Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD PARENTAL

Subsemnatul(a), ,
identificat
prin
C.I.
seria......,
numr.............,
printe/tutore
al
elevului(ei)
....................................................,
din
cadrul
colii
Gimnaziale ,, nv. M. Georgescu,, , Celaru, clasa.........., domiciliat() n
localitatea ..................................., strada ., nr.
, jud. Dolj, telefon:......, sunt de acord ca fiul/fiica
mea .. s participe la cursurile de
dans organizate de Palatul Copiilor din Craiova. Acestea vor avea loc
sptmnal , miercurea, iar deplasarea se va face cu microbuzul colar.

Data:

Semntura,