Sunteți pe pagina 1din 36

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

ELEMENTE DE ANATOMIE I BIOMECANICA APARATULUI


LOCOMOTOR

2.2 Titularul activitilor de curs


Profesor Univ. Dr. Paula DROSESCU
2.3 Titularul activitilor de seminar
Profesor Univ. Dr. Paula DROSESCU
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
1 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. seminar
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
64
32
38
4
2
4

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

144
200
8

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Anatomia i Biomecanica
-

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Cabinetul de Anatomie dotare: mulaje osoase, musculare, schelet uman,


videoproiector si ecran, atlase, plane

5.2 de desfurare a
seminarului

Cabinetul de Anatomie dotare: mulaje osoase, musculare, schelet uman,


videoproiector si ecran, atlase, plane

Competene
profesionale

C1. Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar


C2. Organizarea principiilor i mecanismelor care guverneaz structurile biologice i psihice ale
organismului, a mediului de instruire i nvare, n activitile fizice de recreere i ntreinere
corporal, practicate n mod liber sau independent
C3. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic
C4. Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i


desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice
CT2. Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la
cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei
7.2.
Obiectivele
specifice

Lrgirea bazei de cunotine legate de Anatomia i Biomecanica aparatului locomotor i


armonizarea acesteia n cadrul informaiilor deja acumulate de ctre studeni

Realizarea unei baze teoretice att pentru noiunile care vor fi predate la Biomecanic ct
i pentru cele predate la celelalte discipline cu caracter medical
Clarificarea noiunilor de Anatomie general acumulate n timpul facultii
Cunoaterea elementelor de Biomecanic articular i Biomecanica exerciiilor fizice

8. Coninut
8.1

1.

Curs

Metode de predare

Noiuni de Anatomia i Biomecanica: aciunile


lanurilor musculare, biomecanica articular

discuii i ntrebri
urmrirea unui material filmat
prezentarea power point
prezentarea imaginilor din
atlase i plane
exemplificri prin exerciii

2.

Anatomia i Biomecanica membrului superior umrul: aciunile lanurilor musculare,


biomecanica articular

Idem

3.

Anatomia i Biomecanica membrului superior cotului: aciunile lanurilor musculare,


biomecanica articular

Idem

4.

5.

Anatomia i Biomecanica membrului superior


minii i degetelor: aciunile lanurilor musculare,
biomecanica articular
Noiuni de Anatomia i Biomecanica membrului
inferior -articulaia coxofemural: aciunile
lanurilor musculare, biomecanica articular

Idem

Idem

Observaii

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Noiuni de Anatomia i Biomecanica membrului


inferior -articulaia genunchiului: aciunile
lanurilor musculare, biomecanica articular
Noiuni de Anatomia i Biomecanica membrului
inferior -articulaia gleznei: aciunile lanurilor
musculare, biomecanica articular
Anatomia i Biomecanica toracelui: aciunile
lanurilor musculare, biomecanica coloanei
vertebrale
Noiuni de Anatomia i Biomecanica
abdomenului: aciunile lanurilor musculare,
biomecanica coloanei vertebrale

6.

7.

8.

9.

Idem

Idem

12.

2 ore

Idem

2 ore

Idem

Anatomia descriptiv a aparatelor i sistemelor


cu accent pe elementele de traumatologie utile n
practica kinetoterapeutului.
Anatomia descriptiv a aparatelor i sistemelor
cu accent pe elementele de traumatologie utile n
practica kinetoterapeutului.

11.

2 ore

Idem

Inervaia membrelor

10.

2 ore

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

13.

Biomecanica mersului, alergrii

Idem

2 ore

14.

Biomecanica srituri, aruncri

Idem

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:
Baciu Clement, Anatomia funcional i biomecanica, Bucureti, Editura Sport-Turism,1977
Referine suplimentare:
Drosescu Paula, Anatomia aparatului locomotor, Editura Pim, 2004
Drosescu Paula, Biomecanica aparatului locomotor, Editura Tehnopress, 2005
Papilian Victor, Anatomia omului, Bucureti, Editura All 1992
8.2

Seminar

1-14.

n cadrul seminariilor sunt reluate


noiunile prezentate la curs i sunt
prezentate exemple din practic
medical

Metode de predare
-

Observaii

discuii i ntrebri
urmrirea unui material filmat
prezentarea power point
prezentarea imaginilor din altlase i
plane
exemplificri prin exerciii

28 ore

Bibliografie:
Baciu Clement, Anatomia funcional a sistemului nervos, Bucureti, Editura Stadion,1970
Drosescu Paula, Anatomia aparatului locomotor, Editura Pim, 2004
Ifrim Mircea, Antropologie motric, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986
Ranga Viorel, Tratat de anatomie a omului, Bucureti, Editura Medical, 1993

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea elementelor de Anatomie i Biomecanic pentru fiecare articulaie i segment n parte


creeaz posibilitatea construirii unei imagini foarte clare a structurilor anatomice ale corpului ceea ce se
constituie premiza unui bun practician n Kinetoterapie.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

- rspunsuri corecte la ntrebrile


de sintez
10.4 Curs
- exemplificarea noiunilor
nvate pe mulaj i schelet
- explicarea i identificarea
noiunilor prezentate n plane,
mulaje, schelet
10.5 Seminar
- exemplificarea noiunilor
nsuite prin alctuirea unor
programe kinetice de recuperare
i refacere
10.6 Standard minim de performan

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Test gril

75%

Interaciunea
din cadrul
orelor
Rspunsurile
corecte la
ntrebrile
fulger

Identificarea structurilor de baz ale aparatului locomotor


Cunoaterea principalelor grupe musculare ale corpului omenesc
Explicarea modului n care se produce biomecanica articular

20%

5%

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

EVALUAREA RESTANTULUI FUNCIONAL POSTTRAUMATIC

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
1
* OB Obligatoriu / OP Opional

Lector Univ. Dr. Marius NECULE


Lector Univ. Dr. Marius NECULE
2.6 Tip de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei*

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
1
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28
14
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

1
14
ore
30
35
30
10
2
15

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

122
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
Nu este cazul
4.2 De competene
Nu este cazul
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu minim 90 locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a lucrrilor


practice

Sal de lucrri practice cu minim 25 locuri, calculator , videoproiector i


instrumente de evaluare specifice

Competene
profesionale

C1. Proiectarea modular i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare


interdisciplinar, n funcie de resursele materiale, particularitile biologice, motrice i
psihologice ale practicanilor.
C2. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic
C3. Utilizarea cunotinelor de fiziopatologie, semiologie i evaluare a subiecilor, n analiza clinic i
n stabilirea adecvat a concluziilor lucrative n contexte variate de practic profesional.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei
7.2.
Obiectivele
specifice

Disciplina i propune s asigure cursanilor o gam larg de cunotine medicale, viznd


toate aparatele i marile funcii ale organismului, ce pot fi interesate direct sau indirect, ca
urmare a unui traumatism. Abordarea acestei problematici medicale va fi fcut difereniat,
pe segmente, cu prezentarea unei game ct mai largi de manifestri clinice, n msur de
a fi cuantificate.

