Sunteți pe pagina 1din 35

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


ELEMENTE METODICO-PRACTICE N KINETOTERAPIA
POSTTRAUMATIC

2.1 Denumirea disciplinei


2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
3
* OB Obligatoriu / OP Opional

Lector Univ. Dr. Marius NECULE


Lector Univ. Dr. Marius NECULE
2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
28
28
25
4
2
7

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

94
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Elemente de anatomie i biomecanica aparatului locomotor,


Fiziologia i ergofiziologia activitilor fizice, BGK, ORTOPEDIE
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu minim 90 locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a
lucrrilor practice

Sal de lucrri practice cu minim 25 locuri, calculator, videoproiector i


instrumente de evaluare specifice

Competene
profesionale

C1. Proiectarea modular i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare


interdisciplinar, n funcie de resursele materiale, particularitile biologice, motrice i
psihologice ale practicanilor.
C2. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic.
C3. Utilizarea cunotinelor de fiziopatologie, semiologie i evaluare a subiecilor, n analiza clinic i
n stabilirea adecvat a concluziilor lucrative n contexte variate de practic profesional.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei
7.2.
Obiectivele
specifice

Cursul i asum obligaia de a asigura studenilor un cadru conceptual larg, n ceea ce


privete selecia, combinarea i adaptarea tuturor mijloacelor de tratament maso-kinetofizioterapeutic difereniate pe fiecare afeciune n parte, al acestui vast capitol de patologie.
Se va pune accentul pe prezentarea i exemplificarea tuturor mijloacelor i metodelor de
tratament, aferente kinetoterapiei profilactice, terapeutice i de recuperare, n raport de
stadiul de evoluie a bolii.
Cunoaterea, interpretarea i nelegerea mijloacelor i tehnicilor de lucru specifice
recuperrii n patologia sportiv;
nsuirea abilitilor practice de lucru n patologia ortopedo-traumatic.

8. Coninut
8.1
1.
2.
3.
4.

Curs
Aspecte definitorii i de grani ntre patologia ortopedotraumatic obinuit i patologia ortopedo-traumatic a
sportivului
Mecanisme de producere ale leziunilor de pri moi i
obiective de baz n recuperarea acestora
Aspecte metodico-practice n recuperarea contuziilor i
entorselor de la nivelul membrelor superioare
Aspecte metodico-practice n recuperarea contuziilor i
entorselor de la nivelul membrelor inferioare

Metode de predare

Observaii

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

5.

Aspecte metodice n recuperarea contuziilor la nivelul


trunchiului i coloanei vertebrale

prelegerea interactiv

2 ore

6.

Aspecte metodico-practice ale recuperrii luxaiilor de la


nivelul membrelor inferioare

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

7.
8.
9.

Aspecte metodico-practice ale recuperrii luxaiilor de la


nivelul membrelor superioare
Aspecte metodice n recuperarea fracturilor epifizare i
diafizare de la nivelul membrelor superioare
Aspecte metodice n recuperarea fracturilor de la nivelul
membrelor inferioare

10.
11.

Aspecte metodice n managementul leziunilor osoase de


la nivelul trucnhiului i al coloanei vertebrale cu sau fr
implicare neurologic
Discopatia lombar i lumbago de efort - aspecte
metodice n recuperarea sportiv

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

12.

Aspecte metodice n refacerea dup efort.

prelegerea interactiv

2 ore

13.

Aspecte metodice n recuperare a capacitii de efort

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

Aspecte interdisciplinare n abordarea terapeutic a


reuperrii sportive
Bibliografie:

14.

Referine principale:
Albu C., Vlad T., Albu A., Kinetoterapia pasiv, Editura Polirom, Iai, 2007.
Colev Luca V., Fiziologie practic, Editura BIT, Iai, 2002.
Hulic I., Fiziologie uman, Editura Academiei, Bucureti, 2004
Plas F., Hagron E., Kinetoterapia activ, Editura Polirom, Iai, 2001.
Rusk H., colab. , Rehabilitation Medecine, vol I, II, III, Ed. C. V. Mosby Comp, Saint Loius, USA, 1964.
Sbenghe, T., Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medical,
Bucureti, 1987.
Sbenghe T., Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, Editura Medical, Bucureti, 1994.
Sbenghe, T., Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Editura Medical, Bucureti, 1999.
Vlad T., Pendefunda L., Recuperarea hemiplegicului adult, Editura Contact Internaional, Iai, 1992.
Vlad. T., Dicionar de termeni folosii n kinetoterapie, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2006.
Vlad. T., Fiziopatologie, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2006.
Referine suplimentare:
8.2

Lucrri practice

1.

Aspecte practice n recuperarea contuziilor musculare

2.

Metode practice de recuperare n afeciunile tendinoase


ale sportivilor

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

3.

Aspecte practice n recuperarea leziunilor ligamentare


de la nivelul membrelor inferioare

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

4.

Aspecte practice n recuperarea leziunilor ligamentare


de la nivelul membrelor superioare

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

5.

Aspecte practice n recuperarea leziunilor musculare


de la nivelul membrelor

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

6.

Aspecte practice n recuperarea luxaiilor articulare de


la nivelul membrelor

7.

Studii de caz

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

8.
9.
10.

Aspecte practice n recuperarea fracturilor de la nivelul


membrelor superioare, reduse ortopedic
Aspecte practice n recuperarea fracturilor de la nivelul
membrelor superioare, reduse sngernd
(osteosintez)
Aspecte practice n recuperarea fracturilor de la nivelul
membrelor inferioare, reduse ortopedic

Metode de predare

Observaii
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore

11.
12.
13.
14.

Aspecte practice n recuperarea fracturilor de la nivelul


membrelor inferioare, reduse sngernd (osteosintez)
Aspecte metodico-practice n recuperarea accidentrilor
de la nivelul coloanei vertebrale
Aspecte ale reeducrii capacitii de efort a sportivilor
accidentai
Recapitularea principiilor practice folosite n
recuperarea posttraumatic a sportivului

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie:
Albu C., Vlad T., Albu A., Kinetoterapia pasiv, Editura Polirom, Iai, 2007.
Colev Luca V., Fiziologie practic, Editura BIT, Iai, 2002.
Hulic I., Fiziologie uman, Editura Academiei, Bucureti, 2004.
Plas F., Hagron E., Kinetoterapia activ, Editura Polirom, Iai, 2001.
Rusk H., colab., Rehabilitation Medecine, vol I, II, III, Ed. C. V. Mosby Comp, Saint Loius, USA, 1964.
Sbenghe, T., Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Editura Medical,
Bucureti, 1987.
Sbenghe T., Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, Editura Medical, Bucureti, 1994
Sbenghe, T., Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Editura Medical, Bucureti, 1999.
Vlad T., Pendefunda L., Recuperarea hemiplegicului adult, Editura Contact Internaional, Iai, 1992.
Vlad. T., Dicionar de termeni folosii n kinetoterapie, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2006.
Vlad. T., Fiziopatologie, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2006.
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
n domeniul Kinetoterapiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele din
literatura de specialitate. Totodat, tematica disciplinei acoper conceptele majore relevante privind
aspectele metodico-practice ale domeniului de recuperare sportiv n raport cu standardele comunitii
profesionale.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.4 Curs

nsuirea, cunoaterea, prezentarea i


explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de
activitate

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare scris

50%

Evaluare practic de cazuri clinice

Notare curent

40%

Intervenii la discuii

Notare curent

10%

10.5 Lucrri practice

10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de lucrri practice ).
Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente
(activitile de lucrri practice), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

