Sunteți pe pagina 1din 18
UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUC Ț II BUCURE Ș TI ASOCIA Ț IA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTAN
UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUC Ț II BUCURE Ș TI ASOCIA Ț IA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTAN
UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUC Ț II BUCURE Ș TI ASOCIA Ț IA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTAN

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI ASOCIAȚIA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTANȚI DE STRUCTURI

UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUC Ț II BUCURE Ș TI ASOCIA Ț IA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTAN
UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUC Ț II BUCURE Ș TI ASOCIA Ț IA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTAN
UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUC Ț II BUCURE Ș TI ASOCIA Ț IA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTAN
UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUC Ț II BUCURE Ș TI ASOCIA Ț IA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTAN
UNIVERSITATEA TEHNIC Ă DE CONSTRUC Ț II BUCURE Ș TI ASOCIA Ț IA INGINERILOR CONSTRUCTORI PROIECTAN

EXEMPLU CALCUL NELINIAR STRUCTURĂ ÎN CADRE DE BETON ARMAT

BUCUREȘTI

2014

ing. Ionuț Damian

Prezentarea structurii

Obiectiv: prezentarea modului de efectuare a metodelor avansate de calcul pentru structurile în cadre de beton armat:

analiză statică neliniară (push-over); analiză dinamică neliniară (time-history).

Date generale structură:

Regim de înălțime: P+9E;

o

Perioada de colț: Tc=1.6s;

o

Destinația: clădire de birouri;

Înălțime de nivel: 3m;

Amplasament: București

Accelarația terenului pentru proiectare: a g =0.3g.

Clasa III de importanță-expunere;

• Materiale Beton C30/37; Oțel BSt 500.

o

o

Prezentarea structurii Obiectiv: prezentarea modului de efectuare a metodelor avansate de calcul pentru structurile în cadre

Prezentarea structurii

Încărcare pe placa nivelului curent

g k

     

g ld

g sd

 

(kN/m 2 )

γ G

γ Q

(kN/m 2 )

(kN/m 2 )

Încărcare utilă

2.50

0.30

1.50

0.75

3.75

 

Încărcare din compartimentări şi pardoseală

3.50

1.00

1.35

3.50

4.73

 
     

Total

7.50

12.87

 
 

Încărcare pe grinzile perimetrale

g k

   

g

ld

g

sd

 

(kN/m)

γ G

γ Q

(kN/m)

(kN/m)

Încărcare din închideri

4.60

1.00

1.35

4.60

6.21

 

Încărcare din parapet

2.50

1.00

1.35

2.50

3.38

 
 

Încărcare pe placa de terasă

g k

     

g ld

 

g sd

 

(kN/m 2 )

γ G

γ Q

(kN/m 2 )

(kN/m 2 )

Încărcare din termo-hidroizolaţie

2.00

1.00

1.35

2.00

2.70

 

Încărcare din zăpadă

2.00

0.40

1.50

0.80

3.00

 
     

Total

6.05

10.09

 

Prezentarea structurii

Proiectarea conform P100-1/2013, DCH. placa: 130mm grosime; grinzi longitudinale: 300x500mm; grinzi transversale: 300X600mm; stâlpi: 550X650mm.

Prezentarea structurii Proiectarea conform P100-1/2013, DCH. • placa: 130mm grosime; • grinzi longitudinale: 300x500mm; • grinzi

Prezentarea structurii

Prezentarea structurii 4Φ22+10Φ16 5

4Φ22+10Φ16

Prezentarea structurii 4Φ22+10Φ16 5

Prezentarea structurii

Prezentarea structurii 6

Calcul static neliniar

Etape de calcul:

1) Proiectarea structurii cu metode convenționale de calcul (metoda forțelor statice

echivalente) sau propunerea armării pe bază de experiență, respectând condițiile minime constructive;

2) Modelarea structurii o Alegerea programului de calcul și a modului de modelare a neliniarității elementelor; o Modelarea structurii pentru calculul elastic: secțiuni, elemente, rigidități de calcul, încărcări, ipoteze privind comportarea planșeului; o Modelarea neliniarității elementelor: calculul capacității și propunerea curbelor înfășurătoare de comportare; 3) Modelarea acțiunii seismice

4)

Rularea modelului de calcul

5) Calculul cerinței de deplasare 6) Efectuarea verificărilor o Verificarea rotirilor în articulațiile plastice; o Verificarea elementelor cu cedare fragilă; o Verificarea drifturilor unghiulare;

7) Stabilirea concluziilor

7

Modelarea structurii

Modelarea structurii Program de calcul: o modele cu articulații plastice punctuale, articulația plastică definită prin curbe

Program de calcul: SAP 2000 o modele cu articulații plastice punctuale, articulația plastică definită prin curbe înfășurătoare moment-rotire; o modele cu articulații plastice punctuale, articulația plastică definită de secțiunea discretizată în fibre și legile constitutive ale materialelor; o resorturi neliniare; o modelarea neliniară a pereților cu elemente multistrat; o analize statice neliniare; o analize dinamice neliniare; o ușor de folosit, foarte popular. Modelarea neliniarității: articulații plastice punctuale:

Modelarea structurii Program de calcul: o modele cu articulații plastice punctuale, articulația plastică definită prin curbe
Modelarea structurii Program de calcul: o modele cu articulații plastice punctuale, articulația plastică definită prin curbe

o efort minim de pregătire a datelor de intrare; o timp minim de rulare, convergență rapidă; o efort minim de interpretare a datelor. Alte ipoteze de calcul:

o noduri rigide zonă rigidă 80% din dimensiunea nodului; o planșeele diafragme rigide (în SAP 2000 câte o diafragmă la fiecare nivel);

