Sunteți pe pagina 1din 4

1

Probleme

Derivabilitate
1) Fie f : R R,

x sin ,

f (x) =

0,

x = 0,

x = 0.

Aratati ca f este derivabila pe R, dar nu este de clasa C 1 pe R.

2) Fie f (x) = cos(sin3 x2 ). Calculati f (x).


3) Aratati ca
2 arctg x + arcsin

2x
= sgn x,
1 + x2

| x | 1.

4) Fie f : R2 R definita prin


f (x, y) = ln(1 + x2 + y 2 ).
Calculati, cu definitia, derivatele partiale urmatoare:
5) Fie f : R2 R definita de

f
2f
(1, 1) si
(1, 1).
x
xy

f (x, y) =

x2 + y 2 .

Aratati ca f nu este derivabila in (0, 0).


6) Studiati derivabilitatea functiei:

xy

x2 + y 2 ,
f (x, y) =

0,

(x, y) = (0, 0),

(x, y) = (0, 0).

2
7) Studiati derivabilitatea functiei:

f (x, y) =

xy

x2 + y 2 ,

0,

(x, y) = (0, 0),

(x, y) = (0, 0).

8) Studiati derivabilitatea functiei:

2
2

(x + y ) sin

f (x, y) =

0,

x2

1
,
+ y2

(x, y) = (0, 0),

(x, y) = (0, 0).

9) Studiati derivabilitatea functiei:

f (x, y) =

x2 y
,
x2 + y 2

0,

(x, y) = (0, 0),

(x, y) = (0, 0).

10) Calculati diferentialele de ordinul intai si doi pentru functia f : R2 R,


f (x, y) = ex

2 +y 2

11) Calculati diferentialele de ordinul intai si doi pentru functia f : R2 R,


f (x, y) = xy sin(x2 + y 2 ).
12) Calculati derivata dupa directie pentru f : R2 R2 ,
f (x, y) = (x2 + y, x + y 2 )

in punctul a = (2, 3), dupa directia data de vectorul


u = (1, 1).
13) Pentru functia f : R2 R, definita prin:

f (x, y) =

aratati ca

x2 y 2

,
xy 2
2

x +y

0,

(x, y) = (0, 0),

(x, y) = (0, 0),

2f
2f
(0, 0) =
(0, 0).
xy
yx

3
14) Calculati diferentialele de ordinul intai si doi pentru functia functia f : R2 R,
f (x, y) = ln(1 + x2 + y 2 ),
in punctul (1, 1).
15) Calculati diferentialele de ordinul intai si doi pentru functia
F (x, y) = (x2 + y 2 )u(x + y),
unde u C 2 .
16) Aratati ca functia
z(x, y) = f (x + (y)),
unde f, C 2 , verifica ecuatia:
z 2 z
z 2 z
=
.
x xy
y x2
17) Aratati ca functia
g(x, t) = (x at) + (x + at),
unde , C 2 , a R, verifica ecuatia:
2
2g
2 g
=
a
.
t2
x2

18) div (
v ) = div
v + (grad )
v.
19) div(grad ) = ,

C 2 .

20) rot(grad ) = 0, C 2 .

21) rot (
v ) = rot
v
v grad ,

22) div (rot


v = 0,
v C 2.

,
v C 1.

1
r
r

= 3 , grad ln r = 2 ,
r = 0 ,
r = (x, y, z) R3 , r =|
r |.
r
r
r
24) Scrieti formula lui Taylor de ordinul trei, in jurul punctului a = 0, pentru functia
f : (3, 3) R,
x
f (x) =
.
9 + x2
23) grad

25) Scrieti formula lui Taylor de ordinul trei, in jurul punctului a = 0, pentru f : (1, 1)
R,
1
f (x) =
.
1x
26) Scrieti formula lui Taylor de ordinul doi, in jurul punctului (0, 0), pentru functia
f (x, y) = ex sin y.

4
27) Scrieti formula lui Taylor de ordinul doi, in jurul punctului (0, 0), pentru functia
f (x, y) = ex sin y.
28) Scrieti formula lui Taylor de ordinul doi, in jurul punctului (0, /2), pentru functia
f (x, y) = cos x cos y.
29) Scrieti formula lui Taylor de ordinul doi, in jurul punctului (1, 1), pentru functia
f (x, y) = y x .
30) Aflati extremele locale ale urmatoarelor functii:
(i) f : R2 R, f (x, y) = x3 + 3xy 2 15x 12y.
(ii) f : R3 R, f (x, y, z) = x2 + y 2 + z 2 + 4x + 2y 8z.
(iii) f : R2 R, f (x, y) = (x2 + y 2 )2 ex

2 +y 2

(iv) f : R2 R, f (x, y) = x2 (y 2)2 .


31) Calculati raza si domeniul de convergenta pentru urmatoarele serii de puteri:
(i)

xn
n0

(v)

n!

xn
n1

n2

;
n

(ii)

xn
n1

(vi)

;
n

n1

(iii)

(1)n1

n! xn ,

n0
5)n

(x
n 3n

(iv)

xn
n1

(vii)

n2

(x 1)2n
n1

n 9n