MIJLOACE DE RECUPERARE BALNEO-FIZIO-TERAPEUTICE N


PATOLOGIA POSTTRAUMATIC

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
3
* OB Obligatoriu / OP Opional

ef Lucr. Univ. Dr. Codrina-Irena-Mihaela ANCUA


ef Lucr. Univ. Dr. Codrina-Irena-Mihaela ANCUA
2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
28
28
24
5
2
7

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

94
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

ANATOMIA I BIOMECANICA, FIZIOLOGIA, ORTOPEDIE


Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu minim 90 locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a
lucrrilor practice

Sli de kinetoterapie din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iai

Competene
profesionale

C1. Proiectarea modular (Kinetoterapie i motricitate special,) i planificarea coninuturilor de baz


ale domeniului cu orientare interdisciplinar
C2. Evaluarea clinic primar (funcional) i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic
C3.Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare
C4. Utilizarea metodelor i tehnicilor de intervenie kinetoterapeutic

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


Cunoaterea modului de aciune i a efectelor biologice ale factorilor naturali i artificiali,
cunoscute a fi mijloace terapeutice, implicate n terapia i recuperarea afeciunilor
7.1.
musculo-articulare i nu numai.
Obiectivul
general al Cunoaterea contraindicaiilor i a efectelor nedorite n aplicarea factorilor fizici naturali i
disciplinei
artificiali.
Cunoaterea aparatelor i a metodologiei de terapie.
Cunoaterea, interpretarea i nelegerea mijloacelor i tehnicilor de lucru specifice
7.2.
recuperrii balneo-fizio-terapeutice;
Obiectivele
nsuirea abilitilor practice de lucru n patologia ortopedo-traumatic cu ajutorul
specifice
mijlocelor balneo-fizioterapeutice.
8. Coninut
8.1
1.

Curs
Noiuni generale despre fizioterapie. Clasificarea
mijloacelor fizicale; indicaii i contraindicaii generale i
speciale
Electrostimularea antalgic obiectivele n combaterea
durerii posttraumatice

Metode de predare

Observaii

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

Electrostimularea antalgic curenii de joas frecven


Electrostimularea antalgic curenii de medie frecven
Electroterapia de nalt frecven
Ultrasonoterapia mod de aciune, indicaii
Laserterapia mod de aciune, indicaii
Termoterapia mod de aciune, indicaii
Balneoterapia clasificarea apelor minerale, mod de
aciune
Peloidoterapia clasificarea nmolurilor, mod de aciune
Hidroterapia mod de aciune, indicaii

prelegerea interactiv
prelegerea interactiv
prelegerea interactiv
prelegerea interactiv
prelegerea interactiv
prelegerea interactiv

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

prelegerea interactiv

2 ore

prelegerea interactiv
prelegerea interactiv

2 ore
2 ore

12.

Electrostimularea musculaturii deficitare, cu valoarea de


testare 3-4-5

prelegerea interactiv

2 ore

13.

Electrostimularea musculaturii deficitare, cu valoarea de


testare 0-1-2

prelegerea interactiv

2 ore

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rolul mijloacelor fizicale n pregtirea kinetoterapiei de


reeducare funcional
Bibliografie:

14.

prelegerea interactiv

2 ore

Referine principale:
Albu C., Vlad T., Albu A. Kinetoterapia pasiv, Ed. Polirom, Iai, 2007.
Colev Luca V. Fiziologie practic, Ed. BIT, Iai, 2002.
Hulic I. Fiziologie uman, Ed. Academiei, Bucureti, 2004
Plas F., Hagron E. Kinetoterapia activ, Ed. Polirom, Iai, 2001.
Rusk H., colab. Rehabilitation Medecine, vol I, II, III, Ed. C. V. Mosby Comp, Saint Loius, USA, 1964.
Sbenghe, T. Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed Medical, Bucureti,
1987;
Sbenghe T. Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, Ed. Medical, Bucureti, 1987
1994
Sbenghe, T. Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Editura Medical, Bucureti, 1999.
Vlad T., Pendefunda L. Recuperarea hemiplegicului adult, Ed. Contact Internaional, Iai, 1992.
Vlad. T Dicionar de termeni folosii n kinetoterapie, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai, 2006.
Vlad. T Fiziopatologie, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai, 2006.
Referine suplimentare:
IONESCU, Ruxandra Esenialul n reumatologie, Ed. Amaltea, Bucureti, 2006;
IONESCU, R., TRISTARU, R., BADEA, P. Ghid de evaluare clinic i funcional n recuperarea
medical, Ed. Medical Universitar, Craiova, 2004;
CHIRIAC, Rodica Artroza, Ed. Performantica, Iai, 2005;
SBENGHE, Tudor Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, Editura Medical,
Bucureti, 1987.
8.2

Lucrri practice

1.

Electroterapia aplicaii ale curentului galvanic

Metode de predare

Electroterapia aplicaii ale curentului de joas


frecven
Electroterapia aplicaii ale curentului de medie
frecven
Electroterapia aplicaii ale curentului de nalt
frecven

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

5.

Aplicaii ale termoterapiei uscat, umed. general,


local

Prezentri practice de
cazuri clinice

6.

Aplicaii ale termoterapiei general, local

2.
3.
4.

7.
8.

Stimularea electric a muchiului deficitar, normal


inervat
Stimularea electric a muchiului deficitar, parial sau
total denervat

9.

Aplicaii ale hidroterapiei local, general

10.

Electroterapia antalgic TENS-ul.

11.

Tehnica aplicaiilor de crioterapie

12.

Aplicaii ale fototerapiei

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

Observaii
2 ore
2 ore
2 ore
2

ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

13.

Aplicaii de cmpuri magnetice de joas frecven

14.

Verificare practic

Prezentri practice de
cazuri clinice
Prezentri practice de
cazuri clinice

2 ore
2 ore

Bibliografie:
IONESCU, Ruxandra Esenialul n reumatologie, Ed. Amaltea, Bucureti, 2006;
IONESCU, R., TRISTARU, R., BADEA, P. Ghid de evaluare clinic i funcional n recuperarea
medical, Ed. Medical Universitar, Craiova, 2004;
CHIRIAC, Rodica Artroza, Ed. Performantica, Iai, 2005
Rusk H., colab. Rehabilitation Medecine, vol I, II, III, Ed. C. V. Mosby Comp, Saint Loius, USA, 1964.
Sbenghe, T. Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor, Ed Medical, Bucureti,
1987;
Sbenghe T. Kinetoterapia profilactic, terapeutic i de recuperare, Ed. Medical, Bucureti, 1987
1994
Sbenghe, T. Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei, Editura Medical, Bucureti, 1999.
Vlad T., Pendefunda L. Recuperarea hemiplegicului adult, Ed. Contact Internaional, Iai, 1992.
Vlad. T Dicionar de termeni folosii n kinetoterapie, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai, 2006.
Vlad. T Fiziopatologie, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iai, 2006.
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
n domeniul Kinetoterapiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele din
literatura de specialitate. Totodat, tematica disciplinei acoper conceptele majore relevante privind
aspectele metodico-practice ale recuperrii prin mijloace balneo-fizioterapeutice n domeniul de
recuperare sportiv n raport cu standardele comunitii profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Lucrri practice

10.1 Criterii de evaluare


nsuirea, cunoaterea, prezentarea i
explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de
activitate
Evaluare practic de cazuri clinice
Intervenii la discuii

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare scris

50%

Notare curent
Notare curent

40%
10%

10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de seminar).
Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente
(activitile de seminar), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