Cunoaterea, interpretarea i nelegerea mijloacelor i tehnicilor de evaluare specifice n


patologia sportiv;
nsuirea abilitilor practice de lucru n evaluarea ortopedo-traumatic.

8. Coninut
8.1

1.

2.

Curs
Prezentarea schematic a sechelelor ce pot fi ntlnite, ca
urmare a unor traumatisme, clasificate pe criterii
topografice: cap, gt, coloan vertebral, membre
superioare i inferioare, torace, abdomen i organe
interne
Noiuni despre for i micare difereniate pe axe i
planuri funcionale de micare

Metode de predare

Observaii

prelegerea interactiv

1 or

prelegerea interactiv

1 or

3.

Actualizarea bilanului MNAK la formele de bilan global,


psihic i social

prelegerea interactiv

1 or

4.

Evaluarea umrului n patologia posttraumatic

prelegerea interactiv

2 ore

5.

Evaluarea cotului i pumnului n patologia posttraumatic

prelegerea interactiv

2 ore

6.

Evaluarea oldului n patologia posttraumatic

prelegerea interactiv

2 ore

7.

Evaluarea genunchiului n patologia posttraumatic

prelegerea interactiv

2 ore

8.

Evaluarea gleznei n patologia posttraumatic

prelegerea interactiv

1 or

9.

Evaluarea coloanei vertebrale n patologia


posttraumatic

prelegerea interactiv

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:
Albu C., Vlad T., Albu A., Kinetoterapia pasiv, Editura Polirom, Iai, 2007.
Baciu I., Fiziologie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1997.
Popescu H. N., colab., Catalog de testare musculo-articular, Institutul de recuperare a capacitii de
munc, uz intern, Bucureti, 1984.
Pendefunda Gh., colab., Semiologie neurologic, Editura Contact Internaional, Iai, 1992.
Gros A., colab., Veillesse et Longevite dans le Societe de Demain, Editura Presses Univ. De France,
Paris, 1968.
Plas F., Hagron E., Kinetoterapia activ, Editura Polirom, Iai, 2001.
Popa C., Neurologie, Editura Naional, Bucureti, 1997.
Rusu H., colab., Rehabilitation Medecine, vol I, II, III, Ed. C. V. Mosby Comp, Saint Loius, USA, 1964.
Sbenghe, T., Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medical,
Bucureti, 1987.
Sbenghe T., Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, Editura Medical, Bucureti, 1987,
1994.
Sbenghe, T., Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Editura Medical, Bucureti, 1999.
Vlad T., Pendefunda L., Recuperarea hemiplegicului adult, Editura Contact Internaional, Iai, 1992.
Vlad. T, Dicionar de termeni folosii n kinetoterapie, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2006.
Vlad. T., Fiziopatologie, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2006.
8.2

Lucrri practice

1.

Evaluarea leziunilor traumatice ale aparatului locomotor

2.

Metode de investigaie clinice si paraclinice ale leziunilor


traumatice

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

3.

Evaluarea afeciunilor musculare posttraumatice


produse n activitatea sportiv

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

4.

Evaluarea leziunilor ligamentare i tendinoase aprute


n activitatea sportiv

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

5.

Evaluarea capacitii de efort n cazul recuperrii


sportivilor cu diverse patologii posttraumatice.

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

Evaluare funcional a sechelelor post fractur a


membrelor inferioare
Evaluare funcional a sechelelor post fractur a
membrelor superioare

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

6.
7.

Metode de predare

Observaii
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

Bibliografie:
Albu C., Vlad T., Albu A., Kinetoterapia pasiv, Editura Polirom, Iai, 2007.
Colev Luca V., Fiziologie practic, Editura BIT, Iai, 2002.
Hulic I., Fiziologie uman, Editura Academiei, Bucureti, 2004.
Plas F., Hagron E., Kinetoterapia activ, Editura Polirom, Iai, 2001.
Rusk H., colab., Rehabilitation Medecine, vol I, II, III, Ed. C. V. Mosby Comp, Saint Loius, USA,
1964.
Sbenghe, T., Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medical,
Bucureti, 1987.
Sbenghe T., Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, Editura Medical, Bucureti,
1987 1994.
Sbenghe, T., Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Editura Medical, Bucureti, 1999.
Vlad T., Pendefunda L., Recuperarea hemiplegicului adult, Editura Contact Internaional, Iai, 1992.
Vlad. T., Dicionar de termeni folosii n kinetoterapie, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2006.
Vlad. T., Fiziopatologie, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2006.

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
n domeniul Kinetoterapiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele din
literatura de specialitate. Totodat, tematica disciplinei acoper conceptele majore relevante privind
aspectele evalurii restantului n raport cu standardele comunitii profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.4 Curs

nsuirea, cunoaterea, prezentarea i


explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de
activitate

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare scris

50%

Evaluare practic de cazuri clinice

Notare curent

40%

Intervenii la discuii

Notare curent

10%

10.5 Lucrri practice

10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de lucrri practice).
Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente
(activitile de lucrri practice), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


MASAJUL N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2.1 Denumirea disciplinei

2.2 Titularul activitilor de curs


Profesor Univ. Dr. Veronica BLTEANU
2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
Profesor Univ. Dr. Veronica BLTEANU
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
1 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
56
34
34
8
2
10

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

144
200
8

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Parcurgerea disciplinelor: Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie, masaj i


tehnici complementare, Kinetoterapia n afeciuni ortopedo-traumatice
Competene acumulate la disciplinele: Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie,
masaj i tehnici complementare, Kinetoterapia n afeciuni ortopedotraumatice

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu 90 de locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a
lucrrilor practice

Laborator KT cu 30 de locuri, calculator i videoproiector, dotri specifice

Competene
profesionale

C1. Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar.


C2. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic.
C3. Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare.
C4. Utilizarea cunotinelor de fiziopatologie, semiologie i evaluare a subiecilor, n analiza clinic i
n stabilirea adecvat a concluziilor lucrative n contexte variate de practic profesional.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.
CT3. Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la
cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei

nsuirea cunotinelor din domeniul activitii de masaj n recuperarea traumatismelor


produse n activitatea sportiv.

7.2.
Obiectivele
specifice

nsuirea noiunilor teoretice privind practicare masajului terapeutic i sportiv n


recuperarea traumatismelor produse n activitatea sportiv.
Indicaii i contraindicaii pentru masajul igienic, terapeutic i sportiv
Perfecionarea abilitii (manualitii) pentru executarea masajului
Cunoaterea modului de organizare i desfurare a activitii de masaj de recuperare/de
refacere

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaii

1.

Masajul noiuni generale. Reguli igenice de practicarea


masajului

prelegerea interactiv

2 ore

2.

Tehnica masajului. Procedee de masaj

prelegerea interactiv

2 ore

3.

