Sunteți pe pagina 1din 1

ACTIUNEA IN REVENDICARE INTEMEIATA PE DR DE PROP PRIV

Actiunea in revendicare este acea actiunea reaal prin care proprietarul, care a
pierdut stapanirea bunului sau, cere restituirea acestui bun de la cel care il d
etine fara temei juridic.
Caracterele juridice ale actiunii in revendicare: este o actiune reala, impresct
riptibila, petitorie
Actiunea de revendicare poaete fie exercita de catre titularulr dreptului de prop
asupra bunului revendicat