Sunteți pe pagina 1din 3

GRAFICUL OLIMPIADELOR I CONCURSURILOR, anul colar2015-2016

GEOGRAFIE
LICEU
Nr.
crt.

1.

Denumire
concurs/
activitate

Olimpiada
GEOGRAFIE

Etapa
pe
coal

Decembrie
2015

Etapa local
pe centre metodice
Se va organiza pe unitate
scolar conform Metodologiei
3035/10.01.2012 i a
regulamentului n vigoare

2.

TIINELE
PMNTULUI

Ianuarie
Februarie
2016

Data i locul
de
desfurare
etapa
naional

19 martie 2016
ora 9.00 Liceul
Tehnologic
N..Ciornescu
Tgv.

Se va organiza pe unitate
scolar conform Metodologiei
3035/10.01.2012 i a
regulamentului n vigoare
Concurs
interdisciplinary

Data i locul de
desfurare
etapa
judeean

Responsabili
etap
judeean

Curculescu
Marian
17-23aprilie
2016
Sibiu

Mihescu M.

Termen de predare a
tabelului cu elevii
calificai pentru etapa
judeean
5 februarie 2016
Pe adresa
mariancurculescu@yahoo.
com
tabel conform modelului

26 martie 2016
ora 9.00

28 februarie 2016
Pe adresa
mariancurculescu@yahoo.

Liceul
Tehnologic
SpiruHaret
(Nr. 6)

24-29aprilie
2016

Curculescu
Marian

com
tabel conform modelului

Mihescu M

3.

SESIUNEA DE
COMUNICRI
ALE ELEVILOR
DE LICEU

Martieaprilie
nfiecare
unitate
colar

13 mai 2016
Liceul de arte
Trgovite

Iulie 2016

Curculescu
Marian
Consiliul
Consultativ
geografie

30 aprilie 2016
Peadresaalbinita_costescu
@yahoo.fr
Tabel conform modelului

GIMNAZIU
Olimpiada geografie (clasa a VIII-a) i Concursul Naional TERRA (Clasele V-VII)
Etapa pe coal-decembrie 2015

Nr.
crt.

Centrul metodic

Data i locul de desfurarea etapei


locale-(centre metodice)
23 ianuarie 2016,ora 9.00

2.

TRGOVITE I
i II
BLENI

coalaGimnazial VasileCrlova
Trgovite
coala Gimnazial Cojasca

3.

VOINETI

Liceul Voineti

4.

PUCIOASA

coala Gimnazial MihaiViteazul


Pucioasa

5.

MORENI

coala Gimnazial Drmneti

6.

TITU

coala Gimnazial Pictor N.


Grigorescu Nr. 1 Titu

1.

Data i locul de
desfurare
Etap judeean

19 martie2016
ora 9.00
LiceulTehnologi
c N.
Ciornescu.
Trgovite

Data ilocul de
desfurar
Eetapa
naional

17-23
aprilie2016
Sibiu

TERRA:
TERRA:

7 mai 2016

Responsabil
Etapa local

Prof. Costache
Tatiana
Prof. Rou Dnu
Prof.
Constantinescu
Irina
Prof .Crnaru
Raluca
Prof. Despa
Marinela
Prof. Stanciu
Liliana

Termen de predare
a tabelului cu elevii
calificai pentru
etapa local
15 ianuarie2016;
Pentru etapa
judeean pe 1
februarie 2016
Gtej Mihaela
Rou Dnu
Constantinescu
Irina
Crnaru Raluca
Despa Marinela
StanciuLiliana

7.

GETI

coala erbanCioculescu Geti

5 martie 2016

Prof.
LzrescuVioleta

LzrescuVioleta

Responsabil
Faz local

Termen de predare
a tabelului cu elevii
calificai pentru
etapa pe localitate
10februarie 2016

coala
Gimnazial
Terra de la poveste la realitate(Clasele V-VII)
Etapa pe coal-ianuarie 2016

Nr.
crt.

Centrul
metodic

Data i locul de desfurare etapa


local (pecentremetodice)
20 februarie 2016,ora 9,00

2.

TRGOVITE I
i II
BLENI

coalaGimnazial nr.10 Raducel


Mare Trgovite
coala Gimnazial Cojasca

3.

VOINETI

coala Gimnazial Mneti

4.

PUCIOASA

coala Gimnazial nr.3 Pucioasa

5.

MORENI

coala Gimnazial nr.3 Moreni

6.

TITU

coala Gimnazial Pictor N.


Grigorescu Nr. 1 Titu

7.

GETI

coala erban Cioculescu Geti

1.

Data i locul de
desfurare
Etapa judeean

Data i locul de
desfurare
etap
interjudeean

9 aprilie 2016
coalaGimnazia
21 mai 2016
l
Ploieti
,,CoresiTrgov
ite

Prof.Cprroiu
Angelica
Prof. RouDnu
Prof.
Constantinescu
Irina
Prof
.CirnaruRaluca
Prof.
DespaMarinela
Prof.
StanciuLiliana
Prof.
LzrescuVioleta

CprroiuAngelica
RouDnu
Constantinescu
Irina
CrnaruRaluca
DespaMarinela
StanciuLiliana
LzrescuVioleta