Sunteți pe pagina 1din 8

Conditiile actului juridic

Conditii
i.

ii.

Fond:
- Capacitate
- Consimtamant
- Obiect
- Cauza
Forma:
1. Forma solemna (ad. Validitatem)
2. Forma pentru probare (ad probatorem)
3. Forma pentru opozabilitate

Capacitate
Aptitudinea generala si abstracta a persoanei de a avea drepturi si
obligatii si de a-si asuma obligatiile prin actele juridice civile.
Capacitatea de exercitiu este o stare de drept fundamental reglementata
de lege.

Discernamantul:
Aptitudinea persoanei de a fi constienta respectivi de a avea reprezentarea
actelor si a faptelor sale.
Este o stare de fapt in sensul ca difera de la o persoana la alta.

Sanctiuni:
Lipsa capacitatii de folosinta se face cu nulitatea absoluta si lipsa capacitatii
de.. se sanctioneaza cu nulitatea relativa.

Consimtamantul
1. Notiunea: Manifestarea exteriorizata de vointa in sensul de a incheia un
act juridic.
2. Principiile vointei juridice: Vointa juridica: Cauza (sau scopul actului juridic)
si consimtamantul. => Este guvernata de doua principii
i.
Principiul autonomiei de vointa: ART 1169 (1) Partile sunt libere sa
incheie orice acte juridice si sa stabileasca continutul lor in limitele
legii.
PRECIZARI:
- Partile sunt libere sa incheie sau nu acte juridice
- Partile sunt libere sa stabileasca continutul
- Partile sunt libere sa modifice actul juridic
- Partile sunt libere sa aleaga exceptia prevazuta de lege.
ii.
Principiul vointei reale (sau interne): Art 1266 (1)
S-au centrat 2 opinii:
- Conceptia subiectiva ca raport de prioritate
- Conceptia obiectiva care acorda prioritate vointei intai declarate,

Codul Civil desi nu reglementeaza expres principiul acorda prioritate


vointei interne (conceptia subiectiva)
Art 1266, contractul se interpreteaza dupa vointa interna a partilor si dupa sensul
literar al termenilor.
ART 1289, Contractul secret in materiile stipulate produce efecte intre parti.

Conditii consimtamantului:
a. Sa provina de la o persoana cu discernamant
Incapacitatea unei persoane de a incheia acte juridice poate sa fie legala
(cazul minorilor si interzisilor judecatoresti) si naturala ( cazul persoanelor cu
capacitate de exercitiu, dar care vremelnic sunt lipsite de discernamant; EX:
lipotimie, hipnoza, somnambulism, consum de stupefiante sau bauturi alcoolice).
ART 1205: Sanctiunea lipsei de discernamant:
-

In ipoteza persoanei in momentul incheierii contractului


sanctiunea este nulitatea relativa
- Contractul incheiat de o persoana pusa sub interdictie poate fi
anulata ulterior daca de la data incheierii contractului lipsa de
discernamant exista si era cunoscuta.
b. Consimtamantul sa fie exteriorizat.
- Consimtamantul poate sa fie manifestat express cand rezulta
acte juridice.
- Consimtamantul poate sa fie tacit cand rezulta din manifestari
exteriorizate.
In civil nu se aplica regula qui tacet consentire videtur (cine tace pare sa
consimta) decat in unele cazuri.
EXCEPTII:

Cand legea prevede acest lucru ART 1810 Tacita relocatiune.


Cand potrivit obiceiului, tacerea= oferirea consimtamantului
Cand partile din contract prevad intr-o clauza faptul ca tacerea ofera
consimtamantul.

c. Consimtamantul sa fie serios (dat cu intentia de a produce efecte juridice)


- Consimtamantul dat in gluma din prietenie sau curtuazie
- Cand consimtamantul este dat sub o conditie pur potestativa
- Cand consimtamantul este foarte vag. Cand este dat sub o
rezerva mintala cunoscuta de contractant
d. Sa fie liber exprimat in sensul de a nu fi viciat. ART 1206
- Eroare
- Dol
- Violenta
- Leziune

Eroarea
Falsa reprezentatie a realitatii la incheierea actului juridic, este o eroare
spontana; Reglementari ART 1207-1213

Clasificare
Dupa natura falsa reprezentata:
Eroare de fapt ART 1207
Error in negotium= Eroare care se poarta asupra naturii sau obiectului actului
(operatiune juridica)
Error in corpore= Cand eroarea se poarta asupra obiectului prestatiei (bun) ART
1207 (2)
Error in substantiam= Cand eroarea se poarta asupra clitatilor substantiale ale
obiecutului.
Eroarea asupra indentitatii personale (error in personam) sau calitatilor
substantiale ale persoanei.
Eroarea de drept= falsa reprezentare la incheierea actului juridic a existentei sau
continutului unei norme juridice.

