Sunteți pe pagina 1din 17

ACORDDEASOCIERE

NTREREPUBLICAMOLDOVA
IUNIUNEAEUROPEAN

CEESTEUNACORDDEASOCIERE
CUUNIUNEAEUROPEAN?

AcorduldeAsociereesteprincipalulinstrument
alUniuniiEuropenepentruaaducerile
ParteneriatuluiEsticmaiaproapedestandardele
europene.Arepatrucapitolegenerale:politicde
securitateicomun,justiieiafaceriinterne,
acorduldeliberschimb(aprofundati
cuprinztor)iultimul,careacoperoseriede
subiectecumarfimediul,tiin,transporti
educaie.

CENSEAMNACORDULDEASOCIEREUEREPUBLICAMOLDOVA?

GuvernulRepubliciiMoldovaconsidercesten
interesulnaionalalriinoastredeaconsolidarelaiile
cuUniuneaEuropean.ntrunfinalnedorimsdevenim
membrualUE.Totui,aceastaesteoaspiraiepetermen
lung,delanceputvatrebuisconstruimEuropaacas,
scremstandardeeuropenededemocraiei
prosperitatepentrutoiceteniinotri.
RelaiiledeapropieredeUE,neofercelmaibunplan
pentruapunenpracticacesteaspiraii.Acestaeste
motivulpentrucareGuvernuliUEanegociatceeace
estecunoscutcaAcorddeAsociere.Aceastdocumentva
aprofundaincorporarelaiilordintrearanoastriUE
ivaajutalatransformareacontinuaRepublicii
Moldovantroareuropeanmodern.

CENSEAMNACESTLUCRUN
PRACTIC?

UniuneaEuropeansebazeazperespectarea
democraieiiastatuluidedrept,cuvalorilei
standardelelegalecaredauundverdepentrurile
ncursdedezvoltare,cumarfiaranoastr.Acordul
deAsocierevapermiteracordareasistemelorpolitic
ieconomicalRepubliciiMoldovanconformitatecu
valorileeuropeneistandardeleireglementrile
UniuniiEuropene.
AAinclude,deasemenea,unAcorddeLiberSchimb
AprofundatiCuprinztor,ceeacevareduce
barierelencaleacomeruluintreUEiRepublica
Moldova,contribuindastfellacretereaeconomiei
noastre.

ACORDULDEASOCIERE
La 28 iunie 2014 Cabinetul de minitri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea
Acordului de Asociere ntre Republica Moldova, pe de o parte, i Uniunea European, pe
de alt parte, semnat pe 27 iunie 2014 la Bruxelles.
La 2 iulie 2014 Acordului de Asociere ntre Republica Moldova i Uniunea European a
fost ratificat n plenul Legislativului.
La edina plenar a Parlamentului European din 13 noiembrie
2014 au votat n favoarea ratificrii acestui document,
535 deputai, contra - 94 deputai, s-au abinut - 44 deputai.

OBIECTIVELEACESTEIASOCIERI
SUNT:

spromovezeasociereapoliticiintegrareaeconomic
ntrepri,pebazaunorvaloricomuneiaunorlegturi
strnse,inclusivprincretereaparticipriiRepublicii
Moldovalapoliticile,programeleiageniileUE;

sconsolidezecadrulpentruundialogpoliticconsolidatn
toatedomeniiledeinteresreciproc,carespermit
dezvoltareaunorrelaiipoliticestrnsentrepri;

scontribuielaconsolidareademocraieiilastabilitatea
politic,economiciinstituionalnRepublicaMoldova;

ssprijineisintensificecooperareanspaiulde
libertate,securitateijustiie,cuscopuldeaconsolida
statuldedreptirespectareadrepturiloromuluiia
libertilorfundamentale,precuminceeaceprivete
mobilitateaicontacteleinterpersonale;

ssusineforturileRepubliciiMoldovacarevizeazdezvoltarea
potenialuluisueconomicprinintermediuluneicooperri
internaionale,precumiprinintermediulapropieriilegislaiei
saledeceaaUE;

spromoveze,smeninisconsolidezepaceaistabilitatea
nregiuneinlume,inclusivprinunireaeforturilornvederea
eliminriisurselordetensiune,prinmbuntireasecuritii
frontierelor,prinpromovareacooperriitransfrontaliereia
bunelorrelaiidevecintate;

screezecondiiiprielnicepentrumbuntirearelaiilor
economiceicomerciale,obiectivulfinalfiindintegrareatreptat
aRepubliciiMoldovancadrulpieeiinterneaUE,astfelcumse
prevedenprezentulacord,inclusivprininstituireauneizonede
liberschimbcomplexicuprinztor,ceeacevapermiterealizarea
uneiapropierilegislativeialiberalizriiaccesuluilapiacu
implicaiimajore,nconformitatecudrepturileiobligaiilecare
decurgdinstatutuldemembrealeOMCalpriloricu
aplicareatransparentaacestordrepturiiobligaii,precumi

screezecondiiiprielnicepentruocooperaretotmaistrnsn
altedomeniideinteresreciproc.

