Sunteți pe pagina 1din 1

Dr. de prop.

se poate dobandi prin conventie, mostenire legala ori mostenire tes


tamentala, accesiune, uzucapiune, ca efect al posesiei de una-credinta in cazul
unurilor mobile si a fructelor, prin ocupatiune, traditiune, orecum si prin hota
rare judecatoreasca, atunci cand aceasta prine ea insasi este translatia de prop
.
ACCESIUNE CA MOD DE DOBANDIRE A DR. REALE
Accesiune, prop. unui bun devine prop a tot ce se alipeste cu bunul ori tot ce s
e incorporeaza cu acetea daca legea nu prevede altfel.
ACCESIUNE IMOBILIARA NATURALA
Consta in unirea adoua bunuri dintre care cel putin un imobil.Bunurile care se u
nesc apartin unor prop diferiti, iar unirea se produce, cum se arata fara interv
entia omului. ALuviunile, avulsiunile, albile raurilor, insulele si prundisurile
, insulele nou formate, alble parasite de apele curgatoare, accesiune naturala a
supra animalelor.
ACCESIUNE IMOBILIARA ARTIFICIALAceasta presupune spre deosebire de cea naturala,
interventia omului, concretizata in realizare, de regula, a unor constructii, p
lanttii sau alte lucrari pe un anumit teren.
UZUCAPIUNEA CA MOD DE DOBANDIRE A DR, REALE
Uzucapiunea este un mod dde dobandire a prop. sau a altor dr. reale cu privire
la un lucru, prin posedarea neintrerupta a acestui lucru in tot timpul fixat de
lege.
UZUCAPIUNEA DIN 64
De buna credinta 10-20 ani cerinte un just titlu si o buna credinta
De rea credinta 30 ani conditii sa posede bunul timp de 30 ani si posesia sa fie
utilaadica sa nu fie afectata de catre vreun viciu
EFECTELE UZUCAPIUNII
Dobandirea posesiei, efectul este retroactiv
UZUCAPIUNEA IN NOUL COD CIVIL
UZUCAPIUNEA IMOBILIARA EXTRATABULARA dreptul de prop asupra unui imobil si dezme
mbramintele sale pot fi inscrise in cartea funciara, in temeiul uzucapiuniii in
temeiul fooosului celui ce le a utilizat timp de 10 ani