METODICA PREVENIRII TRAUMATISMELOR N SPORT

2.2 Titularul activitilor de curs


Confereniar Univ. Dr. Ilie-Ctlin TIRBU
2.3 Titularul activitilor de seminar
Confereniar Univ. Dr. Ilie-Ctlin TIRBU
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
3 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
1
din care: 3.2 curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28
14
din care: 3.5. curs
3.6. seminar
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite
4. Precondiii (dac este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competene

1
14

ore
30
30
30
10
4
18
122
150
6

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal cu minim 50 locuri, laptop i videoproiector

5.2 de desfurare a
seminarului

Sal cu minim 50 locuri, laptop i videoproiector

Competene
profesionale

C1. Proiectarea modular (Educaie fizic i sportiv, kinetoterapie) i planificarea coninuturilor de


baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar
C2. Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent
interdisciplinar (Educaie fizic i sportiv, Sport i performan motric, Kinetoterapie)
C3. Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i


desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice
CT2. Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la
cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general al
disciplinei
7.2. Obiectivele
specifice

nsuirea de cunotine, priceperi i deprinderi metodice i organizatorice.

nsuirea principiilor, metodelor i mijloacelor


traumatismelor i a terminologiei specifice.

de prevenire

producerii

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaii

1.

Incidena traumatismelor n activitile sportive

prelegere interactiv

2 ore

2.

Mijloace de protecie a integritii corporale

prelegere interactiv

2 ore

3.

Planificarea i periodizarea antrenamentului sportiv

prelegere interactiv

2 ore

4.

Odihna i refacerea la sportivi

prelegere interactiv

2 ore

5.

Alimentaia la sportivi

prelegere interactiv

2 ore

6.

Dopingul i susintoarele de efort

prelegere interactiv

2 ore

7.

Viciile i activitatea sportiv de performan

prelegere interactiv

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:

Dragan, I. - Medicina Sportiv, Editura Medical, Bucureti, 2002.


Referine suplimentare:
Epstein, R. J. - Medicin General, Editura Amaltea, Bucureti,1996.
Mano R. - Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, Editura Revue E.P.S, 1992.
Sbenghe, T. - Prevenirea suferinelor musculo-articulare:10 ntrebri i rspunsuri, Editura Medical,
Bucureti, 1981.
8.2

Seminar

Metode de predare

1.

Incidena i prevenirea traumatismelor n diferite


discipline sportive

prezentare de referate
i discuii tematice

Observaii
2 ore

2.

Metode i tehnici de recuperare a traumatismelor


sportive

3.

Regimul alimentar al sportivilor

4.

Principii ale antrenamentului sportiv

5.

Respectarea legilor antrenamentului sportiv

6.

Dopingul i combaterea lui. Utilizarea corect a


susintoarelor de efort

7.

Viciile i activitatea sportiv de performan

prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice
prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie:
Budica, C. - Kinetoterapia n afeciunile ortopedico-traumatice, Editura Fundaiei Romnia de Mine,
Bucureti, 2006.
Iliescu, A. - Biomecanica exerciiilor fizice i sportului, Editura Sport-Turism, Bucureti, 1995.
Mote D., Mrza D. - Bazele teoretico-metodice ale exerciiului fizic n kinetoterapie, Editura
Universitii din Bacu, 1995.

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
n domeniul tiinei Sportului i Educaiei Fizice i Kinetoterapiei, iar abordarea lor n cadrul acestei
discipline se bazeaz pe rezultatele din literatura de specialitate. Totodat, tematica disciplinei acoper
conceptele majore relevante ale domeniului nostru n inseria pe piaa muncii i n conformitate cu
standardele comunitii profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.4 Curs

nsuirea, cunoaterea, prezentarea i


explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de activitate

10.3 Pondere n
nota final (%)

Notare curent

10%

Intervenii la discuii

Notare curent

10%

Elaborarea, tehnoredactarea i
comunicarea de materiale documentare i
personale (referate) folosind limbajul
specific domeniului de predare

Evaluare oral

70%

Intervenii la discuii

Notare curent

10%

10.5 Seminar

10.6 Standard minim de performan

Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea oral i evalurile curente
(activitile de seminar), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

STAGIU CLINIC

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
3
* OB Obligatoriu / OP Opional

Lector Univ. Dr. Marius NECULE


2.6 Tip de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei*

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
33
33
28
10
5
13

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

122
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Elemente de anatomie i biomecanica aparatului locomotor, Fiziologia i


ergofiziologia activitilor fizice
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

5.2 de desfurare a lucrrilor


practice

Sli de kinetoterapie din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Iai i alte


instituii partenere

Competene
profesionale

C1. Proiectarea modular i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare


interdisciplinar
C2. Evaluarea clinic primar (funcional) i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic
C3.Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare
C4. Utilizarea metodelor i tehnicilor de intervenie kinetoterapeutic

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general al
disciplinei

Exersarea practic a cunotinelor dobndite n cadrul disciplinelor de specialitate

7.2. Obiectivele
specifice

Cunoaterea, interpretarea i nelegerea mijloacelor i tehnicilor de lucru specifice


recuperrii recuperrii posttraumatice
nsuirea abilitilor practice de lucru n patologia ortopedo-traumatic privind
evaluarea, monitorizarea i conceperea de planuri terapeutice.

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de
predare

Observaii

8.2

Lucrri practice

Metode de
predare
Prezentri
practice de cazuri
clinice

Observaii

Evaluarea, monitorizarea i alctuirea de planuri terapeutice


1-14. sub ndrumare de specialitate pentru cazurile aflate n cadrul
clinicelor partenere n funcie de patologia prezent n clinic

28 ore

Bibliografie:
Antonescu D. M., Patologia aparatului locomotor, vol. I, Editura Medical, Bucureti, 2006.
Botez P., Ortopedie, Editura BIT, 2001.
Denischi A., (E. Proca) Medrea O. i colab., Tratat de patologie chirurgical, vol. III, Editura
Medical, Bucureti, 1988.
Angelescu N., Tratat de patologie chirurgical, vol. II, Editura Medical, Bucureti, 2001.
Current Diagnosis & Treatment in Orthopedics, 3rd Edition: by Harry Skinner (Editor), Publisher:
Appleton & Lange (June 20, 2003)

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de stagiu sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ n domeniul


Kinetoterapiei, iar abordarea lor n cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele din literatura de
specialitate. Totodat, tematica disciplinei acoper conceptele majore relevante privind aspectele
metodico-practice ale recuperrii n traumatologia sportiv n raport cu standardele comunitii
profesionale.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

10.4 Curs

Evaluare practic de cazuri clinice

Notare curent

60%

Intervenii la discuii

Notare curent

40%

10.5 Lucrri practice

10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea curent trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5), iar nota de la
evaluarea practic trebuie s reprezinte tot o not de trecere (minim 5). Nota final reprezentnd media
dintre acestea conform punctajelor de mai sus.

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

RECUPERARE POSTTRAUMATIC PRIN MECANOTERAPIE

2.2 Titularul activitilor de curs


Profesor Univ. Dr. Marin CHIRAZI
2.3 Titularul activitilor de seminar
Lector Univ. Dr. Renato-Gabriel PETREA
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
3 2.6 Tip de evaluare
C
2.7 Regimul disciplinei*
* OB Obligatoriu / OP Opional

OP

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
2
1
din care: 3.2
curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt
28
14
din care: 3.5. curs
3.6. seminar
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

1
14
ore
28
28
36
6
2
22

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

122
150
6

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs de minim 50 de locuri cu laptop i videoproiector

5.2 de desfurare a
seminarului

Sala de lucrri practice cu aparate i dispozitive fixe i mobile, cu scripei i


diferii supori.

