Sunteți pe pagina 1din 1

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca ......................................................................................,


student (a) la Facultatea de Farmacie din cadrul U.M.F. Gr. T. Popa Iasi, in anul V, grupa......., va
efectua practica de specialitate din semestrul II, anul universitar 2015-2016 incepand cu data
de ......................................., la farmacia ...........................................................

Practica se va desfasura sub indrumarea farmacist specialist/primar.........................................

Farmacist diriginte