Sunteți pe pagina 1din 12
Coarnele fi-o1 addogi Coada fi-oi prelungi Ti-oi trimite pe fata ana Cu Sf. Gheorghe impreuna Si fi-ol cata Mana ta ‘Prin toate Pivnitele $i-aaflat-o Si Sf. Gheorghic a alergat ‘Si-a gdsit tntr’un fund de beci infundat Mana vacei Cu 99 cercuri cercuit’ Cu 99 lacate tncuiath Sf. Gheorghe a dat cu securea Si-a sfiramat cercurile cu lacatele Si mana a luat-o Siau dus-o Maici i Domnului Maica Domnului a Pus-o fna- poi la vac&k Ce era pitrunsi se se facd Mai frumoasi Si auzi dobitocule = Sa fii bland4 si blajina To nu mai bonc&ni SA llasi pe stépan sa te unulg& Si vifelul s& te suga €4 Maica Domnului E isvorul Taptelui $i ‘tuturor bunatdtilor Bescantecul dela noi Reacul dela Maica Domnului @i ori si cine au alergat | 13 Si e Ori ‘pe cine au adunat Ea La pituie’ Fiindea"Maica Gumnulad fo. lositoare Sa alergam Ja folosinta ei ' s& “multumim pentra bu2 natatea ay Descantece de purici Sa ia o ipaine cald4, se infige cufitul ‘si se zice de ori asa: Am infipt cufitul in paine Cum se strang* pestii la leas. Asasa fuga Puricii de casy Fugiti, si va raspanditi Si -p'aci si “ny mai. fii, trek De gugter GAlcilor motofalcilor, Apucar4ti potecile Ca s& mu Pasiti gastile , Si puserati ‘54 de Pazeasca o Un. orb, un surd si un mut Si venir’ tupii Qrbu nu vazu, Surdu n’auzi, : Mutu nu strigd s Lupii nu Je mancaré : Si le morfecar& Ye varf se aplecars Din radiacini se uscard Dela gatul lui... secard S’a r&mas curat + S’a rémas luminat Ca argintu strecorat Cum Dumnezeu 1’a lasat Descantecu dela mine Leacu dela Dumnezeu De urat ScArbeala din mancare ScAvbeala din culcare Scarbeal& din bautura Din r&saritul soarelui CAntatu cocosului _ Din creerii capulul Din varsatul ° zorilor Din madduva oaselor Din fundul urechilor Dela _pranz Dela namiaza Dela chindie Du-te la fetele de tmparat CA acolo te asteapta Cu mese> intinse Cu bucate puse Cu faolii aprinse $4 lsati pe... Curat, luminat Cum: Dumnezeu La lasat. Descantece de deochi Fugi deochi dintre ochi Din faja obrazului Din gene, din sprincene Din sgarciul nasului lyin sgarciul urecLilor S& te duci unde cocosul nu cant’ Unie popa nu toacd Ca acolo te agteapta Cu mesele intinse De-o fi deochiat de fat& mare Sai cada coditele De-o fi deochiat de femee S&-i crape tatele De-o fi deochiat de om S& se faci neom Fugi. deochi dintre ochi De brancaé Branca, brancilor Muma_ canilor Si-a p&gAnilor Fugi din fata omului Din obrazul voinicului Ca te impung C4 te intep C4 te ard cu piatra iadului Ca nu este docul tau Du-te in coada mirilor In capul balenelor $i al lupilor Si a ursilor C4 acojo e locul tau Seca-te-ar Dumnezey Aici este al omului Si-al’ voinicului C& eu te-oi descdnta Si tu vei seca $i... a ramas Curat, luminat Cum Dumnezeu l-a lasat De spurciciune Fugi spurcatule Fugi_veninate Nu ciupi, nu ciocni Nu mugca, nu venina Inima... sigeata Din éopaci lungi Din vaile adanci De acolo s& ciupesti Acolo 84% ciocdnesti Acolo s& musti Acolo s& veninezi ¥,.