Competene
profesionale

C1 . Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar.


C2. Organizarea principiilor i mecanismelor care guverneaz structurile biologice i psihice ale
organismului, a mediului de instruire i nvare, n activitile fizice de recreere i ntreinere
corporal, practicate n mod liber sau independent.
C4. Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1 Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2 ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general al
disciplinei
7.2. Obiectivele
specifice

Formarea deprinderii de a realiza programe de recuperare prin utilizarea aparatelor


mecanice i a scripeilor specifice slilor de kinetoterapie sau deinere
ntre
corporal.

Cunoaterea aparatelor de recuperare i a mecanismelor de funcionare


Stabilirea exerciiilor care se folosesc la diferite aparate.
Cunoaterea principiilor de lucru la aparate n scopul recuperrii posttraumatice.

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

1.

Introducere n mecanoterapie
Aparate, echipamente i instalaii utilizate n recuperare

prelegerea academic

2 ore

2.

Exerciii pentru recuperarea postraumatic la aparate


pentru articulaiile membrelor superioare

prelegerea academic

2 ore

3.

Exerciii pentru recuperarea postraumatic la aparate


pentru coloana vertebral

prelegerea academic

2 ore

4.

Exerciii pentru recuperarea postraumatic la aparate


pentru articulaiile membrelor inferioare

prelegerea academic

2 ore

5.

Concepte i direcii de dezvoltare a mecanoterapiei

prelegerea academic

2 ore

6.

Principii didactice utilizate n mecanoterapie

prelegerea academic

2 ore

prelegerea academic

2 ore

Importana i dozarea efortului n recuperarea


posttraumatic prin mecanoterapie
Bibliografie:

7.

Observaii

Referine principale:
Moet, D., Enciclopedia de kinetoterapie, Editura Semn, Bucureti, 2009.
Referine suplimentare:
Sbenghe, T., Kinesiologie: tiina micrii, Editura Medical, Bucureti, 2001.
Pantea Corina, Elemente de biomecanic cu aplicaii n sport i kinetoterapie, Editura Politehnica,
Timioara, 2009.
Ganciu Mihaela, Gimnastica posttraumatic, Editura Universitii din Bucureti, 2010.

8.2
1.

Seminar

Metode de predare

Prezentarea aparatelor i echipamentelor din dotare

Prezentare de referate
i discuii tematice
Prezentare de referate
i discuii tematice

Observaii
2 ore

2-3.

Prezentarea i exersarea exerciiilor pentru articulaiile


membrelor superioare

4-5.

Prezentarea i exersarea exerciiilor pentru trunchi

Prezentare de referate
i discuii tematice

4 ore

6-7.

Prezentarea i exersarea exerciiilor pentru articulaiile


membrelor inferioare

Propuneri de teme,
rezolvare, prezentare

4 ore

4 ore

Bibliografie:
Chirazi, M., Ciorb, P., Culturism ntreinere i performan, Editura Polirom, Iai, 2006.
Tristaru, Rodica, Tehnici de kinetoterapie pentru for i rezisten: curs, Editura Universitaria, Craiova,
2007.
Moraru, Cristina, Gimnastica n reabilitarea fizic posttraumatic, Editura Universitii Alexandru Ioan
Cuza, Iai, 2014.
Sidenco, Elena-Luminia, Coloana vertebral i membrul inferior: evaluare mioarticular n kinetoterapie
i n medicin, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2003.
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Absolvenii vor avea capacitatea de a recunoate i utiliza diferite echipamente i instalaii n alctuirea
programelor de recuperare postraumatic.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode
de evaluare

10.4 Curs

nsuirea, cunoaterea i aplicarea


corect a conceptelor i noiunilor
specifice mecanoterapiei

Evaluare oral

40%

Elaborarea, tehnoredactarea i
comunicarea unui referat cu un program
de mecanoterapie pentru o articulaie sau
un segment la alegere

Notare curent

40%

Intervenii la discuii

Notare curent

20%

10.5 Seminar

10.3 Pondere n
nota final (%)

10.6 Standard minim de performan

Punctajul final calculat (media), se realizeaz prin nsumarea rezultatului la evaluarea oral i evalurile
curente (activitile de seminar), i trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

NOIUNI GENERALE PRIM AJUTOR N TRAUMATOLOGIA


SPORTIV

2.2 Titularul activitilor de curs


2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
4

Confereniar Univ. Dr. Adriana ALBU


Confereniar Univ. Dr. Adriana ALBU
2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
64
32
38
4
2
4

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

144
200
8

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

- Noiuni de Anatomie
- Fiziologie i Ergofiziologie
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului
5.2 de desfurare a
lucrrilor practice

Cabinetul de Anatomie dotare: mulaje osoase, musculare, schelet uman,


videoproiector si ecran, atlase, plane, manechin special pentru manevrele
de prim ajutor
Cabinetul de Anatomie dotare: mulaje osoase, musculare, schelet uman,
videoproiector si ecran, atlase, plane

Competene
profesionale

C1. Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar


C2. Organizarea principiilor i mecanismelor care guverneaz structurile biologice i psihice ale
organismului, a mediului de instruire i nvare, n activitile fizice de recreere i ntreinere
corporal, practicate n mod liber sau independent
C3. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general al
disciplinei

nsuirea principalelor manevre n acordarea primului ajutor n cazurile accidtrilor


din practica sportiv

7.2. Obiectivele
specifice

Crearea premizelor realizrii unei educaii sanitare a participanilor


Formarea unor deprinderi corecte n acordarea primului ajutor n cazul accidentrilor
nsuirea posibilitilor de prevenire a unor mbolnviri mai frecvente la populaia
tnr

8. Coninut
8.1

1.

Curs

Definiia, obiectivele i modalitile de lucru


specifice disciplinei

Metode de predare
-

2.
3.
4.

Accidente mai frecvente n educaia fizic:


definiie, consecine, prevenire
Resuscitarea cardiovascular: definiie, cauzele
declanatoare, manevrele ce trebuie realizate
Acordarea primului ajutor n caz de nec cu ap
i cu alimente manevrele care se aplic
Modaliti de realizare a hemostazei

discuii i ntrebri
urmrirea unui material filmat
prezentarea power point
prezentarea imaginilor din
atlase i plane
exemplificri prin aplicaii
practice

Observaii

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

5.

Traumatologie sportiv: contuzii, plgi

Idem

2 ore

6.

Traumatologie sportiv: entorse, luxaii

Idem

2 ore

7.

Traumatologie sportiv: fracturi, leziuni osteotendinoase

Idem

2 ore

8.

Traumatologie sportiv: ntinderile i rupturile


musculare

Idem

2 ore

9.

Oboseala acut, supraacut, cronic

Idem

2 ore

10.

Traumatisme cranio-cerebrale. Knock-out

Idem

2 ore

11.

Urgenele medico-chirurgicale i modalitile n


care se asigur primul ajutor (partea I)

Idem

2 ore

12.

Urgenele medico-chirurgicale i modalitile n


care se asigur primul ajutor (partea II)

Idem

2 ore

13.

Primul ajutor n cazurile de intoxicaii


medicamentoase sau alimentare (partea I)

Idem

2 ore

14.

