Sunteți pe pagina 1din 16

website: www.DUALoffice.

ro
tel: 0743-871089; e-mail: contact@dualoffice.ro, dualoffice@yahoo.com

~MALIZA COST BENEFICl(J

website: www.DUALoffice.ro

~I: 0743-~71089! e-mail: ~ontact@dualo~ice~ro,dual~ffice~yahoo.com

Analiza cost-beneficiu
Titlu proiect :

CONSTRUIRE CENTRU DE RECUPERARE SI REABILITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP,


IMPREJMUIRE PROPRIETATE SI RACORD LA UTILITATI

Scurt istoric al solicitantului


Directia Generala

de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) este

institutie publica de interes judetean aflata in subordinea Consiliulul Judetean Cluj.


D.G.A.S.P.C. este institutie

publica cu personalitate juridica, infiintata la nivelul

tuturor celor 41 de judete si a celor 6 sectoare ale municipiului Bucuresti, in subordinea


Consiliului Judetean/de sector, care a preluat functiile serviciului public de asistenta sociala de
la nivelul judetului/sectorului (art.105, Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea
drepturilor copilului). Potrivit prevederilor legale, structura organizatorica si Regulamentul de
organizare si functionare

al tuturor DGASPC-urilor sunt aprobate de Consiliul Judetean,

respectiv de Consiliul Local al Sectorului Municipiului Bucuresti.


DGASPC are rolul de a asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor
de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror alte persoane aflate in dificultate.
Servicii de specialitate in cadrul Directiei Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului:
Serviciul Monitorizare - Evaluare in domeniul asistentei sociale si protectiei
copilului,
Compartimentul plasamente

I tutele,

Asistenta Materna la, Adoptii.

Centrul de coordonare si informare pentru protectia copiilor strazii si delicventa.


Complexul de servicii comunitare destinat protectiei copilului.
Serviciul de Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati.
2

website: www.DUALoffice.ro
~ ~el: 0~43-8~1089; e-~ail: contact@dualoffice
.ro, dua~ff~ce@yahoo.com

Obiecte de activitate ale solicitantu


lui:
Sprijinirea familiei - mediu privilegiat pentru dezvoltarea unui copil;
Sprijinirea cresterii si dezvoltarii copilului;
Sprijinirea copiilor aflati in dificultate;

Prevenirea

intrarii

copiilor

in institutii

de ingrijire

si reducerea numarului

copiilor

institutionalizati;
Sprijinirea sanatatii copiilor prin reconsiderarea sistemului de asistenta medicala oferit;
Sprijinirea copiilor cu probleme;
lmbunatatirea conditiilor de trai pentru copiii abandonati care sunt plasati in institutii de
ocrotire;
Sprijinirea copiilor cu handicap in vederea reintegrarii, educarii si trairii unei vieti normale;
Asigurarea asistentei medicale pentru copiii cu handicap din centrele de plasament

sau din

familiile nevoiase.

Continutul analizei cost-beneficiu:


1. ldentificareainvestitiei, definirea obiectivelor si specificarea perioadei de referinta

Denumireaobiectului de investitii :
,,CONSTRUIRE CENTRU DE RECUPERARE SI
REABILITARE PENTRU COPILUL CU HANDICAP, IMPREJMUIRE PROPRIETATE SI RACORD LA
UTILITATI
Titularul investitiei : D.G.A.S.P.C. CLUJ
Obiectivul investitiei : Obiectivul principal al investitiei este asigurarea conditiilor necesare
pentru dezvoltarea activitatilor educative si culturale la nivelul unitatii administrativ teritoriale
.Deasemenea se urmareste si dezvoltarea economica a localitatii prin atragerea , asigurarea
conditiilor pentru organizarea si desfasurarea unor evenimente cultural-educative de catre
terte parti interesate .
2. Analiza optiunilor
Scenariile tehnico economice propuse:
1. Scenariu 1. Varianta inerta, pastrarea situatiei actuale.
- DEZAVANTAJE:
cu dizabilitati

