Sunteți pe pagina 1din 3

Dosar executare silita nr.

1170/2013

PUBLICAIE DE VNZARE NR. 1170/09 octombrie 2015


Noi, SOCIETATE CIVIL PROFESIONAL DE EXECUTORI
JUDECTORETI DOBRA, COOREANU & ASOCIAII, executori
judectoreti n circumscripia Curii de Apel Bucureti, cu toate datele de
identificare din antet,
Potrivit dispozitiilor art. 838 Cod procedur civil, aducem la cunotin
general urmatoarele:
In data de 06 noiembrie 2015, ora 16:00, va avea loc la sediul
Societii Civile Profesionale De Executori Judectoreti Dobra, Cooreanu &
Asociaii, n Bucureti B-dul. Libertii nr. 20 - 22, bl. 102, parter i mezanin,
sector 5, vnzarea la licitaie public a imobilului APARTAMENTUL nr. 31,
situat n Bucureti, str. Rmnicu Srat nr. 21A, bl. 20M, sc. 1, et. 7, sector
3, identificat cu numr cadastral 219153-C1-U8, nscris n Cartea Funciar
nr. 219153-C1-U8 a Sectorului 3 Bucureti, compus din 3(trei) camere de
locuit i dependine, n suprafa util de 63,30 m.p. conform actelor de
proprietate, respectiv o suprafa util de 64,79 m.p., balcon = 3,68 m.p.,
balcon = 3,78 m.p., n suprafa total de 72,25 m.p. conform
msurtorilor cadastrale, mpreun cu cota indiviz de 2,78% aferent
apartamentului din prile de folosin comune ale imobilului, mpreun
cu terenul aferent apartamentului n suprafa indiviz de 11,21 m.p.,
atribuit n folosin pe durata existenei construciei.
Imobilul descris mai sus este proprietatea debitorilor GRMAD
COSTIN, CNP 1730608431517, cu domiciliul n Bucureti, Bld. Rmnicu Srat
nr. 21A, bl. 20M, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 3 i GRMAD ARSINETA, CNP
2790630072621, cu domiciliul n Bucureti, Bld. Rmnicu Srat nr. 21A, bl.
20M, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 3.
Licitaia ncepe de la pretul de 274.176,40 lei, reprezentnd valoarea
stabilita conform art. 836 Cod procedur civil.
Executorul va oferi spre vnzare imobilul, prin 3 strigri succesive, la
intervale de timp care s permit opiuni i supralicitri, pornind de la preul
oferit care este mai mare dect pretul la care s-a facut evaluarea sau in lipsa
unei asemenea oferte, chiar de la acest pre.
Executarea silit se efectueaz n baza:
cererii de executare silita formulate de creditorul IFN EXTRA FINANCE
S.A., J40/1701/2009, CUI 25088971, cu sediul in Bucureti, str. Patriei
nr. 3, ap. 1, sector 3, in contradictoriu cu debitorii:
Page 1 of 3