Procedee principale de masaj.

prelegerea interactiv

2 ore

4.

Procedee secundare de masaj

prelegerea interactiv

2 ore

5.

Masajul reflex

prelegerea interactiv

2 ore

6.

Reguli metodice pentru practicare a masajului

prelegerea interactiv

2 ore

7.

Presopunctura

prelegerea interactiv

2 ore

8.

Reflexologia n kinetoterapie

prelegerea interactiv

2 ore

9.

Terapia punctelor TRRIGER dureroase

prelegerea interactiv

2 ore

10.

Drenajul limfatic

prelegerea interactiv

2 ore

11.

Drenajul limfatic al capului i gtului

prelegerea interactiv

2 ore

12.

Drenajul limfatic al membrului inferior i al abdomenului

prelegerea interactiv

2 ore

13.

Masajul i automasajul n activitatea sportiv

prelegerea interactiv

2 ore

14.

Efectele masajului asupra organismului (profilactice i de


recuperare posttraumatic)

prelegerea interactiv

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:
Blteanu V. Curs Masajul n traumatologia sportiv, Ed. Univ. Al.I.Cuza Iai , 2014.
Blteanu V, 2004, Masaj i tehnici complementare, Editura Tehnopress, Iai.
Blteanu V. Curs de masaj, Ed. Univ. Al.I.Cuza Iai , 2001.
Belc S., 1991, Masajul tlpilor - form de reflexoterapie, Ed. Medical, Bucureti
Cordun M., 1992, Masajul (tehnici i aplicaii n sport), Ed. Ministerului Tineretului i Sportului, Bucureti
Dotte P., Mollon G., 1969, Les manoeuvres des massages, E.M.C., Paris
Drgan I., Petrescu O., 1993, Masaj - automasaj, Ed. Editis, Bucureti
Ionescu N.A. , 1970, Masajul, Ed. Stadion, Bucureti
Ivan S., 1994, Presopunctura i alte mijloace naturiste, Ed. Medical, Bucureti
Marcu V.,1983, Masaj i kinetoterapie, Ed. Sport-Turism, Bucureti
Mrza D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacu
Mrza D., 2005, Masaj antistres, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti
Mrza D., Kinetoprofilaxie primar, Ed. Tehnopress, Iai, 2005
Marza Doina, 2009, Metode speciale de masaj, Ed. Plumb Bacau
Marza-Danila Doina,Dobreci L, Masaj transversal profund, Ed Alma Mater Bacau 2009
Sidenco E. L., 2009, Masajul n kinetoterapie, Ediia a 2-a, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti.
Referine suplimentare:
Barnett L, Chambers M., 1994, Reiki traducere, Ed. Univ. Oradea
Libby Barnett, Maggie Chambers, 1997, Reiki, Ed. Antet, Oradea
Mantak Chia,1994, Stimulai-v energia vital, Ed. Antet, Oradea
Saionji Masayuki, 1994, Miracolul secolului XX sau terapia de ndreptare a coxalelor prin masaj i
presopunctur, Ed. Centrul de Esperanto, Timioara
Observaii

8.2

Lucrri practice

Metode de predare

1.

Masajul noiuni generale. Reguli igenice de practicarea


masajului

2.

Tehnica masajului. Procedee de masaj

Aplicaii practice i
discuii tematice
Aplicaii practice i
discuii tematice

3.

Procedee principale de masaj.

Aplicaii practice i
discuii tematice

2 ore

4.

Procedee secundare de masaj

Prezentare de referate
i aplicaii practice

2 ore

2 ore
2 ore

5.

Masajul reflex

6.

Reguli metodice pentru practicare a masajului

7.

Presopunctura

8.

Reflexologia n kinetoterapie

9.

Terapia punctelor TRRIGER dureroase

10.

Drenajul limfatic

11.

Drenajul limfatic al capului i gtului

12.

Drenajul limfatic al membrului inferior i al abdomenului

13.

Masajul i automasajul n activitatea sportiv

14.

Efectele masajului asupra organismului (profilactice i


de recuperare posttraumatic)

Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i discuii tematice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie:
Barnett L, Chambers M., 1994, Reiki traducere, Ed. Univ. Oradea.
Blteanu V. Curs Masajul n traumatologia sportiv, Ed. Univ. Al.I.Cuza Iai , 2014.
Blteanu V. , 2001, Curs de masaj, Ed. Univ. Al.I.Cuza Iai.
Belc S., 1991, Masajul tlpilor form de reflexoterapie, Ed. Medical, Bucureti.
Cordun M.,1992, Masajul tehnici i aplicaii n sport, Ed. Ministerului Tineretului i Sportului, Bucureti,.
Drgan I., Petrescu O.,1993, Masaj automasaj, Ed. Editis, Bucureti,.
Ivan Sabin, 1994, Presopunctura i alte mijloace naturiste, Ed. RAI, Bucureti.
Mrza D., 2002, Masajul terapeutic, Editura Plumb, Bacu
Mrza D., 2005, Kinetoprofilaxie primar, Ed. Tehnopress, Iai,
Mrza D., 2005, Masaj antistres, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti
o Marza Doina, 2009, Metode speciale de masaj, Ed. Plumb Bacau
o Marza-Danila Doina,Dobreci L, 2009, Masaj transversal profund, Ed Alma Mater Bacau
o Sidenco E. L., 2009, Masajul n kinetoterapie, Ediia a 2-a, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti.
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
n domeniul tiinei Sportului i Educaiei Fizice, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz
pe rezultatele din teoria i practica de specialitate. Tematica disciplinei acoper conceptele majore
relevante privind cadrul organizatoric al domeniului n inseria pe piaa muncii i de cercetare n
conformitate cu standardele comunitii profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode
de evaluare

10.4 Curs

nsuirea, cunoaterea, prezentarea i


explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de
activitate

Evaluare
scris

50%

Elaborarea, tehnoredactarea i
comunicarea de materiale documentare
i personale (referate) folosind limbajul
specific domeniului de predare.
Verificare practic demonstraii
practice a manevrelor de masaj.

