Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUCTIUNI PROPRII

DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


Instructiunile proprii de Securitate si Sanatate in Munca sunt elaborate in completarea
legislatiei nationale aplicabile,si contin reguli minime pentru prevenirea accidentelor de
munca si / sau a imbolnavirilor profesionale.

PREVEDERI GENERALE
CONTINUT
Art. 1.Prezentele instructiuni proprii ale SSM pentru comertul cu amanantul cuprind
cerintele necesare pentru asigurarea securitatii in munca a personalului care desfasoara
activitati comerciale in cadrul SC TECNOLINE GRUP S.R.L.

SCOP
Art. 2. Prevederile prezentelor institutii proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea
pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de
securitate si sanatate.

PREVEDERI COMUNE TUTUROR


ACTIVITATILOR COMERCIALE
COD IPSSM 001
Art.3.(1) La efectuarea activitatilor comerciale vor fi repartizati numai lucratori care au
corespuns controlului medical obligatoriu.
(2) Se interzice lucrul in cadrul acestei activitati al persoanelor care prezinta
diverse afectiuni,constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru
desfasurarea activitatii in conditii de protectie.
(3) Controlul medical periodic este obligatoriu.
(4) Se interzice admiterea la lucru a salariatilor aflati sub influenta alcoolului,a
unor medicamente care afecteaza starea de lucru ,oboseala.
(5).In cadrul procesului de instruire a salariatilor care desfasoara activitati
comerciale se vor transmite toate informatiile necesare referitoare la:
-riscurile la care sunt expusi;
-partile periculoase ale echipamentelor utilizate,in functie de specificul activitatii ;
-dispozitivele de protectie existente ;
-mijloacele de interventie in caz de avarii sau accidente ;

-modul de interventie in caz de accidente ;


-sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare ;
-semnificatia marcajelor diferitelor incarcaturi,colete etc., conform standardelor.

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA SI A ACTIVITATILOR


Art.4 Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de
curatenie,libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil pentru a se evita expunerea
salariatilor la accidente. Caile de acces vor fi nivelate ,podite sau pavate in vederea
scurgerii apei.Iarna,caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale
antierapante(nisip,sare,rumegus etc).
Art,5. Acolo unde este cazul(diferenta de nivel se vor amenaja rampe de incarcare
descarcare, la cote de nivel corespunzatoare platformei mijloacelor de transport si
prevazute cu dizpozitive de egalizare sau podete de trecere cu latime variabila.
Art.6 .Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte ,special amenajate, in functie
de natura marfii.
Art.7. In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator(natural,artficial sau
mixt).
Art.8 .In cazul in care ,spatiile de lucru, temperature aerului depaseste valoare de 25grade
Celsius ,se va asigura o viteza de miscare a aerului de cel putin 0,5m/s, indiferent de
intensitatea efortului fizic.
Art.9 .Pentru asezarea si manipularea marfurilor din rafturi,spatiile comerciale vor fi
dotate cu scari simple sau duble care vor fi prevaazute cu dispozitive speciale de
prindere in partea superioara si placi de cauciuc in partea inferioara (pentru scarile
simple) ,iar cele duble cu lant de siguranta si placi de cauciuc pe partea inferioara.
Art.10. Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate
corespunzatoare.Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere
.Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor.
Art.11. Orice element de mobilier va fi finisat corespunzator,pentru a nu provoca
accidente la manipularea marfii.
Art.12. Periodic va fi verificata stabilirea pieselor de mobilier.
Art.13 .La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele
masuri :
-spatiul de amplasareasa sa fie in afara spatiilor de circulatie a personalului ;
-personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer ,radiatiilor solare directe etc.
Art.14. Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie ,aparatori
carcase etc. care sa impiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale
acestora.

