Sunteți pe pagina 1din 2

OPERATOR ECONOMIC

S.C.PRO VET FARM S.R.L


C.U.I. 22480988
Com. Grindu, Jud Ialomia
Str. Prof. Drghici Vasile
E-mail provetfarm_13@yahoo.com
Tel. 0766 369 042
FORMULARUL 7: DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE OFERTANT
1. Subsemnatul Gheorghe Profer, reprezentant mputernicit al S.C.PRO VET FARM S.R.L
, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la
procedura pentru atribuirea acordului - cadru de servicii, avnd ca obiect achizitia de servicii
sanitar veterinare - Csva Albesti, Csva Amara, Csva Armasesti, Csva Bucu, Csva Ciocarlia,
Csva Facaieni, Csva Grindu, Csva Sfantu Gheorghe, Csva Sinesti, Csva Valea Macrisului, cod
CPV85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2), la data de 22.02.2016, organizat de Direcia
Sanitar - Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Ialomi a particip i depun ofert pentru Lotul
10 Csva Valea Macrisului:
X n nume propriu;
ca asociat n cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi nine >.
ca subcontractor
2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.
3. NU ESTE CAZUL Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund
solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa
primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, ca executia contractului, inclusiv
platile constituie responsabilitatea membrului conducator si ca toti membrii asocierii se obliga
sa ramina in asociere pe intreaga durata a executiei contactului
4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Seciunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului
de interese din Ordonana 34, si adugam, in mod special, ca nu avem nici un potenial conflict
de interese sau alte relaii asemntoare cu ceilali candidai sau alte pri implicate in
procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;
5. Subsemnatul declar c:
X nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici;
sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
6. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni
modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul
derulrii contractului de achiziie public.
7. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n
scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Direciei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Ialomi a , STR. LACULUI, NR. 12 , Localitatea:
Slobozia , Cod postal: 920024 , Romania, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n
legtur cu activitatea noastr.
Ofertant, Gheorghe Profer
OFERTANTUL S.C.PRO VET FARM S.R.L

Data completarii :....................