Primul ajutor n cazurile de intoxicaii


medicamentoase sau alimentare (partea II)

Idem

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:
Drosescu Paula, Igiena i Controlul medical n sport, Ed.Tehnopress, Iai, 2005
Referine suplimentare:
Alexandrescu C., Bjenaru Georgete, Demeter A., Practica medicii sportive, Bucureti, Editura Medical,
1989
Drgan I. ,Pop T., Medicina nuclear n practica sportiv, Bucureti, Editura Sport-Turism, 1977
Drgan I., Medicin sportiv, Bucureti,Editura Sport-Turism,1982
Lucrri practice

8.2

1-14.

n cadrul seminariilor sunt reluate


noiunile prezentate la curs i sunt
prezentate exemple din practic medical

Metode de predare
-

Observaii

discuii i ntrebri
urmrirea unui material filmat
prezentarea power point
prezentarea imaginilor din atlase
i plane
exemplificri prin aplicaii practice

28 ore

Bibliografie:
Drgan I., Medicin sportiv, Bucureti,Editura Sport-Turism,1982
Drgan I., Filtrele organismului, Bucureti, Editura Sport-Turism,1979
Drosescu Paula, Igiena i Controlul medical n sport, Ed.Tehnopress, Iai, 2005
Dumitru Carmen, Inima i sportul de performan, Bucureti, Editura Sport-Turism,1975

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

O atenie special se acord aspectului practic pe care studenii trebuie s i-l nsueasc. n acest scop
se nva manevrele pe un mulaj special achiziionat n acest sens.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare

10.4 Curs

- rspunsuri corecte la ntrebrile


punctuale, la cazurile concrete
- exemplificarea noiunilor nvate
pe mulaj i schelet

- Test gril

10.5 Lucrri practice

- explicarea i identificarea noiunilor


prezentate n plane, mulaje, schelet
- exemplificarea noiunilor nsuite
prin ndeplinirea pailor pentru
acordarea primului ajutor

- Interaciunea din
cadrul orelor
- Rspunsurile
corecte la
ntrebrile fulger

10.6 Standard minim de performan

Realizarea manevrelor de resuscitarea cardiorespiratorie


Acordarea primului ajutor n caz de fractur
Realizarea hemostazei
Realizarea pansamentului
Aplicarea unei fae elastice

10.3 Pondere n
nota final (%)
75%

20%
5%

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


EXERCIIUL FIZIC ADAPTAT N RECUPERAREA
POSTTRAUMATIC

2.1 Denumirea disciplinei


2.2 Titularul activitilor de curs
2.3 Titularul activitilor de lucrri practice
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
4
* OB Obligatoriu / OP Opional

Confereniar Univ. Dr. Veronica POPESCU


Confereniar Univ. Dr. Veronica POPESCU
2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
4
2
din care: 3.2
curs
3.3. lucrri practice
3.4 Total ore din planul de nvmnt
56
28
din care: 3.5. curs
3.6. lucrri practice
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
48
48
36
5
2
5

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

144
200
8

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
Nu este cazul
4.2 De competene
Nu este cazul
5. Condiii (dac este cazul)
5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu minim 90 locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a
lucrrilor practice

Sal de curs cu minim 50 locuri, calculator i videoproiector

Competene
profesionale

C1. Evaluarea clinic funcional i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic.


C2. Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de
recuperare.
C3. Utilizarea cunotinelor de fiziopatologie, semiologie i evaluare a subiecilor, n analiza clinic i
n stabilirea adecvat a concluziilor lucrative n contexte variate de practic profesional.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul
general al
disciplinei

Proiectarea, planificarea, organizarea i adaptarea eficient a exerciiilor fizice n


cadrul programelor de recuperare posttraumatic, avnd la baz principiile
kinetoterapiei.

7.2. Obiectivele
specifice

Aprofundarea cunotinelor de specialitate existente prin centralizarea si


aplicabilitatea eficient a cunotinelor acumulate in ciclul iniial de formare (licen).
Capacitatea de a concepe, organiza si desfura programe de recuperare adaptnd
exerciiile fizice n funcie de vrst, sex, afeciuni existente, recomandarea medicului.

8. Coninut
8.1
1.
2.

Curs
Recuperarea posttraumatic n sport - delimitare
conceptual

Prelegere interactiv

2 ore

Exerciiul fizic - mijloc de baz n recuperarea


posttraumatic

Prelegere interactiv

2 ore

Clasificarea traumatismelor n sport: traumatismele


prilor moi, traumatismele articulaiilor, traumatismele
oaselor
Traumatismele prilor moi contuzia, plgile, crampa
muscular, contractura muscular.
Metodologia adaptrii exerciiilor fizice n vederea
recuperrii traumatismelor prilor moi (contuzia,
plgile, crampa muscular, contractura muscular)
Traumatismele prilor moi leziunile musculare,
miozitele, mioentezitele, entezitele.
Metodologia adaptrii exerciilor fizice n vederea
recuperrii traumatismelor prilor moi (leziunile
musculare, miozitele, mioentezitele, entezitele)
Traumatismele prilor moi tendinitele, tenosinovita,
aponevrozita plantar, rupturile de aponevroz.
Metodologia adaptrii exerciiilor fizice n vederea
recuperrii traumatismelor prilor moi (tendinitele,
tenosinovita, aponevrozita plantar, rupturile de
aponevroz)

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

5.

6.

Observaii

3.

4.

Metode de predare

Traumatismele prilor moi ruptura de tendon,


lombalgia prin solicitare, epicondilita medial a
humerusului, pubialgia fotbalistului.
7.
Prelegere interactiv
2 ore
Metodologia adaptrii exerciiilor fizice n vederea
recuperrii traumatismelor prilor moi (ruptura de
tendon, lombalgia prin solicitare, epicondilita medial
a humerusului, pubialgia fotbalistului)
Traumatismele articulaiilor luxaia, entorsa, bursita,
hidartroza.
8.
Prelegere interactiv
2 ore
Metodologia adaptrii exerciiilor fizice n vederea
recuperrii traumatismelor articulaiilor (luxaia,
entorsa, bursita, hidartroza)
Traumatismele articulaiilor leziunile meniscurilor
genunchiului, corpii articulari, chisturile.
9.
Prelegere interactiv
2 ore
Metodologia adaptrii exerciiilor fizice n vederea
recuperrii traumatismelor articulaiilor (leziunile
meniscurilor genunchiului, corpii articulari, chisturile)
Traumatismele articulaiilor osteoporoza epifizar,
artrozele, Maladia Hoffa.
10. Metodologia adaptrii exerciiilor fizice n vederea
Prelegere interactiv
2 ore
recuperrii traumatismelor articulaiilor (osteoporoza
epifizar, artrozele, Maladia Hoffa)
Traumatismele oaselor apofizitele, periostitele,
fractura de stres.
11. Metodologia adaptrii exerciiilor fizice n vederea
Prelegere interactiv
2 ore
recuperrii traumatismelor articulaiilor (apofizitele,
periostitele, fractura de stres)
Metodologia realizrii programelor de recuperare
12.
Prelegere interactiv
2 ore
posttraumatic prin adaptarea i diversificarea
exerciiilor fizice
Proiectarea i planificarea recuperrii posttraumatice
13.
Prelegere interactiv
2 ore
la sportivi n funcie de periodizarea anului
competiional
Planificarea i adaptarea exerciiului fizic n perioada
14.
Prelegere interactiv
2 ore
de tranziie / recuperare a capacitii de efort a
sportivului
Bibliografie:
Referine principale:
Apostol, I. (1998) Ergofiziologie curs, Editura Universitii "Alexandru Ioan Cuza" din Iai.
Botez, P - Ortopedie, Colecia Caduceus, Casa de Editura Venus, 2008, Iai
Drgan, I. (1994) Medicin sportiv aplicat, Editura EDITIS, Bucureti.
Referine suplimentare:
"American College of Sports Medicine Position Stand. Exercise and physical activity for older adults."
Med Sci Sports Exerc 30(6): 992-1008.
American College of Sports Medicine.ACSMs Guidelines for exercise testing and prescription, 6th
ed. Philadelphia. 6th ed. Philadelphia, Lippincott (2000). Williams & Wilkins.
Blair, S. N., et al. (1992). "How much physical activity is good for health?" Annu Rev Public Health
13: 99-126.