1. GRMAD COSTIN, CNP 1730608431517, cu domiciliul n


Bucureti, Bld. Rmnicu Srat nr. 21A, bl. 20M, sc. 1, et. 7, ap. 31,
sector 3 i
2. GRMAD ARSINETA, CNP 2790630072621, cu domiciliul n
Bucureti, Bld. Rmnicu Srat nr. 21A, bl. 20M, sc. 1, et. 7, ap. 31,
sector 3,
titlurilor executorii reprezentate de
1. Contract de credit nr. 229/30.08.2012
2. Contract de credit nr. 282/20.12.2012
3. Contract de ipotec imobiliar autentificat sub nr. 818/30.08.2012
4. Contract de ipotec imobiliar autentificat sub nr. 1311/20.12.2012
incheierea de incuviintare a executarii silite pronuntata de Judecatoria
Sectorului 3 Bucureti in data de 11.11.2013 in dosar nr.
49870/301/2013, prin care a fost incuviintata urmarirea imobilelor
reprezentate de: APARTAMENTUL nr. 31, situat n Bucureti, str.
Rmnicu Srat nr. 21A, bl. 20M, sc. 1, et. 7, sector 3, identificat cu
numr cadastral 219153-C1-U8 (nr. cadastral vechi 1385/31), nscris n
Cartea Funciar nr. 219153-C1-U8(nr. CF vechi 36942) a Sectorului 3
Bucureti i APARTAMENTUL nr. 1, situat n Bucureti, Bd. Rmnicu
Srat nr. 8, bl. 21A, sc. 1, parter, sector 3, identificat cu nr. cadastral
221602-C1-U3(nr. cadastral vechi 933/1, nscris n Cartea Funciar nr.
221602-C1-U3 (provenit din conversia de pe hrtie a CF nr. 40409) a
Sectorului 3 Bucureti,,
incheierii S.C.P.E.J. DOBRA, COOREANU & ASOCIATII intocmit in
data de 09 octombrie 2015 cu privire la stabilirea pretului imobilelor
urmarite silit, a termenului in vederea vanzarii acestora la licitatie publica
si actualizarea cheltuielilor de executare.
Imobilul este grevat de urmtoarele sarcini:
ipotec n favoarea creditorului, conform ncheierii nr. 35814/03.09.2012
emis de OCPI Sector 3 Bucureti,
somaie n favoarea creditorului, conform ncheierii nr. 4000/30.01.2014
emis de OCPI Sector 3 Bucureti.
Toi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor sunt invitai s-l aduc
la cunostin executorului judectoresc, n scris, pn la data vnzrii la
licitaie.
Persoanele care doresc s cumpere imobilele la licitatie trebuie s
depun la sediul S.C.P.E.J. DOBRA, COOREANU & ASOCIAII, pn la
termenul fixat pentru vnzarea la licitaie, oferta de cumprare nsoita de
dovada achitrii unei cauiuni reprezentnd 10 % din preul de ncepere al
licitaiei, astfel cum a fost anterior precizat.
Cauiunea va fi consemnat la orice unitate a Bncii Raiffeisen Bank, pe
numele i la dispoziia SOCIETATE CIVIL PROFESIONAL DE EXECUTORI
JUDECTORETI DOBRA, COOREANU & DOBRA, n contul deschis la
Raiffeisen Bank Agenia Buftea, cod IBAN RO47 RZBR 0000 0600 1313 0437
LEI.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vnzarea la licitaie,
personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie s se prezinte la
data, ora si locul stabilit pentru vanzarea la licitatie avand asupra lor cartea de
identitate, procura autentica in original, daca este cazul, iar persoanele juridice
Page 2 of 3

trebuie s prezinte cerificatul de nmatriculare (in copie conform cu originalul),


decizia asociatului unic sau hotrrea adunrii generale a asociailor/
acionarilor (original) i dovada mandatului persoanei care particip la vnzarea
la licitaie (original).
Nedepunerea tuturor nscrisurilor anterior menionate (nu se accept
ntocmirea acestora la sediul biroului executorului judectoresc) anterior
nceperii licitaiei, atrage dup sine decderea din dreptul de a participa la
licitaie.
Drept pentru care s-a ntocmit prezenta publicaie de vnzare, ce
conine 3 pagini, n 8 exemplare care vor fi depuse, comunicate, afisate si
publicate dupa cum urmeaza:
I. un exemplar se va depune in dosarul de executare;
II. cate un exemplar se va comunica potrivit art. 839 Cod procedura
civila,
creditorului urmaritor IFN EXTRA FINANCE S.A., J40/1701/2009,
CUI 25088971, cu sediul in Bucureti, str. Patriei nr. 3, ap. 1, sector 3
debitorului, proprietar al imobilului urmarit, GRMAD COSTIN,
CNP 1730608431517, cu domiciliul n Bucureti, Bld. Rmnicu Srat
nr. 21A, bl. 20M, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 3,
debitorului, proprietar al imobilului urmarit, GRMAD ARSINETA,
CNP 2790630072621, cu domiciliul n Bucureti, Bld. Rmnicu Srat
nr. 21A, bl. 20M, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 3
organului fiscal local, ADMINISTRAIA FINANELOR PUBLICE
SECTOR 3, cu sediul n Bucureti, str. Lucreiu Ptrscanu nr. 10,
sector 3;
III. cate un exemplar se va afisa, conform art. 838 alin. 3 Cod procedura
civila,
la Judectoria Sector 3 Bucureti,
la Primria Sector 3 Bucureti,
la sediul organului de executare,
la locul siturii imobilului;
IV. pentru indeplinirea procedurii prevazute de art. 838 alin. 4 Cod
procedura civila, se va proceda la:
publicarea in extras intr-un ziar de circulatie nationala,
publicarea pe pagina de internet www.executaresilita.ro a S.C.P.E.J.
DOBRA, COOREANU & ASOCIAII,
publicarea pe pagina de internet www.registruexecutari.ro, a U.N.E.J.
Executor Judectoresc,
STANCU MARIAN

Red. C.L.C.

Page 3 of 3