—. S4& lagi pe... Curat, luminat Cum Dumnezeu la lasat. Descantece de bube 3 dulel M& dusei Marti la obor a $’am cump4rat gonitor ‘Si facui o pomana mare 4 Toate bubele Je chemai _Numai bubele dulci nu chemai Ele din varf se plecara Si din ridicini se uscara Mchamasiou curat luminat ca. roua de camp oe “ | Descantece de najit ns ql Se ia o teavi de trestie, sé . umfla in urechi si se zice de trei ori aga: e imputite N&jite clocite 8 os suana! Ny coace nu rasare 7 Nu scoate puroi, eth gange. sho eee Tesi din” “dinfi, din, masele Din’ ‘sgArciturile wrechilor ~~ Tesi si te potoleste 3 du-te Unde popa nu toack a Unde fetele mari Hie sjeacth* ‘ Unde ciruta nu urneste, Rte S& te potolesti ‘ Cum se He eee ook “Peste tot ‘ De junghii Dap’ cum omil cu noroc Saim4ndnd s&manta pe loc Lasé sim4njta de vara Peste a de primdvar’ Asa dst junghiu Din toate oscioarele Din toate m&dularele Din cap Din méini Din picioare De pe trupul tet Sa lase pe... Curat luminat Cum Dumnezeu l-a -ldsat. Hh ont meinen, CARTE } {DESCANTECE} ereoen DIN GuRA ‘BABELOR | ? celor mai batrane . 6 =o : 4 : 4 | - ‘ -Editura ,Librarie Romaneasca“ - § ALEXANDRU NICOLAE LEON « «© © — Bucuresti il — Calea Grivitei, 222 — > Sy Spatsecbisiteaney ih eet iS PRETUL “LEI 6 : ' “os TM Ns ans iN, ag , oie eee io ‘ ‘ (PPD D IO OSI Str eracorarcmrarersrorerere,; | CULESE DIN GURA BABELOR celor mai batrane CUPRINZAND: Descantece de Dragoste, de Isdat, de Deochi, ‘de Insuratoare, de Maritat, de Junghiu, de Plamadit, de Betie, de Muma padurit, de Dat cu bobi, de’ Galci, de Scarbeala, de Guster, de Urat, de Branca, de Spurcdciune, - 5 de Bube dulci, de Najit, etc., etc. : ; : : ‘ : : : ‘ : t ‘ + : $ t ‘ : : ‘ ; : ‘ $ ; ; : ‘ & : $ Editura ,Librarie Romaneasca“ ALEXANDRU NICOLAE LEON Bucuresti Il — Calea Grivitel, 222 P29 DOD OOOO tC Ster@rerere+erere: DESCANTECE GULESE DIN GURA BABELOR Descantece de dragoste cu ajutorul Maicii Precistii Plecai pe o cale, Plecai pe o carare Olicdindu-ma. a ma . Gheorghe dac& auzea La mine venea Ce {ti e cutare De te vaiti asa tare? Ce si-mi fie vai de mine Maica Precista imi a datu Si ‘m'a urdt tot satu M’a urat cumnatele M’a urdt surorile M’a urat suratele M’a urat vecinele M’a urat ibovnicele M’a urAt ibovnicii M’a urdt fratii M’a urat cumnatii Maica Precista dac& auzea Din pat de -aur sarea Indat& se spila. In rochie s4 imbraca Un bay de argint 1u& Pe scaun de aur cobora De mana ma lua Sima duse la Tordan La Izvorul lui Adam Si m& spal& pe fafa MA spala pe brate Cu c&stelba de busuioc Peste trupul tot Si-mi 1ua din cap Peri de fap De pe trp Peri de lup : De pe mini Peri de caini Din picioare ‘ Copite.de cAprioare ¢ Si puse in umeri Doi luceferi Toata dumea se uita la ei! Si in spate lund ~ Toat& lumea lesin&d In piept imi puse soare Ca lumea si nu moare $i imi puse la poale Stele ma&runtele Toata dumea priveste la ele. 1942 ». Stea stelisoara. mea e “Toate. stelele s& stea Tusa te faci n&parca