Modelarea structurii

Alte ipoteze de calcul:

o lățimea activă de placă pentru evaluarea rigidității imposibil de aproximat exact pentru acțiunea seismică se pot folosi relațiile EN 1998-1 (indicații folosite pentru evaluarea ariei de armătură din placă ce lucrează cu grinda); o rigiditatea secțională există închideri și compartimentări ce nu sunt luate în calcul, cu aport la rigiditatea laterală:

grinzi: 0.5E cm I g ; stâlpi: 0.7E cm I g ;

Modelarea structurii Alte ipoteze de calcul: o lățimea activă de placă pentru evaluarea rigidității imposibil de
Modelarea structurii Alte ipoteze de calcul: o lățimea activă de placă pentru evaluarea rigidității imposibil de
Modelarea structurii Alte ipoteze de calcul: o lățimea activă de placă pentru evaluarea rigidității imposibil de
Modelarea structurii Alte ipoteze de calcul: o lățimea activă de placă pentru evaluarea rigidității imposibil de

o plăcile: elemente de tip membrană (cuplarea se produce numai prin grinzi) ce nu se discretizează; este indicată descărcarea manuală a încărcărilor de pe placă pe grinzile de contur pentru a reduce dimensiunile modelului (mai ales la structurile mari);

Modelarea structurii

Definirea articulațiilor plastice punctuale este necesar calculul capacității de rezistență a elementelor. Se folosesc rezistențele medii ale materialelor:

o determinarea mecanismului de cedare cu cea mai mare probabilitate de realizare; o coeficienții parțiali de siguranță se aplică la final (de exemplu pentru evaluarea rotirii capabile) control mult mai mare asupra comportării.

f

cm

=

f

ck

+

8

MPa

=

30

+

8

=

38

MPa

f

ym

=

1.15

f

yk

=

1.15 500

=

575

MPa

Este necesară stabilirea secțiunilor unde se amplasează articulațiile plastice punctuale în general la capetele elementelor. Numărul de articulații plastice de grinzi = numărul de secțiuni cu armare diferită (pozitivă sau negativă).

Modelarea structurii

Modelarea structurii M Rm + M Rm - Articulatie [kNm] [kNm] APT1 383 505 APT2 353
 

M

Rm

+

M

Rm

-

Articulatie

[kNm]

[kNm]

APT1

 
  • 383 505

 

APT2

 
  • 353 383

 

APT3

 
  • 184 218

 

APL1

 
  • 255 332

 

APL2

 
  • 255 388

 

APL3

 
  • 205 255

 

APL4

 
  • 205 311

 

APL5

 
  • 149 149

 

Modelarea structurii

Modelarea structurii 12

Modelarea structurii

1 3 4 5 2 6
1
3
4
5
2
6

Fereastra principală:

1)

Tipul de articulație plastică;

2)

Factorii

de

scalare

pentru

partea

plastică

a

curbei

moment-rotire;

 

3)

Partea

lastică

p

a

curbei

moment-

rotire;

4)

Comportarea

după

zona reziduală;

 

5)

Modelul

hysteretic

folosit;

6)

Cod

de

culori

pentru

rotirile

în

AP.

Modelarea structurii

Tipul articulației plastice:

o moment-rotire: se introduce curba moment-rotire plastică folosită direct de programul de calcul;

o moment-curbură: se introduce curba moment-curbură este necesară definirea unei lungimi a articulației plastice; programul calculează rotirea plastică ca produsul dintre lungimea plastică și curbura plastică.

Factorii de scalare pentru partea plastică a curbei moment-rotire:

o pentru rotiri factor de scalare unitar se introduc direct rotiri plastice în curba moment-rotire;

o pentru momente se introduc momentele capabile este dificil de descris

curba reală moment-rotire plastică cel mai simplu se introduce ca moment de curgere momentul capabil, iar panta postelastică se declară aproape nulă (comportare biliniară).

Partea plastică a curbei moment-rotire:

o curba înfășurătoare din FEMA 356 zonă consolidare, zonă degradare, efort remanent; o curba înfășurătoare din FEMA 356 generează probleme numerice se alege o comportare biliniară; verificarea compararea rotiorilor plastice maxime cu cele capabile.

14

Modelarea structurii

Comportarea după zona reziduală:

o pentru proiectarea curentă nu este atât de importantă; o “is extrapolated” se păstrează ultima pantă a curbei moment-rotire; o “drops to 0” articulația plastică nu mai poate prelua efort; Modelul hysteretic folosit:

o nu este important pentru calculul de tip push-over; o în general, se foloseste modelul izotropic. Cod de culori pentru rotirea în articulația plastică:

o introdus de FEMA 356, pentru diferite stări limită; o se pot introduce valori reper pentru utilizator, pentru o evaluare rapidă a comportării.

Modelarea structurii Comportarea după zona reziduală: o pentru proiectarea curentă nu este atât de importantă; o
Modelarea structurii Comportarea după zona reziduală: o pentru proiectarea curentă nu este atât de importantă; o

Modelarea structurii

Modelarea structurii 16
Modelarea structurii 1 2 M - 3 3 M + 3
Modelarea structurii
1
2
M
-
3
3
M
+
3

17

VĂ MULȚUMESC!