Sunteți pe pagina 1din 1

CO NS I LIUL J UDEEAN

Anexa nr. 2
la l~otrrea Consiliului ju de~ea r. Buzu

ORGANIGRAMA
SPITALULUI J U DEEA N DE URGEN BUZU

BU Z U

_$(/j__ din ~j__-

nr.
-~~

TOTAL POSTURI:.. .... . . 1554

Din care, pe surse de flnantare:


- Fond asigu r ri ... 1328
- Buget . .. : . ... 226

CO NSILI UL DE

A D M I NIS T RAI E

I
I
I

M A NA GE R

SERVICIUL DE MANAGEMENT
Al CALITII
SERVICIILOR MEDICALE
(7/\/6)

IStRUCTUR

I
SEqlA MEDICI N INTERN (48/2/46)
COMPARTIMENT NEFROLOGIE (12/0/12)
SECJIA DIABET, BOll NUTRIIE
l METABOLSIMJ.17/2/15)
SECJIA CHIRURGIE GENERA (53/2/51)
SECJIA UROLOGIE (24/2/22)
SECJIA ORTOPEDIE I
TRAUMATOLOGI E (36/2/34)
SECJIA CHIRURGIE PLASTIC,
MICROCHIRURGIE (34/2/32)
SECIA CHI RURGIE I ORTOPEDIE
INFANTIL (21/2/19)
SECJIA ATI (114/2/ 112)
SECJIA CARDIOLOGIE (64/2/62)
SEqIA NEUROLOGIE (50/2/48)
SEqIA PEDIATRIE (68/2/66)
SECIA O. R.l. (24/2/22)
COMPARTIMENT OFTALMOLOGIE (16/0/16)
COMPARTIMENT
DERMATDVEN ERICE (9/0/9)
seqIA BOU INFECIOASE (38/2/36)
SEqIA PNEUMOLOGIE (44/2/42)
SEqlA OBSTETRICGlNECOLOG!E
I (4 7/2/45)
SEqlA OBSTETRIC-GI NECOLOG IE
li (50/2/48)
COMPARTI MENT ATI - OG ( 27/0/27 )
SEqlA NEONATOLOGI E (56/~54)
SEqlA ONCOLOGIE MEDI CA (23/2/21 )
POSTURI GRZI MEDICALE AFERENTE
UNIT!l (13/0/1 3)
ASIS TENI SOCIALJ ( 2/0/2 )
PSIHOLOG ( 1/0/ l )

. SERVICIUL oe PREVENIRE
I CONTROL Al INFECIILOR
NOZOCOMIALE (13/1/12)
OFICIUL DE CALCUL (6/ ! /S)
SERVICIUL DE STATISTIC
I INFORMATIC ( 22/l/21)
BIROU ACHIZIII,
CONTRACTE (6/1/S)
COMPARTIMENT rnRIDIC (2/0/2
BIROU AUOIT PUBLIC
INTERN (3/l/2)

SERVICIUL RESURSE UMANE,


SECURITATEA MUNCII,
SALARIZARE I RELAII
CU PUBLICU L(14/2/12), din care:
BIROUL SALARIZARE (6/ 1/S)
COMPARTIMENT RELAII
CU PUBLICUL ( l/0/1)
COMPARTIMENT SECURITATEA
MUNCII, PS!, PROTECIE CIVll
I SITUAII DE URGEN (2/0/2 )

SECIEI ATI,;~

DI N CAD RUL
UNITATEA DE TRANSFUZIE SAGUIN(6/1/5

SECTII CU PATURI

DIRECTOR
NGRIJIRI

DIRECTOR MEDICAL

AlTE STRUCTURI
MEDICALE
BLOC OPERATOR SPITAL (30/1/29)
BLOC OPE~TOR OG I+ OG I! (15/1/14)
DIETETICA SPITAL (3/0/3)
STERILIZARE SPITAL (1 5/1/14)
STERILIZARE OG I + OG II (6/ 1/5)
FARMACIE SPITAL (17/1/16)
FARMACIE
OBSTETRIC-GINECOLOGIE ( 5/0/5)
FARMACIE TBC CTG (5/0/S)
LABDRA'[.OARE I
EXPLORARI PARACUNICE
LABORATOR RADIOLOGIE I
!MG.MED. (32/2/30)
COMPARTIMENT EXPLORRI
FUNqlONALE (8/0/8)
SERVICIUL ANAT. PAT. (1 5/1/14)
COMPARTIMENT ENDOSCOPIE
6RONIC (l/0/1)
COMPARTIMENT F.NOOSCOPIE
DIGESTIV (1/0/ 1)
CABINET ONCOLOGIE
MEDICAL ( 5/0/5)
CABINET DIABET ZAHARAT { 8/0/!J )
COMPARTl MENT INTERNRI (2/0/7)
STAIE DIALIZ (16/0/16)

AMBULAI ORIU
INTEGRAT
CU CABINET!;
N SP !i~ IALIIAIE

MEDICIN INTERN (1)


CHIRURGIE GENERAL (I)
UROLOGIE (1)
CARDIOLOGIE (1)
NEUROLOGI E (1)
CHIRURGIE PLASTIC,
MICROCHIRURGIE ( 1)
ORTOPEDIE I
TRAUMATOLOGIE (2)
OBSTETRIC-GI N ECOLOGIE (1)
ALERGOLOGIE (2)
ENDOCRINOLOGIE (2)
OFTALMOLOGIE (1)
CHIRURGIE MAXILO -FACIAL (1)
PEOJATRIE (1)
CHIRURGIE I ORTOPED I E
INFANTI L ( 2)
O.R.l. (1)
RECUPERARF MEDICAL FI Z IC
i BALNEAR ( 6)
NEFROLOGIE ( 1)
DEflMATOVGNEROLOG I F ( l)
MEDI CI NA MUNCII (?)
REUMATOLOGIE ( 2)
ingrljltoare ( 5)
Bra nea ru l ~r ( 1)

Coordonea z

I,

CABINET MEDICIN
SPORTIV (10)
DISPENSAR T.B.C.
Laborator B. K. ( 20)
DISPENSAR POGOANELE (4)
CABINET PLANIFICARE
FAMILIAL (2}
CABINET BOLI INFECIOASE (2)
MEDICI REZIOENn (3)
SERVICIUL JUDEEAN OE
MEDICIN LEGAL (27/1/26)
UNITATEA OE PRIMIRE URGENE
SMURO (157/2/155)
P.N. (l)

CENTRUL DE
SNTATE
MULTIFUNCIIQ ~Ab

PRSCOV
(23/ 1/22)
din care l p. medic
coordonator.
!. COMP. SPITALIZARE DE ZI

(11/0/11)
I l. SAL TRATAM r;NT ( l /0/ l )
111. 5 CABINETF Of;

"m" '"~

I...
I

Preot

I
.

~I SERVICI
UL
FINANCIAR-CONTABILITATE ( 11/1/10)

{ 10/0/10)

(4/ 0/4)
ADM INISTRATIV (85/0/85)
Sp l torese (21/0/21)
Muncitori (48/0/48)
Garderobieri ( l 1/0/l I)
Forrna,e PS! (S/0/5)

--=i

activitatea de
ngrijiri la
nivel de
spital

Compa rrimcnl tehn1c

DI RECTOR
~
FINANCI AR-CONT ABIL _

I r-.

r-------

STRUCTURI
FINANJAT E
DE LA BUGETUL
DE STAT

I
SERVICIUL ADMINISTRATIVTEHNIC ( 11/l/!D)
<lin care:

SERVICIUL APROVIZIONARE,
TRANSPORT (8/1/ 7)

I
I