Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNT

SRTFC Craiova organizeaza concurs pentru ocuparea a 8 posturi vacante de mecanic locomotiva automotor I, in conditiile descrise mai jos:
Data si ora
Locatie
Cerinte de
Conditii de
Conditii de admitere la
Acte necesare inscriere
Termen
concurs
desfasura
pregatire pentru
vechime minima in
concurs
depunere
re
admitere la
specialitate
dosare
concurs
concurs
2 posturi MECANIC LOCOMOTIVA AUTOMOTOR I la SRTFC Craiova Depoul Pitesti SELC Craiova
3 posturi MECANIC LOCOMOTIVA AUTOMOTOR I la SRTFC Craiova Depoul Pitesti
3 posturi MECANIC LOCOMOTIVA AUTOMOTOR I la SRTFC Craiova Depoul Pitesti SELC Piatra Olt
03 MARTIE
2016
ora 10.00

Sediul
SRTFC
Craiova

- curs calificare mecanic


locomotiva automotor -autorizare in functie
conform ordinelor in
vigoare

- conditiile minime de
instruire practica si de
stagiu prevazute in
ordinele in vigoare

Partipanti din afara S.N.T.F.C.


CFR Calatori SA, care
indeplinesc integral conditiile:
1.Autorizatie pentru conducere
tren calatori sau autorizatie
conducere tren calatori
simplificat;
2. Permise pentru oricare din
urmatoarele tipuri de
locomotive: LE, LDE, LDE
EGM, LDH clasic, LDH
caterpilar, AM 700, AM900,
DESIRO
3. Sa fie APT, fara restrictii,
din punct de vedere medical si
psihologic.
4. Nu a avut CIM desfacut
pentru urmatoarele abateri:
-abateri repetate de la disciplina
muncii;
-sustragere de motorina sau din
patrimoniu;
-introducere/consum bauturi
alcoolice sau substante
haluginogene;
-evenimente ori incidente grave

-Cerere de participare la
concurs;
- Curiculum vitae;
- Cazier judiciar;
- Certificat de calificare mecanic
locomotiva-automotor , original
si copie conform cu originalul;
- Diploma de studii si alte
diplome
sau
certificate
profesionale detinute original si
copie conform cu originalul;
- Autorizatie pentru conducere
tren calatori sau autorizatie
conducere
tren
calatori
simplificat, original si copie
conform cu originalul;
- Permise de conducere detinute,
original si copie conform cu
originalul ;
- Avizele medical si psihologic,
original si copie conform cu
originalul;
- Carte de munca, original si
copie conform cu originalul;
- Adeverint dupa 01.01.2011
(continuare a cartii de munca);
Declaratie
pe
propria
raspundere ca nu sufera de
epilepsie;
- BI sau CI, original si copie
conform cu originalul

Dosarele de
inscriere la concurs
se vor depune pana
cel tarziu la data de
29.02.2016 la
Serviciul R.U.O. al
SRTFC Craiova.

Tematica de concurs/
Bibliografie

Tematica de concurs, bibliografia


si alte informatii se pot obtine de
la:
- Serviciul RUO din cadrul
SRTFC Craiova telefon C.F.R.
92/124515