Sunteți pe pagina 1din 2

Multi-Energy

Cyble AnyQuest Basic

Module Radio pentru Citirea la Distan]\ a Contoarelor de Ap\


Func]ii Avansate
~n afar\ de citirea indexului, Cyble AnyQuest
asigur\ totodat\ func]ii inteligente puternice
aduc=nd un plus de valoare pentru clien]i :
> 13 indexuri lunare citite la dat\ fix\
> Detec]ia pierderilor, cu `nregistrarea a 13
Beneficiile Solu]iei Wireless
istorice lunare a pierderilor
> Citirea radio automat\ a contoarelor cre[te > Index curgere invers\ [i 13 alarme lunare
fiabilitatea citirii [i m\re[te semnificativ > Alarm\ sf=r[it durat\ de via]\ a bateriei
viteza de achizi]ie a datelor.
> Alarme de fraudare
> Citirea radio asigur\ totodat\ accesul la
toate contoarele chiar dac\, clientul este Fiabilitate Ridicat\
absent sau citirea are loc `n mediu dificil. > Conceptul Cyble asigur\ o corelare perfect\
`ntre totalizatorul contorului [i `ntre indexul
Mod Func]ionare Cyble AnyQuest
electronic intern (lu=ndu-se `n considerare
Tehnologii
[i curgerile inverse).
> Tehnologia patentat\ Cyble garanteaz\ o > Modulul este `ncapsulat [i protejat astfel de
fiabilitate demonstrat\ a indexului.
mediile dure de lucru [i efectele de imersare
> Tehnologia RADIAN reprezint\ protocolul
complet\ `n ap\.
cel mai deschis, rezult\nd din munca unui > Dispune de cel bun design [i asigur\ distan]a
grup European de utilizatori.
distan]a de citire optim\, chiar `n medii dure.

Cyble AnyQuest este proiectat pentru a r\spunde


cerin]elor de management ale companiilor de
utilit\]i ce doresc citirea la distan]\ a contoarelor
de ap\ prin intermediul radio, pentru o cre[tere a
productivit\]ii / asigurarea de servicii suplimentare.

Instalare Facil\
Cyble AnyQuest este complet compatibil cu
toate contoarele de ap\ Itron (de la 15 la 500
mm) echipate cu totalizator cu ]int\ Cyble.
Acest modul compact poate fi fixat u[or, direct
pe contor f\r\ a necesita cabluri, sau montare
pe perete.
Op]ional, poate fi furnizat din uzin\ gata montat
([i configurat) pe contor.
Ca unitate de sine st\t\toare, poate fi fixat
rapid pe contoarele de pe site f\r\ distrugerea
sigiliilor.
> Instalare Facil\
> Func]ii Avansate
> Fiabilitate Ridicat\

> Cyble AnyQuest fixat pe contor de ap\ Reziden]ial

www.itron.com

Caracteristici Tehnice
Caracteristici Radio Frecven]\
Protocol
Modula]ie
Frecven]a
Puterea radiat\
Transmisie

RADIAN
FSK (Frequency Shift Keying)
433.82 MHz
< 10 mW
Simetric\, comunica]ie bidirec]ional\

Specifica]ii Func]ionale
Dimensiuni
Sursa de alimentare
Durata de via]\ a bateriei (min)*
Protec]ie carcas\
Umiditatea relativ\
Temperatura de operare
Temperatura accidental\
Conformitate

92 x 57 x 50 mm
Baterii Litiu
14 ani
IP 68
0 ... 100% - submersibil\
-10C / ^55C**
-20C / ^70C
certificare, conform directivei Europene RTTE (1999/5/CE)

> Cyble AnyQuest Basic

* ~n condi]ii normale de operare [i `n intervalele de temperatur\ specificate.


** Operare : ^5C ... ^35C

Depozitare : ^5C ... ^35C

Temperatura de operare min. : -10C (< 15 zile/an)


Temperatura de operare max. : ^55C (< 15 zile/an)

Transport : Min. -20C (< 24 ore `n continuu)


Max. ^70C (< 24 ore `n continuu)

Aplica]ii
AnyQuest Cyble corespunde pentru diferite aplica]ii de uz reziden]ial, comercial [i industrial.

> Modul Cyble AnyQuest fixat pe contor de


ap\ Comercial [i Industrial

Software Citire Mobil\

Software Management Rute

Baza de Date a Companiei de Utilit\]i


(sistem facturare / sistem informatic
client)

Despre Itron Inc.


Itron Inc. este un furnizor de tehnologie de nalt nivel, lider global n industria energetic\ [i a apei. Compania este lider mondial n furnizarea de solu]ii de contorizare, colectarea datelor [i
software pentru companiile de utilit\]i cu peste 8,000 companii de utilit\]i pe `ntregul glob care se bazeaz\ pe tehnologia dezvoltat\ pentru a optimiza livrarea [i utilizarea de energie [i ap\.
Echipamentele fabricate de noi cuprind contoare de electricitate, gaz [i ap\, sisteme de comunica]ie [i colectare a datelor, inclusiv citirea automat\ a contoarelor (AMR), [i infrastructura
avansat\ de contorizare (AMI); aplica]ii software pentru managementul de date [i software aferent, management de proiect, instalare [i consultan]\. Pentru detalii, consulta]i www.itron.com.

Pentru informa]ii suplimentare, contacta]i distribuitorul nostru local.

Elsaco Electronic s.r.l.


Str. Pacea Nr. 41A, RO-710013,
Boto[ani, Rom=nia
Telefon : 00 40 231 514 278
Fax : 00 40 231 532 905
www.elsaco.com
Copyright 2010, Itron. Toate drepturile rezervate. - Itron `[i rezerv\ dreptul de a modifica aceste specifica]ii f\r\ o `n[tiin]are prealabil\.

SYS-0023.0-EN-03.10