TITLULI
PRINCIPIIGENERALE
ARTICOLUL2

Respectareaprincipiilordemocratice,adrepturiloromuluiialibertilor

fundamentale,astfelcumsuntproclamatenDeclaraiaUniversala
DrepturilorOmuluiidefinitenConveniaeuropeanpentruaprarea
drepturiloromuluiialibertilorfundamentale,nActulfinaldelaHelsinki
din1975alConferineipentruSecuritateiCooperarenEuropa,precumin
CartadelaParispentruonouEuropdin1990,reprezintbazapoliticilor
interneiexternealepriloriconstituieunelementesenialalprezentului
acord.Combatereaproliferriiarmelordedistrugerenmas,amaterialelor
conexeiavectoriloracestoraconstituie,deasemenea,unelementcrucialal
prezentuluiacord.

Prileireitereazangajamentulfadeprincipiileeconomieidepia,fa
dedezvoltareadurabilifadeunmultilateralismeficace.

Prileireafirmrespectulfadeprincipiilestatuluidedreptialebunei
guvernane,precumiobligaiilelorinternaionale,nspecialncadrulONU,
alConsiliuluiEuropeiialOSCE.

Prileseangajeazsncurajezecooperareaibunelerelaiidevecintate,
inclusivcooperareandomeniuldezvoltriideproiectedeinterescomun,
ndeosebicelelegatedeprevenireaicombatereacorupiei,aactivitilor
criminale,organizatesaudealttip,inclusivcelecucaractertransnaional,ia
terorismului.Acestangajamentconstituieunfactorcheiendezvoltarea
relaiiloriacooperriintrepriicontribuielameninereapciiia
stabilitiinregiune.

TITLULII
DIALOGULPOLITICIREFORMELE,COOPERAREAN
DOMENIULPOLITICIIEXTERNEIDESECURITATE
ARTICOLUL3

Dialogulpoliticntoatedomeniiledeinteres
reciproc,inclusivnceeacepriveteaspectele
externeidesecuritate,precumireformele
interne,estedezvoltaticonsolidatncontinuare
ntrepri.Acestlucruvaantrenacreterea
eficacitiicooperriipoliticeivapromova
convergenanceeacepriveteaspectelede
politicexternidesecuritate.

ARTICOLUL7
PREVENIREACONFLICTELORIGESTIONAREA
CRIZELOR

Prilembuntesccooperareapracticnceea
cepriveteprevenireaconflictelorigestionarea
crizelor,nspecialnvedereauneiposibile
participriaRepubliciiMoldovalaoperaiunile
civileimilitaredegestionareacrizelor,conduse
deUE,precumilaexerciiileiactivitilede
formarerelevante,delacazlacazicaurmarea
uneiposibileinvitaiidinparteaUE.

TITLULIII
LIBERTATE,SECURITATEIJUSTIIE
ARTICOLUL12
STATULDEDREPT

ncadrulcooperriinspaiuldelibertate,securitatei
justiie,prileacordoimportandeosebitpromovrii
statuluidedrept,inclusivindependeneisistemului
judiciar,accesuluilajustiieidreptuluilaunproces
echitabil.

Prilecoopereazpedeplincuprivirelafuncionarea
eficaceainstituiilorndomeniulasigurriirespectriilegii
ialadministrriijustiiei.

Respectareadrepturiloromuluiialibertilor
fundamentalevaghidatoateactivitiledecooperaren
domeniullibertii,alsecuritiiialjustiiei.