Pastrarea nesolutionata a problemei

tinerilor

in numar ridicat aflati in plasamentul DGASPC Cluj pe raza orasului

si a copiilor
Huedin,

cu

website: www.DUALoffice.ro
-

tel: 0743-871089;

- -----

e-mail: contact@dualoffice.ro,

------

dualoffice@yahoo
.com

mentiunea ca in prezent centrul vechi "Speranta" neacoperind numarul de copii si de proceduri


necesare reintegrarii si reabilitarii acestora.
- AVANTAJE: lnvestitie zero din partea Consiliului Judetean si lipsa necesitatii
asigurarii finantarii pentru investitia in cauza.
Scenariu 2. lmplementarea

in orasul

Huedin unul dintre cele mai moderne centre de

recuperare a copilului cu handicap din judetul Cluj. DGASPC Cluj va prelua Centrul de
Recuperare pentru Copilul cu Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o administreaza,
iar imobilul va intra in domeniul public al judetului.
- DEZAVANTAZE:

investitie

initiala

mai mare din

partea

Consiliului

Judetean, insa va rezolva o mare problema existenta la ora actuala in localitatea Huedin cu
privire la centrele de recuperare si isi va mari crestea patrimoniu cu o cladire care va fi
administrata de DGASPC Cluj.
-AVANTAJE:
a.lmplementarea

in orasul Huedin unul dintre cele mai moderne centre

de recuperare a copilului cu handicap din

judetul Cluj.

b.DGASPCCluj va prelua Centrul de Recuperare pentru Copilul cu


Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o administreaza, iar
imobilul va intra in domeniul public al judetului.
c.ln cadrul Centrului se vor desfasura activitati de recuperare si tratament
de asistenta si consiliere, activitati cu caracter socio-medical si de
socializare pentru copiii cu dizabilitati, servicii foarte importante
recuperarea sau readaptarea din punct de

vedere medical, psihologic

si

social a copilului/ tanarului cu dizabilitati,


d.Personalul incadrat in serviciile oferite de Centrul de recuperare va
urma sa beneficieze de formare din partea specialistilor de la DGASPC
Cluj.
3. Scenariu recomandat de catre elaborator
Analizand situatia existanta si problemele ridicate se recomanda:
"Scenariu 2. lmplementarea

in orasul Huedin unul dintre cele mai moderne centre de

recuperare a copilului cu handicap din judetul Cluj. DGASPC Cluj va prelua Centrul de
Recuperare pentru Copilul cu Handicap in reteaua de asistenta sociala pe care o
administreaza, iar imobilul va intra in domeniul public al judetului."

website: www.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; e-mail: contact@dualoffice.ro, dualoffice@yahoo.com
-
---- -

In concluzie, pentru sustinerea recomandarii facute, materializarea proiectului de fata va


contribui la imbunatatirea conditiilor de trai si a posibilitatilor terapeutice de tratament a
persoanelor cu dizabilitati prin refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale si ale celor
familiale necesare pentru a depasi prin forte proprii situatiile de dificultate.
Dezvoltarea autonomiei persoanelor cu handicap prin organizarea de actiuni,
manifestari cu scopul recreerii si largirii retelei sociale a persoanelor cu dizabilitati.
lmbunatatirea nivelului informational al persoanelor cu dizabilitati si familiilor lor
prin acordarea de indrumare/orientare

pentru persoane cu dizabilitati/membri de

familie.
lmbunatatirea starii de sanatate a copiilor care primesc servicii de kinetoterapie,
hidroteraple, masaj si ergoterapie in cadrul centrului.
Ameliorarea situatiei materiale in randul persoanelor cu dizabilitati si a familiilor
acestora care beneficiaza de tratament fie lunar, fie ocazional;
Depasirea situatiilor de criza prin oferirea de consiliere psihologica specializata pentru
persoane cu dizabilitati/membri de familie.
Cresterea locurilor de munca .
Marirea patrimoniului Cunsiliului Judetean Cluj .