Protectia impotriva electrocutarii si incendiilor


Art.15. Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori
etc .,astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse.
Art.16. Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarilor
mecanice,termice ,chimice ec.
Art.17 .Se intrezice deschiderea carcaselor, capacelor ,aparatorilor ;
Art.18 .Toate reparatiile,reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor
efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu enegie electrica si numai de catre
electricienii de intretinere, instruiti corespunzator si autorizati . In zona de lucru,vor fi
montate, la loc vizibil,tablite avertizoare de interdictie .
Art.19 .In dreptul utilajelor cu actionare electrica se va prevedea gratar din lemn sau
covor de cauciuc .
Art.20 .Spalarea si curatarea utilajelor comerciale la terminarea lucrului,se vor efectua
numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora .
Art.21 .La masinile de casa,zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi
verificata legatura la conductorul nul.
Art. 22 .Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de
protectie si legaturi la prizele de pamant si la conducatorul nul al instalatiei electrice.
Art. 23.Toate masinile de birou actionate electric(masini de scris, adunat, calculat si
electrocontabile) vor fi prevazute cu legatura de protectie la priza de pamant.
Art.24 .Se interzice lucrul la masinile de birou cand acestea au capacele demontate
Art.25 .Dupa terminarea lucrului ,masinile de birou vor fi scoase din tensiune.
Art.25 .Prizele de alimentare vor fi cu legatura de protectie la priza de pamant.
Art.26 .Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mainile umede sau
murdare de grasime.
Art.27 .Se interzice salariatilor accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista
pericolul producerii incendiilor sau exploziilor.
Vor fi afisate, in locuri vizibile,tablite avertizoare pentru interzicerea fumatului in
spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozii.
Art.28 .Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj :
-denumirea chimica uzuala a substantei ;
-densitatea sau concentratia substantei ;
-gradul de pericol care il reprezinta ;
-reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat.

VANZAREA CU AMANUNTUL
Art.29 .Coducerea persoanei juridice sau fizice care practica sistemul de vanzare clasica
va lua masuri de organizare a locului de munca si a activitatilor, in asa fel incat sa fie
evitata producerea accidentelor de munca.
In acest scop in magazinele cu vanzare clasica , marfurile vor fi asezate astfel :
-la un nivel situate intre 50 si 180 cm inaltime de la podea , pe o lungime de 150165 cm.
-sub 50 cm inaltime se vor aseza stocurile de rezerva,iar pe partile laterale,
marfurile care se manipuleaza mai rar ;
-cantarele se vor aseza in centrul locului de munca, iar uneltele si sculele destinate
vanzarii marfurilor in dreapta vanzatorului
Art30. Curatenia in magazine va fi efectuata numai in timpul pauzelor sau la sfarsitul
programului de lucru cand unitatea va fi inchisa ;
Art.31 .Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masurile necesare privind
dezinfectia,dezinsectia si deratizarea spatiilor comerciale.
Art.32 .Marfurile vor fi asezate intotdeauna pe sortimente in acelasi loc, in functie de
natura lor ,in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile ,aglomerarea cailor de acces si
producerea accidentelor.
Art.33. Asezarea si manipularea marfurilor in/si din rafturile situate la inaltime ,se vor
executa cu ajutorul scarilor simple sau duble prevazute cu dispozitive de prindere si
fixare ; Se interzice ,pentru efectuarea operatiilor mentionate,folosirea butoaielor
,scaunelor,lazilor,pachetelor sau a altor obiecte de improvizatie ;
Art.34. Marfurile vor fi asezate in rafturi si pe gondole , in asa fel incat acestea sa nu
depaseasca marginile mobilierului.
Art.35. Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole in asa fel incat sa se evite
accidentele produse prin rasturnarea, caderea si spargerea acestora.
Art,36. Sticlele sparte,cioburile etc. vor fi depozitate intr-un spatiu special amenajat,
Din incinta depozitului. Manipularea acestora se va face numai sub supravegherea
conducatorului locului de munca sau a inlocutorului acestuia.

PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VANZARE


Art.37.Balantele automate si semiautomate, precum si cele compuse(tereziile) vor fi
amplasate pe tejghele,in cadrul locului de munca respectiv.
Art.38.Basculele decimale, romane si semiautomate vor fi amplasate in afara cailor de
circulatie ,in asa fel incat acestea sa nu impiedice operatiile de descarcare ,transport si
manipularea marfurilor de la rampa la depozit si de la depozit in sala de vanzare ,precum
circulatia personalului.
Art.39. La asezarea pe bascule , marfurilor li se va asigura stabilitatea necesara in vederea
prevenirii caderii si deci accidentarii salariatilor. Masuri de stabilitate a marfurilor se vor
lua si la formarea stivelor, inainte si dupa cantarire.
Greutatile necesare operatiei de cantarire vor fi asezate in asa fel incat sa nu cada si sa nu
provoace accidente.
Art.40 La utilizarea si intretinerea cantarelor electronice se vor respecta indicatiile
producatorului prevazute in cartea tehnica a utilajului.
Art.41. In magazinele destinate vanzarii articolelor electrice care sunt verificate in fata
cumparatorilor se vor amenaja prize de incercare. Acestea vor fi protejate impotriva
atingerii lor accidentale. Se interzice folosirea oricaror instalatii improvizate.
Art. 42 Masinile de macinat cafea vor fi curatate cand sunt inca calde, atunci cand
reziduurile ramase sunt moi si usor de indepartat de pe utilaj, evitandu-se astfel
accidentele provocate prin loviri, raniri, patrunderi de corpuri straine in ochi etc.
Art. 43 Se interzice introducerea mainii in palnie sau buncar, precum si la alte organe
mobile ale masinii, cand acestea se afla in functiune.
SOFER AUTOTURISME COD IPSSM 2
Art 44 In cazul interventiilor la motor transmisie, autoturismul va fi asigurat impotriva
deplasarilor necomandate cu pene sau cale special comandate, deasemeni frana de mana
sau cuplarea intr-o treapta de viteza.
Art 45 Urcarea sau coborarea autoturismului pe o rampa se face numai dupa ce lucratorii
din jur au fost avertizati.
Art 46In cazul spalarii autoturismului se interzice indreptarea jetului de apa spre
instalatiile electrice din apropiere.
Art 47 Demontarea partilor componente ale instalatiei electrice de pe autoturism se va
face numai dupa decuplarea bateriei de acumulatoare.
Art 48 Se interzice desfundarea conductelor de benzina prin suflare cu gura.
Art 49 Cricul aflat in dotarea autoturismului va fi mentinut permanent in stare de
functionare, va avea inscriptionat sarcina masei.
Art 50 Suspendarea autoturismului se face cu cricul aflat in dotare. Cricul se va aseza pe
teren neted. Pentru stabilitate, sub cric se vor aseza bucati de scandura netede. In cazul
unui teren acoperit cu gheata, mai intai se va indeparta gheata de pe locul unde se aseaza
cricul.
Art 51 Pentru ridicarea cu cricul se va alege punctul indicat al cadrului.
Art 51 Se interzice ridicarea autoturismului pe materiale improvizate ( caramizi, pietre
etc. )
Art 53 Pentru lucrarile absolui necesare sub autoturism se va folosi patul rulant, si se va
amplasa in spate si in fata inscriptia se lucreaza sub masina.

Art54. n timpul circulaiei pe drumurile publice, conductorii auto sunt obligai,


a) s verifice, nainte de a pleca n curs, dac uile sunt bine nchise i asigurate;
b) s asigure coborrea persoanelor din autoturism fr pericol de accidentare
(de regul, pe uile din dreapta);
c) s se asigure la coborrea pe partea stng, att la deschiderea uilor, ct i la
coborrea din autoturism, dup care s circule pe carosabil spre partea din spate a
acestuia;
d) s se asigure la urcarea n autoturism, venind numai din faa acestuia i pe
partea stng.
Art 55. la plecarea in cursa soferul va verifica starea tehnica a autoturismului.

NOTA : Prezentele instructiuni proprii sau elaborat in urma evaluarii riscurilor


profesionale, cu posibilitati de completare dupa modificarea procesului de munca pentru
care s-a facut evaluarea riscurilor, cu dotari de noi mijloace de productie si in urma
producerii de evenimente

S-ar putea să vă placă și