Dupa efecte

Eroare esentiala care conduce la nulitatea relativa a actului juridic si se


poarta asupra unor elemente importante la incheierea actului juridic. EX:
erorile de fapt.
Erori neeseniale: erori care privesc elemente neimportante la incheierea
actelor juridic si atrage o diminuare a contra-prestatiei. ART. 1207 (4)
Eroarea care priveste simplele motive ale contractului. ART 1210 Eroarea
de calcul care atrage rectificarea contractului. Se excepteaza situatia in
care, eroarea de calcul priveste cantitatea, caz in care, devine o eroare
propriu-zisa si atrage anularea actului juridic.
!Daca eroarea se poarta asupra valorii economice a contraprestaiei
suntem in prezenta leziunii.!

Structura
Cuprinde un element psihologic, respectiv falsa reprezentare a realitatii motiv
pentru care este foarte greu de probat.

Conditii

Elementul asupra caruia se poarta eroarea trebuie sa fie determinant


pentru incheierea actului juridic. In sensul ca daca ar fi cunoscut realitatea
partea in eroare nu incheia contractul.

Cealalta parte sa fi cunoscut ca elementul asupra caruia s-a purtat eroarea


este esential pentru incheierea actului juridic.
1. Nu se poate solicita nulitatea relativa in cazul erorii asumate (ART
1209) eroare care poarta asupra unui element cu privire la care riscul
de eroare a fost asumat.
2. In cazul erorii nescuzabile actul nu poate fi anulat. ART 1208 (1) Faptul
asupra caruia a fost purtata eroarea poate fi cunoscut cu diligente
rezonabile.

Sanctiunea

Nulitatea relativa ART 1207 (4)


Reducerea pretului in cazul erorii neesentiale
Adaptarea contractului ART 1213
i.
Notiune: Situatii in care nu se mai anuleaza contractul, ci contractul,
se considera ca a fost incheiat asa cum l-a inteles partea
indreptatita sa invoce nulitatea relativa a contractului.
ii.
Conditii: partea indreptatita sa invoce nulitatea relativa il informeaza
pe cocontractant cum a inteles contractul sau, introduce cerere de
chemare in judecata.
In 3 luni, de la primirea notificarii sau a cererii de chemare in
judecata, cealalta parte, executa sau declara ca este gata sa
execute contractul astfel cum l-a inteles partea in eroare.
Daca declaratia de executare a contractului sau executarea
contractului a avut loc in termen de 3 luni, notificarea partii in
eroare ramane fara efect sau dreptul la obtinerea anularii este
stins.=> efectul adaptarii contractului consta in executarea
contractului incheiat, astfel cum a fost inteles de partea in eroare
care desi nu mai are deschisa calea unei actiuni in anulabilitate,
poate cere executarea contractului.

Dolul
Notiune
Inducerea in eroare a unei persoane prin, mijloace dolosive (siretlicuri, viclenii,
masinatiuni) pentru a determina o parte sa incheie un act juridic

Clasificare
1.

Dol principal: atunci cand inducerea in eroare priveste elemente


esentiale ale contractului atrage nulitatea relativa.
2. Dol secundar: care priveste elementele mai putin importante. In vechiul
cod civil atragea diminuarea contraprestatiei, insa in prezent potrivit
ART. 1214 (2) atrage nulitatea relativa.

Structura

Un element psihologic constand in inducerea in eroare a unei persoane, realizata


cu intentie.
Element material constand in mijloacele doluzive folosite
In raport de aceste mijloace dolul poate consta in:
-

Actiune (intr-un fapt comisiv)


Inactiune (fapt omisiv) constand in dol prin reticenta.( ART 1214- dol prin
retincenta). Necomunicarea de catre cealalta parte a unor elemente
esentiale pentru incheierea contractului.

Conditii
Avnd in vedere ca sanctiunea este aceeasi atat pentru dol principal cat si
pentru secundar, in actuala reglementare nu mai este necesar ca un dol sa fie
esential.
Dolul sa provina de la cealalta parte( un contractant sau un reprezentant al
acestuia) Gerant & Prepus.

Precizari
In prezent dolul poate proveni de la un tert cu conditia ca cealalta parte sa
fi cunoscut aceasta interventie. Tertul actioneaza ca un complice al
cocontractantului.
Prin exceptie, dolul poate sa apara si in actele unilaterale (testamentul)
sub forma sugestiei sau captaiei.