3. Analiza financiara
Analiza financiara se realizeaza din punctul de vedere al beneficiarului. Daca beneficiarul si
operatorul nu sunt aceeasi entitate, trebuie luata in considerare o analiza financiara
consolidata (ca si cum ar fl aceeasi entitate); rata de actualizare recomandatii este de 8%
pentru RON).

website: www.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; e-mail: contact@dualoffice.ro, dualoffice@yahoo.com
- --- --

Analiza financiara va evalua


a)

Profitabilitatea financiarii a investitiei in proiect determinata


(valoarea actualizata

cu indicatorii

VAN

neta) si RIR (rata interns de rentabilitate). Total valoare

investitie include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.


Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze:

I.

Valoare reziduala

Se ia in considerare pentru a se calcula rata intema de rentabilitate financiara a


investitiei si a capitalului. Se calculeaza cu formula:

Unde,

Vr =Vix (I-Gull 00).


Vr= valoarea reziduala
Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix
Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus

Vi= 1.231.850 ron


Considerand ca dupa 60 de ani uzura cladiri este totala (I 00% ), raportat la orizontul de
timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei de I an, vom obtine
valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de:
Vr = 1.231.850 x (1-63.33/100)
Vr = 451.719,3951ei

__

website: www.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; ~-m~~I: c~~!act~du!_loffic_e.ro, dual~ff]ce@ya~o_o.~om

2.Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata in
tabelul de mai jos:
An
Rata
inflatiei(%)
index
(an1=100)
An
Rata
inflatiei(%)
index
(an1=100)
An
Rata
inflatiei(%)
index
(an1=100)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

-1.55

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

100.00

98.45

100.95

103.45

105.95

108.45

110.95

113.45

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.30

2.20

115.95

118.45

120.95

123.45

125.95

128.45

130.75

132.95

2031

2032

2033

2034

2035

2.10

2.00

2.00

2.00

2.00

135.05

137.05

139.05

141.05

143.05

In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinand cont de
rata inflatiei si fixate la un an de baza.
3.
Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea
indicatorilor de performanta ai proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara-VNAF
si a ratei interne de rentabilitate financiara RIRF) este de 5% in conformitate cu Documentul
de lucru nr. 4 - ORIENTARI PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI
COST- BENEFICIU, elaborate de Comisia Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA
COST -BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTITII" elaborat de Profesor Massimo
Florio al Universitatiide Studii din Milano.
Ani

Costuri cu
intretinerea
curenta

Costuri cu
intretinerea
periodica

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

0.00
13,106.25
13,499.44
13,836.92
14,169.01
14,494.90
14,784.79
15,080.49

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

website: www.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; e-mail: ~~ntact@dualof!ice.ro, dual~ffice@yahoo.co_!!l

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
TOTAL

15,382.10
15,689.74
16,003.54
16,323.61
16,650.08
16,983.08
17,322.74
17,669.20
18,022.58
18,383.03
18,750.69
19,125.71
19,508.22

0.00
0.00
0.00
104,584.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

324,786.14

104,584.50

Sunt incluse in aceste costuri si cheltuielile de administrare, adica cele legate de


salariile personalului, precum si costurile administrative aferente, care se va ocupa de
gestionarea acestui centru .
Ani

Nr.angajati

Cost/angajat

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

0
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

15,000.00
15,727.50
16,199.33
16,604.31
17,002.81
17,393.88
17,741.75
18,096.59
18,458.52
18,827.69
19,204.24
19,588.33
19,980.10
20,379.70
20,787.29
21,203.04
21,627.10
22,059.64
22,500.83
22,950.85
23,409.87

Salariul
anual

Cheltuieli
administrative

220,185.00
226,790.55
232,460.31
238,039.36
243,514.27
248,384.55
253,352.24
258,419.29
263,587.67
268,859.43
274,236.62
279,721.35
285,315.77
291,022.09
296,842.53
302,779.38
308,834.97
315,011.67
321,311.90
327,738.14

10,622.75
10,941.43
11,214.97
11,484.13
11,748.26
11,983.23
12,222.89
12,467.35
12,716.70
12,971.03
13,230.45
13,495.06
13,764.96
14,040.26
14,321.07
14,607.49
14,899.64
15,197.63
15,501.58
15,811.61

ARHITECTURA.

