Sunteți pe pagina 1din 1

TECNIC Consulting Engineering - Romania SRL

Sediul social: Bucuresti 1, Bd. Dacia 15, et.1, cam.E1


Reg.: J40/24158/20.12.2007
CUI: 22971870
Capital social: 30.000 Lei

Sediu birou proiectare: Str. Ion Voda Caragea nr. 1, sector1 cod 010536
Telefon: 031/6208367
Fax: 031/6208368

PIR_GGC/VG/12/
Bucuresti / 29.11.2012
Catre:

S.C.T. - S.A. Bucuresti

In atentia:

Dl. Florin Ionescu


D-na. Gabriela Buglea

Subiect:

Artera D-na Ghica Bd. Chisinau si Pasaj suprateran


Solicitare Punct de Vedere privind utilizarea rosturilor de dilatatie tip
ALGAFLEX TX 50 furnizate de SC NEOTEHNIC MACON S.R.L.

Referinta d-voastra: - Adresa 206/05.11.2012


Stimate Domn, Stimata Doamna,
Referitor la solicitarea dumneavoastra de analiza si prezentare a unui punct de
vedere in legatura cu posibilitatea utilizarii dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de
dilatatie tip ALGAFLEX TX 50 la lucrarea Artera D-na Ghica Bd. Chisinau si Pasaj
suprateran, va comunicam urmatoarele :
- In urma analizarii documentatiei inaintate de dumneavoastra, in care sunt
prezentate caracteristicile tehnice ale dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de
dilatatie si a agrementului tehnic pentru produsul mentionat, s-a constatat ca acesta
corespunde cerintelor mentionate in Caietele de Sarcini pentru acest tip de dispozitive.
In consecinta suntem de acord cu utilizarea dispozitivelor pentru acoperirea
rosturilor de dilatatie tip ALGAFLEX TX 50 la lucrarea Artera D-na Ghica Bd.
Chisinau si Pasaj suprateran
Cu stima,
Sef Proiect
Ing. Viorel GIURA,
Director Departament Proiectare

1|Page