Sunteți pe pagina 1din 2

- Model atestat de absolvire a cursului de puericultura

[Antet unitate medical medicin de familie]


[Numr contract CAS furnizare servicii asisten medical primar]

ATESTAT
de absolvire a cursului de puericultura

Domnul
_______________________________________________________________________, avnd CNP
________________________, posesor al C.I. seria ______ nr _________, eliberat de
________________________________________
__________________________________,

la

data
domiciliat

__________________________________________________________________________,

de
n
angajat

la _______________________________________________, nscris pe lista medicului de


familie Dr. _____________________________________________ din data de _____________ ia nsuit noiunile elementare teoretice i practice necesare n vederea ngrijirii
copilului mic, necesare participrii sale efective la ngrijirea copilului nou-nscut.
Noiunile au fost prezentate n cadrul cursului de puericultur inut la cabinetul
medicului su de familie.
Prezentul atestat se elibereaz pentru a-i servi asiguratului la majorarea cu 10 zile
lucrtoare a concediului paternal de 5 zile lucrtoare, n condiiile prevederilor art. 4
alin. (1) din Legea nr.210/1999 privind concediul paternal i art. 7 din Hotrrea
Guvernului nr.244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
concediului paternal nr.210/1999.

Data eliberrii atestatului ____________________________


Semntura i parafa medicului de familie