Sunteți pe pagina 1din 2

LAPELLA LEMN SRL

Sediu procesual ales:


Reg.Com. : J2/1455/2006 CUI: 18919512
Cont IBAN : RO08BRDE020SV60740310200 Banca: BRD
Creditoare: LAPELLA LEMN SRL
Debitoare: SC RUS & BEN CONSTRUCT SRL
Obiectul prezentului act: CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
CATRE JUDECATORIA ORADEA
Adresa: ORADEA, JUD. BIHOR,Str. PRIMRIEI NR. 13
DOMNULE PRESEDINTE
Subscrisa LAPELLA LEMN SRL ,cu sediul social in Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 28 - 32,
inregistrata la O.R.C. sub nr J2/1455/2006, CUI. 18919512 cu sediul procesual ales., prin
reprezentant legal domnul Vincze Nemet Laszlo, in calitate de Administrator al societatii, in
conformitate cu art 194-204 cod de procedura civila , formulez urmatoarea:
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
Impotriva debitoarei noastre SC RUS & BEN CONSTRUCT SRL, cu sediul in Sat
SUMUGIU, nr. 244, BIHOR inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/1518/2009 CUI
26271720:
- prin intermediul careia solicitam sa dispuneti obligarea paratei la plata sumei de 8000 ron
debit principal conform facturilor fiscale inscrise in fisa cont; ;
- 673,28 ron penalitati de intarziere;
- 2225.31 ron cheltuieli recuperare debit conform instiintarii de plata nr. 46997/
10.12.2015 emisa in baza contractului de mandat nr. 46997/ 10.12.2015.
- cheltuielile de judecata efectuate in prezenta cauza .
MOTIVE
In fapt, intre societatea noastra si parata s-au desfasurat relatii comerciale,concretizate prin
incheierea contractului nr.118/17.07.2015 in urma indeplinirii obiectului contractului

mentionat, subscrisa a emis catre parata debitoare facturile fiscale atasate, inscrise in fisa cont.
Aceste facturi au fost acceptate la plata prin semnare, dar au ramas neachitate pana la data
prezentei astfel incat la ora actuala SC RUS & BEN CONSTRUCT SRL este debitoare fata
de subscrisa pentru suma de 8000 ron aceasta constituind o creanta certa, lichida si exigibila.
Detinem la data prezentei impotriva societatii debitoare o creanta certa,lichida si exigibila in
cuantum de 8000 ron debit principal la care se adauga 673,28 ron penalitati de intarziere +
2225.3 ron reprezentand cheltuieli recuperare debit.
Debitoarea a fost notificata in nenumarate randuri in vederea achitarii datoriei, demersuri care
au ramas insa fara rezultat.
Avand in vedere cele mai sus mentionate, debitul este cert, lichid si exigibil, reprezentand
obligatia paratei de plata a sumei de 8000 ron debit principal la care se adauga 673,28 ron
penalitati de intarziere + 2225.3 ron reprezentand cheltuieli recuperare debit, iar
neindeplinirea de bunavoie a obligatiilor asumate ne-a condus la formularea prezentei actiuni.
In drept, ne intemeiem actiunea pe prevederile art. 1350 si urm. Cod civil
In sustinerea prezentei cereri reclamanta creditor intelege sa se foloseasca de proba cu
inscrisuri, interogariu luat paratei debitoare, eventual expertiza judicar-contabila/ tehnica de
specialitate precum si de orice alte probe a caror necesitate vor necesita pe parcursul
dezbaterilor.
Consideram pretentiile noastre temeinice si legale, motiv pentru care solicitam admiterea
prezentei actiuni asa cum a fost formulata, iar prin hotararea ce o veti pronunta in aceasta
cauza sa dispuneti obligarea paratei SC RUS & BEN CONSTRUCT SRL la plata sumei de
8000 ron reprezentand contravaloarea facturilor neachitate la care se adauga 673,28 ron
penalitati de intarziere + 2225.3 ron reprezentand cheltuieli recuperare debit, precum si la
cheltuielile de judecata efectuate in prezenta cauza.
Solicitam instantei de judecata aplicarea in cauza a dispozitiilor art. 223 Cod Procedura
Civila, coroborat cu art 411 alin 1 pct 2 cod procedura civila si art. 453 CPC.

LAPELLA LEMN SRL


Administrator
Vincze Nemet Laszlo