viforats Din cer cobortt& Cu 44 ciocuri de ofel Cu 44 aripi‘de fier. . S& te duci Ja ursitoarea mea ‘Cu noua picioare umbiatoare Cu now’ ciocuri cioc4nitoare Cu aripile s4-1 lovesti Ca’ ciocu sid cidcanesti” ~~ $i la mine 54.1 pornesti Ew misc dacu 5 Lacu pe dracu Bracu' pe... + Descantece de Dragoste Prin Stele Cine te-o. intatni J La mine teé-o porni Cu “coada_s’o Jovesti. La mine s’o pdrnesti Cu ciecul s’o ciocdnegti La mine. s’o pornesti. Cu aripile s’o Jovesti ursité , La mine s'o pornesti ©. Dela Dumnezeu ‘data ¢ Orice om frumos AE BE to duck neces Orice daiat Palos : 4 i sat neumblat > Sa isi para urdcios ea caini nelatrat Numai cel frumos 4 tobe te-o intreba Sa nu poata sta x La mine te-o indrepta P4n' nu m’o vedea. ’ Tot de Dragoste = *7Grau de 9 coturi In’ maini _ Fate sarpe cu nous colguri In urechi a _, Ca nous aripi sburdtoare In gene t $i in. sprancene - Ori unde ya merge La mine va trece Ori unde va cilca S& nu poata sta ~ g, Pe mine pana nu m’o vedea - Ca ew sunt ursitoarea. ursita | ‘De catre Dumnezeu (lasats. 4 5. Tot de dragoste Plecai pe o- cale Plecai_ pe 0 chrare MA intdlni; cu o ciuta Giuta era aprinsé Ciuta era incins4 Unde te duci ciut& aprinsa? Unde te duci ciutd incinsa Indarat ciuti incinsa? Indarat —ciutd aprins’! Nu aprinde 99. de picurari Nu aprinde 99 de sigani Nu aprinde 99 de dusmani $i aprinde inima lui. S4 nu stea pani nu’ m'o vedea Si pe mine m’o' lua. DescAntece de Dragoste Plecai tn lunca In Sfanta Duminicd ‘Pe potecd necalcata De roud neudatii, ' Plecai in drumul. mare Spre soare rdsare Pe potecd calcand Si dragoste adundnd Gi incepui s& plang Si s& ma frang De facdturi De d&taturi , De urdciuni Si de fermecaturi Maica precista Sfanta Duminica Din cer ma auziau Pe. sctiri, de argint veneau La mine cobora . De mana ma tua Si cu mine pieca La fantana fui Adam La pardu dui Tordan In jgheab’de aur ma biiga Si: ma spala Pe fata Pe brate Pe dakba pielia Si pe la gurita Si-mi lv din cap Pe Goarne de fap ‘ Din» sprincene Pene rele Din: spinare Funduri de ciildare "-Dupa trup — Peri de Jup Din picioare \ Copite de cAprioare Nici-pe asta nu mi sara AltA dragoste adunara “Pe Sf. Gheorghe chemar’ Sfinte Gheorghe al nostru a bolnavu Si cu biciul tau plesneste Dup4 el goneste Toate facaturile . Toate urdciunile ‘Toate fermecaturile Toate huliile Toate galcevele si Toate certurile Si le porneste Din pat in pat Pe capul cui le-a dat C& n’a fost el vinovat $i nici nu, e nici un pacat Si ti spala Si fl curapa De toate fAcdturile De toate urdciunile De toate fermec&turile De- toate huliile. De toate certurile Si sd-mi_ pui Luna cu stelele Soarele cu razele Lucefer, Lucefere La cei doi umeri Lumea sa se uite la ei Cum se uité la ingeri Si cum se inalfi soarele Peste toate. dealurile Peste toate vaile Aga s& se inalfe Peste toti copii Peste toti oamenti Peste toate fetele Peste toate muerile Si peste toate ibovnicile Si cum lumina luna Prin toate duncile Prin. toate