Notare
curent

50%

Intervenii la discuii

Notare
curent

10.5 Lucrri practice

10.3 Pondere n
nota final (%)

10.6 Standard minim de performan

Descrierea i demonstrarea tehnicilor de masaj;


Cunoaterea indicaiilor i a aplicaiilor masajului terapeutic i sportiv.
Cunoaterea indicaiilor i contraindicaiilor masajului.
Punctajul final calculat, prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente (activitile
de seminar)/2, s reprezinte o not de promovare (minim 5 pentru fiecare form de evaluare).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2.1 Denumirea disciplinei


2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
1
* OB Obligatoriu / OP Opional

Profesor Univ. Dr. Paul BOTEZ


Profesor Univ. Dr. Paul BOTEZ
2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
45
45
41
4
2
7

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

144
200
8

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
ANATOMIA I BIOMECANICA, FIZIOLOGIA
4.2 De competene
Nu este cazul
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu minim 90 locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a
lucrrilor practice

Sala de kinetoterapie din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iai

Competene
profesionale

C1. Proiectarea modular i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare


interdisciplinar, n funcie de resursele materiale, particularitile biologice, motrice i
psihologice ale practicanilor.
C2. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic
C3. Utilizarea cunotinelor de fiziopatologie, semiologie i evaluare a subiecilor, n analiza clinic i
n stabilirea adecvat a concluziilor lucrative n contexte variate de practic profesional.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general al
disciplinei
7.2. Obiectivele
specifice

Asimilarea formativ a indicailor i particularitilor tratamentului kinetoterapic n


traumatologia sportiv. Deprinderea i stpnirea tehnicilor kinetologice n tratamentul
specific al traumatismelor aparatului locomotor survenite n cadrul activitii sportive.

Cunoaterea, interpretarea i nelegerea mijloacelor i tehnicilor de lucru specifice


recuperrii n patologia sportiv.
nsuirea abilitilor practice de lucru n patologia ortopedo-traumatic.
nsuirea capacitii de a alcatui planuri terapeutice

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

1.

Reeducarea funcional definiie, tehnici de lucru

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

2.
3.

Mijloacele reeducrii funcionale (micarea, masajul,


hidroterapia, posturile
Schema generala de program recuperator pt. membrul
superior recuperarea dup suspendarea imobilizrii

Observaii

4.

Recuperarea funcional a umrului

prelegerea interactiv

2 ore

5.

Recuperarea funcional a cotului

prelegerea interactiv

2 ore

6.

Recuperarea funcional a pumnului i minii

prelegerea interactiv

2 ore

7.

oldul posttraumatic Stabilitatea oldului

prelegerea interactiv

2 ore

8.

Soldul posttraumatic Tonifierea musculaturii, Mobilitatea


oldului

prelegerea interactiv

2 ore

9.

Kinetoterapia n plastiile ligamentare ale genunchiului

prelegerea interactiv

2 ore

10.

Recuperarea genunchiului posttraumatic refacerea


mobilitii;

prelegerea interactiv

2 ore

11.

Recuperarea piciorului posttraumatic

prelegerea interactiv

2 ore

12.

Reluarea mersului dup traumatismele membrului pelvin

prelegerea interactiv

2 ore

13.

Coloana vertebrala noiuni de biomecanic

prelegerea interactiv

2 ore

14.

Planul terapeutic de recuperare a funciei coloanei


lombo-sacrate

prelegerea interactiv

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:
Antonescu, Dinu M., Patologia aparatului locomotor, vol. I, Editura Medical, Bucureti, 2006.
Sports Medicine Examination&Board Review Francis G. OConnor, Robert Sallis, Robert P. Wilder,
Patrick St. Pierre Mc Graw Hill, 2005.
Sbenghe, T., Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medical,
Bucureti, 1981.
Sbenghe, T., Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Editura Medical, Bucureti, 1987.
Compendiu de medicin fizic i recuperare, Editura Universitar Carol Davila, 1998.
John C.Y. Leong, Jesse B. Jupiter, Orthopedic Rehabilitation, Assessment and Enablement, Springer,
2006.
Referine suplimentare:
Albu C., Vlad T., Albu A., Kinetoterapia pasiv, Editura Polirom, Iai, 2007.
Colev Luca V., Fiziologie practic, Editura BIT, Iai, 2002.
Hulic I., Fiziologie uman, Editura Academiei, Bucureti, 2004.
Plas F., Hagron E., Kinetoterapia activ, Editura Polirom, Iai, 2001.
Rusk H., colab., Rehabilitation Medecine, vol. I, II, III, Editura C. V. Mosby Comp, Saint Loius, USA, 1964.
Sbenghe, T., Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medical,
Bucureti, 1987.
Sbenghe, T., Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, Editura Medical, Bucureti, 1994.
Sbenghe, T., Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Editura Medical, Bucureti, 1999.
Vlad T., Pendefunda L., Recuperarea hemiplegicului adult, Editura Contact Internaional, Iai, 1992.
8.2

Lucrri practice

1.

Reeducarea funcional tehnici i metode de lucru

2.

Creterea mobilitii articulare dup accidentele


posttraumatice

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

3.

Creterea forei musculare dup accidentele


posttraumatice

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

4.

Diagnosticul afeciunilor traumatice, modaliti


terapeutice

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

5.

Recuperarea dup afeciunile traumatice ale membrului


superior

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

Recuperarea dup afeciunile traumatice ale membrului


inferior
Umrul (refacerea mobilitii, forei musculare i a
stabilitii articulare)
Cotul posttraumatic (refacerea mobilitii, forei
musculare i a stabilitii articulare)

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

9.

Kinetoterapia dup leziunile traumatice ale pumnului i


minii

10.

oldul posttraumatic

11.

Genunchiul posttraumatic

12.

Ligamentoplastiile genunchiului recuperare


postoperatorie

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

6.
7.
8.

Metode de predare

Observaii
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

13.

Kinetoterapia n afeciunile coloanei

14.

Metode adjuvante n recuperarea posttraumatic

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore
2 ore

Bibliografie:
Antonescu, Dinu M., Patologia aparatului locomotor, vol. I, Editura Medical, Bucureti, 2006.
Sports Medicine Examination&Board Review Francis G. OConnor, Robert Sallis, Robert P. Wilder,
Patrick St. Pierre Mc Graw Hill, 2005.
Sbenghe, T., Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medical,
Bucureti, 1981.
Sbenghe, T., Kinetologie profilactic, terapeutic i de recuperare, Editura Medical, Bucureti, 1987.
Compendiu de medicin fizic i recuperare, Editura Universitar Carol Davila, 1998.
John C.Y. Leong, Jesse B. Jupiter, Orthopedic Rehabilitation, Assessment and Enablement, Springer,
2006.

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
n domeniul Kinetoterapiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele din
literatura de specialitate. Totodat, tematica disciplinei acoper conceptele majore relevante privind
aspectele metodico-practice ale domeniului de recuperare sportiv n raport cu standardele comunitii
profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.4 Curs

nsuirea, cunoaterea, prezentarea i


explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de
activitate

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare scris

50%

Evaluare practic de cazuri clinice

Notare curent

40%

Notare curent

10%

10.5 Lucrri practice

Intervenii la discuii
10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de lucrri practice).
Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente
(activitile de lucrri practice), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

FIZIOLOGIA I ERGOFIZIOLOGIA ACTIVITILOR FIZICE

2.2 Titularul activitilor de curs


Confereniar Univ. Dr. Bogdan-Alexandru HAGIU
2.3 Titularul activitilor de seminar
Confereniar Univ. Dr. Bogdan-Alexandru HAGIU
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
2 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. seminar
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
21
24
24
10
10
5

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

94
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a
seminarului

Sal de curs cu minnim 90 de locuri, computer i videoproiector


Sal de curs cu minim 50 de locuri, computer i videoproiector

Competene
profesionale

C1. Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar.