URBANISM.

DESIGN.

website: www.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; e-mail: contact@dualoffice.ro, dualoffice@yahoo
.com

Sintetizand, costurile de operare, in preturi constante 2015, sunt prezentate astfel:

Ani

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

TOTAL

Costuride
Salarii si alte
intretinere
cheltuieli
si reparatii administrative
0.00
13, 106.25
13,499.44
13,836.92
14,169.01
14,494.90
14,784.79
15,080.49
15,382.10
15,689.74
16,003.54
120,908.11
16,650.08
16,983.08
17,322.74
17,669.20
18,022.58
18,383.03
18,750.69
19,125.71
19,508.22
429,370.64

0.00
230,807.75
237,731.98
243,675.28
249,523.49
255,262.53
260,367.78
265,575.14
270,886.64
276,304.37
281,830.46
287,467.07
293,216.41
299,080.74
305,062.35
311, 163.60
317,386.87
323,734.61
330,209.30
336,813.49
343,549.76
5,719,649.60

TOTAL
costuri
anuale
0.00
243,914.00
251,231.42
257,512.21
263,692.50
269,757.43
275,152.57
280,655.63
286,268.74
291,994.11
297,834.00
408,375.18
309,866.49
316,063.82
322,385.10
328,832.80
335,409.45
342, 117.64
348,959.99
355,939.19
363,057.98
6,149,020.23

website: www.DUALoffice
.ro
tel: 0743-871089;

e-mail: contact@dual?_!!ice
:_!'o~ualof!ice@yahoo.com

Indicatori financiari ca Rata Intema de Rentabilitate Financiara (RIRF), Valorea Neta


Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul cost/beneficiu(C/B) sunt relevanti pentru analiza
eficientei investitiei si se vor calcula pentru varianta in care se realizeaza investitia.
Ani

Venituri

Costul de
capital

Costuri de
opera re

Valoarea
reziduala

(1)

(2)

(3)

(4)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

0.00
220,185.00
226,790.55
232,460.31
238,039.36
243,514.27
248,384.55
253,352.24
258,419.29
263,587.67
268,859.43
274,236.62
279,721.35
285,315.77
291,022.09
296,842.53
302,779.38
308,834.97
315,011.67
321,311.90
327,738.14

1,523,907.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
243,914.00
251,231.42
257,512.21
263,692.50
269,757.43
275,152.57
280,655.63
286,268.74
291,994.11
297,834.00
408,375.18
309,866.49
316,063.82
322,385.10
328,832.80
335,409.45
342,117.64
348,959.99
355,939.19
363,057.98

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
451,719.40

TOTAL

5,456,407 .10

1,523,907.00

6, 149,020.23

451,719.40

Fluxul net de
numerar

(5)=(1 )-(2)(3)+(4)
-1,523,907.00
-23,729.00
-24,440.87
-25,051.89
-25,653.14
-26,243.16
-26,768.02
-27,303.38
-27,849.45
-28,406.44
-28,974.57
-134,138.56
-30,145.14
-30,748.04
-31,363.00
-31,990.26
-32,630.07
-33,282.67
-33,948.32
-34,627.29
416,399.56

Venituri
nete

(6)=(1)+(4)(3)
0.00
-23,729.00
-24,440.87
-25,051.89
-25,653.14
-26,243.16
-26,768.02
-27,303.38
-27,849.45
-28,406.44
-28,974.57
-134,138.56
-30,145.14
-30,748.04
-31,363.00
-31,990.26
-32,630.07
-33,282.67
-33,948.32
-34,627.29
416,399.56

-1, 764,800. 7 4

-240,893. 74

Rata de actualizare : 8,00%


VNAA
VENITURILOR
NETE

VNAA
COSTURILOR
NETE DE
CAPITAL

VNATOTALA
A
COSTURILOR

(7)

(8)

(9)

-212,280.45

1,451,340.00

3,317,308.17

VNATOTALA
A
BENEFICllLOR

(10)

VNAF/C

(11)
-

10

4,980,928.62

1,663,620.45

ARHITEC:::TURA.