8.2
1.
2.

Lucrri practice

Exerciiul fizic - mijloc de baz n recuperarea


posttraumatic
Clasificarea exerciiilor fizice i metodologia
adaptrii acestuia n recuperarea posttraumatic

Metode de predare
Prezentarea referatelor
i intervenii interactive
Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

Observaii
2 ore
2 ore


3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

Clasificarea ramurilor sportive i determinarea


gradelor de solicitare n timpul efortului de
antrenament i n competiii
Programe de recuperare posttraumatic a
contuziilor, plgilor, crampei musculare i
contracturii musculare
Programe de recuperare posttraumatic a leziunilor
musculare, miozitelor, mioentezitelor i entezitelor
Programe de recuperare posttraumatic a
tendinitelor, tenosinovitelor, aponevrozitei plantar,
rupturilor de aponevroz
Programe de recuperare posttraumatic a rupturii
de tendon, lombalgiei prin solicitare, epicondilita
medial a humerusului, pubialgia fotbalistului
Programe de recuperare posttraumatic a luxaiei,
entorsei, bursitei i, hidartrozei

Programe de recuperare posttraumatic a leziunilor


meniscurilor genunchiului, corpilor articulari,
chisturilor
Programe de recuperare posttraumatic a
osteoporozei epifizare, artrozelor, Maladiei Hoffa

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

2 ore

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

2 ore

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

2 ore

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

2 ore

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

2 ore

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

2 ore

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

2 ore

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive
Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

2 ore

Programe de recuperare posttraumatic a


2 ore
apofizitelor, periostitelor, fracturii de stres
Conceperea programelor de recuperare
Prezentarea referatelor
posttraumatic prin adaptarea i diversificarea
12.
2 ore
i intervenii interactive
exerciiilor fizice n funcie de ramura sportiv
practicat
Proiectarea i planificarea recuperrii
Prezentarea referatelor
13.
2 ore
posttraumatice la sportivi n funcie de periodizarea
i intervenii interactive
anului competiional
Planificarea i adaptarea exerciiului fizic n
Prezentarea referatelor
14.
2 ore
perioada de tranziie / recuperare a capacitii de
i intervenii interactive
efort a sportivului
Bibliografie:
Apostol, I. (1998) Ergofiziologie curs, Editura Universitii "Alexandru Ioan Cuza" din Iai.
"American College of Sports Medicine Position Stand. Exercise and physical activity for older adults."
Med Sci Sports Exerc 30(6): 992-1008.
American College of Sports Medicine.ACSMs Guidelines for exercise testing and prescription, 6th
ed. Philadelphia. 6th ed. Philadelphia, Lippincott (2000). Williams & Wilkins.
Blair, S. N., et al. (1992). "How much physical activity is good for health?" Annu Rev Public Health
Botez, P - Ortopedie, Colecia Caduceus, Casa de Editura Venus, 2008, Iai
Drgan, I. (1994) Medicin sportiv aplicat, Editura EDITIS, Bucureti.
13: 99-126.
11.

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Cursurile i seminariile conin informaii aprofundate necesare unui kinetoterapeut pentru a concepe
programe de recuperare posttraumatic eficiente, bazate pe o metodologie tiinific. Absolventul va
deine cunotine complexe de fiziologie, biomecanic, de periodizare a antrenamentului sportiv i de
adaptare a organismului la efort n condiii diferite impuse de traumatismul suferit.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Lucrri practice

10.1 Criterii de evaluare


nsuirea i aprofundarea cunotinelor
specifice disciplinei evideniate prin
prezentarea i exemplificarea
metodologiei de realizare a programelor
personalizate diversificate.
Elaborarea, tehnoredactarea i
prezentarea referatelor prin care
studentul face dovada consolidrii
cunotinelor acumulate prin studiu
individual i informaiile preluate din curs.
Intervenii la discuii

10.2 Metode
de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare
scris

60%

Notare
curent

20%

Notare
curent

20%

10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de lucrri practice).
Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente
(activitile de lucrri practice), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i Educaiei Fizice
Studii universitare de masterat
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

APLICAII ALE ETICII I DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

2.2 Titularul activitilor de curs


Confereniar Univ. Dr. Veronica POPESCU
2.3 Titularul activitilor de seminar
Confereniar Univ. Dr. Veronica POPESCU
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
4 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
2
din care: 3.2
curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt
42
28
din care: 3.5. curs
3.6. seminar
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

43
43
35
5
2
5

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

133
175
7

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu minim 90 locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a
seminarului

Sal de curs cu minim 50 locuri, calculator i videoproiector

1
14
ore

Competene
profesionale

C1. Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar.


C2. Utilizarea cunotinelor de fiziopatologie, semiologie i evaluare a subiecilor, n analiza clinic i
n stabilirea adecvat a concluziilor lucrative n contexte variate de practic profesional.
C3. Utilizarea elementelor de management i marketing specifice domeniului.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la
cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei

Proiectarea, planificarea, organizarea i adaptarea principiilor etice i a mecanismelor


care guverneaz structurile biologice i psihice ale organismului n activitile fizice de
recuperare, practicate n independent sau sub supravegherea kinetoterapeutului.

7.2.
Obiectivele
specifice

Aprofundarea cunotinelor de specialitate existente prin centralizarea i utilizarea


eficient a cunotinelor acumulate n ciclul iniial de formare (licen).
Capacitatea de a concepe, organiza i desfura programe de recuperare n funcie de
vrst, sex, afeciuni existente, recomandarea medicului, respectnd principiile eticii
profesionale.

8. Coninut
8.1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Curs

Delimitarea conceptual a termenilor de etic i


deontologie profesional

Implicaiile educaiei n formarea conduitelor eticoprofesionale


Educaia moral fundamentul conduitelor,
atitudinilor i deciziilor socio-profesionale
Teoria autodeterminrii etico-morale n activitatea
profesional

Rolul i importana contientizrii n pregtirea


profesional

Implicaiile dimensiunii morale n pregtirea i


activitatea profesional.
Diferene i asemnri ntre moral moralitate
etic deontologie profesional
Delimitarea conceptual a normelor, principiilor i
valorilor morale i rolul acestora n relaiile socioprofesionale
Clasificarea valorilor morale i implicaiile acestora n
viaa social i profesional

7.
8.
9.

Discriminarea, corupia i hruirea la locul de munc

Metode de predare

Observaii

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

10.

Drepturile i obligaiile kinetoterapeuilor n exersarea


profesiei
Implicaiile inteligenei emoionale n activitatea
profesional. Rolul empatiei n relaia kinetoterapeut pacient

11.

Prelegere interactiv

2 ore

Prelegere interactiv

2 ore

12.

Comunicarea profesional n kinetoterapie

Prelegere interactiv

2 ore

13.

Profilul etic al kinetoterapeutului

Prelegere interactiv

2 ore

Corelaii legislative pe plan naional i internaional


privind drepturile i obligaiile kinetoterapeutului

Prelegere interactiv

14.

