Sunteți pe pagina 1din 4

LEGISLATIA EUROPEANA

DIRECTIVE:

Directiva 2000/60/CE, directiva cadru privind apa, modificata prin Directivele 2008/32/CE,
2008/105/CE si 2009/31/CE si de Decizia
2455/2001/CE

Directiva 2006/118/CE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii

Directiva 98/83/EC, directiva privind apa potabil

Directiva 91/271/EEC, directiva privind epurarea apelor uzate urbane

Directiva 86/278/CCE privind protec


ia mediului i n special asolurilor, cnd se utilizeaz nmolurile de la staiile de epurare n
agricultur

Directiva 91/414/CEE privind produsele de protectia plantelor si Directiva 98/8/EC a biocidelor


se refera la autorizarea, punerea pe piata, utilizarea si controlul produselor comerciale de
protectia
plantelor si a produselor biocide cum sunt pesticidele, ierbici dele sau
fungicidele, pe teritoriul Uniunii Europene

Directiva 1999/31 CEE privind depozitarea deseurilor

Directiva 90/415/CEE de modificare a Anexei II 80/280/CEE care reglementeaza valorile limita


si obiectivele de calitate pentru deversarea in mediul acvatic a acelor substante priculoase/ pri
oritar periculoase care se pot acumula in organismele vii si in sedimente

LEGISLATIA NATIONALA

DIRECTIVE:

Directiva 68/1980 referit


oare la apele subterane

Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinata consumului uman, modificata de


Regulamentul (CE) nr.1882/2003

Directiva 86/278 cu privire la evacuarea sigura a namolului

Directiva 91/676 CEE privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse
agricole, modificata de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003

Directiva 75/440 CEE concentratii denitrati

LEGISLATIA NATIONALA PRIVITOARE LA EIM:


Hotrrea de Guvern 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private
asupra mediului

Ordinul 135/2010 al Ministrului Mediului i Pdurilor privind a probarea Metodologiei de aplicare


a evalurii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice i private

Ordinul 863/2002 al Ministrului Apelor i Proteciei Mediului privind aprobarea ghidurilor


metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de
evaluare a impactului asupra mediului

LEGISLATIA NATIONALA PRIVIND PROTECTIA NATURII:

Ordonana de Urgen 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatice

Ordinul 19/2010 al Ministrului Mediului i Pdurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic


privind evaluarea adecvata a efectelor poteniale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor
natura
le protejate de interes comunitar

LEGISLATIA NATIONALA PRIVIND APELE SUBTERANE:

HG 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa

Ordinul nr.313/2001 pentru protejarea mediului si respectarea riguroasa a normelor tehnologice


de conservare a apei in sol

Hotararea nr.930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara
si hidrogeologica

HG nr.53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva


poluarii si deteriorarii

OM nr.137/2009 privind aprobarea va


lorilor de prag pentru corpurile
de ape subterane din Romania

OM nr.1278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea


zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica

LEGISLATIA NATIONALA PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE SI


CALITATEA SURSELOR DE APA:

Legea Apei nr.107/1996, modificata de HG nr.948/1999, Legea nr.310/2004, Legea nr.112/2006,


Ordonana de Urgen a Guvernului nr.130/2007, OUG nr.3/2010 adoptata prin Legea
nr.146/2010, OUG nr.64/2011, OUG nr.71/2011 si actualizata la 01.02.2014


Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, amendat de Legea 311/2004, OG
nr.11/2010 aprobata de Legea nr. 124/2010, OG nr.1/2011,
aprobata de Legea nr. 182/2011, cu rectificarea nr. 458/2012

HG nr.930/2005 pentru aprobarea Norme


lor speciale privind caracterul i
mrimea zonelor de protecie sanitar i hidrogeologic

HG nr.567/2006 privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc


apele de suprafa utilizate pentru potabilizare (NTPA-013
i NTPA-014)

HG nr.974/2004, pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecie sanitar i


monitorizare a ca
litii apei potabile, modificat de OG nr.11/2010

LEGISLATIA NATIONALA CU PRIVIRE LA CONTROLUL POLUARII CU


NITRATI:

Legea Protectiei Mediului nr.137/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.


91/2002, respectiv nr. 294/2003

Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 313/2001 pentru protejarea mediului si
respectarea riguroasa a normelor tehnologice de conservare a apei in sol

HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic
a apelor uzate

OUG nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin
Legea nr. 645/2002

HG nr.964/2000 privind aprobarea


Planului de actiune pentru protectia apei
impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, modificata prin HG nr.1360/2005, HG
nr.210/2007, prevede ca Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale prin directiile pentru agricultura judetene sa distribuie aceasta decizie
primariilor din localitatile declarate zone vulnerabile la nitrati

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.1270/2005 si Ordinul ministrului


mediului si gospodaririi apelor nr.1182/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole
pentru protectia ap
elor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile 1552/2008 si Ordinul ministrului agriculturii si


dezvoltarii rurale nr.743/2008, referitor la lista de
localitati pe judete unde exista poluare cu nitrati din activitati agricole

Irigatii Norma tehnica MADR 2004


Legea apelor nr.107/1996, modificat i completat de Legea nr.310/2004, Legea nr.112/2006,
Ordonana de Urgen a Guvernului nr.3/2010
si actualizata la 01.02.2014

Ordin nr.242/2005 al MMGA/MAPPM pentru aprobarea organizarii Sistemului national de


monitoring integrat al solului

Ordin comun nr.296/216/2005 al


MMGA/MAPDR privind aprobarea
Programului cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone
vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

Ordin comun nr.452/2001 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare,


atributiilor si componentei Comisiei si a Grupului
de sprijin
pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din
surse agricole

Ordin nr.1072/2003 pentru aprobarea organizarii Monitoringului suport national integrat de


supraveghere, control si decizii pentru reducerea
aportului de poluanti proveniti din surse agricole in apele de suprafata si in apele subterane

LEGISLATIA NATIONALA PRIVIND EPURAREA APELOR UZATE:

HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic
a apelor uzate, modificat i completat de Hotrrea de Guvern 352/2005

Normativul NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate


industriale i urbane la evacuarea n receptorii naturali

Normativul NTPA-002/2002 privind condiiile de evacuare a apelor uzate n reelele de


canalizare ale localitilor i direct n staiile de epurare

Norme tehnice NTPA-011/2002 privind colectarea, epurarea i evacuarea apelor uzate urbane

LEGISLATIA NATIONALA PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI:

Legea nr.265 din 29 iunie 2006 pentru aprobar


ea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului (modificari si
completari)

Ordin nr.344/2004 ministrul mediului i gospodririi apelor i ministrul agriculturii, pdurilor i


dezvoltrii rurale pentru aprobarea Normelor tehnice
privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare din
agricultura

Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor