Sunteți pe pagina 1din 4

1.

De determinat valoarea intreprinderii prin metoda comparativa, utilizind 4 multiplicatori fiind


selectate 3 intreprinderi analogice:
Multiplicator
A
B
C
Pret/Profit net
10
14
12
Pret/CF
7
4
8
Pret/TA
2
3
4
Pret/VV
3
4
4
Marimea multiplicatorului se va determina in baza marimii medii a multiplicatorului, ponderea
fiecaruia la calcularea valorii finale va fi: 0.25; 0.3; 0.2; 0.25
Indicatorii la intreprinderea evaluata: Pnet=65000; CF=77000; TA=350000; VV=320000;
M1=

= 12

M2=

V 1 = 12*65000=680000
V 2 = 6.33*77000=487410

M3=

=3

V 3 = 3*350000=1050000

M4=

= 3.67

V 4 = 3.67*320000=1174400

Valoarea=680000+487410+1050000+1174400=3391810
___________________________________________________________________________
2.

De evaluat un imobil A, cu 550m2, care necesita reparatie cosmetica. In calitate de obiect


analogic a fost selectat un alt imobil B de 500m2, in care deja s-a facut reparatie, P2=5000000lei. Pe
linga aceasta, pe piata au fost gasit informatiile:
Caracteristica fizica a obiectului Starea imobil
Pretul
200 m2
Fara reparatie
1000000
250 m2
Cu reparatie
1600000
1)Aflam corectia pentru reparatia cosmetica:
CR=Pret2/Suprafata2 Pret1/Suprafata1=1600000/250 1000000/200 = 6400-5000=1400
2)Valoare obiect evaluat=(Pret B/Suprafat B - CR)*Suprafata A=(5000000/500-1400)*550=4730000
3. GW=

; i-rentab medie pe piata; r-rata de capitalizare

Valoarea de piata a activelor 5000000 lei; Profit efectic:1200000; i=15%; r=20%;


De determinat valoarea intreprinderii.
GW=(1200000-0.15*5000000)/0.2 = (1200000-750000)/0.2 = 2250000
Valoarea finala=5000000+2250000=7250000
4. Proprietarul unui imobil cu suprafata de 550 m2 in urmatorii 4 ani va obtine un venit de 180lei/m2,
cheltuieli de 35lei/m2. Incepind cu urmatorul an, va inregistra o crestere constanta
de 8%, Rata de
actualizare 14%. De determinat valoarea obiectului actualizat.
Venit Net=550*12(180-35)=957000 lei.
Valoarea obiectului=Venit Net*

= 957000*

=2788422.675 lei

Venit Net 1= Venit Net + Crestere=957000*(1+0.08)=1033560 lei

Vpp=

= 17226000 lei

Valoarea finala = 2788422.675+

= 17898948.99 lei

5. De evaluat un utilaj in baza metodei pretului analogic , daca se stie ca pretul utilajului analogic este
de 65000 lei; 25% - rentabilitate medie; TVA=20%; impozit pe venit =12%;
Greutate utilaj analogic=165kg; greutate utilaj evaluat=185 kg.
METODA PRETULUI ANALOGIC:
Cost obiect analogic=

Cost obiect evaluat = Cost Obiect analogic *


V rec =

=37227.27
= 37227.27*

= 41694.54

58239.99 lei

6. De determinat valoarea unei proprietati, stiind valoarea terenului este de 700 mii lei, volumul fiind de
550 m3. Conform indicilor calculati, valoarea de constructie 1m3=2000 lei; durata fizica normata=50
ani; virsta efectica=12 ani; Deprecierea functionala= 3%, deprecierea economica=5%
Deprecierea fizica=

*100%=24%

Vrecalc=2000*500=1100000 lei
Depreciere acumulata= 1-(1-0.24)(1-0.03)(1-0.05)=0.29
Vrecalc final=Valoarea teren+Vrecalc*(1-Depreciere acumulata)=700000+1100000(1-0.29)=1481000

7. De determinat valoarea unui bloc de producere cu urmatoarele caracteristici:


Volum constructiv= 4000m3; Valoarea de piata= 1200000 lei.
Uzura elementelor constructive in reziltatul inspectarii cladirii sunt:
Element constr Ponderea Uzura
Alte lucrari
12
7
Fundatia
15
10
Cheltuieli directe 2200lei/m3
Pereti
35
15
Cheltuieli indirecte 1600000 lei
Acoperis
20
30
Beneficiul investitorului=12%
Instalatia
10
25
Deprecierea functionala=8%
Constr metal
14
10
Deprecierea economica=10%
VR= Cheltuieli Constructii + Cheltuieli indirecte+Profit
VR=(2200*4000+1600000)*1.12=11648000 lei
Deprecierea fizica= 0.15*10+0.35*15+0.2*30+0.1*25+0.14*10+0.12*7=17.49%

17,49%*

=16.5 (pentru 100% uzura)

Deprecierea acumulata=1-(1-0.165)(1-0.1)(1-0.08)=0.30
Valoarea= Vteren+VR*(1-Dacumulata)=1200000+11648000(1-0.3)=9353600 lei

8. De determinat uzura acumulata a unei proprietati, stiind ca:


Volum constructiv=550m3; durata de viata economica=60 ani; virsta efectiva=25 ani;
Venitul anual generat de imobil=350000lei, venit generat de obiec asemanator, dar modern=390000 lei
Venitul generat de un obiect similar, dar cu conditii externe fav=405000 lei;
Costuri directe de constructie=2500lei/m3; Cheltuieli indirecte= 1000000 lei;
Profit investitor= 10%Costuri directe; Rata de capitalizare=12%;

Deprecierea fizica=

= 41.6%

VR=2500*550+1000000+2500*550*0.1=2512500
Deprecierea functionala =

= 333333.33

Deprecierea economica =

= 458333.33

Deprecierea acumulata= 1030125+333333.33+458333.33= ??????


9. De determinat valoarea unei intreprinderi, ce dispunde de o hala de productie cu dimensiunile
60/15/5, in care in ultimul an de gestiune s-a produs; respectiv s-au vindut urmatoare;e>
VVA 25000 buc; VVB- 50000 buc. Pret A=15 lei; Pret B= 8 lei;
Cheltuieli A= 60%*Pret; Cheltuieli B=70%*Pret;
Pentru urmatorii 3 ani, cresterea anuala a vinzarilor va constitui 6/10/12 pentru ambele produse;
Amortizarea va fi: 35000; 45000; 53000
Valoarea activelor nete la sfirsitul perioadei de prognoza, va constitui 3 mln lei;
Rentabilitatea=14%(rata de actualizare) . Pretul unui 1m3 de constructie=3500 lei.
Uzura in anul inspectiei:
Element constr Ponderea Uzura
Fundatia
20
25
Pereti
25
30
Acoperis
13
33
Constr metal
40
20
Comunicatii
8
40
Alte elemente
5
25
La determinarea valorii finale a halei, fiecare din metoda utilizata are cite 50%.(metoda venit; metoda)

I metoda:
V(A)=25000*15(1-0,6)=150000
V(B)=50000*8*(1-0.7)=120000
CF1 = (150000+120000)*1.06-35000=251200 lei
CF 2= 251200*1.1 -45000=231320 lei
CF 3 = 231320*1.12-53000 = 206078.4 lei;
CF=

= 537440.9 lei

II metoda:
P tot= 3500*60*15*5=15750000 lei