Dup12rundedenegocieriaufostncheiate
provizoriumajoritateacapitolelorAcorduluide
Asociere:DialogulPoliticiReforme,Cooperaren
domeniulPoliticiiExterneideSecuritate;Justiie,
LibertateiSecuritate;Contacteinterumane;
negocieripurtndusencontinuarepeblocul
Cooperareeconomicisectorial,componenta
mediului.Ceadea12arundanegocierilorsa
desfuratla14septembrie2012laChiinu.n
cadrulacesteiaaucontinuatdiscuiileasupra
textuluiAcorduluinvedereaasigurriireflectrii
corespunztoareaprioritilorcurenteale
cooperriiRepubliciiMoldovacuUE,daria
asigurriiflexibilitiinecesarenvederea
extinderiiacesteiactrenoidomeniiinndcontc
finalitateacooperriiRepubliciiMoldovacuUEo
constituieintegrareaeuropean.

ARTICOLUL460
DURAT
Prezentulacordsencheiepentruoperioad
nedeterminat.
Oricaredintrepripoatedenunaprezentul
acord,prinnotificareanacestsensaceleilalte
pri.Prezentulacordnceteazsmaiproduc
efectedupaselunideladataprimirii
notificriirespective.

DODONVSTAPIOLA:MAIDEVREMESAUMAI
TRZIU,ACORDULDEASOCIERECUUEVAFI
ANULAT(6DEC2014)
LasediulPartidulSocialitiloraavutlocontrevederealiderului
socialitilor,IgorDodon,cuefulMisiuniiUEnRM,Pirkka
Tapiola.ncadruldiscuiilorDodoniaexprimatprofunda
ngrijorarepentrumultiplelenclcri,comisedeautoritin
campaniapreelectoralintimpulscrutinului,sespunentrun
comunicatdepresalPSRM.
Dodonaspusc,ncazulncareCurteaConstituionalvavalida
rezultatelealegerilor,socialitiivorcontinuascriticedurAliana
deguvernarerestartat,folosindtoateinstrumentele,pecareleare
ladispoziiecelmaimarepartidparlamentardeopoziie,pentru
careauvotatcirca330miidecetenimoldoveni.
LiderulsocialitilorlaasiguratpereprezentantulUEc,mai
devremesaumaitrziu,AcorduldeAsocierecuUniunea
European,careafostsemnatfrrespectareaintereselor
adevratealepoporuluimoldovenesc,vafianulat.Chiarlaprima
edinaParlamentului,fraciuneasocialitilorvapuneproblema
privinddenunareaacestuiAcord,precumiorganizareaunui
referendumcuprivirelavectoruldedezvoltarealR.Moldova.

MARIANLUPUDESPREIMPORTANA
ACORDULUIDEASOCIEREPENTRUMOLDOVA

AcorduldeAsociereesteceamaiimportant
realizarenpoliticaexterniinterna
RepubliciiMoldovadela1991ncoace.Noi
considermcexerciiulderatificaredela2iulie
clarificdefinitivvectoruldepoliticinterni
externaRM.aranoastrsendreapt.Peste
80%dinconinutuldinAcorduluisereferla
ZonadecomerLiber,ceeacevapermiteaccesul
productorilorautohtonilaopiadepeste500
milioanedeconsumatori.

VLADIMIRVORONINDESPRESITUAIADIN
SECTORULAGRARDUPSEMNAREAACORDULUI
DEASOCIERECUUE

AmeninrileiriscurilelacareestesupuseconomiaRM
caurmareasemnriidectreCoaliiaproeuropeana
AcorduluideAsocierecuUE,aacumamavertizatanterior,
captamploareaunuiadevratdezastru.Trdarea
intereselorriiiaroganadecareaudatdovad
politicieniidinPartidulDemocraticelLiberalDemocrat,
ignorareatotaltimpdecincianiaopinieiPartidului
Comunitilor,precumiaexperilorprofesionitii
impariali,audejaconsecinerealepentruproductorii
agricoli,procesatorilordematerieprim,vinificatorilor,
inclusivpentruproductoriideproduseconexe:ambalaje,
pachete,sticlrie.Dincauzapoliticilorantipopulareale
coaliieideguvernare,produseleagricolemoldoveneti,
acumulatenacestandectrerani,cumulteforti
munc,nupotfivndutepepieeletradiionale.

VEACESLAVIONIDESPRE
RATIFICAREAACORDULUIDE
ASOCIERE

Acestacord,nprimulrnd,vinesofereriio
perspectivclardeintegrareeuropean,vines
ntreascnRepublicaMoldovainstituiile
democraticeiinstituiileeconomieidepia.Eu
credcbunstareapopulaieiestestrictlegat
decalitateaifuncionalitateainstituiilor
existentenar.

S-ar putea să vă placă și