crangurile Prin toate c&mpiile Prin toate casele | Asa s& lumineze Printre tosi. copiii Printre tofi oamenii Printre toate fetele Printre toate muerile $i prin toate ibovnicile Nici p’aia nu m& ldsar& Alta dragoste adunara Dela 99 gradini Cu multi visini Dela 99 mirese Cu carpe alese $ Dela 99 fete frumoase Cu carpe de mitase Dela nume Cu inimile bune Dela 99 oi si miei Dela 99 vaci cu vitei Cum alearg& oaia la miel Vaca Ja vifel Asa si alerge lumea Ia...... Sai vada sam DescAntece de _plaémadirea inimei SH ia 8 muguri dela 8 fe- luri de pomi si vine, acel, (are a luat acasd. Mama copi- tului ia albia fh care face paine, se pune in pragul usei afar& si chiam& un copil care d& fuga pe dupi cas& si vihe Ja mas& si zice asa: ce cioca- nesti acolo babo? Jar baba r&spunde: ciocinesc, bocanesc inima Iui (cutare) plamadesc (de trei ori zice). La urma se dX copilului pe nemancate Mugurii, in miere sau in dul- ceata. De plamadit Cioc, boc, Cioc, boc, — Ce ciocdneste ? Ce pocdnesti ? — Nu pocd&nesc Inima lui plamadesc Cum se plamadeste fagurile de miere Cum se plama&deste aluatu in capistere : a se plamadeste merele _ in mar # Cum se pldmideste perele & in par a Cum se plimideste varza a in gradina, se plamadeste oul tr & .gaina. Asa se plamadeste inima Iui.... Sa ram4e curat Sa rdm4e luminat Cum Duminezeu J-a lasat. Cum De betie Cum nu st& apa in ciur Cum nu st& mielul fn. pAtul Cum nu poate sta pestele fara apa, Asa s% nu poat& ‘sta... Ne b&ut, rachiu nici vin S& umble dupa bautur’ in sat Ca un caine turbat a 4 S& se tie lumea dupa el, E Ca praful de cdinele batrin C& o ia vara Ja drum, Si s4 nu-l poata opri Dela vin gi dela rachiu, Cum nu se poate opri apa curgdtoare: Cum nu se poate opri oastea calatoare, Cum nu se poate opti sgeata’ ‘ «— Anfierdtoare — De muma padurii Muma_ mumelor, Muma padurilor, Eu ‘te strig Tu si-mi rdspunzi Eu ffi dau Tu si-mi dai, Eu iti dau. plansul copilului meu ‘Tu s&-mi dai odihna ta S& doarma ca lemnul Sa tacd ca ulmul Cum dorm pisirile in tine Aga si doarma la mine. De dat cu bobi Patru zeci si una de bobi Patru zeci si una de frafi Cum stiti de thverziti Si tncoltiti ‘Lumea si hraniti Asa sa stifi Sis 6 gheciti Gandul lui... Daca o veni Daca vine Marti Sa-mi dati ‘Temei de nou&-spre-zece La inim’ de doud-spre-zece- $a. vid bine Ca vine Daca n’o veni [~ Sa-mi dati iz * Temei pe, noua La inim& doua Sa vid foarte bine C4 nu mai vine Descantece ca sé-ti e intorcl mana la vaca _ Buna dimineata S’au ‘sculat S’au sculat S’aumanat La cAmpi verzi au alergat La caémpi de miatase Ca s& fie grasi si frumoasa lata ca s’au intalmit cu Joiana, cu fermecatoarele Cu pocitoarele De par a sburlit-o Coarnele ciuntitu-i-o Ochi p4&ianjinitu-i-o Coada _ scurtatu-i-o Laptele luatu-i-o Jar ea s’a intalnit_cu Maica Domaului $’a_ intrebat-o Tu Joiana ce banculesti? Ce r&cnesti? Si tu nu banculesti Nu r&cni Ce ew ochii ti-oi despiianj Parul fi-oi netezi

S-ar putea să vă placă și