URBANISM.

DESIGN.

website: www.DUALoffice.ro
t-:': ~743-87!_0~9; e-mail: con~_!~t@dualoffice!o, dua!office@yahoo'.com

RIRF/C =

-10.85%

VNA TOTALA A COSTURILOR


-------------------------------VNA TOTALA A BENFICllLOR

C/B =

3,317,308.17
= ------------- =
4,980,928.62

0.67

Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia nu este profitabila din
puct de vedere financiar, ca proiectul necesita finantare.

Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului, adica luand in
calcul valoare costurilor eligibile ale investitiei in valore de lei s-au calculat
VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie
RIRF/K = rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie,
Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:

Ani

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Venituri

Contributia
dela
Consiliu
Judetean
Cluj

Costul de
capital

Costuri de
operare

Valoarea
reziduala

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

0.00
220,185.00
226,790.55
232.460.31
238,039.36
243,514.27
248,384.55
253,352.24
258,419.29
263,587.67
268,859.43
274,236.62
279,721.35
285,315.77
291,022.09

1,523,907.00
0.00

1,523,907.00
0.00

243,914.00
251,231.42
257,512.21
263,692.50
269,757.43
275,152.57
280,655.63
286,268.74
291,994.11
297,834.00
408,375.18
309,866.49
316,063.82
322,385.10
11

Fluxul net de
numerar
(6)=(1 )+(2)(3)-(4)+(5)
0.00
-23,729.00
-24,440.87
-25,051.89
-25,653.14
-26,243.16
-26,768.02
-27,303.38
-27,849.45
-28,406.44
-28,974.57
-134, 138.56
-30, 145.14
-30,748.04
-31,363.00

Venituri nete

(7)=(1 )+(2)+(5)-

(4)
1,523,907.00
-23,729.00
-24,440.87
-25,051.89
-25,653.14
-26,243.16
-26,768.02
-27,303.38
-27,849.45
-28,406.44
-28,974.57
-134, 138.56
-30,145.14
-30,748.04
-31,363.00

ARHITEC::TURA.

URBANISM.

DESIGN.

website: www.DUALoffice.ro
tel: 0?~3-871089; e-mail: ~onta~t@dualoffice.r~,dualoffice~yahoo.com

2030
2031
2032
2033
2034
2035
TOTAL

296,842.53
302,779.38
308,834.97
315,011.67
321,311.90
327,738.14
5,456,407 .10

1,523,907.00

1,523,907.00

328,832.80
335,409.45
342,117.64
348,959.99
355,939.19
363,057.98
6, 149,020.23

451,719.40
451,719.40

VNAA
VEN ITU RI LOR
NETE

VNAA
COSTURILOR
NETE DE
CAPITAL

VNATOTALA
A
COSTURILOR

VNATOTALA
A
BENEFICllLOR

(7)

(8)

(9)

(10)

1,451,340.00

4,747,125.27

4,980,928.62

-31,990.26
-32,630.07
-33,282.67
-33,948.32
-34,627.29
416,399.56
-240,893.74

-31,990.26
-32,630.07
-33,282.67
-33,948.32
-34,627.29
416,399.56
1,283,013.26

VNAF/K

(11)

1,217,536.65

VNA TOTALA A COSTURILOR


C/B =
VNA TOTALA A BENFICllLOR

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

VEN ITU RI

0.00
220,185.00
226,790.55
232,460.31
238,039.36
243,514.27
248,384.55
253,352.24
258,419.29

0.95

-5.12%

RIRF/K =

Ani

4,747,125.27
= -------------4,980,928.62

233,803.35

Finantare
din surse
proprii

Contributia
dela
Consiliu
Judetean
Clui

Costul de
capital

Costuri de
operare

Fluxul net
de numerar
anual

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(1 )+(2)-(3)14)

(6)