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:
Albu, G. (2008) Comunicarea interpersonal, Institutul European.
Bertrand, C-J. (1997) Deontologia mijloacelor de comunicare, Insitutul European.
Bunescu, Gheorghe (1998) coala i valorile morale. Teorii i practici ale dezvoltrii
psihosociomorale, Editura Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti.
Ctineanu, T. (1982) Elemente de etic- vol I, , Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
Cotoraci, C. (2007) Bioetica, Vasile Goldi University Press, Arad.
Frunz, Sandu (2011) Comunicare etic i responsabilitate social, Editura Tritonic, Bucureti
Sandu, Antonio (2012) Etic i deontologie profesional, Editura Lumen, Iai.
Referine suplimentare:
Crti-Buzoianu, Cristina (2011) Etic i deontologie profesional, Editura Alma Mater, Bacu
Daniel Goleman (2001) - Inteligena emoional, Editura Curtea Veche, Bucureti.
Stephen R. Covey (2013) - Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Editura ALLFA, Bucureti.
Stroe Marcus (1997) - Empatie i personalitate, Editura ATOS, Bucureti.
8.2
1.
2.
3.
4.
5.

Seminar

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive
Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

Educaia moral delimitare conceptual, obiective,


metode i mijloace de realizare a obiectivelor

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or

Teoria autodeterminrii etico-morale n activitatea


profesional - rol i importan

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or

Rolul contientizrii n pregtirea profesional i


implicaiile acesteia n activitatea profesional

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or

Dimensiunea moral n pregtirea profesional.


Moral moralitate etic deontologie
profesional - diferene i asemnri
Delimitarea conceptual a valorilor, normelor i
principiilor morale i implicaiile acestora n relaiile
socio-profesionale

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or

7.

9.
10.

Observaii

Delimitarea conceptual a eticii i deontologiei


profesionale
Implicaiile educaiei n formarea conduitelor eticoprofesionale

6.

8.

Metode de predare

1 or
1 or

Clasificarea valorilor morale i rolul lor n activitatea


profesional

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or

Discriminarea, corupia i haruirea la locul de


munc

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or

Drepturile i obligaiile kinetoterapeuilor n


exersarea profesiei

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or


11.

Implicaiile inteligenei emoionale n activitatea


profesional. Rolul empatiei n relaia kinetoterapeut
- pacient

12.

Rolul comunicrii profesionale n kinetoterapie

13.

Elaborarea profilul etic al kinetoterapeutului

Principii elementare de realizare a unui cod eticodeontologic

14.

Prezentarea referatelor
i intervenii interactive
Prezentarea referatelor
i intervenii interactive
Prezentarea referatelor
i intervenii interactive
Prezentarea referatelor
i intervenii interactive

1 or
1 or
1 or
1 or

Bibliografie:
Albu, G. (2008) Comunicarea interpersonal, Institutul European.
Bertrand, C-J. (1997) Deontologia mijloacelor de comunicare, Insitutul European.
Bunescu, Gheorghe (1998) coala i valorile morale. Teorii i practici ale dezvoltrii
psihosociomorale, Editura Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti.
Ctineanu, T. (1982) Elemente de etic- vol I, , Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
Cotoraci, C. (2007) Bioetica, Vasile Goldi University Press, Arad.
Daniel Goleman (2001) - Inteligena emoional, Editura Curtea Veche, Bucureti.
Stephen R. Covey (2013) - Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace, Editura ALLFA, Bucureti.
Stroe Marcus (1997) - Empatie i personalitate, Editura ATOS, Bucureti.
9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor
profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Cursurile i seminariile con


in info rmaii aprofundate necesare unui kinetoterapeut pentru a practica
meseria n condiiile respectrii normelor, principiilor i valorilor morale specifice domeniului. Absolventul
va fi capabil s exercite profesia de kinetoterapeut n condiiile unei bune pr egtiri profesionale ncadrate
de respectarea normelor i principiilor morale impuse de instituie i societate.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.1 Criterii de evaluare


nsuirea i aprofundarea cunotinelor
specifice disciplinei evideniate prin
prezentarea i exemplificarea metodologiei de
realizare a programelor personalizate
diversificate.
Elaborarea, tehnoredactarea i prezentarea
referatelor prin care studentul face dovada
consolidrii cunotinelor acumulate prin studiu
individual i informaiile preluate din curs.
Intervenii la discuii

10.2 Metode
de evaluare

10.3 Pondere n
nota final (%)

Evaluare
scris

60%

Notare
curent

20%

Notare
curent

20%

10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de seminar).
Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente
(activitile de seminar), s reprezinte o not de promovare (minim 5).

FIA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai


Facultatea de Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
Educaie Fizic i Sport
tiina Sportului i a Educaiei Fizice
KINETOTERAPIA N TRAUMATOLOGIA SPORTIV

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei

REGLEMENTRI ORGANIZATORICE I LEGISLATIVE N


KINETOTERAPIE

2.2 Titularul activitilor de curs


Confereniar Univ. Dr. Lucian POPESCU
2.3 Titularul activitilor de seminar
Confereniar Univ. Dr. Lucian POPESCU
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru
4 2.6 Tip de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei*

OB

* OB Obligatoriu / OP Opional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru i activiti didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3
1
din care: 3.2
curs
3.3. seminar
3.4 Total ore din planul de nvmnt
42
14
din care: 3.5. curs
3.6. seminar
Distribuia fondului de timp
Studiu dup manual, suport de curs, bibliografie i altele
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ lucrri practice, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: participare la studii i cercetri

2
28
ore
40
40
40
6
2
5

3.7 Total ore studiu individual


3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numr de credite

133
175
7

4. Precondiii (dac este cazul)


4.1 De curriculum
4.2 De competene

Nu este cazul
Nu este cazul

5. Condiii (dac este cazul)


5.1 de desfurare a cursului

Sal de curs cu minim 90 locuri, calculator i videoproiector

5.2 de desfurare a
seminarului

Sal cu minim 50 locuri, calculator i videoproiector

Competene
profesionale

C1. Planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar.


C2. Utilizarea elementelor de management i marketing specifice domeniului.

Competene
transversale

6. Competene specifice acumulate

CT1. Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea


normelor de etic i deontologie profesional.
CT2. ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i
desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice.
CT3. Autoevaluarea obiectiv a nevoii de formare profesional n scopul inseriei i adaptabilitii la
cerinele pieei muncii, potrivit propriului proiect de dezvoltare personal.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei

Prezentarea, n sintez, a documentelor de baz i actelor normative privitoare la domeniul


nostru de activitate (Kinetoterapie) de la nceputuri i pn n prezent i cunoaterea
concepiei i structurilor organizatorice (de drept public i privat) a domeniului kinetoterapiei
sau fizioterapiei pe plan naional i internaional.

7.2.
Obiectivele
specifice

Cunoaterea, interpretarea i nelegerea strategiilor guvernamentale implementate n


domeniul kinetoterapiei.
nsuirea unor abiliti n interpretarea caracterului naional i internaional al activitilor de
kinetoterapie sau fizioterapie.
nsuirea abilitilor necesare nelegerii i transpunerii n practic a politicilor
guvernamentale n domeniul kinetoterapiei sau fizioterapiei.

8. Coninut
8.1

Curs

Metode de predare

Observaii

1.

Retrospectiv istoric privind apariia i evoluia


conceptului de kinetoterapie n Romnia

prelegerea interactiv

2 ore

2.

Retrospectiv istoric privind apariia i evoluia


conceptelor de fizioterapie i terapie fizical la nivel
mondial

prelegerea interactiv

2 ore

3.

Particulariti privind formarea kinetoterapeutului n


Romnia i a fizioterapeutului n spaiul european

prelegerea interactiv

2 ore

4.