C2. Organizarea principiilor i mecanismelor care guverneaz structurile biologice i psihice ale
organismului, a mediului de instruire i nvare, n activitile fizice de recreere i ntreinere
corporal, practicate n mod liber sau independent.
C3. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei
7.2.
Obiectivele
specifice

nsuirea de ctre studenti a noiunilor privind fiziologia contraciei musculare i a


metabolismelor glucidic, lipidic i protidic n funcie de caracteristicile activitii fizice,
precum i adaptarea functiilor organismului la efortul fizic

Prezentarea fiziologiei refacerii oragnismului dup efort n corelaie cu fiziologia


metabolismului energetic i a bazelor fiziologice necesare stabilirii raiei alimentare la
sportivi i dietei corective n traumatologia sportiv
Prezentarea bazelor fiziologice ale prevenirii accidentrilor i recuperrii

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaii

1.

Compoziia i structura funcional de baz a


organismului uman

prelegere interactiv

2 ore

2.

Fiziologia sngelui

prelegere interactiv

2 ore

3.

Fiziologia aparatului cardiovascular

prelegere interactiv

2 ore

4.

Adaptarea cardiovascular la efort

prelegere interactiv

2 ore

5.

Fiziologia respiratiei

prelegere interactiv

2 ore

6.

Fiziologia digestiei

prelegere interactiv

2 ore

7.

Adaptarea digestiei la efort i alimentaia sportivului

prelegere interactiv

2 ore

8.

Fiziologia metabolismului

prelegere interactiv

2 ore

9.

Fiziologia termoreglrii i excreiei

prelegere interactiv

2 ore

10.

Fiziologia sistemului endocrin

prelegere interactiv

2 ore

11.

Fiziologia muchilor

prelegere interactiv

2 ore

12.

Adaptarea muschilor striai i netezi la efort

prelegere interactiv

2 ore

13.

Fiziologia sistemului nervos motor

prelegere interactiv

2 ore

14.

Fiziologia analizatorilor

prelegere interactiv

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:

Hagiu B.A., Fiziologia i ergofiziologia activittilor fizice, curs. Iasi: Editura Al. I. Cuza (in
pres); 2014.
Hagiu B.A., Fiziologie general, curs, Editura Al. I. Cuza, Iasi; 2009.

Referine suplimentare:

Hagiu B.A., 2006, Fiziologie-metabolism i motricitate, Ed. Pim, Iai.


Hagiu B.A. Motricitatea - o abordare fiziofarmacologica, Ed. Pim, Iasi, 2012.
Bota C. Ergofiziologie, Editura Globus, bucuresti, 2000.
Hulic Ion, Fiziologie, 2007, Ed Medical, Bucureti.
Metode de predare

Observaii

8.2

Seminar

1.

Adaptarea metabolismului celular la efortul fizic

2.

Modificri mofologice i biochimice sangvine induse


de efort

3.

Adaptarea tensiunii arteriale la efort

4.

Factori de care depinde circulatia sangelui in


sistemul vascular

prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice

5.

Adaptarea respiraiei la efortul fizic

prezentare de referate
i discuii tematice

6.

Absorbia nutrienilor

7.

Dieta alimentar corectiv n traumatismele sportive

2 ore

8.

Adaptarea termoreglarii la efort

prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice

9.

Adaptarea metabolismului la efort

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

10.

Adaptarea sistemului endocrin la efort

11.

Fiziologia muchilor striai

12.

Modificarea proprietilor muchilor striai n funcie


de activitatea fizic

13.
14.

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

Adaptarea la efort a sistemului nervos central

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

Adaptarea analizatorilor la activitatea fizic

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

2 ore

2 ore

Bibliografie:

Hagiu B.A. Fiziologie general, curs, Editura Al. I. Cuza, Iasi.


Hagiu B.A. Fiziologia i ergofiziologia activitilor fizice, curs, Editura Al. I. Cuza, Iasi, 2014.
Hagiu B.A. Motricitatea - o abordare fiziofarmacologica, Ed. Pim, Iasi, 2012.
Hagiu B.A. Farmacologie, Editura Universitatii Al. I. Cuza, Iasi, 2005.
Hagiu B.A. Fiziologie-metabolism si motricitate, Editura Pim, Iai, 2006.
Apostol I. Ergofiziologie, Universitatea Al I Cuza, Iasi, 1998.
Bota C. Fiziologia educatiei fizice si sportului. Editura Ministerului Tineretului si Sportului,
Bucuresti, 1993.
Bota C. Ergofiziologie, Editura Globus, bucuresti, 2000.
Dragan I. Medicina Sportiva aplicata, Editura Editis, Bucuresti, 1994.

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n fiziologia i ergofiziologia activitilor
fizice, adecvate domeniul tiinei Sportului i Educaiei Fizice i programului de masterat Kinetoterapia n
traumatologia sportiv; abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele din literatura
de specialitate. Tematica disciplinei acoper conceptele majore relevante privind fiziologia efortului fizic
i adaptarea organismului la efort, cu accent pe bazele fiziologice ale prevenirii accidentarilor, recuperrii
i dietelor corective.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode
de evaluare

10.4 Curs

nsuirea, cunoaterea, prezentarea i


explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de
activitate

Evaluare
scris

50%

Elaborarea, tehnoredactarea i
comunicarea de materiale documentare
i personale (referate) folosind limbajul
specific domeniului de predare

Notare
curent

25%

Intervenii la discuii

Notare
curent

25%

10.5 Seminar

10.3 Pondere n
nota final (%)

10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de seminar).
Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente
(activitile de seminar), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

METODE I TEHNICI KINETOLOGICE N RECUPERAREA


POSTTRAUMATIC

2.2 Titularul activitilor de curs


Profesor Univ. Dr. Veronica BLTEANU
2.3 Titularul activitilor de seminar
Profesor Univ. Dr. Veronica BLTEANU
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
2 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. seminar
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
28
28
26
5
2
5

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

94
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Parcurgerea disciplinelor: ANATOMIE, BIOMECANIC, TMK,


BMPK, Kinetoterapia n afeciuni ortopedo-traumatice
Competene acumulate la disciplinele: ANATOMIE, BIOMECANIC,
TMK, BMPK, Kinetoterapia n afeciuni ortopedo-traumatice

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs DEF2 cu 90 de locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a
seminarului

Laborator KT cu 30 de locuri, calculator i videoproiector, dotri specifice

Competene
profesionale

C1. Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar.