0.00
243,914.00
251,231.42
257,512.21
263,692.50
269,757.43
275,152.57
280,655.63
286,268.74

1,523,907.00
0.00

1,523,907.00
0.00

0.00
243,914.00
251,231.42
257,512.21
263,692.50
269,757.43
275,152.57
280,655.63
286,268.74

0.00
220,185.00
226,790.55
232,460.31
238,039.36
243,514.27
248,384.55
253,352.24
258,419.29

0.00
220,185.00
226,790.55
232,460.31
238,039.36
243,514.27
248,384.55
253,352.24
258,419.29

12

Fluxul net de
numerar
cumulat

ARH

ITECTU

RA.

LI RBAN

I Ei M.

DES

I G N.

website: www.DUALoffice.ro
tel: ~743~8~~89i_ e-mail: contact@dualoffice.ro
, dualoffice@yaho
o.com

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
TOTAL

263,587.67
268,859.43
274,236.62
279,721.35
285,315.77
291,022.09
296,842.53
302,779.38
308,834.97
315,011.67
321,311.90
327,738.14

291,994.11
297,834.00
408,375.18
309,866.49
316,063.82
322,385.10
328,832.80
335,409.45
342,117.64
348,959.99
355,939.19
363,057.98
6, 149,020.23

1,523,907 .00

1,523,907 .00

291,994.11
297,834.00
408,375.18
309,866.49
316,063.82
322,385.10
328,832.80
335,409.45
342, 117.64
348,959.99
355,939.19
363,057.98
6, 149,020.23

263,587.67
268,859.43
274,236.62
279,721.35
285,315.77
291,022.09
296,842.53
302,779.38
308,834.97
315,011.67
321,311.90
327,738.14
5,456,407 .10

263,587.67
268,859.43
274,236.62
279,721.35
285,315.77
291,022.09
296,842.53
302,779.38
308,834.97
315,011.67
321,311.90
327,738.14
5,456,407 .10

Contributia financiara, imbunatateste indicatorii de performanta a proiectului, insa este


necesara previzionarea fluxului de numerar (cash-flow), care trebuie sa demonstreze
sustenabilitatea financiara a proiectului. La determinarea fluxului de numerar net cumulate sau luat in considerare costurile (eligibile si neeligibile) si toate sursele de finantare atat pentru
investitie cat si pentru operare si functionare.
Se observa ca este necesar ca fluxul de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare
anuale de la bugetul local, pentru susutinerea financiara a costurilor operationale. Pentru a
determina daca proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau social si
economic.

ANALIZA DE SENZITIVITATE
Aceasta analiza are ca scop selectarea variabilelor critice ale caror variatii au eel mai mare
efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau valorii nete actualizate.
Variabilele critice sunt acei parametric pentru care variatia pozitiva sau negative de I%
provoaca crestera cu 1 % a ratei interne a rentabilitatii sau cu 5% a valorii nete actualizate. In
analiza de senzitivitate se apreciaza gradul de rise, se sugereaza masurile c ear trebui luate
pentru reducerea riscurilor proiectului si se face o evaluare generala a eficientei proiectului.

13

website: www.DUALoffice.ro
tel: 0743-871089; e-mail: contact@dualoffice.ro, dualoffice@yahoo.com

Consideram ca parametrii necesari a fi analizati sunt:


Valoarea costurilor de capital
Influenta in analiza financiara, fara contributia de la program:

RIRF/C
-10.85%

VNA
4,818,787.39

C/B

Evolutia
valorii
costului de
capital

0.67

100%

Corespunzator valorll de baza a


costulul de capital

Influenta in analiza financiara, cu contributia de la program:

RIRF/K
-5.12%

VNA
3,367,447.39

C/B

Evolutia
valorii
costului de
capital

0.95

100%

Corespunzator valoril de baza a


costulul de capital

Valoarea costurilor de operare

Influenta in analiza financiara, fara contributia de la program:

RIRF/C
-10.85%

VNA
4,818,787.39

C/B

Evolutia
valorii
costului de
capital

0.08

100%

Corespunzator valorii de baza a


costulul de capital

Influenta in analiza financiara, cu contributia de la program

RIRF/K
-10.85%

VNA
4,818,787.39

C/B

Evolutia
valorii
costului de
capital

0.59

100%

14

Corespunzator valorli de baza a


costului de capital
I

website: www.DUALoffice.ro

t!': ~743-8710~9; e-_!!1~1_:_co~act@dualoffice.ro~dual~ffice@yahoo.c_om


6.ANALIZA DE RISC.
Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala. In vedera prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de
studii geologice, geofizice, hidrogeologice studii referitoare la clima zonala, adancimea de
inghet si seismologice.

si

De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare


management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere.

Din punct de vedere al realizarii efective a investitiei de reabilitare, reprezentantul


proiectantului va fi pe santier ori de cate ori este necesara modificarea solutiei prevazute
initial in documentatia tehnica a lucrarii pentru a se verifica necesitatea modificarii
solicitate si adaptarea la conditiile de amplasament a lucrarilor noi de executat.
Inspectia de Constructii este institutia de control din fiecare judet care are are dreptul si
obligatia de a verifica stadiul de executie al lucrarilor si modul in care se respecta
conditiile de calitate a acestora.
Construuctorul are obligatia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist, responsabil
tehnic cu executia lucrarilor-autorizat, care va avea sarcina sa asigure conditiile necesare
ca fiecare etapa de executie sa se faca cu respectarea conditiilor de calitate a lucrarilor dar
si respectarea graficului de executie al lucrarilor contractate implicit cu respectarea
termenelor de excutie.
Au fost identificate urmatoarele nscun posibile pe parcursul derularii proiectului st
desfasurarii activitatii asupra utilizarii drumului:
Riscuri de ordin tehnic:
Aparitia unor evenimente meteorologice si seismice care sa depaseasca solutiile
tehnice proiectate;
Acutizarea lipsei de forta de munca specializate in domeniul constructiilor, datorate si
migratiei catre tarile mai dezvoltate ale UE;
Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de bunuri, servicii si lucrari;
Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea, cu
respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite;

15

website: www.DUALoffice.ro
!_el: 0743-871089i_ e-mail: contact@dualoffice
.ro,

~ua_!_office~yahoo~om

Riscuri de ordin financiar:


Intrarea Romaniei intr-o perioada de criza politica sau economica;
Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului;
Incapacitatea unitatii administrativ-teritoriale de a cofinanta proiectul;
Depasirea costurilor alocate(inclusiv ca urmare a cresterii preturilor la materiale st
manopera)
Riscuri de ordin institutional:
Schimbarea administratorului drumului;
Riscuri de ordin legal:

Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu


Fata de ierarhia stabilita a riscurilor care au fost identificate, se va adopta urmatoarea
strategie de management a riscului:
1.
Riscul privind neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa
execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite - rise
major influentat de impactul major asupra proiectului pe care ii poate produce acesta
precum si de probabilitatea destul de ridicata de a se produce
Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate:
a) Acceptarea (asumarea)riscului - probabilitatea de producere a acestuia este acceptata iar

impactul este cunoscut de catre ordonator;


b) Reducerea riscului - incheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrari; organizarea
procedurii de selectie care sa permita schimbarea constructorului.
2.
Riscul privind depasirea costurilor alocate(inclusiv ca urmare acresterii
preturilor la materiale si manopera) - rise major asupra proiectului pe care ii poate produce
acesta precum si probabilitatea destul de ridicata de a se produce
Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate:
a) Acceptarea (asumarea) riscului - probabilitatea de producere a acestuia este acceptata
iar impactul este cunoscut de catre ordonator. Astfel este prezentata in tabelele urmatoare o
variatie a costului de capital si a costurilor de operare de -5% pana la +5% pentru a
observa modificari asupra indicatorilor de performanta a proiectului.

ORIJINUI

'"

'

DIN Ror,, .

70:;

GAVFi!l'
16

Emili.
Arh11r.r.t rn r1ri'i-'

S-ar putea să vă placă și