Reglementri legislative i organizatorice privind


domeniul kinetoterapiei n Romnia

prelegerea interactiv

2 ore

5.

Particulariti legislative i organizatorice privind


kinetoterapia / fizioterapia n contextul internaional

prelegerea interactiv

2 ore

6.

Aspecte privind profilul profesional al kinetoterapeutului


n Romnia

prelegerea interactiv

2 ore

7.

Aspecte privind profilul profesional al kinetoterapeutului /


fizioterapeutului n spaiul european

prelegerea interactiv

2 ore

Bibliografie:
Referine principale:
Avramescu, E.T. (coord.), Kinetoterapia n activiti sportive, Editura Universitaria, Craiova, 2007.
Blteanu, V., Aspecte metodico-practice ale kinetoterapiei la domiciliu, Editura Pim, Iai, 2008.
Lador, I.I., Slvil, M., Managementul n kinetoterapie, Editura Universitii Aurel Vlaicu, Arad, 2007.
Manole, V., Kinetoterapia n activitatea sportiv de performan, Editura Pim, Iai, 2009.
Postolache, N., Istoria universal a kinetoterapiei, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2007.
Sbenghe, T., Kinesiologie tiina micrii, Editura Medical, Bucureti, 2002.
urcanu, F., urcanu, D. S., Istoria educaiei fizice i a kinetoterapiei, Universitatea de Medicin i
Farmacie, Tg. Mure, 2011.
Referine suplimentare:
Alcantara, S., Hernandez, A., Fundamentos de Fisioterapia, Madrid, 1995.
American Physical Therapy Association, Guide to Physical Therapist Practice, part 1, A description of
patient / client management, Phys Ther, 2001.
Ignal, C., Munoz, E., Fisioterapia General. Cinesiterapia, Madrid, 1996.
Regiunea European a Confederaiei Mondiale de Kinetoterapie, Declaraia European de Referin n
formarea kinetoterapeuilor (DERFK), Barcelona, 2003.
www.csp.org.uk , Societatea de Kinetoterapie din Marea Britanie
www.physio-europe.org , Regiunea European a WCPT
www.wcpt.org , Consiliul Mondial al Kinetoterapeuilor
www.kinetoterapia.ro/legislaie-kinetoterapie.html
8.2
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Seminar
Cadru legislativ privind domeniul kinetoterapiei n
Romnia proiectul de lege privind exercitarea
profesiunii de kinetoterapeut
Cadru organizatoric al domeniului kinetoterapiei n
Romnia
Particulariti privind formarea kinetoterapeutului n
Romnia: coli postliceale i nvmnt superior
Profilul profesional al kinetoterapeutului n Romnia n
diferite structuri de drept public sau drept privat: spitale,
centre de asisten i protecie social, organizaii nonguvernamentale
Profilul profesional al kinetoterapeutului n Romnia n
diferite structuri de drept public sau drept privat:
cabinete de kinetoterapie din nvmntul special
(grdinie i coli), cabinete / clinic particulare de
recuperare fizic i medical, centre de recuperare
pentru sportivi, cluburi sportive, centre / SPA-uri sau sli
de fitness
Profilul profesional al kinetoterapeutului n Romnia n
diferite structuri de drept public sau drept privat: centre /
SPA-uri sau sli de fitness pentru ntreinerea sntii,
centre de integrare prin terapie ocupaional, cabinete
particulare de kinetoterapie, nvmntul superior,
nvmntul particular
DERK Declaraia European de Referin n formarea
Kinetoterapeuilor, document legislativ care prezint
natura i standardele programelor de studii n
kinetoterapie

Metode de predare

Observaii

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

8.

Particulariti legislative i organizatorice privind


exercitarea profesiunii de kinetoterapeut la domiciliu

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

9.

Particulariti privind practicarea voluntariatului n


diferite structuri

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

10.

Particularitile formrii unui kinetoterapeut /


fizioterapeut n sistemul de educaie european

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

11.

Realiti privind piaa muncii europene n domeniul


kinetoterapiei / fizioterapiei

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

12.

ENPHE European Network of Physiotherapy in Higher


Education, organism internaional privind nvmntul
superior de kinetoterapie / fizioterapie, particulariti

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

13.

FRAK Federaia Romn a Asociaiilor de


Kinetoterapie, legislaie i organizare

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

14.

WCPT World Confederation of Physiotherapy,


legislaie i organizare

prezentare de referate
i discuii tematice

2 ore

Bibliografie:
Avramescu, E.T. (coord.), Kinetoterapia n activiti sportive, Editura Universitaria, Craiova, 2007.
Blteanu, V., Aspecte metodico-practice ale kinetoterapiei la domiciliu, Editura Pim, Iai, 2008.
Lador, I.I., Slvil, M., Managementul n kinetoterapie, Editura Universitii Aurel Vlaicu, Arad, 2007.
Manole, V., Kinetoterapia n activitatea sportiv de performan, Editura Pim, Iai, 2009.
Postolache, N., Istoria universal a kinetoterapiei, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti,
2007.
Sbenghe, T., Kinesiologie tiina micrii, Editura Medical, Bucureti, 2002.
urcanu, F., urcanu, D. S., Istoria educaiei fizice i a kinetoterapiei, Universitatea de Medicin i
Farmacie, Tg. Mure, 2011.
Alcantara, S., Hernandez, A., Fundamentos de Fisioterapia, Madrid, 1995.
American Physical Therapy Association, Guide to Physical Therapist Practice, part 1, A description of
patient / client management, Phys Ther, 2001.
Ignal, C., Munoz, E., Fisioterapia General. Cinesiterapia, Madrid, 1996.
Regiunea European a Confederaiei Mondiale de Kinetoterapie, Declaraia European de Referin n
formarea kinetoterapeuilor (DERFK), Barcelona, 2003.
www.csp.org.uk , Societatea de Kinetoterapie din Marea Britanie
www.physio-europe.org , Regiunea European a WCPT
www.wcpt.org , Consiliul Mondial al Kinetoterapeuilor
www.kinetoterapia.ro/legislaie-kinetoterapie.html

9. Coroborarea coninutului disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii, asociaiilor


profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Temele de curs i seminar propuse sunt subiecte de actualitate n cercetarea fundamental i aplicativ
n domeniul kinetoterapiei (pe plan naional) sau fizioterapiei (pe plan internaional), iar abordarea lor n
cadrul acestei discipline se bazeaz pe rezultatele din literatura de specialitate. Totodat, tematica
disciplinei acoper conceptele majore relevante privind cadrul legislativ i organizatoric al domeniului
kinetoterapiei sau fizioterapiei n inseria pe piaa muncii i n conformitate cu standardele comunitii
profesionale, pe plan naional sau internaional.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode
de evaluare

10.4 Curs

nsuirea, cunoaterea, prezentarea i


explicarea corect a conceptelor i
noiunilor specifice domeniului de
activitate

Evaluare
scris

60%

Elaborarea, tehnoredactarea i
comunicarea de materiale documentare
i personale (referate) folosind limbajul
specific domeniului de predare

Notare
curent

20%

Intervenii la discuii

Notare
curent

20%

10.5 Seminar

10.3 Pondere n
nota final (%)

10.6 Standard minim de performan

Punctajul la evaluarea scris trebuie s reprezinte o not de promovare (minim 5) indiferent de celelalte
note obinute la evalurile curente (activitile de seminar).
Punctajul final calculat (media), prin nsumarea rezultatului la evaluarea scris i evalurile curente
(activitile de seminar), s reprezinte o not de promovare (minim 5).