C2. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic.
C3. Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare.
C4. Utilizarea cunotinelor de fiziopatologie, semiologie i evaluare a subiecilor, n analiza clinic i
n stabilirea adecvat a concluziilor lucrative n contexte variate de practic profesional.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.
CT3. Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la
cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei

nsuirea cunotinelor din domeniul tehnicilor, exerciiului fizic i a metodelor folosite n


recuperarea traumatismelor produse n activitatea sportiv

7.2.
Obiectivele
specifice

Cunoaterea particularirilor metodice de aplicare a exerciiului fizic n recuperarea


posttraumatic.
nsuirea cunotinelor din domeniul tehnicilor, exerciiului fizic i a metodelor folosite n
recuperarea traumatismelor produse n activitatea sportiv
nsuirea cunotinelor de lucru practic n recupearea traumatismelor.

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaii

1.

Tehnici anakinetice

prelegerea interactiv

2 ore

2.

Posturrile

prelegerea interactiv

2 ore

3.

Tehnici kinetice

prelegerea interactiv

2 ore

4.

Alte tehnici de mobilizare pasiv

prelegerea interactiv

2 ore

5.

Manipulri

prelegerea interactiv

2 ore

6.

Tehnici kinetice dinamice active

prelegerea interactiv

2 ore

7.

Metode kinetologice. Metoda KABAT

prelegerea interactiv

2 ore

8.

Metode kinetologice pentru recuperarea IMC

prelegerea interactiv

2 ore

9.

10.

11.

12.

Metoda VOJDA.
Metoda TEMPLE FAY
Metode kinetologice speciale
Gimnastica aerobic
Sportul terapeutic
Stretchingul
Metode kinetologice speciale
Mecanoterapia
Scripetoterapia
Sistemul Guthrie Smith
Suspensoterapia
Hidrokinetoterapia
Terapia ocupaional i Ergoterapia

Rolul recuperrii i mijloacele Terapiei ocupaionale i


Ergoterapiei
Reantrenarea progresiv la efort (a segmetelor afectate i
a organismului n general). Obiectivele de baz n
14.
kinetoterapia de recuperarea posttraumatic.
Redobndirea funcionalitii normale
Bibliografie:
13.

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

Referine principale:
Albu C., Vlad T., Albu A. Kinetoterapia pasiv, Ed. Polirom, Iai, 2004
Blteanu V., Ailioaie L. M., 2014, Curs - Metode i tehnici Kinetologice n recuperarea posttraumatic, Ed.
Univ. Alecsandru I. Cuza, Iai.
Encyclopdie Mdico Chirurgicale (vol. 3), Editions Techinques France, Paris,
Flora D. Tehnici de baz n kinetoterapie, Ed. Univ. Oradea, 2002.
Pasztai Z, -Kinetoterapia n recuperarea funcional posttraumatic a aparatului locomotor, Ed. Univ.
Oradea, 2001
Plas F., Hagron E. Kinetoterapia Activ, Ed. Polirom, Iai, 2001.
Robnescu N. Reeducarea neuromotorie, Ed. Medical, Bucureti,2001
Sbenghe T. Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, ed. Medical, Bucureti, 1987-1994.
dic L. Kinetoterapia n recuperarea algiilor i tulburrilor de static vertebral, Ed. Medical, Bucureti,
1982.
erban Damian Stretchingu secretul flexibilitiil, Grup editorial Corint, Bucureti, 2003
Referine suplimentare:
Kiss I., 2001, Fiziokinetoterapia i recuperartea medical n afeciunile aparatului locomotor, Ed.
Medical, Bucureti.
Popescu Al., 1993, - Terapie ocupaionali ergoterapie, vol. 1, Ed. Cerna, Bucureti.
Rugin E., 2000, Gimnastica aerobic Note de curs, Supliment la Analele FEFS, Iai.
Observaii

8.2

Seminar

Metode de predare

1.

Evaluarea pacientului posttraumatic (a segmentului


traumatizat)

2.

Tehnici de imobilizare dup traumatisme diverse

Aplicaii practice i
discuii tematice
Prezentare de referate
i discuii tematice

3.

Tehnici de posturare dup traumatisme diverse

Prezentare de referate
i aplicaii practice

2 ore

4.

Mobilizarea pasiv a segmentelor corpului dup


perioade de imobilizare

Prezentare de referate
i aplicaii practice

2 ore

2 ore
2 ore

5.

Contracia muscular dinamic pe axe i planuri

Prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

6.

Contracia muscular concentric (n interiorul i


exteriorul segmentului de contracie), contracia
muscular excentric (n interiorul i exteriorul
segmentului de contracie)

Prezentare de referate
i aplicaii practice

2 ore

7.

Tehnici i metode de relaxare

2 ore

8.

Exerciiul fizic cu rezisten, diferite modaliti de


cretere a solicitrii, exerciiul fizic cu scderea
rezistenei

Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

9.

Metoda Kabat

Prezentare de referate
i aplicaii practice

2 ore

10.

Metoda Bobath . metoda Brunnstrm

11.

Metoda Vojda. Metoda Temple Fay

12.

Stretchingul

13.

Terapia ocupaional i Ergoterapia

14.

Evaluare practic a cunotinelor

Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Prezentare de referate
i aplicaii practice
Aplicaii practice i
discuii tematice
Prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie:
Albu C., Vlad T., Albu A. Kinetoterapia pasiv, Ed. Polirom, Iai, 2004
Blteanu V., Ailioaie L. M., 2014, Curs - Metode i tehnici Kinetologice n recuperarea posttraumatic, Ed.
Univ. Alecsandru I. Cuza, Iai.
Flora D. Tehnici de baz n kinetoterapie, Ed. Univ. Oradea, 2002.
Sbenghe T. Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, ed. Medical, Bucureti, 1987-1994.
dic L. Kinetoterapia n recuperarea algiilor i tulburrilor de static vertebral, Ed. Medical, Bucureti,
1982.
erban Damian Stretchingu secretul flexibilitiil, Grup editorial Corint, Bucureti, 2003
Kiss I., - Fizio-kinetoterapia i recuperarea medical, Ed. Medical, Bucureti, 2002
Waymel Thierry, Choque Jacques Gym Form Plaisir 250 exercices, Ed. Amphora,1997

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
n domeniul tiinei Sportului i Educaiei Fizice, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz
pe rezultatele din teoria i practica de specialitate. Tematica disciplinei acoper conceptele majore
relevante privind cadrul organizatoric al domeniului n inseria pe piaa muncii i de cercetare n
conformitate cu standardele comunitii profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare


nsuirea, cunoaterea, prezentarea i
explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de
activitate
Elaborarea, tehnoredactarea i
comunicarea de materiale documentare
i personale (referate) folosind limbajul
specific domeniului de predare.
Verificarea practic - demonstraii
practice a tehnicilor i metodelor de
intervenie kinetoterapeutic
Intervenii la discuii

10.2 Metode
de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare
scris

50%

Notare
curent

50%

Notare
curent

10.6 Standard minim de performan

Descrierea i demonstrarea metodelor i tehnicilor de intervenie kinetoterapeutic;


Evaluarea funcional posttraumatic;
Realizarea programelor de intervenie
Punctajul final calculat, prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente (activitile
de seminar)/2, s reprezinte o not de promovare (minim 5 pentru fiecare form de evaluare).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

ELEMENTE DE CERCETARE APLICATE N KINETOTERAPIE

2.2 Titularul activitilor de curs


Profesor Univ. Dr. Marin CHIRAZI
2.3 Titularul activitilor de seminar
Lector Univ. Dr. Renato-Gabriel PETREA
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
2 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*
* OB Obligatoriu / OP Opional

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
1
din care: 3.2
curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28
14
din care: 3.5. curs
3.6. seminar
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

1
14
ore
28
28
36
6
2
22

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

122
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs de minim 50 de locuri cu laptop i videoproiector

5.2 de desfurare a
seminarului

Sala de seminar cu minim 50 de locuri cu laptop i videoproiector

Competene
profesionale

C1. Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar.


