) Cte numere n sunt divizibile cu 3?
prof. Cristina Godeanu-Matei
II.

Fie m numr natural.

(3p) a) Dac m i 7 m + 1 nu se divid cu 3, atunci 8m + 1 se divide cu 3.


(3p) b) Dac m i 7 m + 2 nu se divid cu 3, atunci 8m 1 se divide cu 3.
(3p) c) S se afle ultimele 2 cifre ale numrului.

n = 1 + 22 + 24 + 26 + ... + 22012 + 22014


Prof. N. M. Gooniu, prof. Ion Burc
III. (9p) S se determine numerele naturale n i p tiind c descompunerea n factori primi a numrului A

)(

)(

)(

este: A = p p + 3n p + 3n +1 p + 3n + 2 p + 3n +3

prof. Ion Nea, Slatina

IV. Pe o dreapt se consider punctele 0, A2 , A3 ,..., A100 astfel nct 0 Ai = i , pentru orice i = 2,3,...,100 .
Colorm punctele A2 , A3 ,..., A99 , A100 dup urmtoarea regul: dac An are o anumit culoare, atunci

orice punct Ad , cu d divide pe n, va avea aceeai culoare cu An .


(3p) a) S se arate c A4 i A25 au aceeai culoare.
(3p) b) Cte culori sunt necesare pentru a putea colora toate punctele?
(3p) c) S se afle cte segmente au capetele de culori diferite?

prof. Cristian Olteanu

Not. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p. La fiecare subiect se acord 1p din
oficiu. Punctajul maxim la o problem se acord pentru rezolvare corect, complet i cu explicaii clare.
Timp de lucru: 2 ore i 30 minute.

Concursul Naional
Na ional de Matematic
Matematic Arhimede
Ediia
Edi ia a XIIXII-a, Etapa I,
I, 29 noiembrie 2014
2014
Clasa a VIIVII-a
I.

(4p) a) Artai c:

1 1 1 1 1 5
+ + <
2 3 4 5 6 9
(5p) b) Determinai numrul natural n N * pentru care suma:

3
3
3
15
+
+ ... +
este egal cu
.
(3n 1)(3n + 2)
25 58
32
prof. Cristina Godeanu-Matei
II.

(4p) a) tiind c:
2a + 3 2b + 3 2c + 3
+
+
=2
b+c
c+a
a+b
unde a, b, c sunt numere raionale pozitive, artai c valoarea expresiei
a(2a + 3) b(2b + 3) c(2c + 3)
E=
+
+
b+c
c+a
a+b
este un numr ntreg divizibil cu 3.

(5p) b) Fie a, b, x, y N * . S se demonstreze echivalena propoziiilor:

(p1):
(p2):

(a; b ) + [a; b] = (a; b ) + [a; b] i


b

(x + 1)a + yb N
xa + ( y + 1)b

(am notat cu (a;b) c.m.m.d.c. i [a;b] c.m.m.m.c. al numerelor a i

b).
prof. Ion Nea, Slatina
III. Fie ABCD un patrulater convex n care AO OC (am notat AC BD = {0} ). S se demonstreze c
ptrulaterul ABCD este paralelogram sau patrulater ortodiagonal ( AC BD ) , n fiecare din situaiile:

(4p) a) m(A) = m(C ) = 90


(5p) b) m(A) = m(C )
prof. Traian Preda
IV. (9p) Fie patrulaterul convex ABCD , AC BD = {E} , [ AC ] [ DE ] , m(AEB) = 60  . S se arate c
triunghiul ABE este echilateral dac [CB ] [CD ]
prof. Ion Nea, Slatina
Not. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p. La fiecare subiect se acord 1p din
oficiu. Punctajul maxim la o problem se acord pentru rezolvare corect, complet i cu explicaii clare.
Timp de lucru: 3 ore.

Concursul Naional
Na ional de Matematic
Matematic Arhimede
Ediia
Edi ia a XIIXII-a, Etapa I,
I, 29 noiembrie 2014
2014
Clasa a VIIIVIII-a

I.

(3p) a) S se arate c:

102 92 + 82 7 2 + 62 52 + 42 32 + 22 1 = 10 + 9 + 8 + ... + 3 + 2 + 1
(3p) b) S se calculeze:
12 22 + 32 42 + ... + 20132 20142
(3p) c) Artai c numrul 20145 + 2015 nu este prim.
prof. Marin Gooniu

II.

Se consider mulimile:
Aa = n 2 + n + a | n N N , unde a este un numr natural nenul.

(3p) a) Demonstrai c Aa O/ , ()a N * .


(3p) b) Determinai A37
(3p) c) Demonstrai c pentru orice m N * exist a N astfel nct card Aa = m
prof. Traian Preda

III. (9p) Fie ptratul ABCD, punctul E mijlocul lui [AD], punctul F ( AB) . Dac distana de la E la
AB
dreapta FC este egal cu
, atunci AB = 4 AF .
2
prof. Ion Nea, Slatina
IV. Fie ABCDABC D un cub i G1, G2 centrele de greutate ale triunghiurilor DBD i respectiv DBC .
Demonstrai c:
(3p) a) G1G2 || ( DCC )

(3p) b) Punctele A, G1, M sunt colineare, unde M este mijlocul muchiei C D .


(3p) c) AG1 DG2 .
prof. Traian Preda

Not. Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect se noteaz de la 1 la 10 p. La fiecare subiect se acord 1p din
oficiu. Punctajul maxim la o problem se acord pentru rezolvare corect, complet i cu explicaii clare.
Timp de lucru: 3 ore.