Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR*)

Subsemnatul .....................................................................
cetean ........................................., nscut la data de .................................., n
localitatea ......................................., de sex ......................., cstorit/necstorit, domiciliat
n ........................................., str. ............................................................. nr. ...................,
bloc ........, scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ........................................, posesor
al .................................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................... la
data de .............................................., cod numeric
personal ................................................................., mputernicesc prin prezenta
pe ................................................................ cetean ................................, nscut la data
de ..................................., n localitatea ......................................., de sex ........................,
cstorit/necstorit, domiciliat n ...........................................,
str. ........................................................... nr. ..................., bloc ........, scar ........, etaj ........, apart.
........., sector/jude ....................................., posesor al ..............................., seria ...............
nr. .......................... eliberat de .................................. la data de ............................................, cod
numeric personal ............................................................, pentru a m reprezenta la biroul
notarului public, n cadrul procedurii succesorale notariale avnd ca obiect
succesiunea ................................................ decedat ..................................................., cu ultimul
domiciliu n ..............................................., a crui succesiune declar c am acceptat-o n mod
tacit, prin acte de administrare a bunurilor acestuia. Menionez c defunctul era
cstorit ....................... .
Mandatarul meu este mputernicit s solicite i s obin actele necesare dezbaterii
succesiunii, s primeasc actele de procedur, s propun i s efectueze probatoriile necesare,
s stabileasc numrul i calitatea motenitorilor, precum i cota n comunitatea de bunuri,
achitnd taxele succesorale i onorariul notarului public.
n conformitate cu art. 692 Cod civil, declar c
defunctul .......................................................... a acceptat n mod tacit succesiunea
prinilor ................................................................., decedai la data
de ......................................................, cu ultimul domiciliu n ...................................................... .
mputernicesc, de asemenea, pe mandatarul meu s m reprezinte la dezbaterea
succesiunilor acestora, n calitate de motenitor i declarant n via, s fac toate declaraiile i
s prezinte toate actele necesare, s plteasc taxele i s primeasc certificatele de motenitor,
semnnd n numele meu i pentru mine, semntura sa fiindu-mi opozabil.
De asemenea, mandatarul meu m va reprezenta cu depline puteri, n vederea obinerii
de duplicate dup actele de stare civil ale defuncilor, ale cror proceduri succesorale urmeaz a
fi dezbtute, semnnd de primirea lor, semntura sa fiindu-mi pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n ........... exemplare, la ..................., astzi, data
autentificrii.
S-au eliberat prilor ...................... exemplare.
MANDANT
_______________
*) n conformitate cu cerinele art. 692 Cod civil.