C2. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic.
C3. Utilizarea cunotinelor de fiziopatologie, semiologie i evaluare a subiecilor, n analiza clinic i
n stabilirea adecvat a concluziilor lucrative n contexte variate de practic profesional.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
Formarea cunotinelor necesare realizrii unei lucrrii de disertaie.
general al
Introducere n cercetarea aplicativ.
disciplinei
7.2. Obiectivele
specifice

Introducere n metodologia proiectelor de cercetare-dezvoltare.


Familiarizarea studenilor cu terminologia specific activitilor
terminologia cercetrii.

recuperare,

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaii

prelegerea academic

2 ore

2.

Prezentarea activitii de cercetare specific domeniului


kinetoterapiei.
Prezentarea metodelor specifice utilizate n cercetarea
domeniului
Metoda studiului de caz

prelegerea academic

2 ore

3.

Metoda brainstorming-ului

prelegerea academic

2 ore

4.

Metode de prezentare a rezultatelor cercetrii

prelegerea academic

2 ore

5.

Coninutul i structura unei lucrri de disertaie

prelegerea academic

2 ore

6.

Tehnici de evaluare a condiiei fiizice

prelegerea academic

2 ore

7.

Managementului unui proiect de cercetare - dezvoltare

prelegerea academic

2 ore

1.

Bibliografie:
Referine principale:
Chirazi. M., Elemente de cercetare aplicate n activitile motrice , Editura Universitii Al.I.Cuza, i
Ia
2014.
Rdulescu Mihaela t., Metodologia cercetrii tiinifice: elaborarea lucrrilor de licen, masterat,
doctorat, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti 2011.
Epuran Mihai, Metodologia cercetrii activitilor corporale: exerciii fizice, sport, fitness, Editura Fest,
Bucureti, 2005.
Referine suplimentare:
Turcu Ioan, Metodologia cercetrii n educaie fizic i sport, Sibiu, 2007.
Toma-Urichianu Sandal, Introducere n metodologia cercetrii tiinifice aplicat n activitile motrice:
note de curs, Bucureti, 2010.
Oprea, D., Managementul proiectelor, Editura Polirom, Iai, 2002.

8.2

Seminar

Metode de predare

1.

Exemple de studii i cercetri n domeniul recuperrii

2.

Protocolul derulrii unui studiu de caz

Prezentare de referate
i discuii tematice
Prezentare de referate
i discuii tematice

3.

Protocolul derulrii unui studiu de caz

Prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

4.

Metoda brainstorming-ului

Propuneri de teme,
rezolvare, prezentare

2 ore

5.

Metoda brainstorming-ului;

Propuneri de teme,
rezolvare, prezentare

2 ore

6.

Realizarea de evaluri efective i interpretarea lor

7.

Protocolul derulrii unei cercetri

Realizarea unor testri


i discuii tematice
Prezentare de referate
i discuii tematice

Observaii
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

Bibliografie:
Chirazi. M., Elemente de cercetare aplicate n activitile motrice , Editura Universitii Al.I.Cuza, Iai
2014.
King, R., Strategia cercetrii, Editura Polirom, Iai, 2005.
Yin, R., Studiu de caz, designul, colectarea i analiza datelor, Editura Polirom, Iai, 2005.
Enchescu, C., Tratat de teoria cercetrii tiinifice, Editura Polirom, Iai, 2005.
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Absolvenii vor avea capacitatea de a identifica aspectele de opitimizare a activitilor de recuperare ct


i a managementului i marketingului unui centru de recuperare. Au capacitatea de a efectua evaluri ale
capacitii de efort, a condiiei fizice, sondaje de opinii ale beneficiarilor sau a celor interesai.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

nsuirea, cunoaterea i aplicarea


corect a conceptelor i noiunilor
specifice cercetrii
Elaborarea, tehnoredactarea i
comunicarea unui referat cu tem la
alegere folosind terminologia specific
10.5 Seminar
domeniului
Intervenii la discuii
10.6 Standard minim de performan
10.4 Curs

10.2 Metode
de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare oral

40%

Notare curent

40%

Notare curent

20%

Punctajul final calculat (media), se realizeaz prin nsumarea rezultatului la evaluarea oral i evalurile
curente (activitile de seminar), i trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

STAGIU CLINIC

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
2
* OB Obligatoriu / OP Opional

Lector Univ. Dr. Marius NECULE


2.6 Tip de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei*

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
33
33
28
10
5
13

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

122
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
ANATOMIA I BIOMECANICA, FIZIOLOGIA
4.2 De competene
Nu este cazul
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a lucrrilor


practice

Sli de kinetoterapie din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iai i alte


instituii partenere

Competene
profesionale

C1. Proiectarea modular i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare


interdisciplinar
C2. Evaluarea clinic primar (funcional) i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic
C3.Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare
C4. Utilizarea metodelor i tehnicilor de intervenie kinetoterapeutic

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general al
disciplinei

Exersarea practic a cunotinelor dobndite n cadrul disciplinelor de specialitate

7.2. Obiectivele
specifice

Cunoaterea, interpretarea i nelegerea mijloacelor i tehnicilor de lucru specifice


recuperrii recuperrii posttraumatice
nsuirea abilitilor practice de lucru n patologia ortopedo-traumatic privind
evaluarea, monitorizarea i conceperea de planuri terapeutice.

8. Coninut
8.1

Curs

8.2

Lucrri practice

Evaluarea, monitorizarea i alctuirea de planuri terapeutice


1-14. sub ndrumare de specialitate pentru cazurile aflate n cadrul
clinicelor partenere n funcie de patologia prezent n clinic

Metode de
predare

Observaii

Metode de
predare

Observaii

Prezentri
practice de cazuri
clinice

28 ore

Bibliografie:
Antonescu D. M., Patologia aparatului locomotor, vol. I, Editura Medical, Bucureti, 2006.
Botez P., Ortopedie, Editura BIT, 2001.
Denischi A., (E. Proca) Medrea O. i colab., Tratat de patologie chirurgical, vol. III, Editura
Medical, Bucureti, 1988.
Angelescu N., Tratat de patologie chirurgical, vol. II, Editura Medical, Bucureti, 2001.
Current Diagnosis & Treatment in Orthopedics, 3rd Edition: by Harry Skinner (Editor), Publisher:
Appleton & Lange (June 20, 2003).