Sanciune
Nulitatea relativa a actului juridic 1214(3)
Despagubiri. In cazul dolului comis de un tert se cere nulitatea relativa de la
cealalta parte si daune-interese de la tert. ART 1257
Mentinerea contractului, partea indreptatita a invocat dolul putand solicita
reducerea prestatiei sale, limitata insa la valoarea daunelor-interese la care era
indreptatita. ART 1257

Violenta
Notiune
Amenintarea unei persoane cu un rau de natura a-i provoca o temere, astfel incat
sa o determine sa incheie un contract.

Clasificare

Dupa obiect (natura raului)


1. Violenta fizica, cand violenta priveste integritatea fizica a persoanei sau
bunurile sale.
2. Violenta morala, cand violenta priveste integritatea psihica a persoanei.
Dupa caracterul amenintarii
1. Amenintare legitima cand amenintarea priveste exercitarea unei cai legale.
Prin exceptie: amenintarea cu exercitiu unui drept constituie violenta, daca
e facuta in scopul obtinerii unor avantaje injuste.
2. Temerea reverentiala: Respectul datorat unei persoane nu constituie
violenta si nu atrage nulitatea ART 1219.
3. Amenintarea nelegitima: Constituie violenta viciul de consimtamant
deoarece, induce o temere persoanei contractante

Structura

1. Element de natura materiala-obiectiva constand in exercitarea de


violente. (Fizice si psihice)
Amenintarea cu un rau poate privi: integritatea fizica/morala sau
bunurile persoanei.
2. Element subiectiv: constand in temerea insuflata persoanei.( Persoana
contractanta, alte persoane apropiate precum sotul, sotia, ascendentii,
descendentii persoanei a carui consimtamant a fost viciat)
Violenta poate proveni si de la un tert cu conditia ca acesta sa actioneze ca
un reprezentant sau complice al partii contractate

Potrivit ART 1218, profitarea de starea de necesitate in care se afla o parte


contractanta, constituie violenta si atrage nulitatea relativa. In reglementarea
codului civil anterior, profitarea de starea de necesitate constituia cauza imorala
in incheierea actului juridic si atragea nulitatea absoluta.
Starea de necesitate= pericol grav si iminent ce se datoreaza unui factor extern
(Forta majora)

Conditii
1. Temerea insuflata sa fie determinanta pentru incheierea actului juridic. In
sensul ca; in lipsa violentei, actul nu s-ar fi incheiat.
2. Amenintarea sa fie injusta (nelegitima)
3. Amenintarea sa provina de la cocontractant sau tert care actioneaza, fie ca
un reprezentant al cocontractantului, fie cu cunostinta acestuia (ART 1220)

Sanctiune
1. Nulitatea relativa a actului juridic ART 1257
2. In cazul in care violenta provine de la tert, acesta va fi obligat la plata de
daune-interese.

Leziunea
Notiune
Leziunea= disproportia vadita intre contraprestatie.

Domeniu de aplicabilitate
-

Avem leziune atunci cand, o parte profita de starea de nevoie, lipsa de


experienta, lipsa de cunostinta a celeilalte parti, stipuland fie in favoarea
sa, fie a altei persoane o prestatie de o valoare considerabil mai mare fata
de propria prestatie.
Leziunea poate sa fie invocata de majori si minori.
a. Minori: Exista leziune atunci cand minorul isi asuma obligatie excesiva
fata de starea patrimoniala.
Conditii:
Sa incheie un act de administrare cu titlu oneros si comutativ
Actul sa fie incheiat de minorul intre 14-18 ani singur fara
incuvintarea ocrotitorului legal.
Actul sa fie pagubitor/lezionar pentru minor.
Obligatia pe care si-o asuma depaseste cu mult starea sa
patrimoniala.
b. Majori
Conditii:
Actul sa fie de administrare sau dispozitie cu titlu oneros si
comutativ
O parte sa profite de starea de nevoie, lipsa de experienta, lipsa
de cunostinta a celeilalte parti.
Parte sa fi stipulat in favoarea ei o prestatie de o valoare mult
mai mare (leziunea sa depaseasca, jumatate din valoarea
propriei prestatie. 250%)

Sanctiune
-

Nulitatea relativa a contractului. (actiunea in anulabilitate pentru leziune


poarta denumirea de actiune in resciziune. Pentru actiunea in resciziune se
prescrie intr-un an de la incheierea contractului. In cazul majorilor, ca o
conditie se cere ca leziunea sa depaseasaca jumatate din valoarea
prestata de partea lezata, iar disproportia trebuie sa existe pana la data
introducerii actiunii.
Mentinerea contractului [ART 1222 (3)] Instanta daca apreciaza va mentine
contractul, obligand cealalta parte dupa caz, fie la o reducere a propriei
obligatii, fie la o majorare a creantei. (Este inadmisibila leziunea in cazul:
Tranzactiilor si a contractelor aleatorii.)