Sunteți pe pagina 1din 2

Multi-Energy

Multi-Energy Cyble AnyQuest Basic Module Radio pentru Citirea la Distan]\ a Contoarelor de Ap\ > Instalare
Multi-Energy Cyble AnyQuest Basic Module Radio pentru Citirea la Distan]\ a Contoarelor de Ap\ > Instalare

Cyble AnyQuest Basic

Module Radio pentru Citirea la Distan]\ a Contoarelor de Ap\

> Instalare Facil\

> Func]ii Avansate

> Fiabilitate Ridicat\

www.itron.com

Cyble AnyQuest este proiectat pentru a r\spunde cerin]elor de management ale companiilor de utilit\]i ce doresc citirea la distan]\ a contoarelor de ap\ prin intermediul radio, pentru o cre[tere a productivit\]ii / asigurarea de servicii suplimentare.

Beneficiile Solu]iei Wireless

> Citirea radio automat\ a contoarelor cre[te fiabilitatea citirii [i m\re[te semnificativ viteza de achizi]ie a datelor.

> Citirea radio asigur\ totodat\ accesul la toate contoarele chiar dac\, clientul este absent sau citirea are loc `n mediu dificil.

Mod Func]ionare Cyble AnyQuest Tehnologii

> Tehnologia patentat\ Cyble garanteaz\ o fiabilitate demonstrat\ a indexului.

> Tehnologia RADIAN reprezint\ protocolul cel mai deschis, rezult\nd din munca unui grup European de utilizatori.

Func]ii Avansate ~n afar\ de citirea indexului, Cyble AnyQuest

asigur\ totodat\ func]ii inteligente puternice aduc=nd un plus de valoare pentru clien]i :

> 13 indexuri lunare citite la dat\ fix\

> Detec]ia pierderilor, cu `nregistrarea a 13 istorice lunare a pierderilor

> Index curgere invers\ [i 13 alarme lunare

> Alarm\ sf=r[it durat\ de via]\ a bateriei

> Alarme de fraudare

Fiabilitate Ridicat\

> Conceptul Cyble asigur\ o corelare perfect\ `ntre totalizatorul contorului [i `ntre indexul electronic intern (lu=ndu-se `n considerare [i curgerile inverse).

> Modulul este `ncapsulat [i protejat astfel de mediile dure de lucru [i efectele de imersare complet\ `n ap\.

> Dispune de cel bun design [i asigur\ distan]a distan]a de citire optim\, chiar `n medii dure.

Instalare Facil\ Cyble AnyQuest este complet compatibil cu toate contoarele de ap\ Itron (de la 15 la 500 mm) echipate cu totalizator cu ]int\ Cyble.

Acest modul compact poate fi fixat u[or, direct pe contor f\r\ a necesita cabluri, sau montare pe perete.

Op]ional, poate fi furnizat din uzin\ gata montat ([i configurat) pe contor.

fi furnizat din uzin\ gata montat ([i configurat) pe contor. Ca unitate de sine st\t\toare, poate

Ca unitate de sine st\t\toare, poate fi fixat rapid pe contoarele de pe site f\r\ distrugerea sigiliilor.

> Cyble AnyQuest fixat pe contor de ap\ Reziden]ial

Caracteristici Tehnice

Caracteristici Radio Frecven]\

Protocol

RADIAN

Modula]ie

FSK (Frequency Shift Keying)

Frecven]a

433.82 MHz

Transmisie

Simetric\, comunica]ie bidirec]ional\

Specifica]ii Func]ionale

Dimensiuni

92 x 57 x 50 mm

Sursa de alimentare

Baterii Litiu

Durata de via]\ a bateriei (min)*

14 ani

Umiditatea relativ\

0

100% - submersibil\

Temperatura accidental\

-20°C / ^70°C

Conformitate

certificare, conform directivei Europene RTTE (1999/5/CE)

* ~n condi]ii normale de operare [i `n intervalele de temperatur\ specificate.

** • Operare : ^5°C

^35°C

Temperatura de operare min. : -10°C (< 15 zile/an) Temperatura de operare max. : ^55°C (< 15 zile/an)

Depozitare : ^5°C

Transport : Min. -20°C (< 24 ore `n continuu)

Max. ^70°C (< 24 ore `n continuu)

^35°C

Aplica]ii AnyQuest Cyble corespunde pentru diferite aplica]ii de uz reziden]ial, comercial [i industrial.

aplica]ii de uz reziden]ial, comercial [i industrial. Software Citire Mobil\ S o f t w a

Software Citire Mobil\

Software Management Rute

Baza de Date a Companiei de Utilit\]i (sistem facturare / sistem informatic client)

de Utilit\]i (sistem facturare / sistem informatic client) > Cyble AnyQuest Basic > Modul Cyble AnyQuest

> Cyble AnyQuest Basic

/ sistem informatic client) > Cyble AnyQuest Basic > Modul Cyble AnyQuest fixat pe contor de

> Modul Cyble AnyQuest fixat pe contor de ap\ Comercial [i Industrial

Despre Itron Inc.

Itron Inc. este un furnizor de tehnologie de înalt nivel, lider global în industria energetic\ [i a apei. Compania este lider mondial în furnizarea de solu]ii de contorizare, colectarea datelor [i software pentru companiile de utilit\]i cu peste 8,000 companii de utilit\]i pe `ntregul glob care se bazeaz\ pe tehnologia dezvoltat\ pentru a optimiza livrarea [i utilizarea de energie [i ap\. Echipamentele fabricate de noi cuprind contoare de electricitate, gaz [i ap\, sisteme de comunica]ie [i colectare a datelor, inclusiv citirea automat\ a contoarelor (AMR), [i infrastructura avansat\ de contorizare (AMI); aplica]ii software pentru managementul de date [i software aferent, management de proiect, instalare [i consultan]\. Pentru detalii, consulta]i www.itron.com.

Pentru informa]ii suplimentare, contacta]i distribuitorul nostru local.

suplimentare, contacta]i distribuitorul nostru local. Elsaco Electronic s.r.l. Str. Pacea Nr. 41A, RO-710013,
Elsaco Electronic s.r.l. Str. Pacea Nr. 41A, RO-710013, Boto[ani, Rom=nia Telefon : 00 40 231
Elsaco Electronic s.r.l. Str. Pacea Nr. 41A, RO-710013, Boto[ani, Rom=nia Telefon : 00 40 231
Elsaco Electronic s.r.l. Str. Pacea Nr. 41A, RO-710013, Boto[ani, Rom=nia Telefon : 00 40 231

Elsaco Electronic s.r.l. Str. Pacea Nr. 41A, RO-710013, Boto[ani, Rom=nia Telefon : 00 40 231 514 278 Fax : 00 40 231 532 905 www.elsaco.com

© Copyright 2010, Itron. Toate drepturile rezervate. - Itron `[i rezerv\ dreptul de a modifica aceste specifica]ii f\r\ o `n[tiin]are prealabil\.

SYS-0023.0-EN-03.10