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de stagiu sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ n domeniul


Kinetoterapiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele din literatura de
specialitate. Totodat, tematica disciplinei acoper conceptele majore relevante privind aspectele
metodico-practice ale recuperrii n traumatologia sportiv n raport cu standardele comunitii
profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

10.4 Curs

Evaluare practic de cazuri clinice

Notare curent

60%

Intervenii la discuii

Notare curent

40%

10.5 Lucrri practice

10.6 Standard minim de performan

Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea practic i evalurile curente
(activitile de lucrri practice), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

GIMNASTIC N REABILITAREA FIZIC POSTTRAUMATIC

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
1
2.5 Semestru
2

Confereniar Univ. Dr. Cristina-Elena MORARU


Confereniar Univ. Dr. Cristina-Elena MORARU
2.6 Tip de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei*

OP

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
1
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28
14
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite
4. Precondiii (dac este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competene

1
14

ore
48
36
26
6
2
4
122
150
6

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu minim 90 locuri, calculator i videoproiector.

5.2 de desfurare a lucrrilor


practice

Sal de gimnastic, step-ere, benzi elastice, casetofon, gantere etc.

Competene
profesionale

Proiectarea modular i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare


interdisciplinar, n funcie de resursele materiale, particularitile biologice, motrice i
psihologice ale practicanilor
C2. Organizarea principiilor i mecanismelor care guverneaz structurile biologice i psihice ale
organismului, a mediului de instruire i nvare, n activitile fizice de recreere i ntreinere
corporal, practicate n mod liber sau independent
C3. Evaluarea nivelului de dezvoltare fizic i a capacitii motrice potrivit obiectivelor specifice
activitilor fizice de ntreinere, a atitudinii fa de practicarea independent a exerciiului fizic
C4. Descrierea i demonstrarea sistemelor operaionale specifice domeniului

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe n condiii de asisten calificat, cu respectarea normelor de etic i


deontologie profesional
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice domeniului
CT3. Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la
cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal

C1.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei

7.2.
Obiectivele
specifice

Optimizarea capacitii de micare a aparatului locomotor i dezvoltarea mobilitii


articulare i elasticitii musculare.

Optimizarea funcionalitii sistemelor cardio-vascular i respirator.


mbuntirea capacitilor coordinative: orientare spaio-temporal, echilibru, capacitate
de combinare i cuplare a micrilor.
Formarea obinuinei de a practica independent i sistematic exerciiile de gimnastic n
scop sanogen, recuperator i compensator

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

1.

Noiuni definitorii i obiective ale disciplinei Gimnastic

Curs interactiv

2 ore

2.

Gimnastica aerobic i importana ei n refacerea fitnessului sportivului posttraumatic

Curs interactiv

2 ore

3.

Organizarea edinei de gimnastic aerobic i prevenia


accidentrilor secundare

Curs interactiv

2 ore

4.
5.
6.
7.

Observaii

Tehnica i metodica micrilor specifice gimnasticii


aerobice
Structura i coninutul unui program de gimnastic
aerobic aplicat n vederea restabilirii capacitii de efort
a sportivului
Noiuni teoretice i programe de step aerobic utilizate
pentru revenirea sportivului n activitate

Curs interactiv

2 ore

Curs interactiv

2 ore

Curs interactiv

2 ore

Aspecte practico-metodice privind metoda Pilates i rolul


ei n reabilitarea fizic a sportivului

Curs interactiv

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:
Nanu M. C., Gimnastic Aerobic - mijloc de optimizare a condiiei fizice, Editura Universitaria, Craiova,
2009.
Niculescu G., Gimnastic aerobic aprofundare, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2008.
Slveborn, S.A., Le stretching du sportif, Editura Chiron, Paris, 2000.
Referine suplimentare:
Frugier ., Choque J., Waymel T., Le guide du fitness dynamique, Editura Amphora, Paris, 1998.
Roche, J., Dveloppement musculaire Principes et exercices, Editura CRDP de Bourgogne, Dijon,
1998.
Rodriguez, J., Metoda Pilates, Editura Teora, Bucureti, 2007.
8.2

Lucrri practice

Metode de predare

1.

Exerciii specifice pentru fiecare parte a edinei de


gimnastic aerobic

Explicaie,
demonstraie, exersare

2 ore

2.

Pai de baz i micri specifice gimnasticii aerobice

Explicaie,
demonstraie, exersare

2 ore

3.

Micri conduse la nivelul membrelor superioare,


inferioare i a trunchiului; micri de balans; combinaii
cu micri dinamice

Explicaie,
demonstraie, exersare

2 ore

4.

Structuri de exerciii cu caracter de prelucrare selectiv


a grupelor musculare vizate

Explicaie,
demonstraie, exersare

2 ore

5.

Structuri de exerciii pentru reeducarea/dezvoltarea


calitilor motrice

Explicaie,
demonstraie, exersare

2 ore

6.

Exerciii pentru dezvoltarea mobilitii articulare i


elasticitii musculare prin metoda stretching

Explicaie,
demonstraie, exersare

2 ore

7.

Programe de gimnastic aerobic, step aerobic,


stretching, pilates, pentru diferite nivele de practicani

Explicaie,
demonstraie, exersare

2 ore

Observaii

Bibliografie:
Luca A., Fitness i aerobic, Editura Fundaiei Altius Academia, Iai, 2001.
Moraru C., Gimnastic aerobic: noiuni de baz i programe de ntreinere, Editura Junimea, Iai, 2012.
Nanu M. C., Gimnastic Aerobic - mijloc de optimizare a condiiei fizice, Editura Universitaria, Craiova,
2009.
Ornescu D., Nanu C., Cosma G., Aerobic, Editura Universitaria, Craiova, 2007.
Slveborn, S.A., Le stretching du sportif, Editura Chiron, Paris, 2000
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Coninutul disciplinei este coroborat cu ateptrile reprezentanilor comunitii, a asociaiilor profesionale


i angajatorilor (cluburi sportive colare, asociaii sportive, cluburi particulare, cabinete de kinetoterapie)
respectnd cerinele domeniului nostru n inseria pe piaa muncii i n conformitate cu standardele
comunitii profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode
de evaluare

Explicarea corect a conceptelor i


noiunilor specifice efortului aerob

Evaluare
scris

20%

Evaluare
scris

40%

Evaluare
practic

10%

Evaluare
practic

30%

Conceprea i descrierea terminologic a


unor programe specifice domeniului
Descrierea i demonstrarea sistemelor
operaionale pentru prelucrarea grupelor
musculare
10.5 Lucrri practice
Conceperea, demonstrarea i
conducerea unui program specific
domeniului
10.6 Standard minim de performan

10.3 Pondere n
nota final (%)

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de lucrri practice).
Punctajul final (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile practice, s reprezinte
o not de promovare (minim 5).